Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2015
II / 2015
III / 2015
IV / 2015
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
30000 A   AKTĪVI
31 350 31 034 31 733 31 171 32 772 34 256 33 540 33 964 34 584 34 771 35 093 35 804 33 890 33 870 34 852 34 050
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
2 285 2 296 2 446 2 418 2 430 2 570 2 603 2 544 2 677 2 767 2 729 2 950 3 091 2 897 2 812 2 760
30070         Pašu kapitāls
993 1 002 1 027 1 056 1 033 1 037 1 075 1 068 1 172 1 210 1 219 1 193 1 250 1 235 1 257 1 300
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
985 996 1 008 1 036 1 016 1 024 1 060 1 056 1 163 1 201 1 212 1 184 1 243 1 228 1 251 1 290
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
8 6 19 19 16 13 15 13 9 9 7 9 7 7 7 9
30410         Parāda instrumenti
1 292 1 294 1 418 1 362 1 398 1 533 1 528 1 476 1 505 1 557 1 511 1 757 1 841 1 663 1 555 1 460
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
342 340 372 378 370 415 425 447 501 524 493 425 470 475 495 495
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
622 592 680 623 643 696 701 635 606 622 601 910 984 816 668 591
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
45 44 45 47 56 53 51 56 47 45 45 28 13 22 22 25
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
283 318 322 313 329 369 352 338 351 365 372 393 374 350 369 349
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
9 724 9 939 9 873 11 074 12 259 12 650 12 958 13 449 13 552 13 141 14 137 15 260 13 881 13 650 14 025 14 220
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 594 1 584 1 481 1 525 1 634 1 560 1 703 1 870 2 078 2 132 2 283 2 517 2 520 2 643 2 807 2 768
31140            Centrālā banka
28 28 28 31 31 31 31 32 32 32 32 30 30 31 31 43
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
72 69 64 37 122 35 45 41 35 22 23 22 21 21 23 39
31180            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 218 1 209 1 126 1 180 1 214 1 228 1 357 1 503 1 693 1 748 1 888 2 125 2 115 2 222 2 362 2 354
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
276 278 263 277 268 266 270 294 318 330 339 340 353 369 390 332
31260         Parāda vērtspapīri
8 129 8 354 8 392 9 549 10 625 11 090 11 254 11 579 11 474 11 009 11 854 12 742 11 362 11 008 11 219 11 452
31280            Centrālā banka
2 245 2 400 2 777 3 224 4 439 5 195 5 616 6 099 6 089 6 058 6 937 7 610 7 798 7 908 8 031 8 054
31300               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 3 27 7 7 7 3 8 21 10 5
31320               Ilgtermiņa
2 245 2 400 2 777 3 224 4 439 5 195 5 613 6 072 6 081 6 051 6 930 7 607 7 789 7 888 8 022 8 048
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
4 912 4 953 4 600 5 209 4 943 4 548 4 226 3 927 3 740 3 308 3 160 3 281 1 582 1 094 940 1 233
31360               Īstermiņa
771 792 492 609 346 311 208 153 122 140 138 114 121 42 15 13
31380               Ilgtermiņa
4 141 4 162 4 109 4 599 4 597 4 237 4 018 3 774 3 618 3 168 3 021 3 167 1 461 1 052 926 1 220
31400            Valdība
2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31440               Ilgtermiņa
2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
821 851 844 942 1 056 1 141 1 212 1 332 1 416 1 430 1 549 1 647 1 779 1 780 1 989 1 890
31500               Īstermiņa
1 1 1 2 63 48 49 23 0 6 8 4 6 1 1 1
31560               Ilgtermiņa
820 850 843 940 993 1 093 1 163 1 309 1 416 1 424 1 541 1 643 1 773 1 779 1 988 1 889
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
150 148 168 173 185 202 197 217 226 211 206 202 201 223 256 274
31520               Īstermiņa
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1
31580               Ilgtermiņa
149 147 167 172 185 202 197 216 225 210 205 201 197 219 255 273
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
429 360 361 370 342 330 282 415 204 181 101 106 55 111 107 162
32260         Centrālā banka
14 20 15 47 91 22 10 20 26 59 11 42 15 10 2 35
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
139 113 111 133 104 130 113 167 85 60 50 34 21 55 52 60
32300         Valdība
276 227 235 190 147 178 159 228 93 62 40 30 13 46 54 65
