03 MB ceturkšņa/ gada datu tabulas

Pusgada dati pieejami līdz ar 2. ceturkšņa datu publicēšanu; gada dati pieejami līdz ar 4. ceturkšņa datu publicēšanu.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmeņi - Visi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Posteņu līmeņi - Visi[Filtrēts]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
[Izvērst]N 10000   TEKOŠAIS KONTS
222- 8 92 54 242- 66- 223 320 225 105- 464- 64 258- 97- 296- 28 374
[Izvērst]N 10020      PRECES
- 457- 490- 434- 505- 504- 596- 743- 377- 508- 365- 917- 561- 467- 703- 737- 574- 380
[Izvērst]C 10020         Kredīts (eksports)
2 390 2 577 2 727 2 849 2 710 2 829 2 917 3 227 2 897 3 279 3 074 3 353 3 070 3 104 3 208 3 248 3 247
[Izvērst]C 10040            Vispārējās nozīmes preces
2 368 2 551 2 655 2 828 2 670 2 737 2 898 3 154 2 901 3 169 3 049 3 333 3 062 3 095 3 212 3 356 3 226
[Izvērst]C 10240            Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos
12 19 62 12 38 91 18 71- 7 92 21 8 4 4- 10- 111 19
[Izvērst]C 10300            Nemonetārais zelts
9 7 10 10 2 1 1 2 2 17 4 12 4 5 6 2 2
[Izvērst]D 10020         Debets (imports)
2 847 3 067 3 161 3 355 3 214 3 426 3 660 3 605 3 405 3 643 3 991 3 914 3 537 3 806 3 946 3 822 3 627
[Izvērst]D 10040            Vispārējās nozīmes preces
2 845 3 066 3 156 3 344 3 210 3 425 3 659 3 604 3 405 3 643 3 989 3 914 3 537 3 806 3 946 3 822 3 627
[Izvērst]D 10300            Nemonetārais zelts
2 1 5 11 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 10340      PAKALPOJUMI
539 529 534 531 573 536 583 570 513 613 607 565 550 640 653 656 498
[Izvērst]C 10340         Kredīts (eksports)
1 091 1 143 1 180 1 187 1 159 1 212 1 294 1 299 1 172 1 326 1 411 1 359 1 263 1 412 1 488 1 464 1 181
[Izvērst]C 10360            Ražošanas pakalpojumi
10 7 9 6 6 4 9 4 7 6 6 6 9 8 8 5 5
[Izvērst]C 10380            Remonta pakalpojumi
4 7 7 8 6 7 8 6 4 5 6 6 6 5 9 11 6
[Izvērst]C 10400            Transporta pakalpojumi
479 504 463 461 521 525 516 510 490 540 572 515 508 576 591 521 404
[Izvērst]C 10420               Jūras transports
102 98 89 110 127 105 89 97 102 103 91 98 97 85 76 71 59
[Izvērst]C 10440                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10460                  Kravas
21 21 20 22 21 19 17 18 18 9 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10480                  Citi
82 77 70 89 106 86 73 79 83 94 91 98 97 85 76 71 59
[Izvērst]C 10500               Gaisa transports
71 115 138 92 78 124 147 107 95 150 181 104 77 162 192 107 66
[Izvērst]C 10520                  Pasažieri
59 102 124 79 65 109 131 93 81 134 164 89 63 146 176 92 54
[Izvērst]C 10540                  Kravas
2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2
[Izvērst]C 10560                  Citi
10 11 12 11 10 13 13 12 11 14 15 13 12 14 15 13 10
[Izvērst]C 10580               Dzelzceļa transports
93 73 63 87 96 70 54 71 82 82 83 89 87 74 64 70 43
[Izvērst]C 10600                  Pasažieri
1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
[Izvērst]C 10620                  Kravas
78 60 52 74 82 58 44 59 70 69 70 75 74 61 53 56 35
[Izvērst]C 10640                  Citi
14 12 10 13 13 11 8 10 11 12 11 12 12 11 10 13 7
[Izvērst]C 10660               Autotransports
199 208 169 163 212 217 214 217 196 192 200 203 227 238 241 252 220
[Izvērst]C 10680                  Pasažieri
1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1
[Izvērst]C 10700                  Kravas
193 201 162 158 205 210 206 209 189 184 191 196 219 229 231 242 212
[Izvērst]C 10720                  Citi
5 6 4 4 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 7 7 6
[Izvērst]C 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
14 11 4 8 9 8 12 19 15 13 17 20 20 17 17 22 16
[Izvērst]C 10820            Braucieni
180 194 244 194 170 206 261 201 187 222 274 214 189 225 274 220 187
[Izvērst]C 10840               Darījumu
34 30 34 33 33 37 33 32 35 38 38 36 35 39 38 33 34
[Izvērst]C 10900               Personiskie
