01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]I / 2019
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
2 815- 148 3 353 1 747 1 219 6 002
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
10 3 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 207 37- 1 623- 1 225 67 1 382
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
206 153- 287- 1 247 273 1 532
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
749- 246 2 806 492- 181 365
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 466- 5 1 894 2 451 1 177 1 590
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
225 0- 211 95 34 27
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
121 60 813 511 846 1 300
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
245- 150- 53 695- 1 024- 210
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
2 054 617 3 350 1 754 1 229 6 014
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
3 10 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 205 36- 1 622- 1 222 66 1 385
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
160 199- 288- 1 251 271 1 535
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
435 68 2 808 491- 180 370
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 213 251 1 896 2 453 1 181 1 591
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
226 0- 211 95 36 27
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
110 73 810 513 846 1 299
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
112- 20- 57 700- 1 018- 209
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
761- 765 3- 7- 10- 12

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)