04 TI ceturkšņa/ gada datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un ceturksnis
Gads un pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Ceturksnis
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Pusgads
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
[Izvērst]N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
- 3 32 82 33 107 70 7- 66 44 23 51 56- 42- 19- 11- 21 20 66
[Izvērst]N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
2 2 53 24 48 34 14 16 17- 10 39 31 3 4 2 30 7 73
[Izvērst]N 30100         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
2 2 53 24 48 34 14 16 17- 10 39 31 3 4 2 30 7 73
[Izvērst]N 30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30260      Reinvestētā peļņa
3- 6 18 7 2 4 31 5 5 1- 7 9- 1 2 6 0 0 12
[Izvērst]N 30400      Parāda instrumenti
- 8 36 11 3 57 31- 38- 87 22 32 19 16- 43- 26- 19- 51 13- 19
[Izvērst]N 30420         Prasības
- 14 41 9 12 43 32- 28- 74 31 25 28 16- 15- 11- 20- 49 21- 29
[Izvērst]N 30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 11 44 11 7 38 31- 28- 58 32 16 27 13- 18- 5 6- 47 12- 23
[Izvērst]N 30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
- 3- 3- 2 5 4 0 0- 17- 1 9 0 2 2- 6- 27- 2 9- 6
[Izvērst]N 30480         Saistības
- 6 5- 2 9- 15 0 10 13 9- 7 9 0 28 14- 1 2 7- 10
[Izvērst]N 30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 6 5- 2 9- 7 1 3 10 10- 5 9 0 27 18 6 1 4- 11
[Izvērst]N 30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
0 0 0 1- 7- 1 6 4 0- 2 0 0 1- 4- 7 0 3 1
[Izvērst]N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
- 77- 114 250 171 162 138 369- 42 121 26 212 461 153 19 362 247 193 148
[Izvērst]N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 362- 281 105- 52 62 82 337 553 35- 516 55 143 149- 25 107 229 151 75
[Izvērst]N 30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
- 3- 2 1- 1 0 0- 2 1 0 0 0 2- 3 1 5- 2- 2 0
[Izvērst]N 30680         Saistības pret tiešajiem investoriem
- 364- 282 106- 53 62 82 335 554 35- 516 55 145 146- 23 112 227 148 75
[Izvērst]N 30800      Reinvestētā peļņa
107 36 138 200 75- 109 211 9- 25 28 124 218 128 5 189 65 105- 10
[Izvērst]N 30940      Parāda instrumenti
177 130 8 22 25 164- 178- 605 110 513 33 101- 125 39 65- 47- 62 83
[Izvērst]N 30960         Prasības
31 93 5- 58 17 10 0 343- 18- 194- 178- 67 27 22 8 67 31- 47
[Izvērst]N 30980            Pret tiešajiem investoriem
8 55 19- 63 3 2- 9 318 0- 185- 183- 65 16 20 15 33 12- 49
[Izvērst]N 31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
23 38- 14 5 15 8 9 25- 17- 10 5- 3 11 2- 7 33 19 3
[Izvērst]N 31020         Saistības
208 223 13- 36 43 174- 178- 262 93 319- 145 33- 98 61 73 20- 31 37
[Izvērst]N 31040            Pret tiešajiem investoriem
192 150 25- 142 115 191- 186- 97 72 287- 81 43- 88 39 13 87- 52 42
[Izvērst]N 31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
16 73- 13 106- 72- 17 9- 165 20 32- 64- 10- 10 22 60- 67 20- 6

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)