05 TI datu tabulas (atlikuma pārmaiņas)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
[Izvērst]30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
1 411 1 456 1 502 1 518 1 682 1 742 1 711 1 592 1 652 1 657 1 699 1 741 1 705
[Izvērst]30070      Pašu kapitāls
1 016 1 024 1 060 1 056 1 163 1 201 1 212 1 184 1 243 1 228 1 251 1 290 1 269
[Izvērst]30090         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 016 1 024 1 060 1 056 1 163 1 201 1 212 1 184 1 243 1 228 1 251 1 290 1 269
[Izvērst]30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]30400      Parāda instrumenti
395 432 442 462 519 541 500 408 409 429 448 451 436
[Izvērst]30420         Prasības
425 468 476 503 548 569 538 454 483 496 517 520 545
[Izvērst]30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
370 415 425 447 501 524 493 425 470 475 495 495 504
[Izvērst]30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
56 53 51 56 47 45 45 28 13 22 22 25 41
[Izvērst]30480         Saistības
31 36 34 40 29 29 39 46 75 67 69 69 109
[Izvērst]30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
25 30 28 33 26 27 31 35 72 66 68 68 103
[Izvērst]30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
6 6 6 7 2 1 8 11 3 2 2 1 6
[Izvērst]30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
13 443 13 219 13 340 13 504 13 822 14 102 14 432 14 605 14 911 14 838 14 878 15 118 15 276
[Izvērst]30570      Pašu kapitāls
10 588 10 244 10 345 10 472 10 825 10 965 11 504 12 234 12 358 11 794 11 861 12 014 12 265
[Izvērst]30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
16 13 15 13 9 9 7 9 7 7 7 9 15
[Izvērst]30670         Saistības pret tiešajiem investoriem
10 604 10 257 10 360 10 485 10 834 10 974 11 511 12 243 12 365 11 801 11 867 12 023 12 279
[Izvērst]30940      Parāda instrumenti
2 854 2 975 2 995 3 032 2 997 3 137 2 928 2 371 2 553 3 044 3 017 3 104 3 011
[Izvērst]30960         Prasības
972 1 065 1 052 973 957 987 972 1 303 1 358 1 166 1 038 940 917
[Izvērst]30980            Pret tiešajiem investoriem
643 696 701 635 606 622 601 910 984 816 668 591 538
[Izvērst]31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
329 369 352 338 351 365 372 393 374 350 369 349 379
[Izvērst]31020         Saistības
3 826 4 040 4 047 4 005 3 954 4 124 3 900 3 675 3 910 4 210 4 055 4 044 3 928
[Izvērst]31040            Pret tiešajiem investoriem
3 016 3 162 3 180 3 067 3 061 3 242 3 021 3 019 3 206 3 468 3 401 3 413 3 308
[Izvērst]31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
810 878 867 938 892 882 879 656 704 742 654 631 620

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)