02 MB mēneša datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
N 10000   TEKOŠAIS KONTS
113 181- 68 95 21- 11- 135- 156- 173- 118 56- 3 71 191- 4- 58- 22- 17- 197- 10- 90 17- 21- 24 180
N 10020      PRECES
- 135- 151- 222- 57- 161- 146- 311- 319- 287- 250- 133- 178- 144- 171- 152- 236- 238- 229- 349- 176- 212- 177- 155- 241- 102
C 10020         Kredīts (eksports)
942 956 999 1 090 1 091 1 098 961 1 084 1 028 1 185 1 196 971 998 965 1 107 1 049 1 068 987 1 028 1 101 1 079 1 173 1 098 976 1 071
D 10020         Debets (imports)
1 077 1 107 1 222 1 147 1 253 1 244 1 272 1 403 1 316 1 435 1 329 1 149 1 143 1 136 1 259 1 285 1 305 1 216 1 377 1 277 1 291 1 351 1 254 1 217 1 173
N 10340      PAKALPOJUMI
179 172 162 206 209 197 215 209 182 196 186 183 192 181 177 218 219 203 215 225 212 239 208 208 197
C 10340         Kredīts (eksports)
395 382 396 432 447 448 482 481 448 464 446 450 424 412 427 466 475 471 503 502 483 511 471 482 443
C 10400            Transporta pakalpojumi
165 161 164 178 181 181 193 191 188 176 169 171 171 167 170 191 194 192 197 199 195 178 171 172 157
C 10820            Braucieni
63 57 67 67 72 83 97 101 76 79 68 67 64 58 67 70 74 81 95 102 77 82 70 68 66
C 10810            Citi pakalpojumi
167 163 165 187 193 184 192 190 184 209 210 212 190 187 190 206 207 198 212 201 211 251 230 242 220
D 10340         Debets (imports)
216 210 234 226 237 250 267 272 266 268 261 266 232 231 250 248 256 268 288 277 270 272 262 274 246
D 10400            Transporta pakalpojumi
70 67 76 74 78 80 80 85 79 81 77 70 71 70 77 81 81 80 89 83 81 82 80 78 78
D 10820            Braucieni
42 43 51 49 55 61 67 69 57 59 54 54 43 44 52 50 57 60 68 69 57 60 53 52 47
D 10810            Citi pakalpojumi
104 100 107 102 104 109 120 117 130 128 130 143 118 116 121 117 118 129 130 124 133 130 129 144 120
N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
37 164- 18- 91- 64- 105- 83- 56- 86- 87- 83- 28 20 176- 46- 56- 27- 50- 88- 54- 85- 90- 82- 32 104
C 12140         Kredīts
159 286 111 89 127 85 79 105 81 99 95 157 167 316 98 92 138 85 86 112 87 99 92 147 171
C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
45 44 44 45 45 44 45 47 46 46 46 56 47 47 48 48 49 49 47 47 49 49 48 48 47
C 12220            Ieguldījumu ienākumi
38 32 35 42 44 39 33 33 33 49 49 63 32 36 30 41 39 36 39 36 36 49 44 62 28
C 12240               Tiešās investīcijas
9 4 9 16 16 12 6 6 6 21 23 27 4 8 2 9 9 6 9 8 9 23 18 23 1
C 12580               Portfeļieguldījumi
17 15 14 14 16 14 15 14 15 14 14 18 15 14 15 19 17 17 18 16 16 15 14 18 16
C 13120               Citi ieguldījumi
6 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 10 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 13 4
C 13600               Rezerves aktīvi
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8
C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
76 210 33 1 38 1 0 25 2 4 0 37 87 233 20 3 49 1 0 28 2 0 0 37 97
D 12140         Debets
123 122 130 180 191 190 162 161 168 186 178 185 147 140 144 148 165 135 174 165 172 189 174 179 68
