01 Ārējā parāda datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Postenis
Sektors
Termiņdalījums
Parāda instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Postenis(Augoši)[Filtrēt]
Sektors(Augoši)[Filtrēt]
Termiņdalījums(Augoši)[Filtrēt]
Parāda instruments(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
[Sakļaut]BRUTO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
36 509 38 102 37 201 37 289 37 464 37 621 37 747 37 984 35 696 35 568 36 246 35 732 36 107
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
7 227 7 831 7 888 8 202 7 938 8 069 8 095 8 061 7 943 8 376 8 619 8 602 9 364
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
0 1 0 1 1 1 0 0 389 269 163 159 64
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 1 0 1 1 1 0 0 389 269 163 159 64
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
7 227 7 831 7 888 8 201 7 937 8 068 8 095 8 061 7 554 8 107 8 456 8 442 9 300
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 150 154 153 147 144 143 143 146 146 147 149
Parāda vērtspapīri
4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 965 6 345 6 386 7 271
Aizņēmumi
2 305 2 250 2 223 2 169 2 135 2 084 2 140 2 085 2 048 1 995 1 966 1 910 1 879
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
4 575 5 931 5 900 6 383 6 984 6 947 8 063 7 828 7 883 8 241 8 885 8 185 8 901
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
4 575 5 931 5 900 6 383 6 984 6 947 8 063 7 828 7 883 8 241 8 885 8 185 8 901
 
Nauda un noguldījumi
4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181 8 898
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
1 1 1 6 3 2 2 2 2 4 3 4 3
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
14 691 14 071 13 188 12 458 12 304 12 133 10 718 11 389 8 776 7 540 5 605 5 849 5 268
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
12 624 11 902 11 136 10 375 10 205 10 207 8 886 9 607 7 085 5 682 3 941 4 364 3 787
 
Nauda un noguldījumi
12 542 11 852 11 091 10 319 10 155 10 158 8 825 9 570 7 007 5 654 3 912 4 335 3 656
Parāda vērtspapīri
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
81 48 45 56 50 50 61 37 77 28 29 30 131
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 067 2 170 2 052 2 082 2 099 1 926 1 832 1 782 1 691 1 858 1 664 1 484 1 480
 
Nauda un noguldījumi
1 435 1 541 1 436 1 465 1 532 1 428 1 245 1 201 1 233 1 404 1 554 1 367 1 363
Parāda vērtspapīri
632 628 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117 118
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
1 746 1 702 1 667 1 634 1 658 1 650 1 666 1 545 1 581 1 667 3 637 3 644 3 734
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
223 261 295 335 303 282 309 307 302 349 387 338 367
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
164 207 240 271 186 160 175 172 167 166 193 188 221
Tirdzniecības kredīti un avansi
24 24 26 31 15 19 22 24 56 65 70 65 62
Citi pasīvi
36 30 29 33 102 103 112 110 80 119 124 85 84
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 523 1 441 1 371 1 299 1 355 1 367 1 357 1 239 1 278 1 317 3 250 3 306 3 367
 
Parāda vērtspapīri
57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402 399
Aizņēmumi
1 435 1 363 1 293 1 222 1 285 1 307 1 295 1 173 1 216 1 253 2 823 2 885 2 950
Citi pasīvi
30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18 19
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
4 413 4 490 4 476 4 567 4 598 4 669 5 266 5 440 5 527 5 467 5 376 5 338 4 803
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 365 2 500 2 481 2 554 2 638 2 673 2 630 2 678 2 768 2 883 2 823 2 893 2 570
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
345 355 352 298 290 310 357 301 349 325 327 305 209
Tirdzniecības kredīti un avansi
1 962 2 093 2 079 2 204 2 274 2 282 2 197 2 298 2 359 2 489 2 414 2 497 2 278
Citi pasīvi
57 51 49 52 74 81 76 79 59 69 82 90 82
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 048 1 991 1 996 2 013 1 960 1 996 2 635 2 763 2 760 2 584 2 553 2 446 2 233
 
Parāda vērtspapīri
68 75 78 78 81 92 95 72 71 68 64 70 70
Aizņēmumi
1 981 1 916 1 918 1 935 1 879 1 904 2 541 2 691 2 688 2 516 2 488 2 376 2 163
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
3 857 4 076 4 081 4 046 3 982 4 153 3 939 3 721 3 985 4 277 4 124 4 114 4 037
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
3 857 4 076 4 081 4 046 3 982 4 153 3 939 3 721 3 985 4 277 4 124 4 114 4 037
 
