03 Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjoms MFI eiro darījumos ar nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām

0301 Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjoms

 

Eiro veiktie darījumi

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums - Latvija
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjoms (milj. eiro)
Rezidences dalījums - Latvija[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Apjoms (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
Jaunie kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei
 79.7 83.9 70.2 83.7 80.0 70.3 76.7 70.4 79.1 78.4 81.3 79.2 79.5
t.sk. pārskatītie kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei
 32.1 29.6 26.5 31.3 30.7 28.0 30.3 24.7 31.5 29.4 28.9 32.6 28.6
Jaunie patēriņa kredīti mājsaimniecībām
 26.1 26.9 23.2 26.6 22.5 21.0 20.1 19.4 22.0 23.0 26.2 22.9 21.0
t.sk. pārskatītie patēriņa kredīti mājsaimniecībām
 3.7 3.0 2.6 2.6 2.3 2.4 2.2 2.4 2.6 2.0 2.6 2.3 1.9
Jaunie pārējie kredīti mājsaimniecībām
 9.0 10.4 11.2 22.7 14.9 19.4 7.0 7.5 9.3 20.4 7.4 6.8 16.4
t.sk. pārskatītie pārējie kredīti mājsaimniecībām
 4.6 4.4 7.9 14.2 9.6 12.7 2.3 3.4 3.7 15.3 2.2 1.3 11.0
Jaunie kredīti nefinanšu sabiedrībām
 354.4 251.9 222.6 267.3 400.2 695.2 399.3 350.0 299.1 357.0 421.2 344.9 283.7
t.sk. pārskatītie kredīti nefinanšu sabiedrībām
 293.0 161.3 175.4 164.6 256.7 392.8 346.3 262.4 180.5 278.2 288.8 268.2 189.7

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (
statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
6) Jaunais darījums ir pārskata periodā no jauna noslēgts tāds līgums starp MFI un mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību par finanšu pakalpojuma sniegšanu, kurā pirmo reizi noteikta kredīta procentu likme. Pārskatītais kredīts arī ir jaunais darījums.
7) Pārskatītie kredīti – kredīti, kuru līgumi pārskatīti pēc mājsaimniecības vai nefinanšu sabiedrības aktīvas darbības, kas vērsta uz vienošanos par jauniem līguma noteikumiem, t.sk. par procentu likmi.

MFI procentu likmju statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjoms (milj. eiro)