Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
30000 A   AKTĪVI
32 539 34 011 33 316 33 789 34 502 34 709 35 093 35 935 34 026 34 047 34 949 34 261 36 084 35 325
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
2 439 2 580 2 616 2 583 2 697 2 787 2 773 2 995 3 109 2 926 2 785 2 723 2 784 2 778
30070         Pašu kapitāls
1 042 1 044 1 081 1 097 1 192 1 230 1 245 1 218 1 283 1 266 1 281 1 304 1 328 1 329
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 025 1 031 1 066 1 085 1 183 1 221 1 238 1 208 1 276 1 260 1 275 1 295 1 314 1 314
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
16 13 15 13 9 9 7 9 7 7 7 9 15 15
30410         Parāda instrumenti
1 398 1 536 1 534 1 486 1 505 1 557 1 528 1 777 1 827 1 660 1 504 1 419 1 455 1 449
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
370 418 431 453 501 524 493 425 473 478 500 510 507 496
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
643 696 701 635 606 622 618 929 954 785 607 535 523 526
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
56 53 51 56 47 45 45 28 14 23 25 27 44 50
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
329 369 352 342 351 366 372 395 385 373 373 347 381 376
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
12 259 12 650 12 956 13 447 13 551 13 140 14 136 15 259 13 887 13 664 14 031 14 225 14 814 14 919
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 634 1 560 1 702 1 869 2 077 2 132 2 283 2 517 2 520 2 643 2 807 2 770 3 099 3 321
31140            Centrālā banka
31 31 31 32 32 32 32 30 30 31 31 43 51 52
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
122 35 45 41 35 22 23 22 21 21 23 39 39 42
31180            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 214 1 228 1 357 1 503 1 693 1 748 1 888 2 125 2 116 2 223 2 362 2 356 2 659 2 869
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
267 266 269 293 316 330 339 340 353 369 390 332 350 359
31260         Parāda vērtspapīri
10 625 11 090 11 254 11 579 11 474 11 009 11 854 12 742 11 367 11 021 11 225 11 455 11 714 11 598
31280            Centrālā banka
4 439 5 195 5 616 6 099 6 089 6 058 6 937 7 610 7 798 7 908 8 031 8 054 8 104 7 909
31300               Īstermiņa
0 0 3 27 7 7 7 3 8 21 10 5 10 7
31320               Ilgtermiņa
4 439 5 195 5 613 6 072 6 081 6 051 6 930 7 607 7 789 7 888 8 022 8 048 8 094 7 902
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
4 943 4 548 4 226 3 927 3 740 3 308 3 160 3 281 1 582 1 094 943 1 237 1 394 1 459
31360               Īstermiņa
346 311 208 153 122 140 138 114 121 42 15 13 23 44
31380               Ilgtermiņa
4 597 4 237 4 018 3 774 3 618 3 168 3 021 3 167 1 461 1 052 928 1 224 1 371 1 414
31400            Valdība
2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31440               Ilgtermiņa
2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 056 1 141 1 212 1 332 1 416 1 430 1 549 1 647 1 784 1 793 1 991 1 888 1 924 1 943
31500               Īstermiņa
63 48 49 23 0 6 8 4 6 1 1 1 0 0
31560               Ilgtermiņa
993 1 093 1 163 1 309 1 416 1 424 1 541 1 643 1 778 1 792 1 990 1 887 1 924 1 943
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
185 202 197 217 226 211 206 202 201 223 257 274 291 285
31520               Īstermiņa
0 0 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1
31580               Ilgtermiņa
185 202 197 216 225 210 205 201 197 219 256 274 290 284
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
342 330 282 415 204 181 101 106 55 111 107 162 162 179
32260         Centrālā banka
91 22 10 20 26 59 11 42 15 10 2 35 1 31
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
104 130 113 167 85 60 50 34 21 55 52 60 76 65
32300         Valdība
147 178 159 228 93 62 40 30 13 46 54 65 82 80
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 3 3
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32540      CITI IEGULDĪJUMI
