01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]I / 2020
[Sakļaut]IV / 2019
[Sakļaut]III / 2019
[Sakļaut]II / 2019
[Sakļaut]I / 2019
[Sakļaut]IV / 2018
[Sakļaut]III / 2018
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
124 736 48 440 125 226 48 988 124 704 49 318 122 880 48 179 122 306 49 408 119 546 48 539 118 522 48 979 117 336 48 160 116 971 48 817 118 269 51 008 115 241 50 067 115 238 49 385 113 280 49 098 110 825 48 581 109 162 48 326 108 282 49 118 105 936 47 836 103 689 46 535 103 155 47 281 102 324 46 286 100 431 46 850
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
465 150 438 149 442 151 413 148 396 149 386 147 364 146 375 146 373 143 374 143 378 144 380 147 401 153 388 154 404 150 405 152 381 150 362 154 365 151 375 152 390 154
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
33 294 11 763 33 368 12 245 32 137 12 535 31 618 12 879 31 666 13 917 31 217 13 884 30 452 14 347 30 325 15 294 30 049 16 122 30 492 18 597 29 339 18 130 30 028 18 530 29 185 18 668 29 587 18 161 29 530 18 425 29 362 19 322 28 438 18 551 29 136 17 105 29 259 17 928 28 026 18 061 27 375 18 146
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
17 151 8 193 17 686 8 686 17 632 8 944 17 497 8 368 17 511 7 876 17 361 6 989 17 355 6 943 17 080 6 553 17 255 5 953 18 951 6 549 17 642 6 547 16 621 6 478 16 908 6 358 17 177 6 623 15 946 6 260 16 360 6 183 15 700 5 531 14 651 5 625 13 558 5 594 13 437 5 016 12 710 5 656
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
24 469 10 232 24 335 10 182 24 772 10 230 24 718 10 126 24 784 10 516 24 229 10 770 24 252 10 987 24 222 9 330 24 817 9 448 25 743 9 220 26 045 9 470 26 488 8 775 26 394 8 717 25 039 8 941 25 124 9 012 24 830 9 051 24 337 9 129 23 465 9 039 23 689 9 161 23 708 9 118 23 673 9 174
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
29 466 13 610 29 279 13 413 29 390 13 165 29 351 12 839 29 102 12 895 28 252 12 650 27 640 12 399 27 172 12 284 27 021 12 871 26 086 12 880 25 923 12 144 25 530 11 617 24 950 11 472 23 809 11 115 23 445 10 938 22 864 10 807 22 578 11 154 21 930 11 435 21 700 11 293 21 637 10 823 21 640 10 543
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 547 14 5 831 14 5 596 15 5 410 18 5 215 19 4 831 18 4 875 17 4 609 16 4 432 17 4 397 18 4 150 25 3 996 27 3 892 27 3 723 28 3 554 28 3 389 28 3 269 30 3 134 2 986 2 941 2 913 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
208 205 310 179 317 217 269 189 268 224 242 191 175 221 179 219 98 211 157 201 160 246 256 218 304 230 598 249 417 252 481 287 478 257 527 238 504 253 505 247 594 308
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
14 136 4 273 13 979 4 120 14 418 4 061 13 604 3 612 13 364 3 812 13 028 3 890 13 409 3 919 13 374 4 318 12 926 4 052 12 069 3 400 11 604 3 361 11 939 3 593 11 246 3 473 10 504 3 310 10 742 3 261 10 591 3 288 10 755 3 034 10 484 2 939 11 094 2 901 11 695 2 869 11 136 2 869
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
138 298 34 879 138 666 35 557 138 240 35 785 135 750 35 324 135 630 36 084 133 825 34 262 132 546 34 947 131 444 34 047 131 757 34 027 133 339 35 935 130 217 35 093 129 908 34 709 127 879 34 503 125 620 33 789 124 165 33 314 123 400 34 011 121 228 32 540 119 342 30 881 119 018 31 417 117 886 30 715 116 249 31 032
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
150 465 149 438 151 442 148 413 149 396 147 386 146 364 146 375 143 373 143 374 144 378 147 380 153 401 154 388 150 404 152 405 150 381 154 362 151 365 152 375 154 390
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
37 754 7 304 38 004 7 609 37 200 7 475 37 073 7 429 37 227 8 356 37 751 7 349 36 617 8 181 38 066 7 555 38 970 7 199 41 279 7 813 38 893 8 578 39 276 9 282 39 170 8 684 39 386 8 363 38 754 9 202 38 879 9 807 37 945 9 046 37 666 8 574 36 893 10 293 36 145 9 940 35 107 10 413
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
10 830 14 512 11 538 14 835 11 696 14 878 10 929 14 937 10 340 15 048 9 641 14 709 9 672 14 625 9 208 14 423 8 497 14 710 9 349 16 148 9 331 14 858 9 204 13 894 8 963 14 305 9 417 14 385 8 788 13 416 8 914 13 633 8 080 13 151 8 130 12 146 8 093 11 056 7 614 10 838 7 727 10 640
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
31 674 3 027 31 503 3 015 31 823 3 179 31 608 3 240 32 110 3 193 31 676 3 323 31 893 3 346 30 169 3 383 30 497 3 771 31 135 3 830 31 808 3 711 31 605 3 656 31 297 3 812 30 127 3 853 30 404 3 727 30 132 3 749 29 967 3 500 28 887 3 615 29 186 3 663 29 253 3 569 29 173 3 673
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
37 591 5 488 37 035 5 661 37 087 5 471 36 876 5 315 36 957 5 041 36 282 4 622 35 479 4 559 35 086 4 370 35 626 4 264 34 830 4 133 34 139 3 925 33 396 3 749 32 767 3 656 31 615 3 312 31 259 3 125 30 725 2 946 30 717 3 015 30 490 2 878 30 190 2 805 29 569 2 890 29 293 2 888
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 497 62 5 786 60 5 553 58 5 364 65 5 143 91 4 760 88 4 805 86 4 580 44 4 411 38 4 383 32 4 146 29 3 994 29 3 890 29 3 722 29 3 555 28 3 399 19 3 276 22 3 134 2 986 2 941 2 914
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
287 125 280 209 333 203 279 179 330 162 271 162 288 107 286 111 253 55 251 106 305 101 293 181 331 204 432 415 387 282 439 330 392 342 393 370 396 361 391 360 474 429
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
14 515 3 896 14 371 3 730 14 397 4 079 13 473 3 746 13 374 3 797 13 297 3 623 13 646 3 679 13 903 3 786 13 360 3 617 11 969 3 499 11 451 3 513 11 993 3 538 11 308 3 412 10 767 3 044 10 868 3 130 10 760 3 122 10 701 3 083 10 488 2 936 11 123 2 874 11 821 2 743 11 407 2 599
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 13 562 13 561- 13 440 13 431- 13 536 13 533- 12 870 12 855- 13 324 13 324- 14 279 14 277- 14 024 14 032- 14 108 14 113- 14 786 14 790- 15 070 15 073- 14 976 14 974- 14 670 14 676- 14 599 14 595- 14 795 14 792- 15 003 15 012- 15 118 15 107- 15 292 15 296- 15 653 15 654- 15 863 15 864- 15 562 15 571- 15 818 15 818

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)