02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
577 576 570 575 585 587 596 613 565 573 582 584 636 629 620 643 655
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
113 115 116 115 113 115 118 124 145 142 144 146 115 120 121 130 129
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 597 1 599 1 592 1 603 1 648 1 616 1 655 1 643 1 686 1 735 1 758 1 783 1 809 1 788 1 848 1 849 1 793
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
579 568 430 495 545 549 543 572 608 598 578 556 554 549 532 536 501
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
12 12 12 11 5 5 5 4 6 6 6 6 8 8 8 9 9
F  BŪVNIECĪBA
637 619 645 646 524 550 560 592 660 645 671 712 703 705 614 577 533
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
1 778 1 843 1 863 2 004 1 927 2 024 2 015 2 064 2 265 2 291 2 382 2 430 2 446 2 356 2 435 2 446 2 476
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
504 544 548 557 844 842 900 867 849 837 835 787 824 814 819 820 833
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
124 124 132 130 169 168 175 181 161 168 159 144 197 203 204 207 207
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
414 412 426 434 462 450 561 497 494 437 472 489 526 517 522 535 550
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 757 3 448 3 582 3 545 3 567 3 546 3 660 3 530 3 508 3 563 3 533 3 650 3 631 3 617 3 674 3 680 3 761
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
1 798 1 741 1 794 1 774 1 852 1 916 1 878 2 112 2 204 2 201 2 215 2 321 2 302 2 305 2 465 2 582 2 620
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
506 495 496 502 536 578 583 573 490 287 235 261 294 313 363 330 348
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
172 178 178 176 152 164 143 144 179 185 186 182 203 205 217 218 222
P  IZGLĪTĪBA
10 10 10 10 6 6 6 6 22 22 25 25 23 23 23 23 24
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
7 7 7 10 6 6 6 6 9 9 9 9 6 6 6 9 9
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
105 98 102 103 121 120 120 123 156 161 173 174 143 139 152 149 136
S  CITI PAKALPOJUMI
2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X  Neklasificēta darbība
755 845 867 888 815 893 939 974 884 901 910 941 937 976 1 089 1 232 1 309
Kopā
13 445 13 237 13 372 13 582 13 878 14 137 14 463 14 628 14 892 14 761 14 875 15 202 15 359 15 274 15 711 15 976 16 115

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)