03 MB ceturkšņa/ gada datu tabulas

Pusgada dati pieejami līdz ar 2. ceturkšņa datu publicēšanu; gada dati pieejami līdz ar 4. ceturkšņa datu publicēšanu.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmeņi - Visi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Posteņu līmeņi - Visi[Filtrēts]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
[Izvērst]N 10000   TEKOŠAIS KONTS
142- 40 104 195 71- 96- 188 552 2 118- 425 221- 3- 146- 241 193 71 261
[Izvērst]N 10020      PRECES
- 496- 538- 484- 545- 560- 652- 804- 434- 552- 416- 982- 593- 514- 740- 778- 645- 476- 281
[Izvērst]C 10020         Kredīts (eksports)
2 378 2 565 2 715 2 837 2 695 2 814 2 902 3 212 2 881 3 267 3 054 3 364 3 090 3 131 3 258 3 251 3 231 2 897
[Izvērst]C 10040            Vispārējās nozīmes preces
2 356 2 539 2 643 2 816 2 656 2 722 2 883 3 139 2 885 3 153 3 032 3 343 3 082 3 119 3 261 3 360 3 209 2 781
[Izvērst]C 10240            Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos
12 19 62 12 38 91 18 71- 6 97 18 9 4 5- 10- 112 19 115
[Izvērst]C 10300            Nemonetārais zelts
9 7 10 10 2 1 1 2 2 17 4 12 4 7 8 2 2 1
[Izvērst]D 10020         Debets (imports)
2 874 3 103 3 199 3 381 3 255 3 466 3 706 3 646 3 432 3 683 4 036 3 957 3 604 3 871 4 036 3 896 3 707 3 178
[Izvērst]D 10040            Vispārējās nozīmes preces
2 872 3 101 3 194 3 371 3 252 3 465 3 705 3 646 3 432 3 683 4 034 3 957 3 604 3 871 4 035 3 896 3 707 3 178
[Izvērst]D 10300            Nemonetārais zelts
2 1 5 11 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 10340      PAKALPOJUMI
542 533 537 534 577 540 586 573 516 615 612 568 530 624 628 641 487 455
[Izvērst]C 10340         Kredīts (eksports)
1 097 1 149 1 185 1 193 1 166 1 219 1 301 1 306 1 197 1 351 1 418 1 367 1 249 1 402 1 475 1 462 1 181 988
[Izvērst]C 10360            Ražošanas pakalpojumi
15 12 14 11 12 10 15 11 12 12 11 12 16 12 13 10 10 17
[Izvērst]C 10380            Remonta pakalpojumi
4 7 7 8 6 7 8 6 4 5 6 6 6 5 9 11 6 8
[Izvērst]C 10400            Transporta pakalpojumi
479 504 463 461 521 525 516 510 491 541 573 516 489 557 574 511 404 300
[Izvērst]C 10420               Jūras transports
102 98 89 110 127 105 89 97 102 103 91 98 97 85 76 71 59 58
[Izvērst]C 10440                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10460                  Kravas
21 21 20 22 21 19 17 18 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10480                  Citi
82 77 70 89 106 86 73 79 83 94 91 98 97 85 76 71 59 58
[Izvērst]C 10500               Gaisa transports
71 115 138 92 78 124 147 107 95 150 181 104 77 162 192 107 66 6
[Izvērst]C 10520                  Pasažieri
59 102 124 79 65 109 131 93 81 134 164 89 63 146 176 92 54 2
[Izvērst]C 10540                  Kravas
2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1
[Izvērst]C 10560                  Citi
10 11 12 11 10 13 13 12 11 14 15 13 12 14 15 13 10 3
[Izvērst]C 10580               Dzelzceļa transports
93 73 63 87 96 70 54 71 82 82 83 89 87 74 64 70 43 37
[Izvērst]C 10600                  Pasažieri
1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0
[Izvērst]C 10620                  Kravas
78 60 52 74 82 58 44 59 70 69 70 75 74 61 53 56 35 30
[Izvērst]C 10640                  Citi
14 12 10 13 13 11 8 10 11 12 11 12 12 11 10 13 7 6
[Izvērst]C 10660               Autotransports
199 208 169 163 212 217 214 217 196 192 200 204 208 219 224 241 220 186
[Izvērst]C 10680                  Pasažieri
1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 0
[Izvērst]C 10700                  Kravas
193 201 162 158 205 210 206 209 189 184 192 197 200 210 215 232 213 181
[Izvērst]C 10720                  Citi
5 6 4 4 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 7 6 5
[Izvērst]C 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
14 11 4 8 9 8 12 19 15 13 17 20 20 17 17 22 16 13
[Izvērst]C 10820            Braucieni
180 194 244 194 170 206 261 201 187 222 274 214 189 225 274 220 184 59
[Izvērst]C 10840               Darījumu
34 30 34 33 33 37 33 32 35 38 38 36 36 39 38 33 34 18
[Izvērst]C 10900               Personiskie
146 164 210 161 137 169 228 170 152 184 235 177 153 186 235 187 150 41
[Izvērst]C 10980            Būvniecība
35 39 60 57 48 57 72 85 51 72 65 76 58 71 81 111 80 97
[Izvērst]C 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
[Izvērst]C 11240            Finanšu pakalpojumi
110 109 100 128 96 91 90 93 84 98 67 61 49 49 50 40 33 31
