02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
133 175 187 195 193 213 199 207 223 234 238 211 229 229 189
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F  BŪVNIECĪBA
9 8 39 38 41 41 41 40 41 41 42 47 48 46 50
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
275 276 305 318 363 355 346 305 323 321 355 391 371 383 376
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
6 6 6 7 5 5 6 7 9 9 10 6 11 13 14
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
3 7 7 7 8 8 8 8 6 6 7 7 11 9 17
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
794 797 761 793 846 863 860 793 775 780 746 766 802 773 757
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
40 39 39 39 40 40 42 40 31 34 36 36 44 43 42
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
111 108 119 118 130 147 142 133 186 160 160 158 173 171 167
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
7 7 7 7 19 19 16 14 41 41 44 44 21 22 20
P  IZGLĪTĪBA
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
0 0 0
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
5 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1
X  Neklasificēta darbība
30 29 33 24 51 64 70 55 48 61 78 86 42 33 32
Kopā
1 420 1 466 1 514 1 553 1 702 1 762 1 738 1 609 1 685 1 690 1 719 1 753 1 755 1 724 1 666

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)