146 164 210 161 137 169 228 170 152 184 235 177 153 186 235 187 153
[Izvērst]C 10980            Būvniecība
35 39 60 57 48 57 73 85 51 72 65 76 63 78 86 111 79
[Izvērst]C 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0
[Izvērst]C 11240            Finanšu pakalpojumi
109 108 100 127 95 91 89 92 83 97 66 60 47 42 48 39 33
[Izvērst]C 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
81 83 73 102 71 68 67 73 64 80 52 46 37 32 37 29 26
[Izvērst]C 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
28 25 26 26 24 23 22 19 19 17 14 14 10 10 11 10 7
[Izvērst]C 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 6 3 4 4 2
[Izvērst]C 11340            Telesakaru pakalpojumi
39 50 59 61 42 48 50 55 58 69 77 87 78 72 74 67 64
[Izvērst]C 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
77 80 79 87 97 96 109 127 106 117 127 138 125 135 133 151 140
[Izvērst]C 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
143 141 142 167 157 158 157 195 166 174 198 236 217 248 238 317 243
[Izvērst]C 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
3 3 4 5 6 11 8 8 6 8 8 9 8 7 12 9 7
[Izvērst]C 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
9 8 10 11 9 9 11 9 11 13 10 10 9 12 10 10 9
[Izvērst]D 10340         Debets (imports)
552 614 646 656 586 676 711 729 660 713 804 795 713 772 835 809 682
[Izvērst]D 10360            Ražošanas pakalpojumi
1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
[Izvērst]D 10380            Remonta pakalpojumi
5 6 8 5 7 8 10 8 6 9 11 7 5 9 7 8 10
[Izvērst]D 10400            Transporta pakalpojumi
173 187 197 194 183 207 223 218 214 233 245 228 218 241 254 241 213
[Izvērst]D 10420               Jūras transports
31 32 36 37 38 40 45 39 42 45 43 39 40 42 47 37 38
[Izvērst]D 10440                  Pasažieri
4 5 6 5 5 8 10 7 6 8 10 7 6 9 10 7 4
[Izvērst]D 10460                  Kravas
23 23 26 26 28 28 31 27 31 33 32 31 33 32 36 29 33
[Izvērst]D 10480                  Citi
3 4 5 6 5 5 4 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1
[Izvērst]D 10500               Gaisa transports
67 77 82 72 63 82 87 81 79 90 97 81 79 97 102 95 78
[Izvērst]D 10520                  Pasažieri
33 36 38 34 29 38 38 32 35 42 44 36 34 41 41 42 32
[Izvērst]D 10540                  Kravas
12 13 15 17 14 15 15 19 17 17 20 18 19 17 19 20 21
[Izvērst]D 10560                  Citi
22 28 30 21 20 29 34 30 26 31 33 27 26 38 41 33 25
[Izvērst]D 10580               Dzelzceļa transports
27 25 24 26 26 25 25 26 30 29 30 30 27 27 26 28 25
[Izvērst]D 10600                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 10620                  Kravas
19 19 19 20 20 19 20 20 23 22 23 23 20 21 21 22 21
[Izvērst]D 10640                  Citi
8 6 5 6 6 6 5 6 7 6 7 7 7 5 6 6 4
[Izvērst]D 10660               Autotransports
46 52 53 56 52 57 60 62 57 62 64 67 62 66 68 69 64
[Izvērst]D 10680                  Pasažieri
1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2
[Izvērst]D 10700                  Kravas
43 48 49 51 48 52 54 58 51 56 58 59 54 58 60 60 58
[Izvērst]D 10720                  Citi
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 5
[Izvērst]D 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
2 2 2 3 3 2 7 9 6 8 10 11 10 10 11 12 8
[Izvērst]D 10820            Braucieni
134 160 179 158 136 162 185 159 135 165 193 167 139 167 195 165 133
[Izvērst]D 10840               Darījumu
32 34 32 32 30 32 31 32 28 31 32 33 27 28 29 27 23
[Izvērst]D 10900               Personiskie
103 126 147 126 106 130 154 127 108 134 160 134 112 138 166 138 111
[Izvērst]D 10980            Būvniecība
3 5 5 6 9 8 8 16 14 13 13 19 12 12 14 19 12
[Izvērst]D 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
[Izvērst]D 11240            Finanšu pakalpojumi
37 42 40 45 39 56 46 51 46 35 37 38 32 33 41 32 28
[Izvērst]D 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
18 20 22 24 23 38 29 25 27 16 17 19 14 16 26 18 12
[Izvērst]D 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
19 22 18 21 16 18 17 26 19 19 20 20 18 17 16 14 16