[Izvērst]C 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
82 83 73 102 72 69 68 73 65 81 53 47 38 39 39 31 26 25
[Izvērst]C 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
28 25 26 26 25 23 22 19 19 17 14 14 10 10 11 10 7 7
[Izvērst]C 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 6 3 4 4 2 1
[Izvērst]C 11340            Telesakaru pakalpojumi
39 50 59 61 42 48 50 55 58 69 77 87 79 72 75 67 65 67
[Izvērst]C 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
77 80 79 87 97 96 109 127 106 117 127 138 127 138 135 153 140 138
[Izvērst]C 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
143 141 142 167 157 158 157 195 184 191 197 236 216 250 236 316 242 261
[Izvērst]C 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
3 3 4 5 6 11 8 8 6 8 8 9 8 7 12 9 7 2
[Izvērst]C 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
9 8 10 11 9 9 11 9 11 13 10 10 9 12 10 10 9 6
[Izvērst]D 10340         Debets (imports)
555 616 648 659 589 680 715 733 681 735 807 798 720 778 847 822 694 533
[Izvērst]D 10360            Ražošanas pakalpojumi
3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 8 8 5 8 3 6
[Izvērst]D 10380            Remonta pakalpojumi
6 7 9 6 8 9 12 10 7 10 11 8 5 9 7 8 10 4
[Izvērst]D 10400            Transporta pakalpojumi
174 187 197 194 183 207 223 218 214 233 245 228 219 241 254 241 214 138
[Izvērst]D 10420               Jūras transports
31 32 36 37 38 40 45 39 42 45 43 39 40 41 47 37 38 26
[Izvērst]D 10440                  Pasažieri
4 5 6 5 5 8 10 7 6 8 10 7 6 9 10 7 4 0
[Izvērst]D 10460                  Kravas
23 23 26 26 28 28 31 27 31 33 32 31 33 32 36 29 33 25
[Izvērst]D 10480                  Citi
3 4 5 6 5 5 4 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 0
[Izvērst]D 10500               Gaisa transports
67 77 82 72 63 82 87 81 79 90 97 81 79 96 101 94 78 25
[Izvērst]D 10520                  Pasažieri
33 36 38 34 29 38 38 32 35 42 44 36 34 41 41 42 32 2
[Izvērst]D 10540                  Kravas
12 13 15 17 14 15 15 19 17 17 20 18 18 17 19 20 21 19
[Izvērst]D 10560                  Citi
22 28 30 21 20 29 34 30 26 31 33 27 26 38 41 33 25 4
[Izvērst]D 10580               Dzelzceļa transports
27 25 24 26 26 25 25 26 30 29 30 30 27 27 26 28 25 24
[Izvērst]D 10600                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 10620                  Kravas
19 19 19 20 20 19 20 20 23 22 23 23 21 21 21 22 21 21
[Izvērst]D 10640                  Citi
8 6 5 6 6 6 5 6 7 6 7 7 7 5 6 6 4 3
[Izvērst]D 10660               Autotransports
46 52 53 56 52 57 60 62 57 62 64 67 63 66 69 70 64 54
[Izvērst]D 10680                  Pasažieri
1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1
[Izvērst]D 10700                  Kravas
43 48 49 51 48 52 54 58 51 56 58 59 54 59 61 61 58 50
[Izvērst]D 10720                  Citi
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 5 3
[Izvērst]D 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
3 2 2 3 3 2 7 9 6 8 10 11 10 10 11 12 8 9
[Izvērst]D 10820            Braucieni
134 160 179 158 136 162 185 159 135 165 193 167 139 167 195 168 133 43
[Izvērst]D 10840               Darījumu
32 34 32 32 30 32 31 32 28 31 32 33 27 28 29 30 23 10
[Izvērst]D 10900               Personiskie
103 126 147 126 106 130 154 127 108 134 160 134 112 138 166 138 111 32
[Izvērst]D 10980            Būvniecība
3 5 5 6 9 8 8 16 14 13 13 19 12 12 14 19 12 13
[Izvērst]D 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[Izvērst]D 11240            Finanšu pakalpojumi
36 41 39 44 39 56 46 51 46 34 37 38 32 33 41 33 28 32
[Izvērst]D 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
18 20 22 24 23 38 29 25 27 16 17 19 15 16 26 19 12 16
[Izvērst]D 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
18 21 17 20 16 17 17 26 19 18 20 19 18 17 16 14 15 16
[Izvērst]D 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
8 8 7 10 10 8 12 12 10 13 13 19 10 10 12 13 7 5
[Izvērst]D 11340            Telesakaru pakalpojumi
29 37 43 42 25 30 32 31 29 38 48 55 42 36 35 29 24 31
[Izvērst]D 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
32 32 34 35 35 39 42 48 45 53 52 52 58 61 61 60 47 44
[Izvērst]D 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
118 128 123 151 133 145 143 176 169 164 183 199 185 191 212 233 207 212
[Izvērst]D 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
4 4 4 3 3 7 4 3 4 3 4 4 4 5 6 6 5 1
[Izvērst]D 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
