Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
[Sakļaut]Pakalpojumi, kredīts (eksports) (kopā)
1 091 1 143 1 180 1 187 1 159 1 212 1 294 1 299 1 172 1 326 1 411 1 359 1 263 1 412 1 488 1 464 1 181
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
586 623 646 629 617 681 747 759 678 762 830 809 773 869 866 902 745
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
AT Austrija
18 10 10 10 9 13 14 16 13 15 20 18 11 10 12 13 10
BE Beļģija
21 23 24 19 21 27 28 23 22 20 27 23 22 23 28 22 21
BG Bulgārija
4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 3 3 3 3
CY Kipra
30 30 31 40 34 34 28 28 31 36 38 42 38 35 41 41 30
CZ Čehija
6 8 8 6 6 6 9 7 4 4 5 6 6 7 6 6 5
DE Vācija
71 78 90 88 78 85 100 99 85 91 109 98 88 101 118 118 96
DK Dānija
25 25 27 25 27 28 30 27 32 33 41 35 31 34 30 35 29
EE Igaunija
66 73 71 67 73 78 82 89 83 98 100 91 80 97 86 94 62
ES Spānija
9 12 12 10 10 11 14 11 8 9 9 10 12 16 14 16 16
FI Somija
22 25 27 24 22 25 33 30 31 35 36 33 29 37 39 49 29
FR Francija
36 38 34 33 41 41 41 45 54 50 54 52 49 57 56 58 42
GR Grieķija
3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 5 3 2 2 4 4 5
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
HU Ungārija
2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4
IE Īrija
9 24 22 25 30 32 39 38 28 34 35 38 36 36 33 39 38
IT Itālija
16 23 23 23 16 16 19 16 21 28 39 43 35 35 29 23 20
LT Lietuva
77 76 85 75 71 84 97 98 64 86 80 93 96 129 133 121 113
LU Luksemburga
5 5 4 3 4 4 3 7 3 3 4 5 13 11 13 12 10
MT Malta
16 18 19 20 14 4 3 4 13 5 5 6 6 6 6 6 7
NL Nīderlande
37 26 25 31 35 36 29 29 26 29 35 31 35 41 32 38 33
PL Polija
16 21 22 21 17 20 19 24 17 21 24 24 23 24 24 29 21
PT Portugāle
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
RO Rumānija
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 1
SE Zviedrija
87 89 96 89 90 119 136 146 124 146 145 140 143 150 141 162 141
SI Slovēnija
1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2
SK Slovākija
1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2
[Izvērst]Ārpus ES
505 521 534 558 542 531 548 540 494 564 581 550 490 542 623 562 436
[Sakļaut]Pakalpojumi, debets (imports) (kopā)
552 614 646 656 586 676 711 729 660 713 804 795 713 772 835 809 682
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
316 361 375 382 337 383 410 432 376 419 482 477 430 475 510 492 409
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
5 5 5 8 5 5 5 9 5 5 5 8 5 5 5 4 5
AT Austrija
8 8 7 6 8 8 8 7 9 9 13 12 10 12 8 6 7
BE Beļģija
5 6 6 6 5 6 6 5 5 7 4 5 6 6 5 6 7
BG Bulgārija
1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 1 1 2 4 3 3
CY Kipra
8 7 7 9 9 6 6 8 9 9 9 9 12 16 11 10 5
CZ Čehija
7 13 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10 8 7 7 7 6
DE Vācija
35 44 44 41 38 47 47 47 39 45 51 45 42 48 55 52 46
DK Dānija
13 15 16 15 13 14 16 17 15 13 16 16 11 11 14 12 10
EE Igaunija
39 41 44 45 39 51 54 52 48 54 62 66 58 58 65 60 48
ES Spānija
9 11 10 9 12 15 12 13 13 16 19 16 17 16 15 12 12
FI Somija
24 23 19 20 19 21 20 21 16 17 20 21 21 19 20 23 16
FR Francija
8 10 8 9 8 11 10 10 11 10 12 9 11 10 16 14 10
GR Grieķija
1 1 2 1 1 1 4 2 0 3 6 5 1 4 9 6 1
HR Horvātija
1 0 1 1 0 1 2 2 0 1 3 2 1 1 3 2 1
HU Ungārija
6 8 8 8 6 7 8 7 6 7 7 7 6 9 9 10 7
IE Īrija
22 22 26 28 23 22 24 22 23 33 31 26 32 53 50 45 50
IT Itālija
8 12 14 11 12 15 14 13 12 15 15 15 12 15 16 17 11
LT Lietuva
62 71 88 93 72 81 96 101 74 81 107 111 86 91 103 108 82
LU Luksemburga
2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 3 3 5 4 3 2 4
MT Malta
2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 5 6 3
NL Nīderlande
10 12 12 14 11 13 15 21 22 16 16 14 15 16 16 18 18
PL Polija
15 22 20 20 16 19 19 24 24 24 30 30 26 28 27 30 24
PT Portugāle
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2
RO Rumānija
1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1
SE Zviedrija
19 22 19 18 19 21 21 26 22 28 29 35 30 30 33 31 27
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3
SK Slovākija
2 2 2 3 2 2 3 3 5 3 3 3 4 5 6 3 3
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Ārpus ES
235 252 271 274 249 293 301 297 284 294 322 317 283 297 325 316 273

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)