14 407 15 286 14 730 14 009 14 692 15 255 14 576 13 725 13 158 13 487 14 191 13 334 14 399 13 518
32560         Cits pašu kapitāls
339 340 342 346 387 388 398 399 461 461 471 468 475 522
32580            Centrālā banka
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 111 111
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
206 206 206 206 251 251 251 251 295 295 295 295 295 340
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
13 14 16 20 20 21 31 32 46 46 57 54 64 68
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
5 5 5 5 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
32700         Nauda un noguldījumi
8 860 9 591 9 036 8 222 8 558 9 201 8 454 7 743 7 098 7 473 8 112 7 250 8 299 7 393
32720            Centrālā banka
3 743 3 878 4 580 4 088 4 111 4 243 4 361 4 487 4 509 4 607 4 761 4 836 4 748 4 873
32740               Īstermiņa
3 580 3 714 4 417 3 924 3 948 4 079 4 198 4 323 4 345 4 443 4 598 4 673 4 590 4 715
32760               Ilgtermiņa
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 158 158
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
4 755 4 963 3 679 3 330 3 775 3 898 3 032 2 305 2 141 1 566 1 434 1 270 1 806 1 405
32800               Īstermiņa
4 747 4 959 3 676 3 329 3 774 3 897 3 032 2 256 2 123 1 553 1 421 1 236 1 772 1 373
32860               Ilgtermiņa
8 4 4 1 0 1 1 49 18 13 13 33 34 32
32920            Valdība
5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 569 1 323 666
32940               Īstermiņa
5 405 405 406 355 745 755 553 31 714 1 425 569 1 323 666
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
149 131 129 42 86 92 104 116 94 91 110 112 108 108
33020               Īstermiņa
149 131 129 42 86 92 104 116 94 91 110 112 108 108
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
207 215 242 357 232 223 201 282 324 495 381 463 314 341
33040               Īstermiņa
207 215 242 357 232 223 201 282 324 495 381 463 314 341
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
2 711 2 858 2 869 2 962 2 953 2 789 2 863 2 632 2 574 2 540 2 553 2 589 2 454 2 501
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
2 102 2 230 2 231 2 246 2 221 2 048 2 149 1 900 1 739 1 657 1 516 1 523 1 425 1 403
33220               Īstermiņa
905 943 907 928 968 821 941 787 721 620 568 601 615 615
33240               Ilgtermiņa
1 197 1 287 1 324 1 318 1 252 1 227 1 208 1 114 1 018 1 037 948 923 809 789
33260            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
356 375 369 453 492 508 486 497 607 659 815 814 842 910
33360               Īstermiņa
62 66 56 70 65 61 51 21 49 55 38 39 25 22
33420               Ilgtermiņa
294 309 313 382 428 447 435 476 557 604 776 775 817 888
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
254 253 270 264 240 233 228 235 228 224 222 252 187 188
33380               Īstermiņa
60 56 55 60 52 61 55 62 59 52 50 65 37 41
33440               Ilgtermiņa
194 197 215 204 188 172 173 173 169 172 172 187 150 147
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
22 19 28 29 29 29 29 32 38 44 86 88 91 65
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
22 19 28 29 29 29 29 32 38 44 86 88 91 65
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33600         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 047 2 122 2 159 2 108 2 453 2 550 2 501 2 602 2 657 2 668 2 679 2 551 2 658 2 602
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
44 47 52 55 49 57 70 89 131 95 93 94 105 127
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 003 2 075 2 108 2 053 2 404 2 494 2 431 2 513 2 525 2 573 2 585 2 457 2 553 2 476
33660         Citi aktīvi
427 356 295 342 312 298 332 318 331 301 291 388 423 434
33680            Centrālā banka
5 10 12 18 5 4 5 31 24 23 22 19 14 12
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
215 163 116 95 92 76 128 72 90 83 78 77 79 105