[Izvērst]N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
32- 143- 38 109- 38- 114- 121 206- 69- 256- 220 67- 108- 164- 212 55- 40- 21
[Izvērst]C 12140         Kredīts
348 313 287 484 347 328 304 566 305 306 272 605 301 300 280 583 290 248
[Izvērst]C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
156 154 152 161 149 145 138 146 133 134 139 148 143 147 143 153 137 110
[Izvērst]C 12220            Ieguldījumu ienākumi
86 110 106 115 108 144 133 155 105 126 99 161 98 115 104 153 89 106
[Izvērst]C 12240               Tiešās investīcijas
14 36 30 35 30 62 44 65 21 44 18 71 14 25 18 62 6 34
[Izvērst]C 12260                  Pašu kapitāls
10 31 25 26 25 56 38 59 14 37 12 64 9 20 14 52 0 30
[Izvērst]C 12280                     Dividendes
6 37 7 19 24 53 7 54 8 36 19 54 10 18 8 52 1 17
[Izvērst]C 12380                     Reinvestētā peļņa
3- 6 18 7 2 4 31 5 5 1- 7 9- 1 2 6 0 0 12
[Izvērst]C 12480                  Parāda instrumenti
5 5 5 10 5 5 6 5 8 7 6 7 5 5 4 10 5 4
[Izvērst]C 12580               Portfeļieguldījumi
47 50 49 47 47 48 48 49 45 43 44 46 44 53 50 47 47 45
[Izvērst]C 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 3 3 2 3 5 5 3 4 7 8 6 6 13 11 6 9 8
[Izvērst]C 12820                  Parāda vērtspapīri
46 46 46 44 44 43 44 46 42 36 37 40 38 39 39 41 38 37
[Izvērst]C 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 12980                     Ilgtermiņa
45 46 46 44 44 43 44 46 42 36 36 40 38 39 39 41 38 37
[Izvērst]C 13120               Citi ieguldījumi
13 13 16 20 14 16 24 22 16 16 13 20 14 12 11 20 13 5
[Izvērst]C 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
1 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 5 2 0 0 8 5 0
[Izvērst]C 13280                  Procenti
12 13 16 16 13 16 24 19 15 15 13 15 13 12 11 11 9 5
[Izvērst]C 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13600               Rezerves aktīvi
11 11 11 14 16 18 17 19 21 23 23 24 25 25 25 24 24 22
[Izvērst]C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
107 48 29 208 90 39 33 265 68 46 34 296 61 38 33 277 63 31
[Izvērst]C 13680               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
107 48 29 208 90 39 33 265 68 46 34 296 61 38 33 277 63 31
[Izvērst]D 12140         Debets
316 456 325 375 386 442 425 360 375 562 492 538 409 465 492 529 330 268
[Izvērst]D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
15 13 13 14 14 17 16 15 17 17 14 19 21 22 19 20 18 17
[Izvērst]D 12220            Ieguldījumu ienākumi
292 428 302 341 360 409 396 332 345 526 464 504 375 425 461 496 299 237
[Izvērst]D 12240               Tiešās investīcijas
221 358 233 274 297 346 331 266 284 462 408 444 311 334 386 407 234 181
[Izvērst]D 12260                  Pašu kapitāls
208 346 221 256 281 332 316 253 271 451 396 430 301 321 375 392 221 167
[Izvērst]D 12280                     Dividendes
101 310 83 56 207 441 105 244 296 423 272 213 173 316 186 327 116 177
[Izvērst]D 12380                     Reinvestētā peļņa
107 36 138 200 75- 109 211 9- 25 28 124 218 128 5 189 65 105- 10
[Izvērst]D 12480                  Parāda instrumenti
13 12 12 18 16 14 15 13 13 11 12 13 10 12 11 15 13 14
[Izvērst]D 12580               Portfeļieguldījumi
44 43 43 43 40 39 35 42 33 36 36 39 40 68 47 54 41 39
[Izvērst]D 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
5 3 1 0 3 4 0 6 1 3 0 1 0 26 1 8 0 0
[Izvērst]D 12820                  Parāda vērtspapīri
39 40 42 43 37 34 35 36 32 33 36 38 40 42 46 45 41 39
[Izvērst]D 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 12980                     Ilgtermiņa
39 40 42 43 37 34 35 36 32 33 36 38 40 42 46 45 41 39
[Izvērst]D 13120               Citi ieguldījumi
27 27 26 24 23 24 30 24 27 27 21 22 24 23 28 35 24 17
[Izvērst]D 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0
[Izvērst]D 13280                  Procenti
27 26 26 24 22 24 30 24 27 26 20 22 24 22 27 35 24 16
[Izvērst]D 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
10 16 10 20 11 16 13 13 13 19 14 14 13 18 13 12 13 15
[Izvērst]D 13680               Valdība
10 9 10 20 11 9 13 13 13 12 14 14 13 12 13 12 13 11
[Izvērst]D 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 4
[Izvērst]N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
64 108 89 97 93 130 150 207 107 174 166 178 90 135 121 143 100 107
[Izvērst]C 14000         Kredīts
212 221 209 278 201 236 270 377 258 301 313 321 272 263 280 293 270 236
