Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
30000 A   AKTĪVI
33 125 34 573 33 929 34 575 35 212 35 390 35 831 36 892 34 725 34 735 35 534 35 231 36 897 35 797 36 458 36 463 35 620 38 245
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
2 687 2 832 2 865 2 849 2 955 3 026 3 006 3 220 3 324 3 144 3 006 2 985 3 037 3 040 3 029 3 070 3 121 3 086
30070         Pašu kapitāls
1 299 1 303 1 338 1 370 1 454 1 492 1 502 1 467 1 522 1 509 1 521 1 589 1 630 1 626 1 627 1 657 1 662 1 703
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 283 1 288 1 322 1 355 1 447 1 485 1 497 1 461 1 518 1 505 1 517 1 583 1 619 1 614 1 609 1 641 1 650 1 692
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
17 15 16 15 7 7 5 6 4 4 4 6 11 13 18 16 12 11
30410         Parāda instrumenti
1 388 1 529 1 527 1 479 1 501 1 534 1 504 1 753 1 801 1 635 1 484 1 395 1 407 1 414 1 402 1 413 1 459 1 382
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
379 430 444 465 507 532 502 432 484 491 519 516 492 487 494 441 447 423
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
628 683 685 622 603 604 595 907 929 756 573 501 486 507 522 555 568 519
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
56 53 51 56 47 45 45 28 13 22 22 24 43 49 22 17 25 23
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
325 363 348 335 344 352 361 386 375 365 370 354 385 370 363 400 419 418
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
12 228 12 624 12 930 13 442 13 624 13 262 14 253 15 317 13 880 13 653 14 012 14 208 14 785 14 888 14 894 15 199 14 480 16 904
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 603 1 529 1 671 1 836 2 044 2 099 2 250 2 487 2 490 2 613 2 777 2 740 3 068 3 289 3 448 3 595 3 338 3 747
31140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 20 27 35 42 56
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
122 35 45 41 35 22 23 22 21 21 23 39 39 42 44 31 13 13
31180            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 214 1 228 1 357 1 503 1 693 1 748 1 888 2 125 2 116 2 223 2 363 2 357 2 660 2 869 3 008 3 146 2 981 3 293
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
267 266 269 293 316 330 339 340 353 369 390 332 350 359 369 383 302 385
31260         Parāda vērtspapīri
10 625 11 094 11 259 11 605 11 580 11 163 12 003 12 830 11 390 11 041 11 235 11 468 11 716 11 598 11 446 11 604 11 142 13 157
31280            Centrālā banka
4 439 5 195 5 616 6 099 6 089 6 058 6 937 7 610 7 798 7 908 8 031 8 054 8 104 7 909 7 763 7 794 7 752 8 279
31300               Īstermiņa
0 0 3 27 7 7 7 3 8 21 10 5 10 7 0 0 0 0
31320               Ilgtermiņa
4 439 5 195 5 613 6 072 6 081 6 051 6 930 7 607 7 789 7 888 8 022 8 048 8 094 7 902 7 763 7 794 7 752 8 279
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
4 943 4 548 4 226 3 927 3 740 3 308 3 160 3 281 1 582 1 094 943 1 237 1 394 1 459 1 473 1 549 1 311 2 544
31360               Īstermiņa
346 311 208 153 122 140 138 114 121 42 15 13 23 44 87 60 56 79
31380               Ilgtermiņa
4 597 4 237 4 018 3 774 3 618 3 168 3 021 3 167 1 461 1 052 928 1 224 1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465
31400            Valdība
2 7 8 30 110 157 151 91 26 22 16 16 5 3 11 15 17 16
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31440               Ilgtermiņa
2 7 8 30 110 157 151 91 26 22 16 16 5 3 11 15 17 16
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 056 1 141 1 212 1 332 1 416 1 430 1 549 1 647 1 784 1 793 1 989 1 888 1 923 1 943 1 953 2 032 1 865 2 103
31500               Īstermiņa
63 48 49 23 0 6 8 4 6 1 1 1 0 0 1 3 4 4
31560               Ilgtermiņa
993 1 093 1 163 1 309 1 416 1 424 1 541 1 643 1 778 1 792 1 988 1 887 1 923 1 943 1 952 2 029 1 861 2 099
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
185 202 197 217 226 211 206 202 201 223 257 274 291 285 247 214 197 215
31520               Īstermiņa
0 0 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 0 1 2 1
31580               Ilgtermiņa
185 202 197 216 225 210 205 201 197 219 256 274 290 284 246 213 195 214
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
342 330 282 415 204 181 101 106 55 111 107 162 162 179 203 209 134 118
32260         Centrālā banka
91 22 10 20 26 59 11 42 15 10 2 35 1 31 0 32 15 22
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
104 130 113 167 85 60 50 34 21 55 52 60 76 65 91 79 65 59
32300         Valdība
147 178 159 228 93 62 40 30 13 46 54 65 82 80 108 94 36 33
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 3 3 3 5 18 4
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32540      CITI IEGULDĪJUMI