33800            Valdība
129 108 95 142 143 146 139 139 147 122 108 191 217 217
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
53 53 50 55 33 31 18 56 50 50 60 75 90 76
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
25 21 21 32 40 41 42 21 21 24 24 25 25 24
35600      REZERVES AKTĪVI
3 092 3 165 2 732 3 334 3 359 3 346 3 505 3 851 3 817 3 858 3 834 3 817 3 926 3 930
35620         Monetārais zelts
231 253 253 234 248 233 233 231 230 229 218 239 247 265
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 151 154 153 147 145 143 143 146 146 147 149 148
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35720         Citi rezerves aktīvi
2 711 2 759 2 327 2 946 2 957 2 966 3 128 3 476 3 445 3 483 3 471 3 431 3 529 3 517
35740            Nauda un noguldījumi
185 216 165 140 127 81 124 70 101 81 70 99 58 36
35800            Vērtspapīri
2 525 2 543 2 162 2 806 2 831 2 886 3 004 3 407 3 344 3 402 3 401 3 332 3 471 3 481
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
47 837 49 119 48 326 48 580 49 100 49 387 50 068 51 006 48 816 48 160 48 980 48 538 49 408 48 180
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
14 464 14 351 14 473 14 612 14 873 15 162 15 499 16 014 16 317 15 998 15 942 16 172 16 388 16 328
30570         Pašu kapitāls
10 597 10 260 10 379 10 526 10 872 10 996 11 532 12 269 12 276 11 692 11 801 12 052 12 266 12 207
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
10 597 10 260 10 379 10 526 10 872 10 996 11 532 12 269 12 276 11 692 11 801 12 052 12 266 12 207
30950         Parāda instrumenti
3 867 4 091 4 094 4 086 4 001 4 166 3 967 3 744 4 040 4 305 4 141 4 121 4 122 4 121
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
25 30 28 33 26 27 31 40 75 69 78 78 104 123
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
3 040 3 178 3 196 3 075 3 080 3 261 3 043 3 020 3 256 3 496 3 388 3 395 3 374 3 328
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
6 6 6 7 2 1 8 11 3 2 2 1 6 14
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
796 877 864 971 892 876 886 672 706 738 672 647 638 656
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
6 064 6 709 6 797 7 190 6 940 7 078 7 134 7 135 6 519 7 116 7 515 7 562 8 481 8 975
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
534 526 537 567 582 599 586 586 566 564 571 572 605 607
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
295 294 308 319 314 313 304 302 300 298 283 288 300 291
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
165 161 157 176 195 188 176 186 169 173 204 208 224 231
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
74 71 73 72 73 99 106 98 97 93 84 77 81 85
31880         Parāda vērtspapīri
5 531 6 183 6 260 6 623 6 358 6 478 6 547 6 549 5 953 6 553 6 943 6 989 7 876 8 368
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
633 630 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117 118 119
31980               Īstermiņa
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
632 628 616 618 567 498 587 582 459 454 110 117 118 119
32020            Valdība
4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 967 6 345 6 386 7 274 7 771
32040               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
4 772 5 428 5 514 5 878 5 649 5 837 5 811 5 832 5 363 5 967 6 345 6 386 7 274 7 771
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402 399 394
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32180               Ilgtermiņa
57 50 51 49 43 33 37 48 45 48 409 402 399 394
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
68 75 78 78 99 110 113 87 86 83 79 84 85 84
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32200               Ilgtermiņa
68 75 78 78 99 110 113 87 86 83 79 84 85 84
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
257 287 252 249 230 218 246 201 211 219 221 191 224 189
32400         Centrālā banka