[Izvērst]C 14020            Valdība
28 34 30 39 25 49 52 68 53 65 71 134 65 71 83 77 67 64
[Izvērst]C 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
184 187 178 240 177 188 219 309 205 236 242 187 207 192 197 216 203 172
[Izvērst]D 14000         Debets
148 113 120 181 109 106 120 170 151 127 147 143 182 128 159 150 170 129
[Izvērst]D 14020            Valdība
79 43 69 84 57 65 58 64 72 57 72 91 124 59 83 70 107 90
[Izvērst]D 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
70 70 51 98 52 42 62 106 79 70 75 52 58 68 76 80 63 40
[Izvērst]N 20000   KAPITĀLA KONTS
129 69 51 53 27 50 75 110 77 96 165 182 124 97 75 155 149 88
[Izvērst]C 20000      Kredīts
130 69 53 55 29 52 76 113 81 97 167 184 125 99 159 158 150 88
[Izvērst]C 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 20040         Kapitāla pārvedumi
130 69 53 55 29 52 74 112 81 97 167 184 125 99 159 158 150 88
[Izvērst]C 20060            Valdība
34 29 51 43 20 34 59 74 45 65 86 126 84 59 89 102 81 46
[Izvērst]C 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
96 40 2 12 8 18 15 38 36 31 81 58 41 40 70 56 69 42
[Izvērst]D 20000      Debets
1 1 2 2 2 2 1 3 4 1 2 2 1 2 84 2 1 0
[Izvērst]D 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 82 0 0 0
[Izvērst]D 20040         Kapitāla pārvedumi
1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 0 0
[Izvērst]D 20060            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 0 0
[Izvērst]N 30000   FINANŠU KONTS
417- 13 141 338 220 80- 118 375 262 516- 74 137 241 115- 49 16 326 485
[Izvērst]N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
74 146- 168- 138- 55- 68- 362- 24- 76- 3- 161- 405- 195- 39- 373- 268- 173- 82
[Izvērst]N 30020 A      Aktīvi
20 129 86- 17 110 80 15 291 36- 178- 118- 10 10 18 1 46 56 9
[Izvērst]N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 1 1 54 23 48 34 12 18 17- 10 39 32- 1 5 7 28 5 73
[Izvērst]N 30100               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
2 2 53 24 48 34 14 16 17- 10 39 31 3 4 2 30 7 73
[Izvērst]N 30600               Prasības pret tiešajiem investoriem
- 3- 2 1- 1 0 0- 2 1 0 0 0 2- 3 1 5- 2- 2 0
[Izvērst]N 30260            Reinvestētā peļņa
3- 6 18 7 2 4 31 5 5 1- 7 9- 1 2 6 0 0 12
[Izvērst]N 30410            Parāda instrumenti
17 134 14- 47 60 42- 28 268 14- 169- 151- 52 12 11- 12 18 52- 76
[Izvērst]N 30440               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 11 44 11 7 38 31- 28- 58 32 16 27 13- 18- 5 6- 47 12- 23
[Izvērst]N 30980               Prasības pret tiešajiem investoriem
8 55 19- 63 3 2- 9 318 0- 185- 183- 65 16 20 15 33 12- 49
[Izvērst]N 30460               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
- 3- 3- 2 5 4 0 0- 17- 1 9 0 2 2- 6- 27- 2 9- 6
[Izvērst]N 31000               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
23 38- 14 5 15 8 9 25- 17- 10 5- 3 11 2- 7 33 19 3
[Izvērst]N 30020 L      Pasīvi
- 54- 18 254 121 165 148 377 315 112- 176 43 395 204 57 374 314 230 91
[Izvērst]N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 364- 282 106- 53 62 82 335 554 35- 516 55 145 146- 23 112 227 148 75
[Izvērst]N 30200               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30680               Saistības pret tiešajiem investoriem
- 364- 282 106- 53 62 82 335 554 35- 516 55 145 146- 23 112 227 148 75
[Izvērst]N 30800            Reinvestētā peļņa
107 36 138 200 75- 109 211 9- 25 28 124 218 128 5 189 65 105- 10
[Izvērst]N 30950            Parāda instrumenti
203 228 11- 27 28 174- 168- 249 102 312- 136 33- 70 75 72 22- 24 26
[Izvērst]N 30500               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 6 5- 2 9- 7 1 3 10 10- 5 9 0 27 18 6 1 4- 11
[Izvērst]N 31040               Saistības pret tiešajiem investoriem
192 150 25- 142 115 191- 186- 97 72 287- 81 43- 88 39 13 87- 52 42
[Izvērst]N 30520               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
0 0 0 1- 7- 1 6 4 0- 2 0 0 1- 4- 7 0 3 1
[Izvērst]N 31060               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
16 73- 13 106- 72- 17 9- 165 20 32- 64- 10- 10 22 60- 67 20- 6
[Izvērst]N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
1 350- 354 246- 107 429- 328 1 069 1 101- 813- 839- 44 345- 471- 261- 222 333 470 1 042
[Izvērst]N 31100         Aktīvi
1 287 207 232 358 217- 109 1 081 1 116- 1 283- 260 346 428 274 22- 120 294- 47 2 021
[Izvērst]N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