[Izvērst]D 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
8 8 7 10 10 8 12 12 10 13 13 19 10 10 12 13 8
[Izvērst]D 11340            Telesakaru pakalpojumi
29 37 43 42 25 30 32 31 29 38 48 55 42 36 35 28 24
[Izvērst]D 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
32 32 34 35 35 39 42 48 43 51 52 52 58 60 60 59 47
[Izvērst]D 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
118 128 123 151 133 145 143 176 152 147 183 199 184 193 204 231 196
[Izvērst]D 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
3 4 4 3 3 7 4 3 4 3 4 4 4 5 6 5 5
[Izvērst]D 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
[Izvērst]N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
109- 117- 36- 20 128- 87- 133- 30 183- 261- 226- 198 149- 133- 226- 204 225
[Izvērst]C 12140         Kredīts
425 339 286 354 512 353 298 336 557 300 265 350 581 315 285 337 534
[Izvērst]C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
156 154 152 161 149 145 138 146 133 134 139 148 143 147 143 145 138
[Izvērst]C 12220            Ieguldījumu ienākumi
86 111 105 116 108 143 133 155 105 126 99 161 98 116 111 156 82
[Izvērst]C 12240               Tiešās investīcijas
15 37 29 36 30 62 44 65 22 44 18 71 14 23 26 64- 2
[Izvērst]C 12260                  Pašu kapitāls
10 32 24 26 25 56 38 59 14 37 12 64 9 19 21 54- 7
[Izvērst]C 12280                     Dividendes
6 37 7 19 24 53 7 54 8 36 19 54 10 16 15 52 1
[Izvērst]C 12380                     Reinvestētā peļņa
4- 5 17 7 2 4 31 5 5 1- 7 9- 1 2 6 2- 8
[Izvērst]C 12480                  Parāda instrumenti
5 5 5 10 5 5 6 6 8 7 7 7 5 5 5 10 5
[Izvērst]C 12580               Portfeļieguldījumi
47 50 49 46 46 48 48 49 45 43 44 46 44 53 50 47 47
[Izvērst]C 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 3 3 2 3 5 5 3 4 7 8 6 6 13 11 6 9
[Izvērst]C 12820                  Parāda vērtspapīri
46 46 46 44 44 43 43 46 42 36 37 40 38 39 39 41 38
[Izvērst]C 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 12980                     Ilgtermiņa
45 46 46 44 44 43 43 46 42 36 36 40 38 39 39 41 38
[Izvērst]C 13120               Citi ieguldījumi
13 14 16 20 15 16 24 23 16 16 13 20 14 14 11 20 13
[Izvērst]C 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
1 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 5 2 2 0 8 5
[Izvērst]C 13280                  Procenti
12 14 16 16 14 16 24 19 15 15 13 15 13 12 11 11 9
[Izvērst]C 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13600               Rezerves aktīvi
11 11 11 14 16 18 17 19 21 23 23 24 25 25 25 24 24
[Izvērst]C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
183 73 28 77 255 64 27 35 319 40 28 41 340 52 30 37 314
[Izvērst]C 13680               Valdība
183 73 28 77 255 64 27 35 319 40 28 41 340 52 30 37 314
[Izvērst]C 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 12140         Debets
315 455 322 374 383 440 431 366 374 561 491 548 431 448 511 542 308
[Izvērst]D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
15 13 13 14 14 17 16 15 17 17 14 19 21 21 18 20 18
[Izvērst]D 12220            Ieguldījumu ienākumi
291 427 299 340 358 407 402 338 344 525 464 515 398 408 480 508 277
[Izvērst]D 12240               Tiešās investīcijas
221 358 231 274 296 345 337 272 284 462 407 454 334 317 406 419 213
[Izvērst]D 12260                  Pašu kapitāls
208 346 219 256 279 330 322 259 271 451 396 441 324 306 395 404 200
[Izvērst]D 12280                     Dividendes
101 310 83 56 207 441 105 244 296 422 271 208 171 317 180 313 125
[Izvērst]D 12380                     Reinvestētā peļņa
107 36 135 200 73- 111 217 16- 24 30 124 232 153- 11 215 91 75
[Izvērst]D 12480                  Parāda instrumenti
13 12 12 18 16 14 15 13 13 11 12 13 10 12 11 15 13
[Izvērst]D 12580               Portfeļieguldījumi
44 43 43 43 40 39 35 42 33 36 36 39 40 68 47 54 41
[Izvērst]D 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
5 3 1 0 3 4 0 6 1 3 0 1 0 26 1 8 0
[Izvērst]D 12820                  Parāda vērtspapīri