14 776 15 623 15 120 14 535 15 070 15 574 14 965 14 398 13 650 13 969 14 575 14 060 14 988 13 760 14 201 13 996 13 616 13 918
32560         Cits pašu kapitāls
370 371 373 378 419 420 430 429 491 491 502 500 506 509 510 535 535 534
32580            Centrālā banka
146 146 146 147 147 147 147 145 145 145 145 146 143 143 143 148 148 148
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
206 206 206 206 251 251 251 251 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
13 14 16 20 20 21 31 32 46 46 57 54 64 68 70 89 89 88
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
5 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
32700         Nauda un noguldījumi
8 860 9 591 9 036 8 222 8 557 9 200 8 454 7 742 7 098 7 473 8 113 7 250 8 320 7 417 7 442 7 399 7 039 7 367
32720            Centrālā banka
3 743 3 878 4 580 4 088 4 111 4 243 4 361 4 487 4 509 4 607 4 761 4 836 4 748 4 873 5 048 5 164 5 244 5 349
32740               Īstermiņa
3 580 3 714 4 417 3 924 3 948 4 079 4 198 4 323 4 345 4 443 4 598 4 673 4 590 4 715 4 889 5 006 5 087 5 192
32760               Ilgtermiņa
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 158 158 158 158 157 157
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
4 755 4 963 3 679 3 330 3 775 3 898 3 032 2 305 2 141 1 566 1 434 1 270 1 806 1 405 1 200 1 114 1 139 1 260
32800               Īstermiņa
4 747 4 959 3 676 3 329 3 774 3 897 3 032 2 256 2 123 1 553 1 421 1 236 1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232
32860               Ilgtermiņa
8 4 4 1 0 1 1 49 18 13 13 33 34 32 33 30 31 29
32920            Valdība
5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 569 1 323 666 604 603 2 3
32940               Īstermiņa
5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 569 1 323 666 604 603 2 3
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
149 131 129 42 86 92 104 116 101 98 117 119 110 111 146 107 147 131
33020               Īstermiņa
149 131 129 42 86 92 104 116 101 98 117 119 110 111 146 107 147 131
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
207 215 242 356 231 223 201 281 316 488 376 456 333 362 445 411 508 622
33040               Īstermiņa
207 215 242 356 231 223 201 281 316 488 376 456 333 362 445 411 508 622
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
2 736 2 876 2 883 2 974 2 963 2 799 2 870 2 638 2 580 2 546 2 560 2 596 2 475 2 522 2 482 2 363 2 345 2 486
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
2 102 2 230 2 231 2 246 2 221 2 048 2 149 1 900 1 739 1 657 1 516 1 523 1 425 1 403 1 408 1 281 1 128 1 276
33220               Īstermiņa
905 943 907 928 968 821 941 787 721 620 568 601 615 615 645 563 571 708
33240               Ilgtermiņa
1 197 1 287 1 324 1 318 1 252 1 227 1 208 1 114 1 018 1 037 948 923 809 789 763 718 556 568
33260            Valdība
18 12 7 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
18 12 7 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
365 384 377 461 495 505 495 506 607 659 816 815 845 915 877 843 994 990
33360               Īstermiņa
62 66 56 70 65 61 54 24 49 55 40 40 27 27 28 28 35 34
33420               Ilgtermiņa
303 318 321 390 430 444 441 482 557 604 776 775 817 889 849 814 959 957
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
251 250 268 262 244 242 224 232 234 231 228 258 206 204 197 239 223 220
33380               Īstermiņa
60 56 55 60 52 61 51 55 56 49 48 62 35 39 46 87 85 85
33440               Ilgtermiņa
191 194 213 202 191 182 173 177 178 182 181 196 171 165 151 152 138 135
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
23 20 29 29 29 29 29 32 39 45 86 88 91 65 59 61 63 65
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
23 20 29 29 29 29 29 32 39 45 86 88 91 65 59 61 63 65
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33590         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 098 2 174 2 204 2 159 2 517 2 615 2 568 2 690 2 756 2 756 2 759 2 707 2 856 2 784 2 876 2 826 2 939 2 935
33595            Valdība
56 55 47 57 69 78 82 105 110 100 91 169 199 192 188 245 264 264
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
44 47 52 55 49 56 70 88 131 95 93 94 104 125 123 125 128 141
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 998 2 072 2 105 2 047 2 398 2 481 2 417 2 497 2 514 2 562 2 575 2 444 2 554 2 467 2 564 2 456 2 547 2 530
33660         Citi aktīvi
689 590 595 772 585 511 614 866 687 657 554 918 739 462 832 812 694 532
33680            Centrālā banka
5 10 12 18 5 4 5 31 24 23 22 19 14 12 12 19 22 20
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
