04 TI ceturkšņa/ gada datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un ceturksnis
Gads un pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Ceturksnis
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Pusgads
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2015
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
68- 27 0 20- 3 33 81 23 112 68 7- 62 31 22 36 38
[Izvērst]N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
59- 19- 58- 17 2 3 53 13 50 34 14 12 8- 8 21 23
[Izvērst]N 30100         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
59- 19- 58- 17 2 3 53 13 50 34 14 12 8- 8 21 23
[Izvērst]N 30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30260      Reinvestētā peļņa
27- 5 24 8 4- 5 17 7 2 4 31 5 5 1- 4 9
[Izvērst]N 30400      Parāda instrumenti
- 18- 3 34 29- 8 36 11 2 61 30- 39- 79 17 29 19 6
[Izvērst]N 30420         Prasības
- 14- 1 38 5- 14 41 9 11 46 30- 29- 72 27 22 21 5
[Izvērst]N 30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 2 0 37 2- 11 44 11 7 42 30- 29- 55 28 14 20 3
[Izvērst]N 30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
- 12 0 0 3- 3- 3- 2 5 4 0 0- 17- 1 9 1 3
[Izvērst]N 30480         Saistības
5 3 3- 24- 6 5- 2 9- 15 0 10 7 9- 7 2- 1
[Izvērst]N 30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
4 2 3- 19- 6 5- 2 9- 7 1 3 4 9- 5 2- 1
[Izvērst]N 30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
0 1 0- 5 0 0 0 1- 7- 1 6 4 0- 1 0 0
[Izvērst]N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
210 118 201 109- 85- 123 237 128 155 141 386- 31 105 23 237 380
[Izvērst]N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
111 21 78 67- 360- 285 93- 62 60 95 356 536 86- 511 71 102
[Izvērst]N 30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
- 17- 2 13 0- 6- 3 2- 2 0 0- 2 2 0 0 0 3
[Izvērst]N 30680         Saistības pret tiešajiem investoriem
94 19 92 67- 366- 288 95- 64 60 95 354 538 86- 511 71 105
[Izvērst]N 30800      Reinvestētā peļņa
15 110 179 126 106 37 135 192 73- 107 217 23- 37- 10 111 163
[Izvērst]N 30940      Parāda instrumenti
84- 13- 56- 85 168 125 10- 2 21 153- 187- 590 56 544 55 115
[Izvērst]N 30960         Prasības
65 6 87- 66 31 93 5- 62 17 31- 15 337 31- 203- 163- 72
[Izvērst]N 30980            Pret tiešajiem investoriem
41- 28 87- 56 9 53 22- 67 2 16- 21 315 48- 179- 165- 67
[Izvērst]N 31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
24 35 0- 10 22 40- 17 5 16 15 7 22- 17- 24 3- 5
[Izvērst]N 31020         Saistības
149- 6 31- 151 199 218 15- 64 39 184- 202- 253 87 341- 108 43
[Izvērst]N 31040            Pret tiešajiem investoriem
155- 40 22- 91 184 150 26- 135 107 194- 198- 59 63 304- 44 48
[Izvērst]N 31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
- 6 34 9- 60 16 68- 11 71- 68- 10- 3- 194 24 37- 64- 5

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)