39 40 42 43 37 34 35 36 32 33 36 38 40 42 46 45 41
[Izvērst]D 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 12980                     Ilgtermiņa
39 40 42 43 37 34 35 36 32 33 36 38 40 42 46 45 41
[Izvērst]D 13120               Citi ieguldījumi
26 26 25 23 23 24 30 23 27 27 21 22 24 22 27 35 24
[Izvērst]D 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0
[Izvērst]D 13280                  Procenti
26 26 25 23 22 24 30 23 27 25 20 22 24 22 27 34 23
[Izvērst]D 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
10 16 10 20 11 16 13 13 13 19 14 14 13 19 13 13 13
[Izvērst]D 13680               Valdība
10 9 10 20 11 9 13 13 13 12 14 14 13 13 13 13 13
[Izvērst]D 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0
[Izvērst]N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
31 70 29 49 45 82 70 157 38 118 72 130 25 100 14 95 30
[Izvērst]C 14000         Kredīts
215 228 195 267 207 240 248 380 235 303 281 331 250 284 231 294 249
[Izvērst]C 14020            Valdība
39 50 27 38 37 60 40 85 39 77 50 156 56 99 56 89 52
[Izvērst]C 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
176 178 169 228 170 179 208 295 197 226 231 175 193 184 175 204 196
[Izvērst]D 14000         Debets
184 158 167 218 162 158 177 223 197 185 209 201 224 184 217 199 219
[Izvērst]D 14020            Valdība
79 43 69 84 57 65 58 64 72 57 72 91 124 59 83 70 107
[Izvērst]D 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
105 115 98 134 105 94 120 158 125 127 137 111 101 125 134 129 111
[Izvērst]N 20000   KAPITĀLA KONTS
107 63 5 82 1 71 38 60 24 111 302 88 89 412- 146 232 55
[Izvērst]C 20000      Kredīts
109 63 7 84 3 73 39 62 28 112 305 89 90 414 31 235 55
[Izvērst]C 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 20040         Kapitāla pārvedumi
109 63 7 84 3 73 38 61 28 112 305 89 90 414 31 235 55
[Izvērst]C 20060            Valdība
109 63 7 84 3 73 37 61 28 110 287 87 90 411 1 234 55
[Izvērst]C 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 18 2 0 3 30 0 0
[Izvērst]D 20000      Debets
1 1 2 2 2 2 1 3 4 1 2 1 1 2 177 2 1
[Izvērst]D 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 82 0 0
[Izvērst]D 20040         Kapitāla pārvedumi
1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 0 1 2 96 2 0
[Izvērst]D 20060            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
[Izvērst]D 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 0 1 2 2 2 0
[Izvērst]N 30000   FINANŠU KONTS
476 24 90 170 293 111- 187 192 498 573- 15- 224 386 516- 374- 87 492
[Izvērst]N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
71 145- 166- 149- 50- 47- 347- 31- 93 42- 208- 421- 193 44- 424- 276- 162
[Izvērst]N 30020 A      Aktīvi
17 128 86- 29 113 99 17 287 32- 177- 123- 22 32 7- 29- 55 14
[Izvērst]N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 4- 1 55 11 48 34 12 15 17- 9 39 30- 1 11- 12- 24- 14
[Izvērst]N 30100               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
2 2 53 13 48 34 14 12 17- 9 39 27 2 10- 13- 22- 12
[Izvērst]N 30600               Prasības pret tiešajiem investoriem
- 6- 3 2- 2 0 0- 2 2 0 0 0 3- 3 1 1- 2- 2
[Izvērst]N 30260            Reinvestētā peļņa
4- 5 17 7 2 4 31 5 5 1- 7 9- 1 2 6 2- 8
[Izvērst]N 30410            Parāda instrumenti
17 134 14- 47 63 61- 26 267 10- 169- 156- 61 35- 7- 23- 33 35
[Izvērst]N 30440               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 11 44 11 7 42 30- 29- 56 28 14 21 13 3- 10- 4- 45 9
[Izvērst]N 30980               Prasības pret tiešajiem investoriem
9 53 22- 67 2 16- 4 317- 2- 181- 178- 65 19 3 12 25 9
[Izvērst]N 30460               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
- 3- 3- 2 5 4 0 0- 17- 1 9 1 3 3- 6- 17- 14 4
[Izvērst]N 31000               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
22 40- 17 9 16 15 7 23- 16- 11 0- 12 10 7- 15 1 13
[Izvērst]N 30020 L      Pasīvi
- 54- 18 252 121 163 146 364 318 125- 219 85 399 226- 37 395 221 176
[Izvērst]N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 364- 282 106- 53 62 82 335 553 35- 559 98 144 143- 43 105 136 149