215 163 116 95 92 76 128 72 90 83 78 77 79 105 101 86 51 53
33800            Valdība
391 342 396 572 415 359 421 675 503 478 371 722 495 155 420 595 463 297
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
60 60 57 62 34 32 18 57 50 50 60 75 91 77 76 60 105 120
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
19 14 15 25 39 40 41 32 21 24 24 25 60 113 223 52 54 43
35600      REZERVES AKTĪVI
3 092 3 165 2 732 3 334 3 359 3 346 3 505 3 851 3 817 3 858 3 834 3 817 3 926 3 930 4 131 3 989 4 269 4 220
35620         Monetārais zelts
231 253 253 234 248 233 233 231 230 229 218 239 247 265 291 289 314 338
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 151 154 153 147 145 143 143 146 146 147 149 148 151 149 151 148
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35720         Citi rezerves aktīvi
2 711 2 759 2 327 2 946 2 957 2 966 3 128 3 476 3 445 3 483 3 471 3 431 3 529 3 517 3 689 3 551 3 805 3 734
35740            Nauda un noguldījumi
185 216 165 140 127 81 124 70 101 81 70 99 58 36 47 38 123 43
35800            Vērtspapīri
2 525 2 543 2 162 2 806 2 831 2 886 3 004 3 407 3 344 3 402 3 401 3 332 3 471 3 481 3 641 3 512 3 681 3 691
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
47 970 49 262 48 472 48 726 49 269 49 559 50 234 51 208 49 026 48 413 49 193 48 768 49 595 48 428 49 448 49 155 48 393 50 304
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
14 453 14 339 14 464 14 603 14 887 15 180 15 530 16 042 16 330 16 054 15 955 16 203 16 411 16 401 16 807 17 051 17 192 17 456
30570         Pašu kapitāls
10 586 10 249 10 370 10 517 10 860 10 988 11 518 12 250 12 258 11 716 11 781 12 040 12 224 12 156 12 488 12 702 12 870 13 107
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
10 586 10 249 10 370 10 517 10 860 10 988 11 518 12 250 12 258 11 716 11 781 12 040 12 224 12 156 12 488 12 702 12 870 13 107
30950         Parāda instrumenti
3 867 4 091 4 094 4 086 4 027 4 192 4 012 3 792 4 072 4 337 4 173 4 164 4 187 4 245 4 318 4 348 4 323 4 349
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
25 30 28 33 26 27 31 40 75 69 78 78 104 123 129 131 138 125
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
3 040 3 178 3 196 3 102 3 134 3 316 3 117 3 068 3 281 3 522 3 413 3 432 3 411 3 431 3 446 3 591 3 536 3 575
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
6 6 6 7 2 1 8 11 5 3 3 3 24 33 25 24 26 27
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
796 877 864 944 865 848 857 672 710 743 679 651 649 658 718 603 623 622
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
6 064 6 709 6 797 7 190 6 940 7 078 7 134 7 135 6 519 7 116 7 516 7 563 8 477 8 968 9 532 9 271 8 749 9 882
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
534 526 537 567 582 599 586 586 566 564 571 572 605 607 589 585 556 561
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
295 294 308 319 314 313 304 302 300 298 283 288 300 291 289 256 241 235
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
165 161 157 176 195 188 176 186 169 173 204 208 224 231 233 247 238 243
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
74 71 73 72 73 99 106 98 97 93 84 77 81 85 67 83 77 82
31880         Parāda vērtspapīri
5 531 6 183 6 260 6 623 6 358 6 478 6 547 6 549 5 953 6 553 6 945 6 991 7 872 8 361 8 943 8 686 8 193 9 321
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
633 630 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117 118 119 117 111 73 70
31980               Īstermiņa
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
632 628 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117 118 119 117 111 73 70
32020            Valdība
4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 967 6 346 6 388 7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704
32040               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 967 6 346 6 388 7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402 399 394 345 300 329 326
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32180               Ilgtermiņa
57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402 399 394 345 300 329 326
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
68 75 78 78 99 110 113 87 86 83 79 84 85 84 262 267 203 221
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32200               Ilgtermiņa
68 75 78 78 99 110 113 87 86 83 79 84 85 84 262 267 203 221
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
257 287 252 249 230 218 246 201 211 219 221 191 224 189 217 171 198 167
32400         Centrālā banka
