Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
30000 A   AKTĪVI
32 772 34 256 33 540 33 964 34 584 34 771 35 093 35 804 33 890 33 870 34 852 34 050 35 934
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
2 430 2 570 2 603 2 544 2 677 2 767 2 729 2 950 3 091 2 897 2 812 2 760 2 746
30070         Pašu kapitāls
1 033 1 037 1 075 1 068 1 172 1 210 1 219 1 193 1 250 1 235 1 257 1 300 1 284
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 016 1 024 1 060 1 056 1 163 1 201 1 212 1 184 1 243 1 228 1 251 1 290 1 269
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
16 13 15 13 9 9 7 9 7 7 7 9 15
30410         Parāda instrumenti
1 398 1 533 1 528 1 476 1 505 1 557 1 511 1 757 1 841 1 663 1 555 1 460 1 462
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
370 415 425 447 501 524 493 425 470 475 495 495 504
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
643 696 701 635 606 622 601 910 984 816 668 591 538
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
56 53 51 56 47 45 45 28 13 22 22 25 41
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
329 369 352 338 351 365 372 393 374 350 369 349 379
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
12 259 12 650 12 958 13 449 13 552 13 141 14 137 15 260 13 881 13 650 14 025 14 220 14 814
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 634 1 560 1 703 1 870 2 078 2 132 2 283 2 517 2 520 2 643 2 807 2 768 3 098
31140            Centrālā banka
31 31 31 32 32 32 32 30 30 31 31 43 51
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
122 35 45 41 35 22 23 22 21 21 23 39 39
31180            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 214 1 228 1 357 1 503 1 693 1 748 1 888 2 125 2 115 2 222 2 362 2 354 2 657
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
268 266 270 294 318 330 339 340 353 369 390 332 350
31260         Parāda vērtspapīri
10 625 11 090 11 254 11 579 11 474 11 009 11 854 12 742 11 362 11 008 11 219 11 452 11 717
31280            Centrālā banka
4 439 5 195 5 616 6 099 6 089 6 058 6 937 7 610 7 798 7 908 8 031 8 054 8 104
31300               Īstermiņa
0 0 3 27 7 7 7 3 8 21 10 5 10
31320               Ilgtermiņa
4 439 5 195 5 613 6 072 6 081 6 051 6 930 7 607 7 789 7 888 8 022 8 048 8 094
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
4 943 4 548 4 226 3 927 3 740 3 308 3 160 3 281 1 582 1 094 940 1 233 1 394
31360               Īstermiņa
346 311 208 153 122 140 138 114 121 42 15 13 23
31380               Ilgtermiņa
4 597 4 237 4 018 3 774 3 618 3 168 3 021 3 167 1 461 1 052 926 1 220 1 371
31400            Valdība
2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31440               Ilgtermiņa
2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 056 1 141 1 212 1 332 1 416 1 430 1 549 1 647 1 779 1 780 1 989 1 890 1 926
31500               Īstermiņa
63 48 49 23 0 6 8 4 6 1 1 1 0
31560               Ilgtermiņa
993 1 093 1 163 1 309 1 416 1 424 1 541 1 643 1 773 1 779 1 988 1 889 1 926
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
185 202 197 217 226 211 206 202 201 223 256 274 291
31520               Īstermiņa
0 0 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1
31580               Ilgtermiņa
185 202 197 216 225 210 205 201 197 219 255 273 290
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
342 330 282 415 204 181 101 106 55 111 107 162 162
32260         Centrālā banka
91 22 10 20 26 59 11 42 15 10 2 35 1
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
104 130 113 167 85 60 50 34 21 55 52 60 76
32300         Valdība
147 178 159 228 93 62 40 30 13 46 54 65 82
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 3
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32540      CITI IEGULDĪJUMI
14 649 15 541 14 965 14 221 14 792 15 337 14 621 13 638 13 046 13 353 14 073 13 091 14 287
32560         Cits pašu kapitāls
339 340 342 346 387 388 398 399 473 473 471 476 519
32580            Centrālā banka
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 111
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
206 206 206 206 251 251 251 251 295 295 295 295 340
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
13 14 16 20 20 21 31 32 58 58 57 61 64
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
5 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 4
32700         Nauda un noguldījumi
8 834 9 588 9 036 8 222 8 557 9 200 8 454 7 737 7 076 7 446 8 088 7 228 8 298
32720            Centrālā banka
3 743 3 878 4 580 4 088 4 111 4 243 4 361 4 487 4 509 4 607 4 761 4 836 4 748
32740               Īstermiņa
3 580 3 714 4 417 3 924 3 948 4 079 4 198 4 323 4 345 4 443 4 598 4 673 4 590
32760               Ilgtermiņa
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 158
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
4 755 4 963 3 679 3 330 3 775 3 898 3 032 2 305 2 141 1 566 1 434 1 270 1 806
32800               Īstermiņa
4 747 4 959 3 676 3 329 3 774 3 897 3 032 2 256 2 123 1 553 1 421 1 236 1 772
