02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
569 567 562 567 576 578 587 614 558 565 574 578 633 627 626 647 659 663
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
113 115 116 115 113 115 118 124 145 142 144 146 110 115 117 125 124 130
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 598 1 600 1 593 1 604 1 656 1 622 1 662 1 650 1 689 1 779 1 759 1 781 1 813 1 789 1 831 1 848 1 791 1 880
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
579 568 430 495 545 549 543 572 608 598 577 556 554 549 532 531 503 550
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
12 12 12 11 5 5 5 4 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9
F  BŪVNIECĪBA
606 588 611 614 492 508 518 553 622 608 634 633 606 601 602 565 526 518
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
1 760 1 825 1 846 1 987 1 912 2 009 2 019 2 058 2 258 2 285 2 377 2 429 2 436 2 353 2 426 2 415 2 459 2 429
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
515 555 561 570 858 856 915 882 842 830 827 779 810 797 803 802 818 858
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
135 136 143 141 183 182 190 196 176 182 173 159 213 222 220 224 224 224
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
414 412 426 434 462 448 560 496 492 436 470 487 528 520 520 541 557 548
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 752 3 444 3 576 3 539 3 558 3 537 3 650 3 517 3 522 3 578 3 546 3 663 3 670 3 620 3 700 3 786 3 814 3 992
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
1 839 1 783 1 840 1 819 1 915 1 989 1 950 2 185 2 276 2 274 2 288 2 435 2 422 2 475 2 531 2 653 2 655 2 645
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
525 513 515 520 544 614 619 609 527 325 274 300 331 351 390 317 352 367
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
178 185 184 182 155 167 145 147 184 189 191 187 208 212 215 210 216 222
P  IZGLĪTĪBA
10 10 10 10 6 6 6 6 22 22 25 25 24 24 24 24 24 24
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
7 7 7 10 6 6 6 6 8 8 8 8 5 5 5 8 8 6
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
105 98 102 103 121 120 120 123 156 161 173 174 143 139 150 142 129 123
S  CITI PAKALPOJUMI
2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
X  Neklasificēta darbība
736 824 846 866 797 872 915 946 850 867 876 914 885 947 1 047 1 079 1 162 1 168
Kopā
13 453 13 243 13 381 13 591 13 905 14 187 14 530 14 691 14 942 14 855 14 926 15 261 15 400 15 355 15 749 15 925 16 030 16 356

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)