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32540      CITI IEGULDĪJUMI
15 886 15 433 15 859 14 145 14 649 15 541 14 965 14 221 14 792 15 337 14 621 13 638 13 046 13 353 14 073 13 091
32560         Cits pašu kapitāls
289 292 292 292 339 340 342 346 387 388 398 399 473 473 471 476
32580            Centrālā banka
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
161 161 161 161 206 206 206 206 251 251 251 251 295 295 295 295
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
5 8 8 8 13 14 16 20 20 21 31 32 58 58 57 61
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
8 8 8 8 5 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4
32700         Nauda un noguldījumi
10 292 9 798 10 134 8 374 8 834 9 588 9 036 8 222 8 557 9 200 8 454 7 737 7 076 7 446 8 088 7 228
32720            Centrālā banka
3 312 3 455 3 544 3 669 3 743 3 878 4 580 4 088 4 111 4 243 4 361 4 487 4 509 4 607 4 761 4 836
32740               Īstermiņa
3 148 3 291 3 381 3 505 3 580 3 714 4 417 3 924 3 948 4 079 4 198 4 323 4 345 4 443 4 598 4 673
32760               Ilgtermiņa
163 164 164 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
6 742 6 094 6 271 4 300 4 755 4 963 3 679 3 330 3 775 3 898 3 032 2 305 2 141 1 566 1 434 1 270
32800               Īstermiņa
6 718 6 069 6 251 4 290 4 747 4 959 3 676 3 329 3 774 3 897 3 032 2 256 2 123 1 553 1 421 1 236
32860               Ilgtermiņa
24 24 20 10 8 4 4 1 0 1 1 49 18 13 13 33
32920            Valdība
6 7 6 6 5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 575
32940               Īstermiņa
6 7 6 6 5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 575
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
71 73 148 140 124 128 129 41 85 91 103 115 96 95 113 111
33020               Īstermiņa
71 73 148 140 124 128 129 41 85 91 103 115 96 95 113 111
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
162 170 165 259 207 215 242 357 232 224 202 277 299 465 354 436
33040               Īstermiņa
162 170 165 259 207 215 242 357 232 224 202 277 299 465 354 436
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
3 277 3 210 3 241 3 105 2 989 3 104 3 083 3 178 3 080 2 909 2 949 2 607 2 558 2 518 2 501 2 501
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
2 229 2 181 2 262 2 198 2 102 2 230 2 231 2 246 2 221 2 048 2 149 1 900 1 739 1 657 1 516 1 523
33220               Īstermiņa
843 876 928 915 905 943 907 928 968 821 941 787 721 620 568 601
33240               Ilgtermiņa
1 386 1 305 1 334 1 283 1 197 1 287 1 324 1 318 1 252 1 227 1 208 1 114 1 018 1 037 948 923
33260            Valdība
293 282 241 232 195 189 159 162 158 152 120 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
23 23 23 21 9 8 8 8 8 8 4 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
270 259 218 211 186 181 151 154 150 144 116 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
428 421 414 365 436 429 421 506 453 468 444 452 578 630 769 770
33360               Īstermiņa
77 66 64 63 61 65 56 71 64 61 51 23 49 55 39 41
33420               Ilgtermiņa
351 355 350 301 374 364 365 435 389 407 394 429 528 575 730 729
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
327 326 324 311 256 256 272 264 248 242 236 254 242 231 216 208
33380               Īstermiņa
91 81 83 78 60 56 55 58 54 62 56 63 65 57 53 61
33440               Ilgtermiņa
236 246 241 233 197 199 217 206 194 179 180 191 177 175 163 147
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
0 0 0 0 22 19 28 29 29 29 29 32 38 44 86 88
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 22 19 28 29 29 29 29 32 38 44 86 88
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33600         Tirdzniecības kredīti un avansi
1 741 1 848 1 859 2 010 2 047 2 122 2 159 2 125 2 450 2 545 2 493 2 599 2 633 2 605 2 660 2 536
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
14 15 16 20 35 38 42 46 45 54 64 83 131 94 93 92
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 727 1 833 1 843 1 991 2 012 2 084 2 117 2 079 2 406 2 491 2 430 2 516 2 502 2 511 2 567 2 443
33660         Citi aktīvi
287 284 334 363 417 368 317 322 289 265 298 264 268 266 267 263
