02 MB mēneša datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2017
02 / 2017
03 / 2017
04 / 2017
05 / 2017
06 / 2017
07 / 2017
08 / 2017
09 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
N 10000   TEKOŠAIS KONTS
65 165 15 35- 55- 139- 119 3- 41 54 93 113 104 165- 68 42 10- 17- 137- 158- 149- 42 92 18
N 10020      PRECES
- 180- 158- 179- 165- 201- 292- 281- 215- 198- 154- 85- 200- 157- 179- 239- 129- 189- 174- 323- 333- 286- 251- 125- 174
C 10020         Kredīts (eksports)
819 845 1 024 875 957 927 887 1 042 1 013 1 104 1 102 948 921 922 976 1 003 1 032 1 037 922 1 050 1 000 1 142 1 155 943
D 10020         Debets (imports)
999 1 003 1 204 1 040 1 158 1 219 1 168 1 257 1 211 1 258 1 187 1 148 1 078 1 101 1 216 1 132 1 221 1 212 1 246 1 383 1 286 1 393 1 280 1 117
N 10340      PAKALPOJUMI
200 203 187 181 182 189 197 213 191 212 191 186 187 178 169 218 220 209 221 217 190 217 203 152
C 10340         Kredīts (eksports)
383 385 393 389 405 420 433 449 414 449 425 428 397 383 397 437 452 453 482 482 449 455 418 407
C 10400            Transporta pakalpojumi
174 173 174 173 175 177 172 174 170 173 169 169 165 162 164 182 185 185 193 191 188 179 171 148
C 10820            Braucieni
57 53 60 63 67 76 92 96 73 73 65 64 63 57 67 67 72 83 97 101 76 82 68 62
C 10810            Citi pakalpojumi
152 158 159 153 163 167 169 179 171 204 191 195 169 165 166 189 195 186 192 190 185 194 179 196
D 10340         Debets (imports)
183 181 207 208 223 231 236 236 223 238 234 241 210 205 228 219 231 244 261 265 259 238 216 255
D 10400            Transporta pakalpojumi
53 53 61 61 65 66 70 71 66 70 67 67 64 63 71 68 73 75 74 79 73 73 70 60
D 10820            Braucieni
43 43 50 50 54 58 65 66 54 56 51 49 42 43 51 49 55 61 67 69 57 60 54 50
D 10810            Citi pakalpojumi
86 86 96 96 104 107 102 99 103 112 116 125 103 100 107 102 104 109 120 117 129 104 92 144
N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
22 121- 16- 39- 38- 56- 51- 25- 57- 37- 24 12 45 173- 10- 82- 56- 96- 77- 50- 72- 31- 4 14
C 12140         Kredīts
154 244 114 109 100 99 89 115 93 93 95 140 160 286 111 88 126 84 78 105 88 80 78 158
C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
50 50 49 50 48 47 46 46 46 46 45 46 45 44 44 45 45 44 45 47 46 46 46 48
C 12220            Ieguldījumu ienākumi
35 37 35 45 47 51 42 45 47 47 47 62 38 32 34 41 44 38 33 32 35 30 29 73
C 12240               Tiešās investīcijas
10 12 9 18 20 24 12 14 18 19 20 25 9 4 8 15 15 11 5 6 8 4 3 35
C 12580               Portfeļieguldījumi
16 15 16 16 16 15 16 16 15 16 15 18 17 15 14 14 16 14 15 14 15 14 14 18
C 13120               Citi ieguldījumi
5 5 5 5 5 6 8 8 8 6 5 12 6 6 5 5 5 6 4 5 4 4 4 13
C 13600               Rezerves aktīvi
5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
68 157 30 14 4 0 2 25 0 0 2 32 76 210 33 1 38 1 0 25 7 4 4 37
D 12140         Debets