Parāds tiešajiem investoriem
3 016 3 162 3 180 3 067 3 061 3 242 3 021 3 019 3 206 3 468 3 401 3 413 3 308
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
25 30 28 33 26 27 31 35 72 66 68 68 103
Parāds māsas uzņēmumiem
816 884 874 945 895 884 887 667 707 744 655 633 626
[Sakļaut]ĀRĒJIE AKTĪVI (kopā)
29 193 30 735 29 884 30 030 30 495 30 628 30 860 31 358 29 363 29 179 29 991 29 027 30 487
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
235 629 599 605 549 930 904 562 40 723 1 434 580 1 335
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
47 446 445 446 395 783 785 560 38 721 1 432 579 1 332
 
Nauda un noguldījumi
5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 575 1 328
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizdevumi
9 8 8 8 8 8 4 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
33 33 31 32 32 30 26 6 6 6 6 4 4
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
188 183 154 158 154 147 119 3 2 3 2 2 3
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3
Aizdevumi
186 181 151 154 150 144 116 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
11 048 11 995 12 687 13 305 13 316 13 419 14 576 15 748 15 918 16 166 16 431 16 409 16 406
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
3 867 4 037 4 698 4 279 4 225 4 311 4 480 4 591 4 638 4 748 4 818 4 869 4 770
 
Nauda un noguldījumi
3 765 3 931 4 582 4 064 4 074 4 160 4 322 4 393 4 446 4 524 4 668 4 772 4 648
Parāda vērtspapīri
97 95 103 196 145 147 153 167 168 202 129 78 109
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
5 11 12 18 5 4 5 31 24 23 22 19 14
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
7 181 7 959 7 989 9 026 9 091 9 108 10 096 11 157 11 280 11 418 11 612 11 539 11 635
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 151 154 153 147 145 143 143 146 146 147 149
Nauda un noguldījumi
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 158
Parāda vērtspapīri
6 868 7 643 7 675 8 709 8 774 8 797 9 788 10 850 10 974 11 109 11 303 11 229 11 328
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
12 015 11 904 10 251 9 598 9 827 9 330 8 469 7 558 5 552 4 400 3 969 4 103 4 703
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
6 213 6 377 4 906 4 505 4 956 4 934 4 239 3 228 3 055 2 298 2 083 1 927 2 489
 
Nauda un noguldījumi
4 747 4 959 3 676 3 329 3 774 3 897 3 032 2 256 2 123 1 553 1 421 1 236 1 772
Parāda vērtspapīri
346 311 208 153 122 140 138 114 121 42 15 13 23
Aizdevumi
905 943 907 928 968 821 941 787 721 620 568 601 615
Citi aktīvi
215 163 116 95 92 76 128 72 90 83 78 77 79
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
5 802 5 528 5 345 5 093 4 871 4 396 4 230 4 330 2 497 2 102 1 886 2 176 2 214
 
Nauda un noguldījumi
8 4 4 1 0 1 1 49 18 13 13 33 34
Parāda vērtspapīri
4 597 4 237 4 018 3 774 3 618 3 168 3 021 3 167 1 461 1 052 926 1 220 1 371
Aizdevumi
1 197 1 287 1 324 1 318 1 252 1 227 1 208 1 114 1 018 1 037 948 923 809
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
1 812 1 896 1 968 2 099 2 147 2 186 2 286 2 464 2 748 2 772 3 186 3 088 3 257
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
422 419 413 326 314 326 323 360 409 374 382 382 386
 
Nauda un noguldījumi
124 128 129 41 85 91 103 115 96 95 113 111 107
Parāda vērtspapīri
63 48 49 23 0 6 8 4 6 1 1 1 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
35 38 42 46 45 54 64 83 131 94 93 92 102
Aizdevumi
61 65 56 71 64 61 51 23 49 55 39 41 23
Citi aktīvi
139 140 137 145 120 114 98 135 127 130 136 137 154
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 390 1 477 1 556 1 773 1 833 1 860 1 963 2 104 2 339 2 398 2 804 2 706 2 870
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
993 1 093 1 163 1 309 1 416 1 424 1 541 1 643 1 773 1 779 1 988 1 889 1 926
Aizdevumi
374 364 365 435 389 407 394 429 528 575 730 729 854
Citi aktīvi
22 19 28 29 29 29 29 32 38 44 86 88 91
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
2 686 2 778 2 850 2 948 3 152 3 208 3 115 3 270 3 265 3 455 3 417 3 387 3 325
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 304 2 376 2 436 2 526 2 732 2 818 2 730 2 878 2 891 3 062 2 999 2 966 2 893
 