33680            Centrālā banka
9 13 21 30 5 10 12 18 5 4 5 31 24 23 22 19
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
123 112 138 168 215 163 116 95 92 76 128 72 90 83 78 77
33800            Valdība
39 38 34 34 33 33 31 32 32 30 26 6 6 6 6 4
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
94 102 126 115 139 140 137 145 120 114 98 135 127 130 136 137
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
21 18 15 15 25 21 22 32 40 41 42 21 21 25 25 25
35600      REZERVES AKTĪVI
3 027 3 006 3 195 3 165 3 092 3 165 2 732 3 334 3 359 3 346 3 505 3 851 3 817 3 858 3 834 3 817
35620         Monetārais zelts
235 223 214 208 231 253 253 234 248 233 233 231 230 229 218 239
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
155 152 151 154 150 152 151 154 153 147 145 143 143 146 146 147
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35720         Citi rezerves aktīvi
2 636 2 631 2 829 2 803 2 711 2 759 2 327 2 946 2 957 2 966 3 128 3 476 3 445 3 483 3 471 3 431
35740            Nauda un noguldījumi
126 148 165 207 185 216 165 140 127 81 124 70 101 81 70 99
35800            Vērtspapīri
2 511 2 483 2 665 2 597 2 525 2 543 2 162 2 806 2 831 2 886 3 004 3 407 3 344 3 402 3 401 3 332
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
46 948 46 389 47 352 46 624 47 912 49 181 48 361 48 598 49 117 49 406 50 085 51 014 48 833 48 148 48 905 48 546
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
13 888 14 074 14 549 14 541 14 462 14 333 14 441 14 530 14 816 15 127 15 450 15 963 16 350 16 078 15 991 16 137
30570         Pašu kapitāls
10 139 10 305 10 737 10 901 10 604 10 257 10 360 10 485 10 834 10 974 11 511 12 243 12 365 11 801 11 867 12 023
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
10 139 10 305 10 737 10 901 10 604 10 257 10 360 10 485 10 834 10 974 11 511 12 243 12 365 11 801 11 867 12 023
30950         Parāda instrumenti
3 750 3 769 3 813 3 640 3 857 4 076 4 081 4 046 3 982 4 153 3 939 3 721 3 985 4 277 4 124 4 114
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
52 54 57 38 25 30 28 33 26 27 31 35 72 66 68 68
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
2 864 2 846 2 941 2 779 3 016 3 162 3 180 3 067 3 061 3 242 3 021 3 019 3 206 3 468 3 401 3 413
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
11 12 22 7 6 6 6 7 2 1 8 11 3 2 2 1
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
823 857 793 816 810 878 867 938 892 882 879 656 704 742 654 631
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
6 024 5 509 6 102 6 138 6 049 6 697 6 785 7 178 6 909 7 032 7 085 7 092 6 472 7 069 7 474 7 540
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
368 493 508 513 518 514 526 555 569 572 555 558 534 533 545 565
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
151 264 288 292 295 294 308 319 314 313 304 302 300 298 283 288
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
147 158 158 160 165 161 157 176 195 188 176 186 169 173 204 209
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
70 71 63 60 59 59 61 60 61 71 75 71 65 62 58 69
31880         Parāda vērtspapīri
5 656 5 016 5 594 5 625 5 531 6 183 6 260 6 623 6 340 6 460 6 529 6 534 5 938 6 536 6 929 6 975
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
588 516 556 615 633 630 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117
31980               Īstermiņa
7 6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
581 510 554 613 632 628 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117
32020            Valdība
5 004 4 369 4 910 4 887 4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 965 6 345 6 386
32040               Īstermiņa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
5 004 4 369 4 910 4 887 4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 965 6 345 6 386
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
32 75 69 57 57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32180               Ilgtermiņa
32 75 69 57 57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
31 56 58 65 68 75 78 78 81 92 95 72 71 68 64 70
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32200               Ilgtermiņa