[Izvērst]N 30200               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30680               Saistības pret tiešajiem investoriem
- 364- 282 106- 53 62 82 335 553 35- 559 98 144 143- 43 105 136 149
[Izvērst]N 30800            Reinvestētā peļņa
107 36 135 200 73- 111 217 16- 24 30 124 232 153- 11 215 91 75
[Izvērst]N 30950            Parāda instrumenti
203 228 11- 27 28 174- 187- 251 115 311- 137 23- 70 17 75- 6- 48
[Izvērst]N 30500               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 6 5- 2 9- 7 1 3 10 10- 5 9 0 27 18 6 1 4
[Izvērst]N 31040               Saistības pret tiešajiem investoriem
192 150 25- 142 114 190- 206- 80 85 286- 80 31- 82- 28 15 80- 55
[Izvērst]N 30520               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
0 0 0 1- 7- 1 6 4 0- 1 0 0 1- 4- 7- 2 5
[Izvērst]N 31060               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
16 73- 13 106- 71- 16 10- 184 20 32- 65- 8- 16 31 61- 85- 1
[Izvērst]N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
1 350- 358 246- 130 350- 377 1 073 1 161- 748- 835- 37 334- 465- 260- 229 328 481
[Izvērst]N 31100         Aktīvi
1 287 203 232 336 137- 158 1 086 1 176- 1 218- 256 354 418 285 25- 127 288- 35
[Izvērst]N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
45- 94 85 109 148 70 117 207 34 104 125 165 107 162 92 42 270
[Izvērst]N 31140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 7 6 18
[Izvērst]N 31160               MFI (izņemot centrālo banku)
6- 90- 1- 7- 5 2 2 1- 6 0 3 15- 2 0- 1- 9- 6
[Izvērst]N 31180               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31220               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
44 0 92 108 139 52 110 209 20 91 109 166 111 158 85 45 281
[Izvērst]N 31240               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 5- 4- 6 8 14 17 5- 3 20 12 12- 27- 8 5 1- 1- 23
[Izvērst]N 31260            Parāda vērtspapīri
1 243 296 147 227- 11- 228 969 969- 1 251- 360 229 252 178- 137- 219 247- 306
[Izvērst]N 31280               Centrālā banka
1 231 728 393 527 42- 2 904 695 215 118 143 29 46- 186- 154 68- 37
[Izvērst]N 31300                  Īstermiņa
0 0 3 22- 19 0 0- 3 5 11- 11- 5 4- 3- 7 0 0
[Izvērst]N 31320                  Ilgtermiņa
1 231 728 389 505 61- 2 904 698 210 107 154 34 42- 183- 147 68- 37
[Izvērst]N 31340               MFI (izņemot centrālo banku)
- 48- 516- 299- 437- 147- 243- 52 179- 1 594- 515- 12 295 135 62- 6 83- 134
[Izvērst]N 31360                  Īstermiņa
- 218- 43- 102- 59- 30 20 0- 24 8- 81- 27- 2 9 22 42- 29- 14
[Izvērst]N 31380                  Ilgtermiņa
169- 474- 197- 379- 117- 263- 52 203- 1 602- 435 16 297 126 41- 48 113- 120
[Izvērst]N 31400               Valdība
0 1 1 0 0- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
[Izvērst]N 31420                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31440                  Ilgtermiņa
0 1 1 0 0- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
[Izvērst]N 31490               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
48 73 61 121 85 27 120 98 122 18 64- 92- 6- 7- 15 108- 122
[Izvērst]N 31500                  Īstermiņa
6- 15 1- 27- 23 6 2- 4 2 0 0 0- 1 0 0 2 1
[Izvērst]N 31560                  Ilgtermiņa
41 88 60 148 108 21 117 102 120 18 65- 92- 5- 7- 15 106- 123
[Izvērst]N 31510               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
13 11- 8 15 9- 9- 3- 2 5 19 34 20 2- 7- 44- 13- 14
[Izvērst]N 31520                  Īstermiņa
- 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1- 3 0 0 0- 1 1 1
[Izvērst]N 31580                  Ilgtermiņa
14 11- 8 15 9- 9- 3- 3 3 19 37 20 2- 7- 43- 14- 15
[Izvērst]N 31600         Pasīvi
- 62 561- 14 465- 212 219 12 15- 470 579 391 83 750 285 102- 40- 516
[Izvērst]N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 1- 16- 17 1 16 14 1 5- 12- 1 14- 1 17 27- 26 6- 1
[Izvērst]N 31660               MFI (izņemot centrālo banku)
- 2- 6 0 3 3 2- 5 0 0 0 0- 3 6 22- 1- 2- 1