Nauda un noguldījumi
207 215 242 357 232 224 202 277 299 465 354 436 309
Parāda vērtspapīri
0 0 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 012 2 084 2 117 2 079 2 406 2 491 2 430 2 516 2 502 2 511 2 567 2 443 2 527
Aizdevumi
60 56 55 58 54 62 56 63 65 57 53 61 37
Citi aktīvi
25 21 22 32 40 41 42 21 21 25 25 25 20
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
382 401 414 422 419 389 385 392 374 393 418 420 432
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
185 202 197 216 225 210 205 201 197 219 255 273 290
Aizdevumi
197 199 217 206 194 179 180 191 177 175 163 147 142
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
1 398 1 533 1 528 1 476 1 505 1 557 1 511 1 757 1 841 1 663 1 555 1 460 1 462
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 398 1 533 1 528 1 476 1 505 1 557 1 511 1 757 1 841 1 663 1 555 1 460 1 462
 
Parāds tiešajiem investoriem
370 415 425 447 501 524 493 425 470 475 495 495 504
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
643 696 701 635 606 622 601 910 984 816 668 591 538
Parāds māsas uzņēmumiem
385 422 402 394 398 411 417 421 387 372 391 374 420
[Sakļaut]NETO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
7 316 7 366 7 317 7 258 6 969 6 993 6 887 6 626 6 332 6 389 6 255 6 705 5 620
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
6 993 7 202 7 289 7 597 7 389 7 139 7 192 7 499 7 903 7 652 7 185 8 021 8 029
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 47- 445- 444- 446- 394- 782- 785- 560 352- 452- 1 269- 419- 1 268
 
Nauda un noguldījumi
- 5- 405- 405- 406- 355- 745- 755- 553- 31- 714- 1 425- 575- 1 328
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi/aizdevumi
- 9- 8- 8- 8- 8- 8- 4 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 32- 32- 31- 31- 32- 30- 26- 6 383 263 156 156 61
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
7 039 7 647 7 733 8 043 7 783 7 921 7 977 8 059 7 552 8 104 8 454 8 441 9 297
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 150 154 153 147 144 143 143 146 146 147 149
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
4 771 5 426 5 511 5 874 5 645 5 834 5 808 5 830 5 361 5 963 6 343 6 384 7 269
Aizņēmumi/aizdevumi
2 119 2 070 2 072 2 014 1 985 1 940 2 024 2 085 2 048 1 995 1 966 1 910 1 879
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
- 6 473- 6 065- 6 787- 6 922- 6 332- 6 471- 6 513- 7 919- 8 035- 7 925- 7 546- 8 224- 7 504
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
708 1 894 1 202 2 104 2 759 2 636 3 583 3 238 3 245 3 493 4 066 3 316 4 131
 
Nauda un noguldījumi
808 1 999 1 317 2 313 2 907 2 785 3 739 3 433 3 435 3 713 4 213 3 409 4 250
Parāda vērtspapīri
- 97- 95- 103- 196- 145- 147- 153- 167- 168- 202- 129- 78- 109
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 4- 9- 11- 13- 3- 2- 3- 28- 21- 19- 18- 16- 11
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 7 181- 7 959- 7 989- 9 026- 9 091- 9 108- 10 096- 11 157- 11 280- 11 418- 11 612- 11 539- 11 635
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
- 150- 152- 151- 154- 153- 147- 145- 143- 143- 146- 146- 147- 149
Nauda un noguldījumi
- 163- 163- 163- 163- 163- 163- 163- 163- 163- 163- 163- 163- 158
Parāda vērtspapīri
- 6 868- 7 643- 7 675- 8 709- 8 774- 8 797- 9 788- 10 850- 10 974- 11 109- 11 303- 11 229- 11 328
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
2 676 2 167 2 937 2 860 2 477 2 804 2 249 3 831 3 225 3 141 1 636 1 746 565
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
6 412 5 525 6 229 5 871 5 249 5 274 4 647 6 379 4 030 3 384 1 858 2 437 1 298
 
