02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2015
II / 2015
III / 2015
IV / 2015
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
600 603 602 618 566 566 560 565 575 577 586 602 613 619
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
105 107 111 114 113 115 116 115 113 115 118 124 145 142
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 558 1 575 1 570 1 567 1 627 1 623 1 604 1 606 1 632 1 616 1 651 1 636 1 666 1 741
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
552 495 416 504 576 567 428 493 544 544 537 571 597 595
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
16 15 15 14 12 12 12 11 6 5 5 5 7 7
F  BŪVNIECĪBA
552 552 573 590 640 623 648 650 526 552 562 588 649 635
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
1 764 1 765 1 803 1 724 1 780 1 847 1 867 2 005 1 930 2 031 2 040 2 092 2 283 2 333
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
464 454 485 495 502 542 546 555 847 846 903 871 857 844
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
98 104 94 89 79 79 84 81 117 116 121 125 103 108
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
384 386 399 400 413 412 426 434 462 450 561 495 487 429
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 549 3 703 3 735 3 853 3 726 3 404 3 538 3 501 3 507 3 532 3 644 3 524 3 479 3 494
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
1 828 1 859 1 846 1 784 1 827 1 772 1 826 1 802 1 880 1 906 1 871 2 102 2 168 2 180
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
305 284 544 523 516 507 508 514 535 530 543 533 498 283
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
221 222 222 217 182 187 188 187 163 174 152 157 188 194
P  IZGLĪTĪBA
4 4 4 4 10 11 11 11 6 6 6 6 22 22
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
6 6 6 6 7 7 7 10 6 6 6 6 7 7
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
98 87 95 99 105 98 102 103 121 120 120 123 154 160
S  CITI PAKALPOJUMI
18 18 18 18 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
X  Neklasificēta darbība
790 851 911 921 760 846 867 858 851 974 1 004 1 042 987 1 042
Kopā
12 912 13 092 13 449 13 540 13 443 13 219 13 340 13 504 13 822 14 102 14 432 14 605 14 911 14 838

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)