01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
9 563 9 269 9 427 9 516 9 893 9 925 10 366 10 903 10 954 10 840 11 043 11 289 11 540 11 577 11 797 12 030 12 047
 
AT Austrija
179 209 198 204 214 197 200 196 206 209 214 209 240 244 258 253 250
BE Beļģija
51 51 52 51 27 29 29 29 45 46 46 50 82 87 94 77 76
BG Bulgārija
17 17 18 18 17 19 19 20 20 20 21 21 19 20 22 22 22
CY Kipra
1 249 1 258 1 255 1 277 1 311 1 199 1 213 1 208 1 109 1 110 1 079 1 081 1 141 1 099 1 099 1 113 1 105
CZ Čehija
14 11 13 14 11 12 11 11 20 16 18 18 20 17 18 66 70
DE Vācija
641 642 604 610 669 686 682 653 778 734 768 753 726 979 979 1 026 1 047
DK Dānija
615 616 588 597 559 574 575 587 579 541 555 564 562 554 583 582 568
EE Igaunija
883 877 952 960 1 131 1 127 1 120 1 304 1 378 1 416 1 468 1 519 2 009 2 021 2 129 2 167 2 148
ES Spānija
2 2 2 2 8 8 9 8 3 191 195 198 229 8 12 10 13
FI Somija
382 396 410 392 378 384 370 338 380 397 370 371 497 504 502 539 535
FR Francija
87 85 86 91 79 84 89 96 130 135 134 148 124 128 134 128 128
GR Grieķija
0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1
HR Horvātija
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HU Ungārija
2 2 1 1 10 11 11 11 10 12 11 10 7 7 7 7 7
IE Īrija
2 0 0 7 26 32 41 45 51 58 12 17 14 17 51 14 17
IT Itālija
59 59 95 96 80 81 75 76 78 79 79 93 79 92 79 73 77
LT Lietuva
638 654 695 716 796 923 937 953 960 978 1 026 975 1 043 1 098 1 090 1 090 1 026
LU Luksemburga
600 634 610 650 751 785 792 793 827 825 839 913 898 910 890 859 787
MT Malta
376 368 454 378 405 400 423 452 457 435 427 447 414 385 344 351 345
NL Nīderlande
1 227 1 193 1 188 1 209 1 205 1 151 1 309 1 221 1 307 971 1 059 1 088 1 108 1 065 1 086 1 127 1 129
PL Polija
53 65 66 67 80 81 88 88 91 93 97 100 114 125 130 124 132
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumānija
0 0 0 0 2 0 0- 3- 4- 1 2 1- 2- 1 3 3 3
SE Zviedrija
2 414 2 056 2 104 2 139 2 095 2 103 2 331 2 769 2 486 2 529 2 580 2 668 2 167 2 174 2 241 2 349 2 509
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK Slovākija
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
70 72 34 34 37 38 39 40 41 42 42 45 45 44 45 47 48
[Izvērst]Ārpus ES
3 882 3 968 3 945 4 066 3 984 4 212 4 097 3 726 3 938 3 922 3 832 3 913 3 819 3 697 3 914 3 945 4 068
Kopā
13 445 13 237 13 372 13 582 13 878 14 137 14 463 14 628 14 892 14 761 14 875 15 202 15 359 15 274 15 711 15 976 16 115

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)