45- 94 85 109 148 70 117 207 34 104 125 172 107 161 90 34 284 50
[Izvērst]N 31140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 6 6 18 6
[Izvērst]N 31160               MFI (izņemot centrālo banku)
6- 90- 1- 7- 5 1 2 1- 6 0 4 15- 2 0- 1- 14- 6- 1
[Izvērst]N 31180               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31220               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
44 0 92 108 139 52 110 209 20 91 109 173 112 157 84 43 295 0
[Izvērst]N 31240               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 5- 4- 6 8 14 17 5- 3 20 12 12- 27- 8 5 1- 1- 23 44
[Izvērst]N 31260            Parāda vērtspapīri
1 243 301 147 249 69- 179 964 909- 1 316- 364 221 256 166- 139- 210 260- 331 1 971
[Izvērst]N 31280               Centrālā banka
1 231 728 393 527 42- 2 904 695 215 118 143 29 46- 186- 154 68- 37 549
[Izvērst]N 31300                  Īstermiņa
0 0 3 22- 19 0 0- 3 5 11- 11- 5 4- 3- 7 0 0 0
[Izvērst]N 31320                  Ilgtermiņa
1 231 728 389 505 61- 2 904 698 210 107 154 34 42- 183- 147 68- 37 549
[Izvērst]N 31340               MFI (izņemot centrālo banku)
- 39- 516- 299- 437- 147- 243- 52 179- 1 594- 515- 4 295 135 62- 6 94- 134 1 205
[Izvērst]N 31360                  Īstermiņa
- 209- 43- 102- 59- 30 20 0- 24 8- 81- 27- 2 9 22 42- 25- 14 24
[Izvērst]N 31380                  Ilgtermiņa
169- 474- 197- 379- 117- 263- 52 203- 1 602- 435 23 297 125 41- 48 119- 120 1 180
[Izvērst]N 31400               Valdība
0 5 1 22 80 48- 4- 60- 65- 4- 6 0- 11- 2 8 5 2 0
[Izvērst]N 31420                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31440                  Ilgtermiņa
0 5 1 22 80 48- 4- 60- 65- 4- 6 0- 11- 2 8 5 2 0
[Izvērst]N 31490               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
39 73 61 121 85 27 120 98 122 18 55- 88- 6- 7- 15 106- 147 205
[Izvērst]N 31500                  Īstermiņa
- 3- 15 1- 27- 23 6 2- 4 2 0 0 0- 1 0 0 2 1 0
[Izvērst]N 31560                  Ilgtermiņa
41 88 60 148 108 21 117 102 120 18 55- 88- 5- 7- 15 103- 148 205
[Izvērst]N 31510               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
13 11- 8 15 9- 9- 3- 2 5 19 34 20 2- 7- 44- 12- 14 12
[Izvērst]N 31520                  Īstermiņa
- 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1- 3 0 0 0- 1 1 1 0
[Izvērst]N 31580                  Ilgtermiņa
14 11- 8 15 9- 9- 3- 3 3 19 37 20 2- 7- 43- 13- 15 13
[Izvērst]N 31600         Pasīvi
- 62 561- 14 465- 212 219 12 15- 470 579 390 83 744 283 102- 39- 516 979
[Izvērst]N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 1- 16- 17 1 16 14 1 5- 12- 1 14- 1 17 27- 26 6- 1 0
[Izvērst]N 31660               MFI (izņemot centrālo banku)
- 2- 6 0 3 3 2- 5 0 0 0 0- 3 6 22- 1- 2- 1- 2
[Izvērst]N 31760               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4- 9- 14- 3 14- 4- 3 5- 5- 4 15 6 12 8- 5 8 1 1
[Izvērst]N 31820               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 3 0- 3 1- 1 15 8 0- 7 2 0- 4- 1- 2- 19 0 0 0
[Izvērst]N 31880            Parāda vērtspapīri
- 61 576 3 465- 228 205 11 10- 458 581 376 85 727 255 128- 45- 515 979
[Izvērst]N 31900               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31920                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31940                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31960               MFI (izņemot centrālo banku)
41- 1- 16- 17- 47- 24 47 17- 85- 6- 1 6- 2 1 0- 5- 1- 8
[Izvērst]N 31980                  Īstermiņa
0 0- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32000                  Ilgtermiņa
41- 1- 14- 17- 47- 24 47 17- 85- 6- 1 6- 2 1 0- 5- 1- 8
[Izvērst]N 32020               Valdība
- 102 575 17 483- 196 228- 42 1- 367 587 361 77 734 259 7 0- 519 1 003
[Izvērst]N 32040                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32060                  Ilgtermiņa
- 102 575 17 483- 196 228- 42 1- 367 587 361 77 734 259 7 0- 519 1 003
[Izvērst]N 32110               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 1- 7 1- 3- 6- 10 4 16- 5 3 19- 4- 6- 3- 55- 42- 6- 5
[Izvērst]N 32120                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32180                  Ilgtermiņa
- 1- 7 1- 3- 6- 10 4 16- 5 3 19- 4- 6- 3- 55- 42- 6- 5
[Izvērst]N 32130               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 9 1 2 20 11 3- 24 0- 3- 4 6 1- 1 176 2 11- 11
