03 TI mēneša datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
9 13 9 8 9 5 15 16 4 10 12 16- 47 11 4 0 5- 13
N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 1 10- 1- 3- 2- 3 12 12- 3 7 8 8- 36 19 18 5 2- 17
N 30260      Reinvestētā peļņa
4- 3 4 2 2- 2- 3- 2 1 1 2 7- 3 2- 5 1 0- 2
N 30400      Parāda instrumenti
6 6 6 10 10 10 6 6 6 2 2 2- 9- 9- 9- 6 3 6
N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
62 67- 24 8 19- 5 50 105 81 129 104 147 91 67- 26 79 1 61
N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
26 29 30- 167- 161- 183 18 43 11 34 15 53 61 41 48 12- 1- 53
N 30800      Reinvestētā peļņa
17 19- 73- 6- 2- 3 14 44 52 57 50 56 78 74- 25 62 14- 27
N 30940      Parāda instrumenti
19 19 19 181 181 181 18 18 18 38 38 38- 48- 48- 48 6- 12 141

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)