02 MB mēneša datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
N 10000   TEKOŠAIS KONTS
104 165- 68 42 10- 17- 137- 158- 149- 111- 8 43 56 183 49- 115- 13 41
N 10020      PRECES
- 157- 179- 239- 129- 189- 174- 323- 333- 286- 265- 151- 150- 165- 185- 107- 256- 221- 237
C 10020         Kredīts (eksports)
921 922 976 1 003 1 032 1 037 922 1 050 1 000 1 130 1 130 967 944 928 1 139 1 033 1 085 984
D 10020         Debets (imports)
1 078 1 101 1 216 1 132 1 221 1 212 1 246 1 383 1 286 1 394 1 281 1 117 1 108 1 113 1 245 1 289 1 306 1 221
N 10340      PAKALPOJUMI
187 178 169 218 220 209 221 217 190 202 191 191 195 184 180 207 206 233
C 10340         Kredīts (eksports)
397 383 397 437 452 453 482 482 449 464 447 450 421 410 425 444 455 505
C 10400            Transporta pakalpojumi
165 162 164 182 185 185 193 191 188 176 169 171 169 165 168 182 184 207
C 10820            Braucieni
63 57 67 67 72 83 97 101 76 79 68 67 64 58 67 68 75 81
C 10810            Citi pakalpojumi
169 165 166 189 195 186 192 190 185 209 210 213 189 187 190 194 195 218
D 10340         Debets (imports)
210 205 228 219 231 244 261 265 259 262 255 260 226 225 245 237 248 273
D 10400            Transporta pakalpojumi
64 63 71 68 73 75 74 79 73 75 72 66 66 64 72 72 77 86
D 10820            Braucieni
42 43 51 49 55 61 67 69 57 59 54 51 43 44 52 51 56 59
D 10810            Citi pakalpojumi
103 100 107 102 104 109 120 117 129 127 130 142 118 116 121 114 115 127
N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
45 173- 10- 82- 56- 96- 77- 50- 72- 71- 67- 22 27 183- 39- 77- 20- 18
C 12140         Kredīts
160 286 111 88 126 84 78 105 88 91 87 140 163 313 94 83 134 91
C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
45 44 44 45 45 44 45 47 46 46 46 48 46 47 48 47 49 49
C 12220            Ieguldījumu ienākumi
38 32 34 41 44 38 33 32 35 41 41 55 29 33 27 34 36 41
C 12240               Tiešās investīcijas
9 4 8 15 15 11 5 6 8 13 15 19 1 6- 1 3 6 13
C 12580               Portfeļieguldījumi
17 15 14 14 16 14 15 14 15 14 14 18 15 14 15 18 17 17
C 13120               Citi ieguldījumi
6 6 5 5 5 6 4 5 4 5 5 10 5 5 4 4 4 3
C 13600               Rezerves aktīvi
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8
C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
76 210 33 1 38 1 0 25 7 4 0 37 87 233 20 3 49 1
D 12140         Debets
115 114 121 170 182 180 156 155 160 161 154 162 136 129 133 160 154 109
D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
5 5 6 6 6 5 5 5 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7
D 12220            Ieguldījumu ienākumi
105 103 111 160 172 164 147 144 152 150 143 150 124 119 122 150 143 91
D 12240               Tiešās investīcijas
83 84 91 140 148 143 128 125 133 130 123 129 103 99 99 125 94 71
D 12580               Portfeļieguldījumi
12 10 11 10 15 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 40 14
D 13120               Citi ieguldījumi
10 9 9 10 9 9 7 7 7 7 7 8 8 7 8 11 9 6
D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
5 5 4 4 5 11 4 6 4 5 5 5 5 4 5 4 4 10
N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
30- 7 12 35 35 45 43 8 19 23 19 25- 2 0 16 11 22 63
C 14000         Kredīts
66 77 90 94 98 109 104 65 111 79 81 106 61 97 81 72 76 131
D 14000         Debets
37 84 77 59 63 65 61 57 92 57 62 81 63 97 66 62 55 68
N 20000   KAPITĀLA KONTS
25 1- 2 85 1 24 232 52 15 82 3 2 90- 1 0 171 6 235
C 20000      Kredīts
26 2 0 86 2 25 234 53 15 83 3 3 90 0 0 172 7 236
D 20000      Debets
0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
N 30000   FINANŠU KONTS
260 148 70 384- 84 165 188- 96- 61- 147- 74- 178 63 240 163 49- 145 376