[Izvērst]N 31760               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4- 9- 14- 3 14- 4- 3 5- 5- 4 15 6 12 8- 5 8 1
[Izvērst]N 31820               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 3 0- 3 1- 1 15 8 0- 7 3 0- 4- 1- 2- 19 0 0
[Izvērst]N 31880            Parāda vērtspapīri
- 61 576 3 465- 228 205 11 10- 458 581 376 85 733 258 128- 45- 515
[Izvērst]N 31900               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31920                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31940                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31960               MFI (izņemot centrālo banku)
41- 1- 16- 17- 47- 24 47 17- 85- 6- 1 6- 2 1 0- 5- 1
[Izvērst]N 31980                  Īstermiņa
0 0- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32000                  Ilgtermiņa
41- 1- 14- 17- 47- 24 47 17- 85- 6- 1 6- 2 1 0- 5- 1
[Izvērst]N 32020               Valdība
- 102 575 17 483- 196 228- 42 1- 367 587 362 77 740 262 7 0- 519
[Izvērst]N 32040                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32060                  Ilgtermiņa
- 102 575 17 483- 196 228- 42 1- 367 587 362 77 740 262 7 0- 519
[Izvērst]N 32110               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 1- 7 1- 3- 6- 10 4 16- 5 3 19- 4- 6- 3- 55- 42- 6
[Izvērst]N 32120                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32180                  Ilgtermiņa
- 1- 7 1- 3- 6- 10 4 16- 5 3 19- 4- 6- 3- 55- 42- 6
[Izvērst]N 32130               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 9 1 2 20 11 3- 24 0- 3- 4 6 1- 1 176 2 11
[Izvērst]N 32140                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32200                  Ilgtermiņa
1 9 1 2 20 11 3- 24 0- 3- 4 6 1- 1 176 2 11
[Izvērst]N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
8 0 13 185- 196- 154- 153 17- 69 127- 4 110- 33 52 46 38- 102
[Izvērst]N 32240         Aktīvi
- 96- 111- 55- 28- 277- 179- 176- 72- 160- 32- 67- 23- 72- 20- 46- 39- 147
[Izvērst]N 32260            Centrālā banka
- 90- 108- 50- 25- 90- 177- 170- 68- 150- 26- 63- 18- 65- 14- 44- 36- 46
[Izvērst]N 32280            MFI (izņemot centrālo banku)
- 2- 2- 2- 2- 64- 1- 6- 1- 1- 1- 3 0 0- 2- 2- 1- 26
[Izvērst]N 32300            Valdība
- 4- 1- 3- 1- 122- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 67
[Izvērst]N 32340            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0- 7- 5 0 0- 1 0 0 0 0
[Izvērst]N 32360            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0- 1 0- 3 0 0 0- 4- 4- 4 0- 1- 7
[Izvērst]N 32380         Pasīvi
- 103- 111- 68- 213- 81- 25- 24- 89- 91- 159- 63- 133- 39- 72- 92- 77- 45
[Izvērst]N 32400            Centrālā banka
- 94- 99- 64- 201- 78- 14- 14- 76- 61- 142- 45- 115- 32- 59- 56- 55- 36
[Izvērst]N 32420            MFI (izņemot centrālo banku)
- 6- 2- 2- 2- 1- 1- 6- 2- 2- 2- 2- 5- 1- 1- 7- 2- 1
[Izvērst]N 32440            Valdība
- 3- 9- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3
[Izvērst]N 32480            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0- 25- 3- 2 0- 1- 1- 1- 1- 5
[Izvērst]N 32500            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0- 1 0 0 0- 1- 12- 3- 2 0- 26- 8 0
[Izvērst]N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
- 959 239 400- 261 143 510- 1 011- 1 371 1 311 1 358 254- 158 1 112 683 224- 110 30
[Izvērst]N 32540         Aktīvi
1 012 786- 525- 929 635 792- 571- 787- 504 288 707- 847 1 075- 914 175- 229- 312
[Izvērst]N 32560            Cits pašu kapitāls
56 0 3 3 42 0 7 1 48 5 9 6 6 2- 2 13- 1
[Izvērst]N 32580               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 4 0 0 3 0
[Izvērst]N 32600               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32620               Valdība
45 0 0 0 45 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32660               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11 0 3 3 0 0 7 1 0 5 9 6 9 2 0 10- 1
