02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
34 36 32 33 36 34 33 16 10 20 19 0 0
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
133 175 187 195 193 213 199 207 223 234 238 213 229
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F  BŪVNIECĪBA
12 11 42 38 41 41 41 40 39 38 39 42 48
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
244 243 276 288 330 324 316 295 311 299 334 382 392
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
6 6 6 7 5 5 6 6 20 20 20 17 10
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
3 7 7 7 8 8 8 8 5 5 6 6 8
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
775 780 745 757 824 841 838 771 739 744 734 744 751
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
40 39 39 39 39 39 41 42 33 37 39 39 44
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
117 114 125 124 134 151 147 138 190 164 159 166 156
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
7 7 7 7 19 19 16 14 30 30 33 33 21
P  IZGLĪTĪBA
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
0
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
5 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1
X  Neklasificēta darbība
30 27 27 18 49 62 62 50 49 62 73 97 44
Kopā
1 411 1 456 1 502 1 518 1 682 1 742 1 711 1 592 1 652 1 657 1 699 1 741 1 705

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)