D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
5 5 6 6 6 5 5 5 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7
D 12220            Ieguldījumu ienākumi
113 111 119 170 181 174 153 151 159 174 167 174 135 130 133 136 154 118 163 155 162 177 163 168 57
D 12240               Tiešās investīcijas
91 93 100 150 158 154 135 132 140 154 147 153 114 110 110 113 106 99 136 131 139 150 137 132 32
D 12580               Portfeļieguldījumi
12 10 11 10 15 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 40 14 16 16 15 16 15 23 14
D 13120               Citi ieguldījumi
10 9 9 9 8 9 7 7 7 7 7 8 8 7 8 9 8 5 11 8 8 12 11 13 11
D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
4 5 4 4 4 11 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 10 4 4 4 5 4 5 4
N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
32- 4 10 38 37 43 44 9 19 24 86 20 3 5 17 16 23 61 25- 5- 6 46 7 41- 19
C 14000         Kredīts
68 80 87 96 100 107 105 66 110 80 148 103 66 102 82 77 78 128 93 60 78 109 63 121 74
D 14000         Debets
37 84 77 58 63 64 61 57 91 57 62 83 62 97 65 61 55 68 68 65 84 63 56 80 93
N 20000   KAPITĀLA KONTS
25 1- 2 85 1 24 232 52 18 82 3 2 90- 1 0 171 6 235- 26- 30- 90 121 3 109 0
C 20000      Kredīts
26 2 0 86 2 25 234 53 18 83 3 3 90 0 0 172 7 236 2 28 1 122 3 110 0
D 20000      Debets
0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 28 58 91 1 0 1 0
N 30000   FINANŠU KONTS
263 149 86 381 15 177 154- 102- 67- 134- 5- 85 54 231 101 143- 66 438- 40- 110- 224 22- 175 66- 61
N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
- 58- 66 31- 40 53 29- 65- 92- 52- 132- 115- 175- 149- 64 20- 11 34 22- 137- 134- 152- 79- 62- 134- 98
N 30020 A      Aktīvi
9 14 9- 58- 57- 62- 41- 41- 41- 10- 8- 4- 26 33 25 9 9- 11- 8- 9- 11- 14- 22- 19- 35
N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
2 13 2- 3- 3- 4 13 13 13 10 10 10- 36 18 17 9 10- 8- 3- 4- 5- 5- 9- 9 2
N 30260            Reinvestētā peļņa
4- 3 4 2 2- 2- 3- 2- 2 1 2 7- 1 3- 3 2 1- 1 2 2 2 3- 2 1- 2
N 30410            Parāda instrumenti
3 3 3- 56- 56- 56- 52- 52- 52- 20- 20- 20 12 12 12- 2- 2- 2- 8- 8- 8- 11- 11- 11- 35
N 30020 L      Pasīvi
67 80- 22- 18- 111- 91 23 51 11 122 106 171 124 97 6 21- 25- 33 129 125 141 65 40 115 64
N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
8 19 9- 129- 226- 205 50 48- 1 34 25 85 60 37 45- 4- 2- 37 31 33 41 33 21 81 8
N 30800            Reinvestētā peļņa
21 23- 69 7 12 11 19 49 57 80 73 79 87 83- 16 19- 29- 1 73 67 75 45 31 15 16
N 30950            Parāda instrumenti
38 38 38 104 104 104- 46- 46- 46 8 8 8- 23- 23- 23 6 6 6 25 25 25- 12- 12 19 40
N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
266- 312- 703- 258- 660 83 123 29- 189 190 51 93 51- 543 26 107- 211- 157- 202- 145 118 156 73 99 658
N 31100         Aktīvi
172- 408- 982- 269- 49 62 106 31 217 197 92 129 101 137 48 76 65- 116- 30- 145 48 158 59 72 85
N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 18 44 7 33 34 37 73- 27 79 135 22 8 34 27 46 62 16 84 1- 25 116 10 43- 12 36
