01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - 2019
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - III Iespējamās ārvalstu valūtas aktīvu īstermiņa neto pārmaiņas
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - 2019[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - III Iespējamās ārvalstu valūtas aktīvu īstermiņa neto pārmaiņas[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
III.1  Iespējamās saistības ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.a  Garantijas ar nodrošinājumu parādiem ar samaksas termiņu līdz 1 gadam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.b  Pārējās iespējamās saistības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.2  Ārvalstu valūtā emitētie iespējas vērtspapīri (obligācijas ar pārdošanas iespēju)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs, SNB, SVF un citās starptautiskajās organizācijās
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.1  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.2  SNB (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.3  SVF (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.4  Citās starptautiskajās organizācijās (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.b  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.c  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas, kas atvērtas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm, SNB, SVF un citām starptautiskajām organizācijām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.1  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.2  SNB (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.3  SVF (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.4  Citām starptautiskajām organizācijām (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.b  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.c  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4  Iespējas līgumu ārvalstu valūtā, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a  Īsās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.i  Nopirktās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.ii  Vēl neizmantotās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b  Garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.i  Nopirktās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.ii  Vēl neizmantotās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1  Pēc pašreizējā valūtas kursa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.a  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.b  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2  +5% (5% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.a  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.b  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3  - 5 % (5% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.a  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.b  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4  +10 % (10% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.a  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.b  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5  - 10 % (10% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.a  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.b  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.a  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.b  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1 (1M)  Iespējamās saistības ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.a (1M)  Garantijas ar nodrošinājumu parādiem ar samaksas termiņu līdz 1 gadam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.b (1M)  Pārējās iespējamās saistības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1 (1M)  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a (1M)  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs, SNB, SVF un citās starptautiskajās organizācijās
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.1 (1M)  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.2 (1M)  SNB (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.3 (1M)  SVF (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.4 (1M)  Citās starptautiskajās organizācijās (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.b (1M)  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.c (1M)  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2 (1M)  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas, kas atvērtas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a (1M)  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm, SNB, SVF un citām starptautiskajām organizācijām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.1 (1M)  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.2 (1M)  SNB (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.3 (1M)  SVF (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.4 (1M)  Citām starptautiskajām organizācijām (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.b (1M)  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.c (1M)  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4 (1M)  Iespējas līgumu ārvalstu valūtā, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a (1M)  Īsās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.i (1M)  Nopirktās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.ii (1M)  Vēl neizmantotās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b (1M)  Garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.i (1M)  Nopirktās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.ii (1M)  Vēl neizmantotās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1 (1M)  Pēc pašreizējā valūtas kursa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.a (1M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.b (1M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2 (1M)  +5% (5% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.a (1M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.b (1M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3 (1M)  - 5 % (5% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.a (1M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.b (1M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4 (1M)  +10 % (10% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.a (1M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.b (1M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5 (1M)  - 10 % (10% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.a (1M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.b (1M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6 (1M)  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.a (1M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.b (1M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1 (1-3M)  Iespējamās saistības ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.a (1-3M)  Garantijas ar nodrošinājumu parādiem ar samaksas termiņu līdz 1 gadam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.b (1-3M)  Pārējās iespējamās saistības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1 (1-3M)  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a (1-3M)  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs, SNB, SVF un citās starptautiskajās organizācijās
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.1 (1-3M)  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.2 (1-3M)  SNB (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.3 (1-3M)  SVF (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.4 (1-3M)  Citās starptautiskajās organizācijās (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.b (1-3M)  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.c (1-3M)  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2 (1-3M)  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas, kas atvērtas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a (1-3M)  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm, SNB, SVF un citām starptautiskajām organizācijām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.1 (1-3M)  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.2 (1-3M)  SNB (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.3 (1-3M)  SVF (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.4 (1-3M)  Citām starptautiskajām organizācijām (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.b (1-3M)  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.c (1-3M)  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4 (1-3M)  Iespējas līgumu ārvalstu valūtā, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a (1-3M)  Īsās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.i (1-3M)  Nopirktās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.ii (1-3M)  Vēl neizmantotās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b (1-3M)  Garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.i (1-3M)  Nopirktās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.ii (1-3M)  Vēl neizmantotās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1 (1-3M)  Pēc pašreizējā valūtas kursa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.a (1-3M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.b (1-3M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2 (1-3M)  +5% (5% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.a (1-3M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.b (1-3M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3 (1-3M)  - 5 % (5% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.a (1-3M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.b (1-3M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4 (1-3M)  +10 % (10% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.a (1-3M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.b (1-3M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5 (1-3M)  - 10 % (10% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.a (1-3M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.b (1-3M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6 (1-3M)  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.a (1-3M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.b (1-3M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1 (3M-12M)  Iespējamās saistības ārvalstu valūtā
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.a (3M-12M)  Garantijas ar nodrošinājumu parādiem ar samaksas termiņu līdz 1 gadam
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1.b (3M-12M)  Pārējās iespējamās saistības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1 (3M-12M)  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a (3M-12M)  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs, SNB, SVF un citās starptautiskajās organizācijās
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.1 (3M-12M)  Citās nacionālajās monetārajās iestādēs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.2 (3M-12M)  SNB (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.3 (3M-12M)  SVF (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.a.4 (3M-12M)  Citās starptautiskajās organizācijās (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.b (3M-12M)  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.1.c (3M-12M)  Bankās un citās finanšu iestādēs, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (+)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2 (3M-12M)  Neizmantotas beznosacījumu kredītlīnijas, kas atvērtas:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a (3M-12M)  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm, SNB, SVF un citām starptautiskajām organizācijām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.1 (3M-12M)  Citām nacionālajām monetārajām iestādēm (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.2 (3M-12M)  SNB (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.3 (3M-12M)  SVF (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.a.4 (3M-12M)  Citām starptautiskajām organizācijām (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.b (3M-12M)  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts pārskata sniedzējā valstī (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3.2.c (3M-12M)  Bankām un citām finanšu iestādēm, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4 (3M-12M)  Iespējas līgumu ārvalstu valūtā, kas saistīti ar iekšzemes valūtas pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a (3M-12M)  Īsās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.i (3M-12M)  Nopirktās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.a.ii (3M-12M)  Vēl neizmantotās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b (3M-12M)  Garās pozīcijas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.i (3M-12M)  Nopirktās pirkšanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4.b.ii (3M-12M)  Vēl neizmantotās pārdošanas iespējas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1 (3M-12M)  Pēc pašreizējā valūtas kursa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.a (3M-12M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.1.b (3M-12M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2 (3M-12M)  +5% (5% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.a (3M-12M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.2.b (3M-12M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3 (3M-12M)  - 5 % (5% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.a (3M-12M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.3.b (3M-12M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4 (3M-12M)  +10 % (10% samazinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.a (3M-12M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.4.b (3M-12M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5 (3M-12M)  - 10 % (10% palielinājums)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.a (3M-12M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.5.b (3M-12M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6 (3M-12M)  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.a (3M-12M)  Īsā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.M.6.b (3M-12M)  Garā pozīcija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Valters Zīle tālr.: 6702 2581 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)