Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2015
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Sakļaut]Pakalpojumi, kredīts (eksports) (kopā)
994 1 073 1 159 1 130 1 092 1 144 1 181 1 189 1 161 1 214 1 296 1 302 1 177 1 342 1 412 1 361
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
563 626 687 661 663 712 741 719 719 780 852 858 770 875 945 900
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3
4FS Eiro zonas institūcijas
0 0 0 0
AT Austrija
9 13 11 11 18 10 10 10 9 13 14 16 13 15 20 18
BE Beļģija
20 22 23 22 21 23 24 19 21 27 28 23 22 20 27 23
BG Bulgārija
3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4
CY Kipra
28 27 28 26 30 30 31 40 34 34 28 28 31 36 35 42
CZ Čehija
5 8 9 7 6 8 8 6 6 6 9 7 4 4 5 6
DE Vācija
66 73 82 75 71 78 90 88 78 85 100 99 85 92 109 98
DK Dānija
25 26 27 26 25 25 27 25 27 28 30 27 32 33 41 35
EE Igaunija
50 58 66 63 66 73 71 67 73 78 82 89 83 99 100 91
ES Spānija
11 12 13 13 9 12 12 10 10 11 14 11 8 9 9 10
FI Somija
22 26 29 26 22 25 27 24 22 25 33 30 31 35 36 33
FR Francija
31 35 36 37 36 38 34 33 41 41 41 45 54 50 54 52
GB Apvienotā Karaliste
69 77 89 83 78 90 94 89 102 99 105 98 90 109 115 92
GR Grieķija
2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 5 3
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
HU Ungārija
3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5
IE Īrija
8 10 14 10 9 24 22 25 30 32 39 38 28 34 36 38
IT Itālija
15 15 17 15 16 23 23 23 16 16 19 16 21 27 39 43
LT Lietuva
74 81 92 93 77 76 84 75 71 84 97 98 64 87 80 94
LU Luksemburga
3 4 3 6 5 5 4 3 4 4 3 7 3 3 4 5
MT Malta
8 6 11 8 16 18 19 20 14 4 3 4 13 6 6 6
NL Nīderlande
31 27 31 25 37 26 25 31 35 36 29 29 26 29 35 30
PL Polija
14 17 17 18 16 21 22 21 17 20 19 24 17 21 24 24
PT Portugāle
2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
RO Rumānija
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
SE Zviedrija
56 70 70 78 87 89 96 89 90 118 136 146 125 146 146 139
SI Slovēnija
2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2
SK Slovākija
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2
[Izvērst]Ārpus ES
431 447 471 470 428 432 440 470 442 433 444 444 407 467 467 461
[Sakļaut]Pakalpojumi, debets (imports) (kopā)
502 550 626 601 544 606 637 645 571 662 695 713 643 695 784 777
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
326 367 430 415 361 405 422 428 380 432 461 480 422 465 529 521
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5
4FS Eiro zonas institūcijas
0 0 0 0
AT Austrija
10 9 9 7 8 8 8 7 8 8 9 7 10 9 14 12
BE Beļģija
5 9 10 9 6 6 6 6 5 6 6 6 5 7 4 5
BG Bulgārija
1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2
CY Kipra
6 6 8 10 8 7 7 9 9 6 6 8 9 9 9 9
CZ Čehija
4 6 8 7 7 13 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10
DE Vācija
32 41 48 40 35 44 44 41 39 47 47 47 39 44 51 45
DK Dānija
8 9 12 11 13 14 15 14 12 14 16 17 14 13 16 15
EE Igaunija
36 40 45 47 37 38 41 43 37 48 51 49 46 51 59 66
ES Spānija
6 6 7 8 10 12 11 10 13 17 13 14 15 18 21 18
FI Somija
19 20 23 22 25 24 20 21 20 22 21 22 17 18 21 22
FR Francija
11 12 11 10 9 10 9 9 9 12 10 10 12 11 13 10
GB Apvienotā Karaliste
38 38 44 47 46 45 49 51 47 52 54 54 48 48 49 48
GR Grieķija
1 2 6 3 1 2 2 1 1 1 4 2 0 3 6 5
HR Horvātija
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 3 2
HU Ungārija
5 7 7 7 6 8 8 8 6 7 10 8 7 8 7 8
IE Īrija
19 25 24 22 22 22 26 28 23 22 24 22 25 35 34 26
IT Itālija
9 11 11 10 8 12 14 11 12 15 14 13 12 15 15 15
LT Lietuva
58 62 83 84 58 66 83 88 67 74 89 95 68 74 99 104
LU Luksemburga
1 0 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 4 3 3
MT Malta
2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3
NL Nīderlande
12 14 14 16 11 13 13 15 12 14 16 22 23 17 17 15
PL Polija
16 17 21 19 16 23 20 21 16 19 19 25 24 25 30 31
PT Portugāle
2 2 1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
RO Rumānija
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1
SE Zviedrija
13 17 23 21 19 22 19 18 18 21 21 26 22 28 29 35
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1
SK Slovākija
3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Ārpus ES
176 183 196 187 183 202 215 216 190 230 234 232 221 229 255 256

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)