133 122 130 148 138 154 141 141 151 131 119 128 115 114 121 170 182 180 156 155 160 111 83 144
D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5
D 12220            Ieguldījumu ienākumi
125 114 120 140 129 139 131 131 141 121 109 117 105 103 111 160 172 164 147 144 152 101 72 134
D 12240               Tiešās investīcijas
103 96 97 116 110 119 108 109 121 99 89 95 83 84 91 140 148 143 128 125 133 81 52 109
D 12580               Portfeļieguldījumi
14 11 15 15 12 12 12 12 11 18 12 12 12 10 11 10 15 11 11 12 12 13 12 13
D 13120               Citi ieguldījumi
8 7 8 9 7 8 11 10 9 5 8 11 10 9 9 10 9 9 7 7 7 7 7 11
D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
3 4 5 3 4 10 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 11 4 6 4 6 5 5
N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
24- 1 23 58 3 20 17 30 24 34 10 115 30- 7 12 35 35 45 43 8 19 22 18 26
C 14000         Kredīts
66 54 87 103 59 78 71 77 100 105 78 196 66 77 90 94 98 109 104 65 111 80 76 101
D 14000         Debets
42 55 64 45 55 58 54 47 76 71 68 82 37 84 77 59 63 65 61 57 92 57 58 75
N 20000   KAPITĀLA KONTS
1 0 0 40- 1 77 33 3 2 45 1 14 25 1- 2 85 1 24 232 52 15 81 0 2
C 20000      Kredīts
1 1 1 40 1 78 34 3 2 45 2 15 26 2 0 86 2 25 234 53 15 82 0 2
D 20000      Debets
0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1
N 30000   FINANŠU KONTS
- 45 246 77 214- 159 36- 255- 84 128 20 45 118 260 148 70 384- 84 165 188- 96- 61- 66- 90- 107
N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
- 81 4 34 38- 40- 71- 51- 20- 309- 18 5- 18- 53- 54 33 0- 10 9- 35- 89- 77- 89- 96- 125
N 30020 A      Aktīvi
37 40 38 31 32 36- 3 0 3 93 94 97 23 26 22- 61- 61- 65- 38- 38- 49- 8- 4- 25
N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
16 16 17 11 11 11 4 5 4 5 4 5- 1 10- 1- 3- 2- 3 12 12- 3 3 3 3
N 30260            Reinvestētā peļņa
0 2 0- 1 0 5 8 10 13 0 1 3 4- 3 4 2 2- 2- 3- 2 1 0 1 2
N 30410            Parāda instrumenti
21 21 21 20 20 20- 14- 14- 14 88 88 88 19 19 19- 60- 60- 60- 47- 47- 47- 11- 8- 30
N 30020 L      Pasīvi
119 35 4- 7 72 107 48 20 311 111 89 115 76 80- 11- 62- 51- 74- 4 52 28 80 92 99
N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
45 15 0 26 30 39 44 15 295 155 157 226 26 29 30- 167- 161- 183 18 43 11 1 9 57
N 30800            Reinvestētā peļņa
65 13- 5- 89- 14- 4 68 68 81 16- 6 13 17 19- 73- 6- 2- 3 14 44 52 45 38 81
N 30950            Parāda instrumenti
8 8 8 56 56 72- 64- 64- 64- 60- 62- 124 32 32 32 111 111 111- 35- 35- 35 34 45- 39
N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
264- 303 383 94 253- 710 845 4 240 253 492 405 268- 315- 701- 261- 666 82 123 29- 189 201 59 75
N 31100         Aktīvi
229- 390 297 46 229- 432 880 15 191 322 514 340 172- 409- 982- 272- 52 60 107 31 217 198 96 116
N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
91 29 28- 42 88 24 13 31 73 55 50 101- 18 44 7 33 34 39 73- 27 79 137 24- 1
