05 TI datu tabulas (atlikuma pārmaiņas)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
[Izvērst]30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
1 687 1 736 1 783 1 837 1 973 2 034 2 006 1 869 1 935 1 946 1 977 2 042 2 026 1 995 1 971 1 944 1 958 1 986
[Izvērst]30070      Pašu kapitāls
1 283 1 288 1 322 1 355 1 447 1 485 1 497 1 461 1 518 1 505 1 517 1 583 1 619 1 614 1 609 1 641 1 650 1 692
[Izvērst]30090         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 283 1 288 1 322 1 355 1 447 1 485 1 497 1 461 1 518 1 505 1 517 1 583 1 619 1 614 1 609 1 641 1 650 1 692
[Izvērst]30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]30400      Parāda instrumenti
404 447 461 481 526 549 509 408 418 441 460 459 408 381 362 303 308 294
[Izvērst]30420         Prasības
435 483 495 521 554 578 547 460 497 513 541 540 536 536 517 458 472 446
[Izvērst]30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
379 430 444 465 507 532 502 432 484 491 519 516 492 487 494 441 447 423
[Izvērst]30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
56 53 51 56 47 45 45 28 13 22 22 24 43 49 22 17 25 23
[Izvērst]30480         Saistības
31 36 34 40 29 29 39 52 80 72 81 81 128 156 155 154 164 152
[Izvērst]30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
25 30 28 33 26 27 31 40 75 69 78 78 104 123 129 131 138 125
[Izvērst]30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
6 6 6 7 2 1 8 11 5 3 3 3 24 33 25 24 26 27
[Izvērst]30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
13 453 13 243 13 381 13 591 13 905 14 187 14 530 14 691 14 942 14 855 14 926 15 261 15 400 15 355 15 749 15 925 16 030 16 356
[Izvērst]30570      Pašu kapitāls
10 570 10 234 10 353 10 502 10 854 10 981 11 513 12 244 12 254 11 712 11 777 12 034 12 212 12 143 12 470 12 686 12 858 13 096
[Izvērst]30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
17 15 16 15 7 7 5 6 4 4 4 6 11 13 18 16 12 11
[Izvērst]30670         Saistības pret tiešajiem investoriem
10 586 10 249 10 370 10 517 10 860 10 988 11 518 12 250 12 258 11 716 11 781 12 040 12 224 12 156 12 488 12 702 12 870 13 107
[Izvērst]30940      Parāda instrumenti
2 883 3 009 3 027 3 089 3 051 3 207 3 017 2 447 2 688 3 144 3 149 3 227 3 188 3 212 3 279 3 239 3 172 3 261
[Izvērst]30960         Prasības
953 1 046 1 033 957 947 957 956 1 293 1 304 1 121 943 855 871 877 885 955 987 936
[Izvērst]30980            Pret tiešajiem investoriem
628 683 685 622 603 604 595 907 929 756 573 501 486 507 522 555 568 519
[Izvērst]31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
325 363 348 335 344 352 361 386 375 365 370 354 385 370 363 400 419 418
[Izvērst]31020         Saistības
3 836 4 055 4 060 4 046 3 998 4 163 3 974 3 740 3 992 4 265 4 092 4 083 4 059 4 089 4 164 4 194 4 159 4 197
[Izvērst]31040            Pret tiešajiem investoriem
3 040 3 178 3 196 3 102 3 134 3 316 3 117 3 068 3 281 3 522 3 413 3 432 3 411 3 431 3 446 3 591 3 536 3 575
[Izvērst]31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
796 877 864 944 865 848 857 672 710 743 679 651 649 658 718 603 623 622

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)