31 56 58 65 68 75 78 78 81 92 95 72 71 68 64 70
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
308 247 253 238 257 287 252 249 230 218 246 201 211 219 221 203
32400         Centrālā banka
60 25 18 14 6 44 13 33 18 5 35 11 14 34 30 15
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
33 27 29 30 40 31 23 22 21 28 22 20 19 13 17 17
32440         Valdība
216 195 206 194 211 212 217 194 192 185 189 170 172 169 169 168
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34000      CITI IEGULDĪJUMI
26 728 26 559 26 448 25 707 27 145 27 864 26 882 26 641 27 161 27 029 27 305 27 757 25 801 24 783 25 219 24 667
34020         Cits pašu kapitāls
29 29 30 25 24 22 22 21 19 22 26 27 28 28 26 24
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
28 27 29 25 22 19 20 19 18 21 25 26 27 26 24 22
34240         Nauda un noguldījumi
18 146 18 060 17 928 17 105 18 551 19 323 18 426 18 161 18 669 18 531 18 130 18 596 16 121 15 295 14 347 13 884
34260            Centrālā banka
2 695 2 777 3 041 1 990 4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181
34280               Īstermiņa
2 695 2 777 3 041 1 990 4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
15 451 15 283 14 886 15 115 13 977 13 393 12 527 11 784 11 687 11 585 10 069 10 770 8 240 7 058 5 466 5 702
34340               Īstermiņa
13 365 13 265 13 006 13 496 12 542 11 852 11 091 10 319 10 155 10 158 8 825 9 570 7 007 5 654 3 912 4 335
34400               Ilgtermiņa
2 086 2 018 1 881 1 619 1 435 1 541 1 436 1 465 1 532 1 428 1 245 1 201 1 233 1 404 1 554 1 367
34660         Aizņēmumi
6 338 6 253 6 276 6 276 6 230 6 092 6 026 5 894 5 775 5 765 6 508 6 422 6 469 6 254 7 797 7 665
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 457 2 412 2 384 2 339 2 305 2 250 2 223 2 169 2 135 2 084 2 140 2 085 2 048 1 995 1 966 1 910
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 457 2 412 2 384 2 339 2 305 2 250 2 223 2 169 2 135 2 084 2 140 2 085 2 048 1 995 1 966 1 910
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 508 1 552 1 593 1 607 1 599 1 570 1 533 1 493 1 470 1 468 1 470 1 345 1 383 1 419 3 017 3 073
34940               Īstermiņa
128 155 126 135 164 207 240 271 186 160 175 172 167 166 193 188
35000               Ilgtermiņa
1 381 1 398 1 468 1 472 1 435 1 363 1 293 1 222 1 285 1 307 1 295 1 173 1 216 1 253 2 823 2 885
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 372 2 289 2 299 2 330 2 326 2 271 2 270 2 233 2 169 2 214 2 898 2 992 3 038 2 840 2 815 2 682
34960               Īstermiņa
253 212 238 327 345 355 352 298 290 310 357 301 349 325 327 305
35020               Ilgtermiņa
2 119 2 077 2 061 2 002 1 981 1 916 1 918 1 935 1 879 1 904 2 541 2 691 2 688 2 516 2 488 2 376
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
0 0 0 0 30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35180         Tirdzniecības kredīti un avansi
1 894 1 925 1 913 1 954 1 986 2 117 2 106 2 235 2 289 2 300 2 219 2 322 2 415 2 554 2 484 2 562
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4 5 5 3 24 24 26 31 15 19 22 24 56 65 70 65
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 890 1 920 1 907 1 952 1 962 2 093 2 079 2 204 2 274 2 282 2 197 2 298 2 359 2 489 2 414 2 497
35240         Citi pasīvi
167 141 150 193 175 131 125 148 229 237 252 228 608 489 401 368
35260            Centrālā banka
1 2 1 1 1 1 1 6 3 2 2 2 2 4 3 4
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
55 32 32 73 81 48 45 56 50 50 61 37 77 28 29 30
35380            Valdība
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 389 269 163 159
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
54 51 61 64 36 30 29 33 102 103 112 110 80 119 124 85
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
57 55 55 54 57 51 49 52 74 81 76 79 59 69 82 90
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
154 152 151 154 150 152 150 154 153 147 144 143 143 146 146 147
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 15 598- 15 355- 15 619- 15 453- 15 140- 14 925- 14 821- 14 634- 14 534- 14 635- 14 992- 15 210- 14 943- 14 278- 14 053- 14 496

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)