Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
[Sakļaut]Pakalpojumi, kredīts (eksports) (kopā)
1 092 1 144 1 181 1 189 1 161 1 214 1 296 1 302 1 177 1 342 1 412 1 361 1 255
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
663 712 741 719 719 780 852 858 770 875 945 900 842
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3
AT Austrija
18 10 10 10 9 13 14 16 13 15 20 18 11
BE Beļģija
21 23 24 19 21 27 28 23 22 20 27 23 22
BG Bulgārija
4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5
CY Kipra
30 30 31 40 34 34 28 28 31 36 35 42 37
CZ Čehija
6 8 8 6 6 6 9 7 4 4 5 6 6
DE Vācija
71 78 90 88 78 85 100 99 85 92 109 98 87
DK Dānija
25 25 27 25 27 28 30 27 32 33 41 35 31
EE Igaunija
66 73 71 67 73 78 82 89 83 99 100 91 77
ES Spānija
9 12 12 10 10 11 14 11 8 9 9 10 12
FI Somija
22 25 27 24 22 25 33 30 31 35 36 33 28
FR Francija
36 38 34 33 41 41 41 45 54 50 54 52 48
GB Apvienotā Karaliste
78 90 94 89 102 99 105 98 90 109 115 92 76
GR Grieķija
3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 5 3 2
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
HU Ungārija
2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4
IE Īrija
9 24 22 25 30 32 39 38 28 34 36 38 36
IT Itālija
16 23 23 23 16 16 19 16 21 27 39 43 34
LT Lietuva
77 76 84 75 71 84 97 98 64 87 80 94 95
LU Luksemburga
5 5 4 3 4 4 3 7 3 3 4 5 13
MT Malta
16 18 19 20 14 4 3 4 13 6 6 6 7
NL Nīderlande
37 26 25 31 35 36 29 29 26 29 35 30 35
PL Polija
16 21 22 21 17 20 19 24 17 21 24 24 23
PT Portugāle
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
RO Rumānija
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
SE Zviedrija
87 89 96 89 90 118 136 146 125 146 146 139 143
SI Slovēnija
1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2
SK Slovākija
1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1
[Izvērst]Ārpus ES
428 432 440 470 442 433 444 444 407 467 467 461 413
[Sakļaut]Pakalpojumi, debets (imports) (kopā)
544 606 637 645 571 662 695 713 643 695 784 777 696
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
361 405 422 428 380 432 461 480 422 465 529 521 471
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5
AT Austrija
8 8 8 7 8 8 9 7 10 9 14 12 11
BE Beļģija
6 6 6 6 5 6 6 6 5 7 4 5 6
BG Bulgārija
1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2
CY Kipra
8 7 7 9 9 6 6 8 9 9 9 9 12
CZ Čehija
7 13 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10 8
DE Vācija
35 44 44 41 39 47 47 47 39 44 51 45 42
DK Dānija
13 14 15 14 12 14 16 17 14 13 16 15 10
EE Igaunija
37 38 41 43 37 48 51 49 46 51 59 66 55
ES Spānija
10 12 11 10 13 17 13 14 15 18 21 18 18
FI Somija
25 24 20 21 20 22 21 22 17 18 21 22 22
FR Francija
9 10 9 9 9 12 10 10 12 11 13 10 11
GB Apvienotā Karaliste
46 45 49 51 47 52 54 54 48 48 49 48 45
GR Grieķija
1 2 2 1 1 1 4 2 0 3 6 5 1
HR Horvātija
1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 3 2 1
HU Ungārija
6 8 8 8 6 7 10 8 7 8 7 8 7
IE Īrija
22 22 26 28 23 22 24 22 25 35 34 26 32
IT Itālija
8 12 14 11 12 15 14 13 12 15 15 15 12
LT Lietuva
58 66 83 88 67 74 89 95 68 74 99 104 80
LU Luksemburga
2 1 1 2 3 1 1 2 1 4 3 3 5
MT Malta
2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5
NL Nīderlande
11 13 13 15 12 14 16 22 23 17 17 15 16
PL Polija
16 23 20 21 16 19 19 25 24 25 30 31 26
PT Portugāle
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
RO Rumānija
1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
SE Zviedrija
19 22 19 18 18 21 21 26 22 28 29 35 30
SI Slovēnija
0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1
SK Slovākija
2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3 5
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Ārpus ES
183 202 215 216 190 230 234 232 221 229 255 256 225

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)