01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
9 583 9 288 9 448 9 538 9 908 9 935 10 393 10 681 10 966 10 896 11 057 11 310 11 549 11 616 11 854 12 073 12 023 12 363
 
AT Austrija
179 209 198 204 214 197 200 196 206 209 214 209 241 243 251 246 246 249
BE Beļģija
51 51 52 51 27 29 29 29 45 46 46 50 83 89 94 76 75 76
BG Bulgārija
17 17 18 18 17 19 19 20 20 20 21 22 20 21 22 17 17 17
CY Kipra
1 250 1 258 1 255 1 278 1 312 1 199 1 213 1 208 1 108 1 109 1 077 1 079 1 143 1 119 1 125 1 142 1 134 1 223
CZ Čehija
14 11 13 14 11 12 11 11 20 16 18 18 20 17 18 69 73 73
DE Vācija
641 642 604 610 670 687 683 654 784 783 774 759 729 984 979 1 024 1 043 1 067
DK Dānija
615 616 588 597 559 574 575 587 579 541 555 569 572 570 586 587 574 597
EE Igaunija
883 877 952 960 1 131 1 127 1 120 1 304 1 379 1 417 1 468 1 519 2 015 2 060 2 118 2 159 2 150 2 195
ES Spānija
2 2 2 2 8 8 9 8 3 191 195 198 232 11 15 10 9 13
FI Somija
401 415 429 411 388 422 409 377 419 437 410 412 525 533 532 489 487 477
FR Francija
87 85 86 91 79 84 89 96 130 135 134 148 124 128 135 127 131 132
GR Grieķija
0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HU Ungārija
2 2 1 1 10 11 11 11 10 12 11 10 7 7 7 7 7 9
IE Īrija
2 0 0 7 26 32 41 45 51 58 12 17 14 32 51 50 17 48
IT Itālija
59 59 95 96 80 81 75 76 78 79 79 93 79 77 78 74 78 79
LT Lietuva
638 654 695 716 796 890 904 920 927 945 993 939 1 008 1 066 1 087 1 053 1 033 1 139
LU Luksemburga
600 634 613 652 755 789 795 797 830 827 842 917 901 908 890 852 775 859
MT Malta
376 368 454 378 405 400 423 452 457 436 428 448 416 348 345 349 349 348
NL Nīderlande
1 227 1 193 1 188 1 209 1 205 1 151 1 308 1 221 1 306 971 1 059 1 089 1 095 1 059 1 097 1 132 1 141 1 059
PL Polija
53 65 66 67 80 81 107 100 90 93 97 102 115 124 131 128 131 131
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumānija
0 0 0 0 2 0 0- 3- 4- 1 2 1- 2- 1 3 3 3 3
SE Zviedrija
2 414 2 056 2 104 2 139 2 095 2 101 2 330 2 527 2 484 2 528 2 578 2 664 2 165 2 179 2 242 2 429 2 499 2 517
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK Slovākija
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0 0 0 0 0
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
70 72 34 34 37 38 39 40 41 42 42 45 45 44 45 47 48 49
[Izvērst]Ārpus ES 27
3 870 3 955 3 933 4 053 3 997 4 253 4 137 4 011 3 976 3 960 3 868 3 952 3 851 3 739 3 894 3 852 4 007 3 993
Kopā
13 453 13 243 13 381 13 591 13 905 14 187 14 530 14 691 14 942 14 855 14 926 15 261 15 400 15 355 15 749 15 925 16 030 16 356

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)