32860               Ilgtermiņa
8 4 4 1 0 1 1 49 18 13 13 33 34
32920            Valdība
5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 575 1 328
32940               Īstermiņa
5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 575 1 328
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
124 128 129 41 85 91 103 115 96 95 113 111 107
33020               Īstermiņa
124 128 129 41 85 91 103 115 96 95 113 111 107
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
207 215 242 357 232 224 202 277 299 465 354 436 309
33040               Īstermiņa
207 215 242 357 232 224 202 277 299 465 354 436 309
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
2 989 3 104 3 083 3 178 3 080 2 909 2 949 2 607 2 558 2 518 2 501 2 501 2 480
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
2 102 2 230 2 231 2 246 2 221 2 048 2 149 1 900 1 739 1 657 1 516 1 523 1 425
33220               Īstermiņa
905 943 907 928 968 821 941 787 721 620 568 601 615
33240               Ilgtermiņa
1 197 1 287 1 324 1 318 1 252 1 227 1 208 1 114 1 018 1 037 948 923 809
33260            Valdība
195 189 159 162 158 152 120 0 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
9 8 8 8 8 8 4 0 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
186 181 151 154 150 144 116 0 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
436 429 421 506 453 468 444 452 578 630 769 770 877
33360               Īstermiņa
61 65 56 71 64 61 51 23 49 55 39 41 23
33420               Ilgtermiņa
374 364 365 435 389 407 394 429 528 575 730 729 854
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
256 256 272 264 248 242 236 254 242 231 216 208 179
33380               Īstermiņa
60 56 55 58 54 62 56 63 65 57 53 61 37
33440               Ilgtermiņa
197 199 217 206 194 179 180 191 177 175 163 147 142
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
22 19 28 29 29 29 29 32 38 44 86 88 91
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
22 19 28 29 29 29 29 32 38 44 86 88 91
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33600         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 047 2 122 2 159 2 125 2 450 2 545 2 493 2 599 2 633 2 605 2 660 2 536 2 628
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
35 38 42 46 45 54 64 83 131 94 93 92 102
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 012 2 084 2 117 2 079 2 406 2 491 2 430 2 516 2 502 2 511 2 567 2 443 2 527
33660         Citi aktīvi
417 368 317 322 289 265 298 264 268 266 267 263 270
33680            Centrālā banka
5 10 12 18 5 4 5 31 24 23 22 19 14
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
215 163 116 95 92 76 128 72 90 83 78 77 79
33800            Valdība
33 33 31 32 32 30 26 6 6 6 6 4 4
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
139 140 137 145 120 114 98 135 127 130 136 137 154
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
25 21 22 32 40 41 42 21 21 25 25 25 20
35600      REZERVES AKTĪVI
3 092 3 165 2 732 3 334 3 359 3 346 3 505 3 851 3 817 3 858 3 834 3 817 3 926
35620         Monetārais zelts
231 253 253 234 248 233 233 231 230 229 218 239 247
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 151 154 153 147 145 143 143 146 146 147 149
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35720         Citi rezerves aktīvi
2 711 2 759 2 327 2 946 2 957 2 966 3 128 3 476 3 445 3 483 3 471 3 431 3 529
35740            Nauda un noguldījumi
185 216 165 140 127 81 124 70 101 81 70 99 58
35800            Vērtspapīri
2 525 2 543 2 162 2 806 2 831 2 886 3 004 3 407 3 344 3 402 3 401 3 332 3 471
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
47 912 49 181 48 361 48 598 49 117 49 406 50 085 51 014 48 833 48 148 48 905 48 546 49 225
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
14 462 14 333 14 441 14 530 14 816 15 127 15 450 15 963 16 350 16 078 15 991 16 137 16 316
30570         Pašu kapitāls
10 604 10 257 10 360 10 485 10 834 10 974 11 511 12 243 12 365 11 801 11 867 12 023 12 279
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
10 604 10 257 10 360 10 485 10 834 10 974 11 511 12 243 12 365 11 801 11 867 12 023 12 279
30950         Parāda instrumenti
3 857 4 076 4 081 4 046 3 982 4 153 3 939 3 721 3 985 4 277 4 124 4 114 4 037
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
25 30 28 33 26 27 31 35 72 66 68 68 103
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
3 016 3 162 3 180 3 067 3 061 3 242 3 021 3 019 3 206 3 468 3 401 3 413 3 308
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
6 6 6 7 2 1 8 11 3 2 2 1 6
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
810 878 867 938 892 882 879 656 704 742 654 631 620
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
6 049 6 697 6 785 7 178 6 909 7 032 7 085 7 092 6 472 7 069 7 474 7 540 8 451
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
518 514 526 555 569 572 555 558 534 533 545 565 593
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
295 294 308 319 314 313 304 302 300 298 283 288 300
