02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]I / 2019
[Sakļaut]IV / 2018
[Sakļaut]III / 2018
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
29 144 28 826 28 228 27 971 27 677 27 927 27 139 27 735 26 652 26 859 26 956 26 570 25 515 25 852 26 112 24 962 24 135
 
[Izvērst]REZIDENTI
20 829 21 536 20 113 20 481 20 543 20 210 18 650 18 531 18 043 18 484 17 847 16 943 16 622 17 406 15 965 15 076 13 771
[Izvērst]NEREZIDENTI
8 315 7 290 8 115 7 490 7 134 7 717 8 489 9 204 8 609 8 375 9 109 9 627 8 893 8 446 10 147 9 886 10 364
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
146 106 158 262 311 298 313 306 282 397 374 634 678 761 687 993 964
 
[Izvērst]REZIDENTI
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 173 70 95 167 152
[Izvērst]NEREZIDENTI
131 91 143 247 296 283 298 291 267 382 359 454 505 691 592 826 812
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
17 363 17 246 17 190 16 950 17 087 18 799 17 477 16 543 16 866 17 144 15 956 16 124 15 464 14 335 13 311 12 885 12 197
 
[Izvērst]REZIDENTI
2 450 2 638 2 719 2 792 2 684 2 916 2 898 2 914 2 802 3 167 2 904 2 949 2 824 2 885 2 853 2 880 2 375
[Izvērst]NEREZIDENTI
14 913 14 608 14 471 14 158 14 403 15 883 14 579 13 629 14 064 13 977 13 052 13 175 12 640 11 450 10 458 10 005 9 822
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
5 962 5 437 5 415 5 380 5 812 5 766 5 271 5 106 5 242 5 219 5 103 5 247 5 363 5 320 5 754 5 656 5 666
 
[Izvērst]REZIDENTI
4 966 4 444 4 446 4 344 4 241 4 219 3 822 3 715 3 675 3 568 3 463 3 526 3 718 3 736 4 218 4 197 4 195
[Izvērst]NEREZIDENTI
996 993 969 1 036 1 571 1 547 1 449 1 391 1 567 1 651 1 640 1 721 1 645 1 584 1 536 1 459 1 471
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
21 815 21 787 21 576 21 438 21 585 21 038 20 681 20 678 20 642 20 641 20 749 20 336 19 716 20 991 19 699 19 534 19 767
 
[Izvērst]REZIDENTI
19 575 19 500 19 210 19 102 19 419 18 859 18 375 18 310 18 435 18 411 18 533 18 163 17 672 18 814 17 383 17 172 17 307
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 240 2 287 2 366 2 336 2 166 2 179 2 306 2 368 2 207 2 230 2 216 2 173 2 044 2 177 2 316 2 362 2 460
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
662 571 553 539 616 513 495 526 499 475 463 558 568 436 455 516 482
 
[Izvērst]REZIDENTI
248 241 283 276 331 318 320 359 296 292 290 400 398 276 307 362 341
[Izvērst]NEREZIDENTI
414 330 270 263 285 195 175 167 203 183 173 158 170 160 148 154 141
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
2 990 2 670 2 695 2 547 2 408 2 439 2 228 2 095 1 997 1 805 1 618 1 499 1 465 1 453 1 479 1 569 1 596
 
[Izvērst]REZIDENTI
184 172 172 177 171 180 193 187 191 189 178 168 165 157 156 150 154
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 806 2 498 2 523 2 370 2 237 2 259 2 035 1 908 1 806 1 616 1 440 1 331 1 300 1 296 1 323 1 419 1 442

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)