01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
961 986 1 003 1 039 1 102 1 142 1 152 1 114 1 192 1 178 1 192 1 195 1 249 1 212 1 210
 
AT Austrija
13 12 11 10 10 10 10 11 9 9 9 10 8 8 8
BE Beļģija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
BG Bulgārija
2 2 2 2 1 1 1 1 8 8 8 9 5 2 1
CY Kipra
131 126 117 106 104 92 69 58 73 65 66 55 106 106 107
CZ Čehija
2 2 2 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
DE Vācija
12 13 13 12 32 36 37 27 44 44 48 41 59 62 62
DK Dānija
10 10 10 21 32 21 21 21 3 11 4 13 13 12 13
EE Igaunija
122 154 162 167 185 186 183 189 179 184 168 170 178 186 187
ES Spānija
7 7 8 9 9 9 9 9 11 11 11 11 12 11 12
FI Somija
15 25 17 14 14 21 18 16 15 18 19 13 19 19 18
FR Francija
7 6 6 7 3 5 5 6 0- 1 2 2 1 1 4
GB Apvienotā Karaliste
31 30 29 29 31 37 35 28 23 24 26 25 39 30 32
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 0
HU Ungārija
0 0 2 2 2 2 2
IE Īrija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Itālija
13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0
LT Lietuva
275 288 315 322 343 379 381 384 467 447 454 473 419 406 377
LU Luksemburga
106 110 110 107 115 115 116 98 119 118 100 100 98 88 92
MT Malta
12 1 1 4 2 2 2 1 8 8 65 73 93 101 110
NL Nīderlande
98 98 98 98 98 98 98 98 99 98 99 99 102 101 101
PL Polija
57 39 38 62 48 54 53 52 35 31 32 34 32 27 29
PT Portugāle
0 0 0 0
RO Rumānija
5 5 5 5 11 13 12 13 6 7 6 8 8 9 13
SE Zviedrija
17 17 17 20 20 19 23 23 9 15 13 15 14 10 11
SI Slovēnija
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SK Slovākija
20 22 22 19 19 21 55 56 75 69 48 30 22 20 20
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3
[Izvērst]Ārpus ES
459 480 511 515 600 620 585 496 493 512 527 558 506 511 456
Kopā
1 420 1 466 1 514 1 553 1 702 1 762 1 738 1 609 1 685 1 690 1 719 1 753 1 755 1 724 1 666

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)