01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - 2019
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - 2019[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
I.A  REZERVES AKTĪVI
3 867 0 3 898 0 3 926 0 3 937 0 3 940 0 3 930 0 4 075 0 4 111 0 4 131 0 4 059 0 4 113 0 3 989 0
I.A.1  Monetārais zelts (t.sk. zelta noguldījumi un zelta mijmaiņas līgumi)
246 0 248 0 247 0 244 0 248 0 265 0 274 0 295 0 291 0 288 0 283 0 289 0
I.A.1.i  t.sk. monetārais zelts mijmaiņas līgumā pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.1  Zelts
246 0 248 0 247 0 244 0 248 0 265 0 274 0 295 0 291 0 288 0 283 0 289 0
I.A.1.1.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0
I.A.1.2  Neasignēta zelta konti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.2.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.2  SDR
147 0 148 0 149 0 149 0 149 0 148 0 149 0 150 0 151 0 149 0 151 0 149 0
I.A.3  Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4  Pārējie rezerves aktīvi
3 473 0 3 502 0 3 529 0 3 543 0 3 542 0 3 517 0 3 652 0 3 666 0 3 689 0 3 621 0 3 679 0 3 551 0
I.A.4.a  Nauda un noguldījumi
60 0 56 0 58 0 46 0 40 0 36 0 55 0 41 0 47 0 37 0 51 0 38 0
I.A.4.a.i  Prasības pret citām ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, SVF un SNB
6 0 8 0 15 0 17 0 17 0 15 0 18 0 11 0 13 0 14 0 25 0 14 0
I.A.4.a.ii  Prasības pret citām iestādēm (bankām)
54 0 48 0 43 0 29 0 23 0 21 0 37 0 30 0 35 0 23 0 26 0 24 0
I.A.4.a.ii.1  Kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.a.ii.2  Kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
54 0 48 0 43 0 29 0 23 0 21 0 37 0 30 0 35 0 23 0 26 0 24 0
I.A.4.b  Vērtspapīri
3 413 0 3 446 0 3 471 0 3 497 0 3 502 0 3 481 0 3 597 0 3 625 0 3 641 0 3 584 0 3 628 0 3 513 0
I.A.4.b.CC  t.sk. vērtspapīri repo darījumos pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 116 0 380 0 1 089 0 1 111 0 1 206 0 1 211 0 1 303 0 1 440 0 1 429 0 1 409 0 1 370 0
I.A.4.b.HH  t.sk. ar emitentu, kura centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.b.i  Parāda vērtspapīri
3 285 0 3 310 0 3 333 0 3 353 0 3 363 0 3 339 0 3 404 0 3 436 0 3 447 0 3 343 0 3 376 0 3 259 0
I.A.4.b.i.a  Īstermiņa
80 0 64 0 99 0 78 0 114 0 108 0 110 0 89 0 67 0 51 0 61 0 56 0
I.A.4.b.i.b  Ilgtermiņa
3 205 0 3 246 0 3 234 0 3 275 0 3 249 0 3 231 0 3 294 0 3 347 0 3 380 0 3 292 0 3 315 0 3 202 0
I.A.4.b.ii  Akcijas un ieguldījumu fondu daļas
128 0 136 0 138 0 144 0 138 0 142 0 193 0 189 0 195 0 241 0 252 0 254 0
I.A.4.c  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d  Pārējās prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.i  Kredīti nebankām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.ii  Pārējie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B  CITI ĀRVALSTU VALŪTAS AKTĪVI (nav iekļauti rezerves aktīvos)
361 119 364 126 341 144 361 154 364 161 395 141 346 161 376 176 369 188 447 175 432 188 489 165
I.B.1  Vērtspapīri
352 0 368 0 376 0 369 0 372 0 368 0 373 0 401 0 398 0 425 0 455 0 463 0
I.B.2  Noguldījumi
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2
I.B.2.i  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2
I.B.2.ii  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.3  Kredīti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.4  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
8 118- 5 126- 38 143- 8 153- 11 160 25 140- 29 160- 27 175- 30 186 22 173- 23 187 24 163
I.B.5  Zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.6  Pārējie
1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

Kontakti

Valters Zīle tālr.: 6702 2581 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)