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
165 161 157 176 195 188 176 186 169 173 204 209 224
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
59 59 61 60 61 71 75 71 65 62 58 69 68
31880         Parāda vērtspapīri
5 531 6 183 6 260 6 623 6 340 6 460 6 529 6 534 5 938 6 536 6 929 6 975 7 858
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
633 630 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117 118
31980               Īstermiņa
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
632 628 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117 118
32020            Valdība
4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 965 6 345 6 386 7 271
32040               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 965 6 345 6 386 7 271
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402 399
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32180               Ilgtermiņa
57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402 399
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
68 75 78 78 81 92 95 72 71 68 64 70 70
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32200               Ilgtermiņa
68 75 78 78 81 92 95 72 71 68 64 70 70
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
257 287 252 249 230 218 246 201 211 219 221 203 224
32400         Centrālā banka
6 44 13 33 18 5 35 11 14 34 30 15 39
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
40 31 23 22 21 28 22 20 19 13 17 17 24
32440         Valdība
211 212 217 194 192 185 189 170 172 169 169 168 160
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 1
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34000      CITI IEGULDĪJUMI
27 145 27 864 26 882 26 641 27 161 27 029 27 305 27 757 25 801 24 783 25 219 24 667 24 234
34020         Cits pašu kapitāls
24 22 22 21 19 22 26 27 28 28 26 24 22
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
22 19 20 19 18 21 25 26 27 26 24 22 18
34240         Nauda un noguldījumi
18 551 19 323 18 426 18 161 18 669 18 531 18 130 18 596 16 121 15 295 14 347 13 884 13 917
34260            Centrālā banka
4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181 8 898
34280               Īstermiņa
4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181 8 898
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
13 977 13 393 12 527 11 784 11 687 11 585 10 069 10 770 8 240 7 058 5 466 5 702 5 019
34340               Īstermiņa
12 542 11 852 11 091 10 319 10 155 10 158 8 825 9 570 7 007 5 654 3 912 4 335 3 656
34400               Ilgtermiņa
1 435 1 541 1 436 1 465 1 532 1 428 1 245 1 201 1 233 1 404 1 554 1 367 1 363
34660         Aizņēmumi
6 230 6 092 6 026 5 894 5 775 5 765 6 508 6 422 6 469 6 254 7 797 7 665 7 422
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 305 2 250 2 223 2 169 2 135 2 084 2 140 2 085 2 048 1 995 1 966 1 910 1 879
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 305 2 250 2 223 2 169 2 135 2 084 2 140 2 085 2 048 1 995 1 966 1 910 1 879
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 599 1 570 1 533 1 493 1 470 1 468 1 470 1 345 1 383 1 419 3 017 3 073 3 171
34940               Īstermiņa
164 207 240 271 186 160 175 172 167 166 193 188 221
35000               Ilgtermiņa
1 435 1 363 1 293 1 222 1 285 1 307 1 295 1 173 1 216 1 253 2 823 2 885 2 950
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 326 2 271 2 270 2 233 2 169 2 214 2 898 2 992 3 038 2 840 2 815 2 682 2 372
34960               Īstermiņa
345 355 352 298 290 310 357 301 349 325 327 305 209
35020               Ilgtermiņa
1 981 1 916 1 918 1 935 1 879 1 904 2 541 2 691 2 688 2 516 2 488 2 376 2 163
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18 19
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18 19
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35180         Tirdzniecības kredīti un avansi
1 986 2 117 2 106 2 235 2 289 2 300 2 219 2 322 2 415 2 554 2 484 2 562 2 340
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
24 24 26 31 15 19 22 24 56 65 70 65 62
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 962 2 093 2 079 2 204 2 274 2 282 2 197 2 298 2 359 2 489 2 414 2 497 2 278
35240         Citi pasīvi
175 131 125 148 229 237 252 228 608 489 401 368 364
35260            Centrālā banka
1 1 1 6 3 2 2 2 2 4 3 4 3
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
81 48 45 56 50 50 61 37 77 28 29 30 131
35380            Valdība
0 1 0 1 1 1 0 0 389 269 163 159 64
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
36 30 29 33 102 103 112 110 80 119 124 85 84
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
57 51 49 52 74 81 76 79 59 69 82 90 82
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 150 154 153 147 144 143 143 146 146 147 149
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 15 140- 14 925- 14 821- 14 634- 14 534- 14 635- 14 992- 15 210- 14 943- 14 278- 14 053- 14 496- 13 290

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)