Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Sakļaut]Pakalpojumi, kredīts (eksports) (kopā)
1 091 1 143 1 180 1 187 1 159 1 212 1 294 1 299 1 172 1 326 1 411 1 359 1 263 1 412 1 488 1 464
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
663 712 740 718 719 780 851 857 769 870 946 902 849 942 974 997
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
AT Austrija
18 10 10 10 9 13 14 16 13 15 20 18 11 10 12 13
BE Beļģija
21 23 24 19 21 27 28 23 22 20 27 23 22 23 28 22
BG Bulgārija
4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 3 3 3
CY Kipra
30 30 31 40 34 34 28 28 31 36 38 42 38 35 41 41
CZ Čehija
6 8 8 6 6 6 9 7 4 4 5 6 6 7 6 6
DE Vācija
71 78 90 88 78 85 100 99 85 91 109 98 88 101 118 118
DK Dānija
25 25 27 25 27 28 30 27 32 33 41 35 31 34 30 35
EE Igaunija
66 73 71 67 73 78 82 89 83 98 100 91 80 97 86 94
ES Spānija
9 12 12 10 10 11 14 11 8 9 9 10 12 16 14 16
FI Somija
22 25 27 24 22 25 33 30 31 35 36 33 29 37 39 49
FR Francija
36 38 34 33 41 41 41 45 54 50 54 52 49 57 56 58
GB Apvienotā Karaliste
78 90 94 89 102 99 105 98 90 108 116 93 76 73 109 95
GR Grieķija
3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 5 3 2 2 4 4
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
HU Ungārija
2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 5 4
IE Īrija
9 24 22 25 30 32 39 38 28 34 35 38 36 36 33 39
IT Itālija
16 23 23 23 16 16 19 16 21 28 39 43 35 35 29 23
LT Lietuva
77 76 85 75 71 84 97 98 64 86 80 93 96 129 133 121
LU Luksemburga
5 5 4 3 4 4 3 7 3 3 4 5 13 11 13 12
MT Malta
16 18 19 20 14 4 3 4 13 5 5 6 6 6 6 6
NL Nīderlande
37 26 25 31 35 36 29 29 26 29 35 31 35 41 32 38
PL Polija
16 21 22 21 17 20 19 24 17 21 24 24 23 24 24 29
PT Portugāle
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
RO Rumānija
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3
SE Zviedrija
87 89 96 89 90 119 136 146 124 146 145 140 143 150 141 162
SI Slovēnija
1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 4 3
SK Slovākija
1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2
[Izvērst]Ārpus ES
427 431 439 469 440 432 443 442 403 456 465 457 414 470 514 467
[Sakļaut]Pakalpojumi, debets (imports) (kopā)
552 614 646 656 586 676 711 729 660 713 804 795 713 772 835 809
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
362 406 424 433 383 434 463 485 423 467 531 525 474 520 557 532
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
5 5 5 8 5 5 5 9 5 5 5 8 5 5 5 4
AT Austrija
8 8 7 6 8 8 8 7 9 9 13 12 10 12 8 6
BE Beļģija
5 6 6 6 5 6 6 5 5 7 4 5 6 6 5 6
BG Bulgārija
1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 1 1 2 4 3
CY Kipra
8 7 7 9 9 6 6 8 9 9 9 9 12 16 11 10
CZ Čehija
7 13 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10 8 7 7 7
DE Vācija
35 44 44 41 38 47 47 47 39 45 51 45 42 48 55 52
DK Dānija
13 15 16 15 13 14 16 17 15 13 16 16 11 11 14 12
EE Igaunija
39 41 44 45 39 51 54 52 48 54 62 66 58 58 65 60
ES Spānija
9 11 10 9 12 15 12 13 13 16 19 16 17 16 15 12
FI Somija
24 23 19 20 19 21 20 21 16 17 20 21 21 19 20 23
FR Francija
8 10 8 9 8 11 10 10 11 10 12 9 11 10 16 14
GB Apvienotā Karaliste
46 45 49 51 46 51 53 54 47 48 49 48 44 45 47 40
GR Grieķija
1 1 2 1 1 1 4 2 0 3 6 5 1 4 9 6
HR Horvātija
1 0 1 1 0 1 2 2 0 1 3 2 1 1 3 2
HU Ungārija
6 8 8 8 6 7 8 7 6 7 7 7 6 9 9 10
IE Īrija
22 22 26 28 23 22 24 22 23 33 31 26 32 53 50 45
IT Itālija
8 12 14 11 12 15 14 13 12 15 15 15 12 15 16 17
LT Lietuva
62 71 88 93 72 81 96 101 74 81 107 111 86 91 103 108
LU Luksemburga
2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 3 3 5 4 3 2
MT Malta
2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 5 6
NL Nīderlande
10 12 12 14 11 13 15 21 22 16 16 14 15 16 16 18
PL Polija
15 22 20 20 16 19 19 24 24 24 30 30 26 28 27 30
PT Portugāle
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3
RO Rumānija
1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1
SE Zviedrija
19 22 19 18 19 21 21 26 22 28 29 35 30 30 33 31
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1
SK Slovākija
2 2 2 3 2 2 3 3 5 3 3 3 4 5 6 3
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Ārpus ES
190 208 222 224 203 242 248 244 237 246 274 270 239 252 278 277

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)