[Izvērst]N 32140                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32200                  Ilgtermiņa
1 9 1 2 20 11 3- 24 0- 3- 4 6 1- 1 176 2 11- 11
[Izvērst]N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
8 0 13 185- 196- 154- 153 17- 69 127- 4 110- 34 52 45 38- 92- 22
[Izvērst]N 32240         Aktīvi
- 96- 111- 55- 28- 277- 179- 177- 72- 160- 32- 67- 23- 72- 20- 47- 39- 137- 73
[Izvērst]N 32260            Centrālā banka
- 90- 108- 50- 25- 90- 177- 170- 68- 150- 26- 63- 18- 65- 14- 44- 36- 46- 57
[Izvērst]N 32280            MFI (izņemot centrālo banku)
- 2- 2- 2- 2- 64- 1- 6- 1- 1- 1- 3 0 0- 2- 2- 1- 26 0
[Izvērst]N 32300            Valdība
- 4- 1- 3- 1- 122- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 67- 1
[Izvērst]N 32340            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0- 8- 5 0 0- 1 0 0 0 9- 10
[Izvērst]N 32360            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0- 1- 1 0- 3 0 0 0- 4- 4- 4 0- 1- 7- 5
[Izvērst]N 32380         Pasīvi
- 103- 111- 68- 213- 81- 25- 24- 89- 91- 159- 63- 133- 39- 72- 92- 77- 45- 50
[Izvērst]N 32400            Centrālā banka
- 94- 99- 64- 201- 78- 14- 14- 76- 61- 142- 45- 115- 32- 59- 56- 55- 36- 38
[Izvērst]N 32420            MFI (izņemot centrālo banku)
- 6- 2- 2- 2- 1- 1- 6- 2- 2- 2- 2- 5- 1- 1- 7- 2- 1 0
[Izvērst]N 32440            Valdība
- 3- 9- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 11
[Izvērst]N 32480            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0- 26- 3- 2 0- 1- 1 0- 1- 5 0
[Izvērst]N 32500            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0- 1 0 0 0- 1- 12- 3- 2 0- 26- 8 0- 1
[Izvērst]N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
- 1 020 197 454- 126- 5 452- 922- 1 135 1 123 1 349 155 177 974 365 492- 20- 123- 364
[Izvērst]N 32540         Aktīvi
992 754- 472- 795 487 734- 501- 513- 679 278 609- 513 922- 1 217 407- 168- 421 312
[Izvērst]N 32560            Cits pašu kapitāls
56 0 3 3 42 0 7 1 48 5 9- 3 6 2- 2 21- 1 0
[Izvērst]N 32580               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 4 0 0 3 0 0
[Izvērst]N 32600               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32620               Valdība
45 0 0 0 45 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32660               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11 0 3 3 0 0 7 1 0 5 9- 3 9 2 0 18- 1 0
[Izvērst]N 32680               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0- 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0- 2 0 0 0
[Izvērst]N 32700            Nauda un noguldījumi
659 675- 535- 920 299 770- 684- 689- 605 354 640- 858 1 048- 900 12- 34- 379 326
[Izvērst]N 32720               Centrālā banka
75 134 703- 493 23 132 118 126 22 98 155 75- 88 125 175 116 80 105
[Izvērst]N 32740                  Īstermiņa
75 134 703- 493 23 132 118 126 22 98 155 75- 83 125 175 116 81 105
[Izvērst]N 32760                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 5 0 0 0- 1 0
[Izvērst]N 32780               MFI (izņemot centrālo banku)
609 152- 1 264- 452 461 246- 804- 706- 130- 596- 76- 164 520- 397- 218- 79 51 119
[Izvērst]N 32800                  Īstermiņa
611 157- 1 264- 449 461 246- 804- 754- 99- 591- 76- 185 520- 396- 218- 77 51 120
[Izvērst]N 32860                  Ilgtermiņa
- 1- 5 0- 3- 1 1 0 48- 31- 5 0 20 0- 2 0- 2 0- 2
[Izvērst]N 32920               Valdība
- 1 400 0 1- 52 390 11- 202- 522 683 711- 851 754- 657- 63- 1- 602 2
[Izvērst]N 32940                  Īstermiņa
- 1 400 0 1- 52 390 11- 202- 522 683 711- 851 754- 657- 63- 1- 602 2
[Izvērst]N 32960                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33010               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4- 18- 2- 87- 14 7 12 12- 27- 2- 38 3- 4 1 35- 38- 6- 15
[Izvērst]N 33020                  Īstermiņa
4- 18- 2- 87- 14 7 12 12- 27- 2- 38 3- 4 1 35- 38- 6- 15
[Izvērst]N 33080                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33030               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 28 7 28 112- 119- 5- 20 81 52 172- 112 79- 134 29 83- 33 98 115
[Izvērst]N 33040                  Īstermiņa
- 28 7 28 112- 119- 5- 20 81 52 172- 112 79- 134 29 83- 33 98 115
[Izvērst]N 33100                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33120            Aizdevumi
16 104 13 2 22- 74 114- 223- 102- 61 21 34- 114 53- 57- 108- 39 139
