02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]I / 2020
[Sakļaut]IV / 2019
[Sakļaut]III / 2019
[Sakļaut]II / 2019
[Sakļaut]I / 2019
[Sakļaut]IV / 2018
[Sakļaut]III / 2018
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
30 716 30 738 29 519 28 906 28 902 28 401 27 632 27 454 27 156 27 552 26 369 26 982 26 088 26 402 26 336 26 104 25 133 25 704 25 816 24 530 23 832
 
[Izvērst]REZIDENTI
23 435 23 172 22 092 21 516 20 587 21 088 19 493 19 937 19 994 19 777 17 835 17 733 17 439 18 082 17 175 16 337 16 122 17 169 15 570 14 636 13 465
[Izvērst]NEREZIDENTI
7 281 7 566 7 427 7 390 8 315 7 313 8 139 7 517 7 162 7 775 8 534 9 249 8 649 8 320 9 161 9 767 9 011 8 535 10 246 9 894 10 367
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
100 125 168 175 146 106 158 262 311 298 313 306 282 387 374 633 677 761 687 992 963
 
[Izvērst]REZIDENTI
2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 172 70 95 166 151
[Izvērst]NEREZIDENTI
98 110 153 160 131 91 143 247 296 283 298 291 267 372 359 454 505 691 592 826 812
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
17 033 17 544 17 446 17 304 17 348 17 235 17 182 16 800 16 927 18 633 17 314 16 297 16 612 16 777 15 556 15 716 15 003 13 875 12 851 12 424 11 726
 
[Izvērst]REZIDENTI
2 626 2 825 2 726 2 532 2 437 2 624 2 705 2 629 2 519 2 773 2 758 2 700 2 579 2 768 2 504 2 541 2 363 2 425 2 393 2 419 1 904
[Izvērst]NEREZIDENTI
14 407 14 719 14 720 14 772 14 911 14 611 14 477 14 171 14 408 15 860 14 556 13 597 14 033 14 009 13 052 13 175 12 640 11 450 10 458 10 005 9 822
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
4 872 4 732 5 089 5 080 5 213 4 878 4 994 5 011 5 287 5 662 5 810 5 312 5 401 5 178 5 322 5 295 5 095 4 814 5 211 5 104 5 063
 
[Izvērst]REZIDENTI
3 900 3 819 4 093 4 098 4 237 3 923 4 069 4 012 3 874 4 155 4 452 4 016 3 951 3 636 3 856 3 762 3 635 3 268 3 719 3 691 3 648
[Izvērst]NEREZIDENTI
972 913 996 982 976 955 925 999 1 413 1 507 1 358 1 296 1 450 1 542 1 466 1 533 1 460 1 546 1 492 1 413 1 415
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
19 574 19 590 19 665 19 622 19 555 19 331 19 237 19 191 19 512 20 061 20 213 21 155 20 972 19 845 19 777 19 517 19 216 18 626 18 456 18 581 18 586
 
[Izvērst]REZIDENTI
17 522 17 490 17 484 17 368 17 340 16 966 16 819 16 810 17 156 17 742 17 864 18 797 18 612 17 536 17 519 17 303 17 181 16 560 16 289 16 428 16 333
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 052 2 100 2 181 2 254 2 215 2 365 2 418 2 381 2 356 2 319 2 349 2 358 2 360 2 309 2 258 2 214 2 035 2 066 2 167 2 153 2 253
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
886 878 777 716 669 567 542 561 655 578 558 615 579 554 543 507 518 501 476 536 503
 
[Izvērst]REZIDENTI
302 321 304 298 255 241 271 298 370 356 361 448 358 353 355 336 334 327 314 368 348
[Izvērst]NEREZIDENTI
584 557 473 418 414 326 271 263 285 222 197 167 221 201 188 171 184 174 162 168 155
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
3 260 3 497 3 370 3 219 2 992 2 676 2 699 2 551 2 423 2 456 2 235 2 113 2 041 1 852 1 682 1 555 1 529 1 522 1 498 1 578 1 613
 
[Izvērst]REZIDENTI
180 189 185 189 185 173 173 179 186 194 186 182 184 183 172 161 164 172 169 153 163
[Izvērst]NEREZIDENTI
3 080 3 308 3 185 3 030 2 807 2 503 2 526 2 372 2 237 2 262 2 049 1 931 1 857 1 669 1 510 1 394 1 365 1 350 1 329 1 425 1 450

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)