N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
- 53- 54 33 0- 10 9- 35- 89- 77- 119- 92- 131- 138- 55 30- 79 4- 74
N 30020 A      Aktīvi
23 26 22- 61- 61- 65- 38- 38- 49- 13- 11- 7- 27 31 24- 4 4- 18
N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 1 10- 1- 3- 2- 3 12 12- 3 8 9 8- 37 17 16 5 2- 17
N 30260            Reinvestētā peļņa
4- 3 4 2 2- 2- 3- 2 1 1 2 7- 3 2- 5 1 0- 2
N 30410            Parāda instrumenti
19 19 19- 60- 60- 60- 47- 47- 47- 22- 22- 22 12 12 12- 10 2 1
N 30020 L      Pasīvi
76 80- 11- 62- 51- 74- 4 52 28 106 81 124 111 86- 6 75 1 56
N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
26 29 30- 167- 161- 183 18 43 11 35 16 54 60 40 47 12- 1- 53
N 30800            Reinvestētā peļņa
17 19- 73- 6- 2- 3 14 44 52 57 50 56 78 74- 25 62 14- 27
N 30950            Parāda instrumenti
32 32 32 111 111 111- 35- 35- 35 14 14 14- 27- 27- 27 1- 12 136
N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
268- 315- 701- 261- 666 82 123 29- 189 190 50 86 48- 545 41 109- 222- 156
N 31100         Aktīvi
172- 409- 982- 272- 52 60 107 31 217 197 94 136 98 139 51 78 65- 115
N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 18 44 7 33 34 39 73- 27 79 135 22 13 31 28 48 65 15 121
N 31260            Parāda vērtspapīri
189- 452- 989- 305- 86 21 34 58 137 61 73 123 67 110 3 14 50- 236
N 31600         Pasīvi
- 97- 93- 281- 11 614- 22- 16 2 406 7 44 50 50 684 10- 30 286 41
N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
0- 2- 11- 1- 1 0 5 4 6 13 5- 3 13 10- 10 1- 7 36
N 31880            Parāda vērtspapīri
- 97- 91- 270- 10 615- 22- 21- 2 400- 7 39 53 37 674 19- 32 293 5
N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
- 1- 99 30- 2 50 70 25- 12- 20 40 62 8- 28- 11 5 36 7 8
N 32240         Aktīvi
- 20- 117- 23- 16- 12- 3- 12- 35- 32- 5- 6- 12- 36- 19- 18- 6- 8- 7
N 32380         Pasīvi
- 20- 18- 53- 14- 62- 74- 37- 23- 13- 45- 67- 20- 8- 8- 23- 42- 15- 14
N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
36 531 704 624 617 69 88- 26 234- 221 5- 188 159 858 136- 33 91 591
N 32540         Aktīvi
285 2- 830- 443 791- 82 119 250 325- 10- 566- 388 347 657 82- 724- 68- 110
N 32540 A            Centrālā banka
- 22 11 25 42 55 0 141- 6 19 117- 5- 39- 105 4 3 69 33 21
N 32540 B            MFI (izņemot centrālo banku)
439- 54- 633- 550 15- 185- 73- 74 59- 31- 82- 49 216 167 33- 380- 13 6
N 32540 C            Valdība
- 177 0- 301 0 657 26 81 360 270- 85- 468- 298 252 502 44- 418- 94- 145
N 32540 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 3- 3 17 9 9 21 14 14 21 6 6 15 5 5 23 3 1- 35
N 32540 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
48 48 62 56 56 56- 44- 44- 44- 17- 17- 17- 21- 21- 21 2 5 43
N 34000         Pasīvi
249- 529- 1 534- 1 067 174- 151 31 276 90 211- 571- 200 188- 201- 54- 692- 158- 701
N 34000 A            Centrālā banka
285 343- 573- 324 749- 67 249 350 44 138- 332- 504 549- 97 257- 81- 259- 653
N 34000 B            MFI (izņemot centrālo banku)
- 55- 1 359- 951- 700- 547- 54- 145- 19 101 132- 240 341- 315- 73- 223- 133 62- 49
N 34000 C            Valdība
- 25 443- 65- 69- 55- 49- 56- 39- 41- 44 15- 30- 18- 1- 41- 524- 22- 24
N 34000 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
10 10 21 21 22 13 26 26 28 5 5 14 7 6- 11 33 44 44
N 34000 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
34 34 34 6 6 6- 43- 43- 42- 20- 19- 20- 36- 36- 36 13 16- 19
N 35600      REZERVES AKTĪVI
9 85 3 23- 75- 65- 13 2- 10- 37- 99 47 23- 8- 49 16- 25 7
N 40000   NOVIRZE
130- 17 140 257- 96 158 92 11 73- 118- 69- 223- 82 57 114- 8- 138 100

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)