[Izvērst]N 33140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33160                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33180                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33200               MFI (izņemot centrālo banku)
11 94 7- 68- 13- 87 138- 235- 137- 114- 10 3- 106- 17- 9- 120- 7 149
[Izvērst]N 33220                  Īstermiņa
42 22- 33- 20 43- 101 138- 148- 54- 115- 1 31 11 2 22- 77 36 136
[Izvērst]N 33240                  Ilgtermiņa
- 31 72 41- 48- 56 14 0- 87- 83 1- 9- 27- 117- 18- 31- 42- 43 12
[Izvērst]N 33260               Valdība
- 4- 7- 5- 2- 2 0- 2- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33280                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33300                  Ilgtermiņa
- 4- 7- 5- 2- 2 0- 2- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33350               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
9 17- 7 83 34 14- 8 1 29 56 33 0 7 72- 41- 30- 28- 6
[Izvērst]N 33360                  Īstermiņa
1 4- 9 16 2- 1- 6- 30- 1- 3- 8 1- 16- 1 1 2- 7- 4
[Izvērst]N 33420                  Ilgtermiņa
8 14 2 67 32 16- 2 31 31 58 41- 1 23 73- 42- 32- 21- 2
[Izvērst]N 33370               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0- 1 17- 10 3 0- 13 12 6- 3- 2 30- 15- 2- 7 42- 4- 4
[Izvērst]N 33380                  Īstermiņa
- 1- 3- 2 3- 1 9- 5 4 1- 6- 2 15 1 4 7 41- 2- 1
[Izvērst]N 33440                  Ilgtermiņa
1 2 18- 13 4- 9- 8 8 5 3- 1 15- 16- 7- 14 1- 3- 3
[Izvērst]N 33460            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
12- 3 9 0 0 0 0 3 6 6 41 2 3- 26- 7 2 2 2
[Izvērst]N 33480               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33500               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33520               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33560               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12- 3 9 0 0 0 0 3 6 6 41 2 3- 26- 7 2 2 2
[Izvērst]N 33580               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33590            Tirdzniecības kredīti un avansi
214 76 32- 47 295 107- 46 134 130 0 1- 51 159- 71 92- 31 123 0
[Izvērst]N 33595               Valdība
10 0- 7 10 12 9 4 23 5- 11- 9 78 30- 7- 4 57 19- 1
[Izvērst]N 33620               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
14 2 5 3 4 7 14 19 9- 35- 2 1 5 22- 2 3 3 13
[Izvērst]N 33640               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
189 74 35- 60 278 91- 65 92 115 46 13- 131 124- 85 97- 90 100- 12
[Izvērst]N 33660            Citi aktīvi
36- 98 6 166- 171- 69 108 262- 155- 27- 104 364- 179- 276 368- 18- 126- 155
[Izvērst]N 33680               Centrālā banka
- 25 5 1 6- 13- 1 1 25- 7- 1- 1- 2- 5- 2 0 7 3- 2
[Izvērst]N 33740               MFI (izņemot centrālo banku)
56- 50- 47- 24- 2- 13 53- 55 19- 10- 2- 2 1 27- 6- 15 2 3
[Izvērst]N 33800               Valdība
- 2- 49 54 174- 157- 54 67 274- 173- 25- 107 349- 227- 340 265 175- 132- 166
[Izvērst]N 33890               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
5 0- 3 5 2- 2- 10 38 3 4 7 15 15- 14- 1- 16 0 15
[Izvērst]N 33910               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 5 1 4- 1 1- 2- 20 2 3 0 4 37 53 110- 171 1- 4
[Izvērst]N 34000         Pasīvi
2 012 557- 925- 668 492 282 421 622- 1 802- 1 071 453- 690- 52- 1 582- 85- 147- 297 676
[Izvērst]N 34020            Cits pašu kapitāls
2- 2 0 0- 1 1- 1 2 0 0- 1- 3 0 2 1 1 1 0
[Izvērst]N 34060               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34120               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 1 0
[Izvērst]N 34180               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 2 0 0- 1 1- 1 2 0 0- 1- 3 0 2 1 1 2 0
[Izvērst]N 34240            Nauda un noguldījumi
2 076 592- 853- 638 571 251- 226 541- 2 352- 895 579- 467- 3- 1 013- 443- 172- 482 896
[Izvērst]N 34260               Centrālā banka
2 584 1 356- 31 478 604- 36 1 116- 235 55 356 644- 699 710- 994 13 15 89 735
[Izvērst]N 34280                  Īstermiņa
2 584 1 356- 31 478 604- 36 1 116- 235 55 356 644- 699 710- 994 13 15 89 735
[Izvērst]N 34300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34320               MFI (izņemot centrālo banku)
- 508- 764- 823- 1 116- 33 287- 1 342 776- 2 406- 1 252- 65 233- 712- 19- 456- 187- 572 161
[Izvērst]N 34340                  Īstermiņa
