Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
[Sakļaut]Pakalpojumi, kredīts (eksports) (kopā)
1 097 1 149 1 185 1 193 1 166 1 219 1 301 1 306 1 197 1 351 1 418 1 367 1 249 1 402 1 475 1 462 1 181 988
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
591 627 650 634 623 687 753 765 697 778 835 815 757 850 844 884 743 663
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2
AT Austrija
18 10 10 10 9 13 14 16 13 15 20 18 10 10 11 12 10 10
BE Beļģija
21 23 24 19 21 27 28 23 23 21 27 26 28 31 33 27 21 14
BG Bulgārija
4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
CY Kipra
30 30 31 40 34 34 28 28 31 37 38 42 36 33 41 41 30 35
CZ Čehija
6 8 8 6 6 6 9 7 4 4 5 6 6 7 5 6 5 4
DE Vācija
70 77 90 88 77 85 100 99 87 92 109 97 89 98 115 118 96 87
DK Dānija
19 22 23 22 24 27 27 25 30 32 39 33 28 29 25 32 27 24
EE Igaunija
66 72 70 67 73 78 81 89 85 98 99 90 77 94 83 90 61 44
ES Spānija
9 12 12 10 10 11 14 11 9 9 9 10 11 15 13 14 16 12
FI Somija
22 25 26 23 22 25 33 30 32 35 35 32 29 38 40 50 29 35
FR Francija
36 38 34 33 41 41 41 45 55 50 54 52 44 54 53 54 42 40
GR Grieķija
3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 5 3 2 2 4 4 5 4
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
HU Ungārija
2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 5 6 5 4 3 4
IE Īrija
9 24 22 25 30 32 38 38 28 34 35 37 33 33 30 36 38 24
IT Itālija
16 23 23 23 16 16 19 16 21 28 39 43 32 32 27 22 20 17
LT Lietuva
81 81 89 79 77 90 103 104 69 92 85 99 93 126 130 118 114 85
LU Luksemburga
5 5 4 3 4 4 3 7 3 3 4 5 12 9 10 11 10 12
MT Malta
16 18 19 20 14 4 3 4 13 5 6 7 8 8 8 7 7 6
NL Nīderlande
37 26 25 31 35 36 29 29 27 29 35 30 37 43 32 38 33 28
PL Polija
16 21 22 21 17 20 19 24 19 23 24 24 22 24 23 28 21 22
PT Portugāle
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
RO Rumānija
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 1 2
SE Zviedrija
84 87 94 88 89 117 133 144 123 144 144 137 129 136 131 154 137 138
SI Slovēnija
1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2
SK Slovākija
1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
10 7 9 6 6 4 9 4 7 6 6 6 13 9 10 3 4 8
[Izvērst]Ārpus ES 27
506 522 535 559 543 532 549 541 500 573 583 552 493 552 630 578 438 325
[Sakļaut]Pakalpojumi, debets (imports) (kopā)
555 616 648 659 589 680 715 733 681 735 807 798 720 778 847 822 694 533
 
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
317 363 377 384 339 385 413 435 391 435 484 479 434 477 523 502 420 337
 
4A Eiropas Savienības institūcijas (izņemot Eirozonas institūcijas)
4 5 4 7 4 4 4 8 4 4 4 7 4 4 4 7 4 4
AT Austrija
8 8 7 6 8 8 8 7 12 12 17 12 10 11 9 6 7 3
BE Beļģija
5 6 6 6 5 6 6 5 5 7 4 5 6 6 5 6 7 5
BG Bulgārija
1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 1 1 1 4 3 3 2
CY Kipra
8 7 7 9 9 6 6 8 9 9 9 9 13 16 11 10 5 5
CZ Čehija
7 13 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 8 8 7 8 7 5
DE Vācija
35 44 45 41 39 48 48 48 40 46 52 46 45 51 59 53 47 34
DK Dānija
13 15 16 15 13 14 16 17 15 14 16 16 11 12 15 13 10 7
EE Igaunija
39 40 44 45 39 50 54 52 50 57 61 66 56 59 68 64 50 41
ES Spānija
9 11 10 9 12 15 12 13 14 16 19 16 16 16 14 11 12 7
FI Somija
24 24 19 20 19 21 20 21 16 17 20 21 21 19 19 19 16 14
FR Francija
8 10 8 8 8 11 10 10 11 10 11 9 11 10 17 15 10 7
GR Grieķija
1 1 2 1 1 1 4 2 0 3 6 5 1 3 8 6 1 1
HR Horvātija
1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1
HU Ungārija
6 8 8 8 6 7 8 7 6 7 7 7 7 9 9 11 7 4
IE Īrija
24 23 27 30 24 23 26 23 25 35 31 27 34 56 52 46 53 52
IT Itālija
8 12 14 11 12 15 14 13 12 15 15 15 12 15 16 17 11 8
LT Lietuva
62 71 88 92 72 80 95 101 76 83 106 110 84 90 104 107 83 59
LU Luksemburga
2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 3 3 5 3 2 2 3 5
MT Malta
2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 5 6 4 1
NL Nīderlande
10 12 12 14 11 13 15 21 22 16 16 14 14 16 17 17 18 18
PL Polija
16 23 20 20 16 19 19 24 25 26 29 31 31 30 30 37 25 23
PT Portugāle
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 0
RO Rumānija
1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1
SE Zviedrija
19 22 19 18 19 21 21 26 22 28 29 35 29 28 31 28 27 25
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 2
SK Slovākija
2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 5 5 2 3 1
ZZ1 Nezināma Eiro zonas valsts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2
[Izvērst]Ārpus ES 27
238 252 271 275 250 295 302 299 291 300 323 319 286 301 324 319 274 196

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)