[Izvērst]N 32680               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0- 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0- 2 0 0
[Izvērst]N 32700            Nauda un noguldījumi
659 675- 535- 920 299 769- 684- 689- 605 354 638- 857 1 040- 902 6 151- 394
[Izvērst]N 32720               Centrālā banka
75 134 703- 493 23 132 118 126 22 98 155 75- 88 125 175 116 80
[Izvērst]N 32740                  Īstermiņa
75 134 703- 493 23 132 118 126 22 98 155 75- 83 125 175 116 81
[Izvērst]N 32760                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 5 0 0 0- 1
[Izvērst]N 32780               MFI (izņemot centrālo banku)
609 152- 1 264- 452 461 246- 804- 706- 130- 596- 76- 164 520- 397- 217- 79 51
[Izvērst]N 32800                  Īstermiņa
611 157- 1 264- 449 461 246- 804- 754- 99- 591- 76- 185 520- 396- 217- 77 51
[Izvērst]N 32860                  Ilgtermiņa
- 1- 5 0- 3- 1 1 0 48- 31- 5 0 20 0- 2 0- 2 0
[Izvērst]N 32920               Valdība
- 1 400 0 1- 52 390 11- 202- 522 683 711- 851 754- 657- 63 0- 602
[Izvērst]N 32940                  Īstermiņa
- 1 400 0 1- 52 390 11- 202- 522 683 711- 851 754- 657- 63 0- 602
[Izvērst]N 32960                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33010               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4- 18- 2- 87- 14 7 12 12- 34- 2- 38 3- 4 1 34- 21- 9
[Izvērst]N 33020                  Īstermiņa
4- 18- 2- 87- 14 7 12 12- 34- 2- 38 3- 4 1 34- 21- 9
[Izvērst]N 33080                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33030               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 28 7 28 112- 119- 6- 20 81 59 172- 114 81- 142 27 77 134 86
[Izvērst]N 33040                  Īstermiņa
- 28 7 28 112- 119- 6- 20 81 59 172- 114 81- 142 27 77 134 86
[Izvērst]N 33100                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33120            Aizdevumi
21 110 17 4 24- 73 116- 222- 102- 61 20 33- 127 53- 24- 109- 33
[Izvērst]N 33140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33160                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33180                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33200               MFI (izņemot centrālo banku)
11 94 7- 68- 13- 87 138- 235- 137- 114- 10 3- 106- 17- 9- 120- 7
[Izvērst]N 33220                  Īstermiņa
42 22- 33- 20 43- 101 138- 148- 54- 115- 1 31 11 2 22- 77 36
[Izvērst]N 33240                  Ilgtermiņa
- 31 72 41- 48- 56 14 0- 87- 83 1- 9- 27- 117- 18- 31- 42- 43
[Izvērst]N 33260               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33280                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33350               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
9 17- 6 83 38 20- 20 1 29 56 32 0 6 69- 5- 33- 25
[Izvērst]N 33360                  Īstermiņa
1 4- 9 16 2- 1- 10- 30- 1- 3- 9 1- 16- 3 6- 2- 7
[Izvērst]N 33420                  Ilgtermiņa
7 14 3 67 37 21- 11 31 31 58 41- 1 23 73- 11- 31- 18
[Izvērst]N 33370               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0- 1 16- 11- 2- 6- 1 12 6- 3- 2 30- 27 1- 10 43- 1
[Izvērst]N 33380                  Īstermiņa
- 1- 3- 2 3- 1 9- 2 7 1- 6- 2 15 1 4 4 40 2
[Izvērst]N 33440                  Ilgtermiņa
2 2 18- 14- 1- 15 0 5 5 3 0 15- 28- 3- 14 3- 3
[Izvērst]N 33460            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
12- 3 9 0 0 0 0 3 6 6 41 2 3- 26- 6 2 2
[Izvērst]N 33480               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33500               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33520               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33560               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12- 3 9 0 0 0 0 3 6 6 41 2 3- 26- 6 2 2
[Izvērst]N 33580               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33600            Tirdzniecības kredīti un avansi
205 74 40- 54 283 106- 50 113 124 11 10- 127 115- 53 97- 87 108
[Izvērst]N 33620               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