- 360- 861- 718- 1 121- 99 368- 1 167 817- 2 444- 1 416- 226 421- 705- 1- 868 11- 109 112
[Izvērst]N 34400                  Ilgtermiņa
- 148 96- 105 4 66- 81- 175- 41 38 164 161- 188- 7- 18 412- 198- 463 50
[Izvērst]N 34660            Aizņēmumi
- 272- 110- 87- 166- 119 4 715- 1 51- 196 38- 192- 20- 497- 36- 40 33- 202
[Izvērst]N 34680               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34700                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34720                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34740                  Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34760               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34780                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34800                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34820               Valdība
- 23- 50- 29- 56- 35- 51 99- 37 11- 54- 27- 50- 35- 552- 33- 41- 2- 10
[Izvērst]N 34840                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34860                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34880                  Citi ilgtermiņa
- 23- 50- 29- 56- 35- 51 99- 37 11- 54- 27- 50- 35- 552- 33- 41- 2- 10
[Izvērst]N 34930               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 298- 13- 39- 42- 20- 1 7- 108 45 53 88 9 9 98- 119- 139- 33- 28
[Izvērst]N 34940                  Īstermiņa
64 40 18 33- 74- 26 19- 4 3 4 33 2 14 51 31- 28 118 58
[Izvērst]N 35000                  Ilgtermiņa
- 362- 53- 57- 75 55 25- 12- 103 42 49 55 7- 5 47- 151- 111- 151- 87
[Izvērst]N 34950               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
48- 46- 19- 68- 64 56 609 144- 5- 195- 22- 151 5- 42 117 140 67- 164
[Izvērst]N 34960                  Īstermiņa
1 11- 3- 58- 28 25 33- 46 8 3 1- 25 26- 7- 27 4 3- 16
[Izvērst]N 35020                  Ilgtermiņa
47- 57- 17- 10- 36 31 577 190- 13- 198- 23- 126- 20- 35 144 136 65- 147
[Izvērst]N 35040            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
11- 3 0 0- 1 0- 2- 7- 1- 1 1 1 0 0- 4- 1 0- 1
[Izvērst]N 35060               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35080               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35100               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35140               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11- 3 0 0- 1 0- 2- 7- 1- 1 1 1 0 0- 4- 1 0- 1
[Izvērst]N 35160               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35170            Tirdzniecības kredīti un avansi
134 123 8 110 8 9- 84 85 94 185- 85 47- 92 43 190 50 149- 66
[Izvērst]N 35175               Valdība
3 3 0- 9 4 1 7- 6 0 6 5- 13 10 0 21- 3 4 0
[Izvērst]N 35200               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12 0 3 4- 2 3 4 2 3 9 4- 5- 6 15- 3 0 0 11
[Izvērst]N 35220               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
119 121 5 115 7 5- 96 89 91 169- 93 65- 95 29 172 54 145- 77
[Izvērst]N 35240            Citi pasīvi
62- 44 7 26 32 17 19 1 405- 165- 80- 77 62- 117 206 14 3 49
[Izvērst]N 35260               Centrālā banka
0 0 0 5- 3- 1 1 0 0 2- 1 0 0 0 2 4 0 4
[Izvērst]N 35320               MFI (izņemot centrālo banku)
9- 33- 3 9- 6 2 13- 24 41- 50 2 0 101- 100 155- 37- 7- 1
[Izvērst]N 35380               Valdība
38 1 13 8- 2 1 2 18 389- 118- 96- 70- 21- 8- 6- 21 1 0
[Izvērst]N 35470               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
8- 5- 2 5 36 1 9 3- 6- 4 4- 10- 2- 10 63 55 0 37
[Izvērst]N 35490               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
7- 7- 2- 1 7 13- 5 3- 18 6 11 2- 16 1- 7 14 9 10
[Izvērst]N 35580            Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35600      REZERVES AKTĪVI
6- 3- 404 525 46 179 250 416 97- 118- 21- 89- 34- 2 9- 66 246- 88
[Izvērst]N 35620         Monetārais zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35720         Citi rezerves aktīvi
6- 3- 404 525 46 179 250 416 97- 118- 21- 89- 34- 2 9- 67 245- 88
[Izvērst]N 35740            Nauda un noguldījumi
- 8 24- 49- 34- 11- 40 46- 53 33- 27- 11 28- 43- 21 10- 8 84- 80
[Izvērst]N 35800            Vērtspapīri
14- 27- 355 559 58 220 204 469 65- 91- 10- 117 9 19- 1- 58 161- 8
[Izvērst]N 35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 40000   NOVIRZE
147- 42- 14 90 122 127- 4- 287 183 302 186- 267 120 165 117- 332 107 137

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)