N 31260            Parāda vērtspapīri
138- 419 270 88 141- 456 867- 16 118 267 464 239 189- 452- 989- 305- 86 21 34 58 137 61 72 117
N 31600         Pasīvi
- 35- 87- 85- 48- 24 278 35 11- 49 69 22- 64- 97- 93- 281- 11 614- 22- 16 2 406- 2 37 41
N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3 2 12- 1- 2 2- 7- 4- 7 4 8- 6 0- 2- 11- 1- 1 0 5 4 6 10 1- 7
N 31880            Parāda vērtspapīri
- 38- 89- 97- 47- 23 277 42 15- 41 64 15- 59- 97- 91- 270- 10 615- 22- 21- 2 400- 12 35 47
N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
13- 238 29- 12- 59- 83- 37- 62- 54 27 32- 42- 1- 99 30- 2 50 70 25- 12- 20 41 62 8
N 32240         Aktīvi
- 18- 251- 7- 26- 62- 91- 43- 67- 66- 13- 7- 52- 20- 117- 23- 16- 12- 3- 12- 35- 32- 5- 6- 44
N 32380         Pasīvi
- 31- 13- 37- 14- 3- 8- 6- 5- 13- 40- 39- 10- 20- 18- 53- 14- 62- 74- 37- 23- 13- 45- 67- 53
N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
- 264 735- 345 95- 406 813- 1 101- 102 185- 255- 855- 259 36 531 704 624 617 69 88- 26 234- 181- 15- 112
N 32540         Aktīvi
458 122 47 9 117 653- 147 33- 462- 202- 14- 583 285 2- 830- 443 791- 82 119 250 325 34- 540- 396
N 32540 A            Centrālā banka
- 38 41 7 54 39 38 47 50 22 44 24 83- 22 11 25 42 55 0 141- 6 19 117- 5- 39
N 32540 B            MFI (izņemot centrālo banku)
400 119- 73- 126- 42 315- 167 11- 457- 327- 133- 536 439- 54- 633- 550 15- 185- 73- 74 59- 31- 82- 49
N 32540 C            Valdība
39- 95 47 45 85 260 7 7- 4- 7 7- 202- 177 0- 301 0 657 26 81 360 270- 85- 468- 298
N 32540 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
8 8 16 8 8 13- 6- 6 6 28 29 14- 3- 3 17 9 9 21 14 14 21 30 14- 13
N 32540 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
49 49 49 28 28 28- 29- 29- 29 59 59 59 48 48 62 56 56 56- 44- 44- 44 4 1 3
N 34000         Pasīvi
721- 613 392- 86 523- 160 954 135- 647 53 840- 324 249- 529- 1 534- 1 067 174- 151 31 276 90 216- 525- 284
N 34000 A            Centrālā banka
527- 423 497- 246 601- 391 965- 67 218- 647 870- 457 285 343- 573- 324 749- 67 249 350 44 138- 332- 504
N 34000 B            MFI (izņemot centrālo banku)
223- 180- 81 159- 83 213- 189 5- 1 145 675- 44 121- 55- 1 359- 951- 700- 547- 54- 145- 19 101 132- 240 341
N 34000 C            Valdība
- 20- 1- 13- 24- 21- 6- 20- 1 76- 14- 24- 16- 25 443- 65- 69- 55- 49- 56- 39- 41- 44 15- 30
N 34000 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4 4 2 2 2 0 3 3 9- 33- 33- 45 10 10 21 21 22 13 26 26 28 43 32- 40
N 34000 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 13- 14- 13 24 24 24 195 195 195 72 72 73 34 34 34 6 6 6- 43- 43- 42- 53 1- 49
N 35600      REZERVES AKTĪVI
23 48- 24- 1 94 87 89 95 66 13 371 32 9 85 3 23- 75- 65- 13 2- 10- 37- 99 47
N 40000   NOVIRZE
- 111 80 63 138- 103 97- 170- 90 167- 79- 49- 9 130- 17 140 257- 96 158 92 11 73- 105- 181- 127

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)