01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2019
2019 (kopā)
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
- 292 194 1 853 1 755- 492 229 1 752 8 227
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
16- 2 13 27 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 18- 24 72 30- 1 668- 1 064- 170 1 389
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
14 234 355 603- 256- 1 012 129 980
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 362- 16 581 203- 310- 407 560- 25
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
33- 30 587 590 541 2 429 898 5 422
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
76 0 205 281- 188 93 104 2
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
25 37 192 254 812 504 878 1 339
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 76- 5- 152- 233 563- 289- 674- 896
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
- 250 143 1 853 1 746- 497 233 1 757 8 227
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 2 16 13 27 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 40- 5 73 28- 1 671- 1 067- 168 1 393
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
238 8 355 601- 261- 1 017 132 978
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 371- 6 582 205- 307- 404 563- 26
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 93 96 585 588 538 2 432 895 5 422
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
76 0 205 281- 187 94 103 2
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
22 37 195 254 813 505 877 1 338
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 80- 3- 155- 238 564- 285- 672- 896
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 42 51 0 9 5- 4- 5 0

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)