01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
971 997 1 014 1 028 1 098 1 138 1 149 1 110 1 185 1 172 1 170 1 189 1 161
 
AT Austrija
13 12 11 10 10 10 10 11 9 9 9 10 8
BE Beļģija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
BG Bulgārija
2 2 2 2 1 1 1 1 8 8 8 9 5
CY Kipra
144 139 131 105 104 91 68 57 73 65 65 67 30
CZ Čehija
2 2 2 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3
DE Vācija
9 11 11 10 31 36 37 26 42 43 49 39 57
DK Dānija
10 10 10 21 32 21 21 21 3 11 4 3 13
EE Igaunija
122 154 162 167 185 186 183 189 179 184 168 170 178
ES Spānija
7 7 8 9 9 9 9 9 11 11 11 11 12
FI Somija
15 25 17 14 14 21 18 16 15 18 19 13 13
FR Francija
7 6 6 4 3 5 5 6 0- 1 2 2 1
GB Apvienotā Karaliste
31 30 29 29 31 37 35 28 23 24 25 24 38
HR Horvātija
0 0 0 0 0
HU Ungārija
0 0 2 2 2
IE Īrija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Itālija
13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0
LT Lietuva
274 288 315 322 343 379 381 384 461 442 446 470 418
LU Luksemburga
106 110 110 107 115 115 116 98 119 118 87 100 98
MT Malta
12 1 1 4 2 2 2 1 8 8 65 73 93
NL Nīderlande
98 98 98 98 98 98 98 98 99 98 99 99 102
PL Polija
57 39 38 55 46 52 51 50 35 31 32 34 32
PT Portugāle
0 0 0 0
RO Rumānija
5 5 5 5 11 13 12 13 6 7 6 9 9
SE Zviedrija
17 17 17 20 20 19 23 23 9 15 13 14 14
SI Slovēnija
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
SK Slovākija
20 22 22 19 19 21 55 56 75 69 48 28 21
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10
[Izvērst]Ārpus ES
440 459 488 490 584 604 562 482 467 485 529 552 544
Kopā
1 411 1 456 1 502 1 518 1 682 1 742 1 711 1 592 1 652 1 657 1 699 1 741 1 705

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)