N 31260            Parāda vērtspapīri
190- 452- 989- 302- 83 25 34 59 137 61 71 121 66 110 2 14 49- 200- 31- 120- 68 147 16 84 49
N 31600         Pasīvi
- 94- 97- 279- 11 611- 21- 16 2 405 6 41 36 49 680 21- 31 276 41 171 0- 69 2- 14- 27- 572
N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3- 6- 10- 1- 1 0 5 4 5 13 2- 17 12 12- 7 0- 8 35- 19- 1- 6 0 1 5 1
N 31880            Parāda vērtspapīri
- 97- 91- 270- 10 611- 21- 21- 2 400- 7 39 53 37 668 28- 32 284 6 190 1- 64 2- 15- 32- 573
N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
- 1- 99 30 6 50 70 25- 12- 17 40 62 8- 28- 11 5 37 7 8- 28 38 36 37- 18 19- 118
N 32240         Aktīvi
- 20- 117- 23- 17- 12- 4- 12- 23- 32- 5- 6- 12- 36- 19- 18- 6- 8- 7- 34- 10- 3- 4- 28- 6- 127
N 32380         Pasīvi
- 20- 18- 53- 22- 62- 74- 37- 11- 16- 45- 67- 20- 8- 8- 23- 42- 15- 15- 6- 48- 39- 40- 11- 25- 9
N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
46 541 724 652 646 60 84- 29 200- 196 96- 58 157 856 99- 5 129 559 256 170- 202- 90- 169 149- 610
N 32540         Aktīvi
296 13- 812- 428 808- 92 128 260 318 1- 556- 292 349 660 65- 717- 62- 135 118 134- 78- 124- 110 5- 417
N 32540 A            Centrālā banka
- 22 11 25 42 55 0 141- 6 19 117- 5- 39- 105 4 3 69 33 21 84 36 54 27 17 82- 6
N 32540 B            MFI (izņemot centrālo banku)
439- 54- 633- 550 15- 185- 73- 74 59- 31- 82- 49 215 167 33- 380- 13 6- 10- 8- 214- 111- 86- 16- 69
N 32540 C            Valdība
- 177 0- 293 0 657 1 81 360 255- 84- 468- 217 252 502 26- 418- 94- 145- 63 0 0 0 0 0- 340
N 32540 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 2- 2 17 7 8 18 14 14 20 4 4 19 6 6 24 28 27- 1 15 14- 10- 11- 11- 32- 5
N 32540 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
57 57 71 73 73 73- 35- 35- 35- 5- 5- 5- 19- 19- 19- 16- 16- 16 92 92 92- 29- 29- 29 3
N 34000         Pasīvi
250- 528- 1 536- 1 079 161- 152 44 289 119 197- 651- 234 193- 196- 33- 712- 191- 694- 138- 36 124- 34 59- 144 193
N 34000 A            Centrālā banka
285 343- 573- 324 749- 67 249 350 44 138- 332- 504 549- 97 257- 81- 259- 653- 14 7 22- 61 285- 205 372
N 34000 B            MFI (izņemot centrālo banku)
- 55- 1 359- 951- 700- 547- 54- 145- 19 101 132- 240 341- 315- 73- 223- 133 62- 49- 195- 131 24 0- 251 27- 193
N 34000 C            Valdība
- 25 443- 65- 69- 55- 40- 56- 39- 26- 44- 51- 44- 18- 1- 25- 524- 22- 24- 19- 3- 19- 15- 17- 22- 2
N 34000 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
10 10 19 22 22 15 31 31 33- 2- 2 0 6 6- 11 32 32 39 38 37- 103- 4- 4- 72 3
N 34000 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
35 35 35- 7- 7- 7- 35- 34- 34- 27- 26- 27- 31- 31- 31- 6- 5- 7 53 53 199 47 47 127 12
N 35600      REZERVES AKTĪVI
9 85 3 23- 75- 65- 13 2- 10- 37- 99 47 23- 8- 49 16- 25 7 71- 39- 23- 1 1- 66 108
N 40000   NOVIRZE
125- 33 156 201- 8 164 56 3 87- 99- 64- 84- 107 41 105 30- 49 220 183- 71- 44- 115- 156- 19- 241

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)