Nauda un noguldījumi
7 795 6 893 7 415 6 991 6 381 6 261 5 793 7 314 4 884 4 101 2 491 3 098 1 884
Parāda vērtspapīri
- 344- 310- 208- 153- 122- 140- 138- 114- 121- 42- 15- 13- 23
Aizņēmumi/aizdevumi
- 905- 943- 907- 928- 968- 821- 941- 787- 721- 620- 568- 601- 615
Citi pasīvi/aktīvi
- 134- 115- 71- 39- 42- 27- 66- 35- 12- 54- 49- 48 52
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 3 735- 3 358- 3 293- 3 011- 2 771- 2 470- 2 399- 2 548- 806- 243- 222- 691- 733
 
Nauda un noguldījumi
1 427 1 537 1 432 1 464 1 532 1 427 1 244 1 151 1 215 1 391 1 541 1 334 1 329
Parāda vērtspapīri
- 3 965- 3 609- 3 401- 3 157- 3 051- 2 669- 2 434- 2 586- 1 002- 598- 815- 1 103- 1 253
Aizņēmumi/aizdevumi
- 1 197- 1 287- 1 324- 1 318- 1 252- 1 227- 1 208- 1 114- 1 018- 1 037- 948- 923- 809
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
- 66- 194- 302- 465- 489- 536- 620- 919- 1 167- 1 106 452 556 478
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 199- 158- 118 9- 10- 43- 14- 53- 106- 25 6- 44- 19
 
Nauda un noguldījumi
- 124- 128- 129- 41- 85- 91- 103- 115- 96- 95- 113- 111- 107
Parāda vērtspapīri
- 63- 48- 49- 23 0- 6- 8- 4- 6- 1- 1- 1 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 12- 14- 16- 15- 29- 35- 42- 59- 75- 29- 23- 28- 40
Aizņēmumi/aizdevumi
102 141 184 200 121 99 125 149 118 111 155 147 198
Citi pasīvi/aktīvi
- 103- 110- 108- 112- 18- 10 14- 25- 47- 11- 12- 52- 70
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
133- 36- 184- 474- 478- 493- 607- 865- 1 061- 1 081 446 600 497
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 936- 1 043- 1 112- 1 260- 1 373- 1 391- 1 504- 1 595- 1 728- 1 731- 1 579- 1 487- 1 527
Aizņēmumi/aizdevumi
1 061 1 000 928 787 896 900 901 743 688 678 2 093 2 156 2 096
Citi pasīvi/aktīvi
8 8- 1- 1- 2- 2- 4- 14- 21- 28- 68- 69- 72
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
1 727 1 713 1 626 1 618 1 446 1 461 2 151 2 170 2 262 2 012 1 958 1 952 1 478
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
60 123 45 28- 95- 146- 100- 200- 123- 179- 176- 74- 323
 
Nauda un noguldījumi
- 207- 215- 242- 357- 232- 224- 202- 277- 299- 465- 354- 436- 309
Parāda vērtspapīri
0 0- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 3- 4- 1- 1- 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 50 9- 38 125- 132- 209- 232- 218- 143- 22- 152 54- 248
Aizņēmumi/aizdevumi
285 299 297 240 236 248 301 238 285 268 273 245 173
Citi pasīvi/aktīvi
32 30 28 20 34 40 34 58 38 44 57 65 62
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 667 1 590 1 582 1 591 1 540 1 607 2 251 2 371 2 385 2 191 2 134 2 026 1 801
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 117- 127- 119- 138- 144- 118- 110- 129- 126- 150- 191- 204- 220
Aizņēmumi/aizdevumi
1 784 1 717 1 700 1 729 1 685 1 725 2 361 2 500 2 511 2 341 2 325 2 230 2 021
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
2 460 2 543 2 553 2 570 2 478 2 596 2 428 1 964 2 144 2 615 2 569 2 653 2 575
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 460 2 543 2 553 2 570 2 478 2 596 2 428 1 964 2 144 2 615 2 569 2 653 2 575
 
Parāds tiešajiem investoriem
2 646 2 747 2 755 2 620 2 561 2 718 2 528 2 593 2 736 2 993 2 906 2 918 2 804
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
- 618- 666- 673- 601- 580- 595- 570- 875- 912- 751- 601- 523- 435
Parāds māsas uzņēmumiem
432 463 471 551 497 473 471 246 320 372 264 258 206

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un "Ārējā parāda statistika: Sagatavotāju un lietotāju rokasgrāmatas" 2013. gada izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)