01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - 2019
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - II Iepriekš noteiktas ārvalstu valūtas aktīvu īstermiņa neto pārmaiņas (nominālvērtība)
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - 2019[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - II Iepriekš noteiktas ārvalstu valūtas aktīvu īstermiņa neto pārmaiņas (nominālvērtība)[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
II.1  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0- 648 0- 651 0- 659 0- 664 0- 665 0- 651 0- 655 0- 662 0
II.1.1  Aizplūde (-)
0- 648 0- 651 0- 659 0- 664 0- 665 0- 651 0- 655 0- 662 0
II.1.1.a  Pamatsumma
0- 611 0- 614 0- 622 0- 627 0- 627 0- 614 0- 626 0- 633 0
II.1.1.b  Procenti
0- 37 0- 37 0- 38 0- 37 0- 38 0- 37 0- 29 0- 29 0
II.1.2  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
- 3 337 0- 3 337 0- 3 011 0- 2 330 0- 2 299 0- 2 169 0- 2 239 0- 2 175 0- 2 047
II.2.a  Īsās pozīcijas (-)
- 3 737 0- 3 737 0- 3 276 0- 2 478 0- 2 622 0- 2 444 0- 2 353 0- 2 362 0- 2 070
II.2.b  Garās pozīcijas (+)
400 0 400 0 265 0 148 0 323 0 275 0 113 0 187 0 24
II.3  Citi
- 239 0- 360 0- 625 0- 1 317 0- 1 349 0- 1 445 0- 1 471 0- 1 585 0- 1 737
II.3.1  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
- 239 0- 360 0- 625 0- 1 317 0- 1 349 0- 1 445 0- 1 471 0- 1 585 0- 1 737
II.3.2  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5  Pārējie parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6  Pārējie debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1 (1M)  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0- 8 0 0 0 0 0
II.1.1 (1M)  Aizplūde (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0- 8 0 0 0 0 0
II.1.1.a (1M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.b (1M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0- 9 0- 8 0 0 0 0 0
II.1.2 (1M)  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a (1M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b (1M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2 (1M)  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
- 2 583 0- 2 583 0- 2 729 0- 1 772 0- 1 803 0- 1 519 0- 1 756 0- 1 785 0- 1 738
II.2.a (1M)  Īsās pozīcijas (-)
- 2 981 0- 2 981 0- 2 994 0- 1 915 0- 2 126 0- 1 794 0- 1 867 0- 1 970 0- 1 762
II.2.b (1M)  Garās pozīcijas (+)
398 0 398 0 265 0 142 0 323 0 275 0 112 0 185 0 24
II.3 (1M)  Citi
- 239 0- 360 0- 625 0- 1 317 0- 1 349 0- 1 445 0- 1 471 0- 1 585 0- 1 737
II.3.1 (1M)  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
- 239 0- 360 0- 625 0- 1 317 0- 1 349 0- 1 445 0- 1 471 0- 1 585 0- 1 737
II.3.2 (1M)  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3 (1M)  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4 (1M)  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5 (1M)  Pārējie parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6 (1M)  Pārējie debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1 (1-3M)  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0- 10 0- 18 0- 9 0 0 0 0 0- 1 0
II.1.1 (1-3M)  Aizplūde (-)
0 0 0 0 0- 10 0- 18 0- 9 0 0 0 0 0- 1 0
II.1.1.a (1-3M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.1.b (1-3M)  Procenti
0 0 0 0 0- 10 0- 18 0- 9 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2 (1-3M)  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a (1-3M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b (1-3M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2 (1-3M)  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
- 753 0- 753 0- 282 0- 557 0- 496 0- 458 0- 484 0- 390 0- 309
II.2.a (1-3M)  Īsās pozīcijas (-)
- 755 0- 755 0- 282 0- 563 0- 496 0- 458 0- 485 0- 392 0- 309
II.2.b (1-3M)  Garās pozīcijas (+)
2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
II.3 (1-3M)  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.1 (1-3M)  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.2 (1-3M)  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3 (1-3M)  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4 (1-3M)  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5 (1-3M)  Pārējie parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6 (1-3M)  Pārējie debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1 (3M-12M)  Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā
0- 648 0- 650 0- 650 0- 646 0- 647 0- 642 0- 655 0- 661 0
II.1.1 (3M-12M)  Aizplūde (-)
0- 648 0- 650 0- 650 0- 646 0- 647 0- 642 0- 655 0- 661 0
II.1.1.a (3M-12M)  Pamatsumma
0- 611 0- 613 0- 622 0- 627 0- 627 0- 614 0- 626 0- 633 0
II.1.1.b (3M-12M)  Procenti
0- 37 0- 37 0- 28 0- 19 0- 19 0- 28 0- 29 0- 29 0
II.1.2 (3M-12M)  Ieplūde (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.a (3M-12M)  Pamatsumma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1.2.b (3M-12M)  Procenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2 (3M-12M)  Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis – ārpusbiržas nākotnes darījumi)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 192 0 0 0 0 0 0
II.2.a (3M-12M)  Īsās pozīcijas (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 192 0 0 0 0 0 0
II.2.b (3M-12M)  Garās pozīcijas (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3 (3M-12M)  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.1 (3M-12M)  Aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.2 (3M-12M)  Ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.3 (3M-12M)  Tirdzniecības kredīti (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.4 (3M-12M)  Tirdzniecības kredīti (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.5 (3M-12M)  Pārējie parādi kreditoriem (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.3.6 (3M-12M)  Pārējie debitoru parādi (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Valters Zīle tālr.: 6702 2581 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)