01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2019
2019 (kopā)
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
885- 1 419 1 772 1 238- 1 644 9 621 7 303 2 994
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 26- 1 013 409- 630- 2 318 2 405 1 676- 368
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 25 258 681 914- 886 2 713 3 389 3 641
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
297- 374- 278- 355- 301 1 387 816- 1 281
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
215- 24 508 699 1 090 1 604 639 1 102
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
122 0 179 301 623 567 512 387
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 22- 72- 134- 228- 735- 997- 791- 978
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
324- 194 407 537 883 1 942 1 062 491
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
372- 904 1 772 1 240- 1 665 9 641 7 304 2 996
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 115- 923 411- 627- 2 322 2 406 1 676- 370
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
352- 119 682 915- 886 2 714 3 399 3 644
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 134 54- 278- 358- 306 1 391 819- 1 286
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
15 179 507 701 1 088 1 606 634 1 108
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
147- 26 179 300 623 572 513 387
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 72- 20- 136- 228- 734- 995- 792- 979
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
179- 49 407 537 872 1 947 1 055 492
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
513- 515 0- 2 21- 20- 1- 2

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)