6 44 13 33 18 5 35 11 14 34 30 15 39 6
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
40 31 23 22 21 28 22 20 19 13 17 17 24 24
32440         Valdība
211 212 217 194 192 185 189 170 172 169 169 156 160 158
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 1 0
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34000      CITI IEGULDĪJUMI
27 051 27 771 26 805 26 529 27 057 26 929 27 189 27 657 25 770 24 828 25 303 24 613 24 315 22 688
34020         Cits pašu kapitāls
24 22 22 21 19 22 26 29 29 28 27 26 23 25
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 4 4
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
21 19 19 19 17 20 24 26 27 27 26 23 19 21
34240         Nauda un noguldījumi
18 551 19 323 18 426 18 161 18 669 18 531 18 130 18 596 16 121 15 295 14 347 13 884 13 917 12 880
34260            Centrālā banka
4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181 8 898 7 890
34280               Īstermiņa
4 574 5 929 5 899 6 377 6 981 6 945 8 061 7 826 7 881 8 237 8 881 8 181 8 898 7 890
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
13 977 13 393 12 527 11 784 11 687 11 585 10 069 10 770 8 240 7 058 5 466 5 702 5 019 4 990
34340               Īstermiņa
12 542 11 852 11 091 10 319 10 155 10 158 8 825 9 570 7 007 5 654 3 912 4 335 3 656 3 647
34400               Ilgtermiņa
1 435 1 541 1 436 1 465 1 532 1 428 1 245 1 201 1 233 1 404 1 554 1 367 1 363 1 343
34660         Aizņēmumi
6 113 5 977 5 912 5 765 5 651 5 643 6 373 6 298 6 376 6 195 7 771 7 566 7 344 6 840
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 305 2 250 2 223 2 169 2 135 2 084 2 140 2 105 2 068 2 015 1 985 1 929 1 897 1 341
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 305 2 250 2 223 2 169 2 135 2 084 2 140 2 105 2 068 2 015 1 985 1 929 1 897 1 341
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 545 1 518 1 480 1 443 1 421 1 415 1 415 1 287 1 299 1 340 2 954 2 961 3 071 3 167
34940               Īstermiņa
236 276 294 330 242 213 225 220 165 164 203 205 221 271
35000               Ilgtermiņa
1 309 1 241 1 186 1 114 1 179 1 202 1 189 1 067 1 134 1 177 2 751 2 756 2 850 2 896
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 263 2 209 2 208 2 153 2 094 2 144 2 818 2 906 3 009 2 840 2 832 2 675 2 377 2 332
34960               Īstermiņa
290 300 297 240 224 248 298 242 339 344 345 321 190 181
35020               Ilgtermiņa
1 973 1 909 1 911 1 913 1 871 1 896 2 520 2 664 2 670 2 496 2 487 2 354 2 187 2 151
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18 19 18
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
30 28 28 28 27 27 25 18 17 16 17 18 19 18
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35180         Tirdzniecības kredīti un avansi
1 985 2 111 2 102 2 217 2 279 2 286 2 195 2 284 2 430 2 610 2 541 2 604 2 407 2 435
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
31 31 34 39 15 19 23 25 57 66 70 65 68 73
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 954 2 079 2 068 2 178 2 263 2 267 2 172 2 259 2 373 2 543 2 471 2 539 2 339 2 362
35240         Citi pasīvi
199 159 165 183 259 274 295 289 654 537 453 369 455 343
35260            Centrālā banka
1 1 1 6 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
81 48 45 56 50 50 61 37 77 28 29 30 131 31
35380            Valdība
23 27 40 40 41 43 49 61 451 339 249 166 155 141
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
37 32 30 35 102 104 112 114 63 99 95 85 83 83
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
57 51 49 46 63 75 70 74 61 67 78 85 83 84
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
150 152 150 154 153 147 144 143 143 146 146 147 149 148
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 15 298- 15 107- 15 010- 14 791- 14 597- 14 677- 14 975- 15 071- 14 789- 14 113- 14 031- 14 277- 13 324- 12 855

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)