6 44 13 33 18 5 35 11 14 34 30 15 39 6 31 8 22 6
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
40 31 23 22 21 28 22 20 19 13 17 17 24 24 24 18 27 22
32440         Valdība
211 212 217 194 192 185 189 170 172 169 169 156 160 158 161 144 145 138
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 1 0 2 2 3 1
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34000      CITI IEGULDĪJUMI
27 196 27 926 26 959 26 683 27 212 27 083 27 325 27 830 25 967 25 024 25 501 24 810 24 484 22 871 22 892 22 662 22 254 22 798
34020         Cits pašu kapitāls
24 22 22 21 19 22 26 29 29 28 27 26 23 24 25 23 24 24
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 4 4 4 2 1 1
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
21 19 19 19 17 20 24 25 27 27 26 23 19 20 21 21 23 23
34240         Nauda un noguldījumi
18 551 19 323 18 426 18 161 18 669 18 531 18 130 18 596 16 121 15 295 14 347 13 884 13 917 12 880 12 536 12 245 11 763 12 627
34260            Centrālā banka
4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181 8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745
34280               Īstermiņa
4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181 8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
13 977 13 393 12 527 11 784 11 687 11 585 10 069 10 770 8 240 7 058 5 466 5 702 5 019 4 990 4 570 4 303 3 727 3 882
34340               Īstermiņa
12 542 11 852 11 091 10 319 10 155 10 158 8 825 9 570 7 007 5 654 3 912 4 335 3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790
34400               Ilgtermiņa
1 435 1 541 1 436 1 465 1 532 1 428 1 245 1 201 1 233 1 404 1 554 1 367 1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092
34660         Aizņēmumi
6 146 6 025 5 942 5 795 5 681 5 673 6 385 6 346 6 449 6 267 7 849 7 650 7 418 6 920 6 887 6 883 6 787 6 490
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 332 2 282 2 254 2 199 2 164 2 112 2 210 2 173 2 184 2 130 2 103 2 052 2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 332 2 282 2 254 2 199 2 164 2 112 2 210 2 173 2 184 2 130 2 103 2 052 2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 555 1 527 1 489 1 452 1 422 1 416 1 420 1 294 1 313 1 353 2 968 2 976 3 085 3 180 3 062 2 955 2 933 2 811
34940               Īstermiņa
239 279 296 332 242 213 230 224 165 163 203 205 221 271 303 249 369 427
35000               Ilgtermiņa
1 316 1 248 1 193 1 120 1 180 1 203 1 190 1 070 1 148 1 190 2 765 2 770 2 864 2 909 2 759 2 706 2 565 2 384
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 259 2 215 2 199 2 144 2 095 2 145 2 755 2 880 2 952 2 784 2 778 2 622 2 315 2 275 2 393 2 537 2 464 2 300
34960               Īstermiņa
288 298 295 238 224 248 275 227 339 344 345 320 194 187 160 164 167 151
35020               Ilgtermiņa
1 971 1 917 1 904 1 906 1 871 1 897 2 480 2 652 2 613 2 440 2 433 2 302 2 121 2 088 2 233 2 372 2 297 2 150
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18 19 18 15 14 14 13
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18 19 18 15 14 14 13
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35170         Tirdzniecības kredīti un avansi
1 983 2 107 2 114 2 221 2 287 2 294 2 210 2 294 2 441 2 627 2 559 2 602 2 398 2 438 2 629 2 679 2 830 2 761
35175            Valdība
10 13 13 4 8 9 16 11 11 17 22 10 20 19 41 37 42 42
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
32 32 35 39 16 19 24 26 57 66 70 65 68 83 79 79 80 91
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 941 2 062 2 067 2 178 2 263 2 266 2 170 2 258 2 373 2 543 2 467 2 527 2 310 2 336 2 509 2 562 2 708 2 628
35240         Citi pasīvi
314 271 277 303 376 389 403 403 768 645 556 484 560 443 650 669 686 735
35260            Centrālā banka
1 1 1 6 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 5 9 9 13
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
81 48 45 56 50 50 61 37 77 28 29 30 131 31 186 149 24 23
35380            Valdība
138 139 152 160 158 159 158 176 564 447 351 281 260 252 246 230 231 231
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
45 40 38 43 105 106 114 117 63 99 95 85 83 73 136 190 319 356
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
49 43 41 38 61 73 67 71 61 66 78 85 83 84 77 91 104 114
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 150 154 153 147 144 143 143 146 146 147 149 148 151 149 150 148
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 14 845- 14 689- 14 543- 14 150- 14 057- 14 169- 14 403- 14 316- 14 301- 13 678- 13 659- 13 537- 12 698- 12 631- 12 990- 12 692- 12 773- 12 058

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)