01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
10 009 9 668 9 823 9 874 10 262 10 322 10 773 11 050 11 317 11 271 11 430 11 490 11 712
 
AT Austrija
179 210 199 202 212 197 200 196 193 196 201 197 238
BE Beļģija
51 51 52 51 27 29 29 29 46 47 48 54 89
BG Bulgārija
17 17 18 18 17 19 19 20 23 23 24 21 19
CY Kipra
1 250 1 258 1 255 1 277 1 313 1 201 1 234 1 227 1 118 1 134 1 117 1 076 1 155
CZ Čehija
14 11 13 14 11 12 11 11 20 16 18 18 26
DE Vācija
643 644 602 609 669 685 681 651 775 772 757 741 720
DK Dānija
615 605 577 588 548 564 565 577 577 538 549 553 568
EE Igaunija
878 869 936 936 1 103 1 117 1 111 1 283 1 349 1 398 1 461 1 462 1 947
ES Spānija
2 2 2 2 8 8 9 8 3 4 195 199 230
FI Somija
378 391 405 385 371 377 363 331 375 395 365 375 463
FR Francija
87 85 86 91 79 84 89 97 131 141 135 147 126
GB Apvienotā Karaliste
467 433 443 421 433 442 433 435 421 414 375 300 256
GR Grieķija
0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1
HR Horvātija
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HU Ungārija
2 2 1 1 10 11 11 11 10 12 11 10 7
IE Īrija
2 0 0 7 26 32 41 45 51 58 12 18 13
IT Itālija
59 59 95 96 80 81 75 76 75 76 76 87 73
LT Lietuva
636 652 693 715 795 921 937 955 943 962 1 003 954 1 038
LU Luksemburga
597 632 608 648 749 782 788 791 827 820 815 912 900
MT Malta
376 368 454 378 405 400 423 451 460 438 431 452 408
NL Nīderlande
1 220 1 186 1 181 1 202 1 198 1 144 1 301 1 212 1 304 1 157 1 137 1 128 1 119
PL Polija
52 65 66 67 79 81 87 87 87 89 94 98 113
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumānija
0 0 0 0 2 0 0- 3- 4- 1 2 1- 2
SE Zviedrija
2 412 2 052 2 101 2 129 2 086 2 096 2 322 2 517 2 489 2 535 2 563 2 641 2 164
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK Slovākija
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3- 4
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
70 72 34 34 37 38 39 40 41 42 42 45 45
[Izvērst]Ārpus ES
3 433 3 551 3 517 3 630 3 560 3 780 3 659 3 555 3 594 3 566 3 448 3 628 3 564
Kopā
13 443 13 219 13 340 13 504 13 822 14 102 14 432 14 605 14 911 14 838 14 878 15 118 15 276

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)