02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
566 566 560 565 575 577 586 602 613 619 628 626 703
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
113 115 116 115 113 115 118 124 145 142 144 145 119
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 627 1 623 1 604 1 606 1 632 1 616 1 651 1 636 1 666 1 741 1 775 1 750 1 781
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
576 567 428 493 544 544 537 571 597 595 568 553 551
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
12 12 12 11 6 5 5 5 7 7 7 8 9
F  BŪVNIECĪBA
640 623 648 650 526 552 562 588 649 635 674 681 631
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
1 780 1 847 1 867 2 005 1 930 2 031 2 040 2 092 2 283 2 333 2 385 2 396 2 447
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
502 542 546 555 847 846 903 871 857 844 851 845 858
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
79 79 84 81 117 116 121 125 103 108 101 89 205
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
413 412 426 434 462 450 561 495 487 429 459 472 511
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 726 3 404 3 538 3 501 3 507 3 532 3 644 3 524 3 479 3 494 3 522 3 628 3 578
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
1 827 1 772 1 826 1 802 1 880 1 906 1 871 2 102 2 168 2 180 2 183 2 283 2 214
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
516 507 508 514 535 530 543 533 498 283 225 264 328
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
182 187 188 187 163 174 152 157 188 194 188 174 194
P  IZGLĪTĪBA
10 11 11 11 6 6 6 6 22 22 25 25 26
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
7 7 7 10 6 6 6 6 7 7 7 7 7
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
105 98 102 103 121 120 120 123 154 160 172 177 138
S  CITI PAKALPOJUMI
2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2
X  Neklasificēta darbība
760 846 867 858 851 974 1 004 1 042 987 1 042 962 994 973
Kopā
13 443 13 219 13 340 13 504 13 822 14 102 14 432 14 605 14 911 14 838 14 878 15 118 15 276

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)