14 2 5 3 4 8 14 19 9- 35- 2 1 5 21- 3 4 3
[Izvērst]N 33640               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
191 72 35- 57 278 98- 64 95 115 46 12- 128 110- 75 100- 90 105
[Izvērst]N 33660            Citi aktīvi
60- 70- 59 36- 13- 10 40 7 25- 27- 12 96 38 11 103- 200 5
[Izvērst]N 33680               Centrālā banka
- 25 5 1 6- 13- 1 1 25- 7- 1- 1- 2- 5- 2 0 7 3
[Izvērst]N 33740               MFI (izņemot centrālo banku)
56- 50- 47- 24- 2- 13 53- 55 19- 10- 2- 2 1 27- 6- 15 2
[Izvērst]N 33800               Valdība
22- 21- 11 45 1 5- 1 19 8- 25- 15 81 26 0 0 0- 1
[Izvērst]N 33890               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
5 0- 3 5 2- 2- 10 38 3 4 7 15 15- 13- 1- 18 0
[Izvērst]N 33910               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 5 1 4- 1 1- 2- 20 2 3 0 4 2 0 110- 174 1
[Izvērst]N 34000         Pasīvi
1 970 547- 926- 668 492 282 440 584- 1 814- 1 070 452- 689- 37- 1 597- 49- 119- 342
[Izvērst]N 34020            Cits pašu kapitāls
2- 2 0 0- 1 1- 1 2 0 0- 1- 3 0 2 1 1 1
[Izvērst]N 34060               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34120               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 1
[Izvērst]N 34180               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 2 0 0- 1 1- 1 2 0 0- 1- 3 0 2 1 1 2
[Izvērst]N 34240            Nauda un noguldījumi
2 076 592- 853- 638 571 251- 226 541- 2 352- 895 579- 467- 3- 1 013- 443- 172- 482
[Izvērst]N 34260               Centrālā banka
2 584 1 356- 31 478 604- 36 1 116- 235 55 356 644- 699 710- 994 13 15 89
[Izvērst]N 34280                  Īstermiņa
2 584 1 356- 31 478 604- 36 1 116- 235 55 356 644- 699 710- 994 13 15 89
[Izvērst]N 34300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34320               MFI (izņemot centrālo banku)
- 508- 764- 823- 1 116- 33 287- 1 342 776- 2 406- 1 252- 65 233- 712- 19- 456- 187- 572
[Izvērst]N 34340                  Īstermiņa
- 360- 861- 718- 1 121- 99 368- 1 167 817- 2 444- 1 416- 226 421- 705- 1- 868 11- 109
[Izvērst]N 34400                  Ilgtermiņa
- 148 96- 105 4 66- 81- 175- 41 38 164 161- 188- 7- 18 412- 198- 463
[Izvērst]N 34660            Aizņēmumi
- 285- 125- 69- 166- 119 4 733- 38 38- 195 33- 198- 22- 503 1- 20 12
[Izvērst]N 34680               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34700                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34720                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34740                  Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34760               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34780                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34800                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34820               Valdība
- 34- 55- 27- 55- 33- 51 56- 35- 37- 53- 30- 56- 33- 556- 33- 50- 2
[Izvērst]N 34840                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34860                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34880                  Citi ilgtermiņa
- 34- 55- 27- 55- 33- 51 56- 35- 37- 53- 30- 56- 33- 556- 33- 50- 2
[Izvērst]N 34930               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 297- 13- 38- 42- 19- 1 3- 107 44 55 86 9 9 99- 90- 139- 35
[Izvērst]N 34940                  Īstermiņa
64 40 18 33- 74- 26 14- 3 3 4 33 2 14 51 31- 28 118
[Izvērst]N 35000                  Ilgtermiņa
- 361- 53- 56- 75 55 25- 11- 103 41 50 53 7- 5 49- 121- 111- 153
[Izvērst]N 34950               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
47- 57- 4- 69- 66 55 674 104 32- 196- 24- 151 1- 47 125 169 49
[Izvērst]N 34960                  Īstermiņa
1 11- 3- 58- 28 25 56- 54- 3 3 1- 24 24- 9- 30 4 5
[Izvērst]N 35020                  Ilgtermiņa
45- 67- 1- 11- 38 30 618 159 35- 199- 25- 127- 23- 37 154 166 44
[Izvērst]N 35040            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
11- 3 0 0- 1 0- 2- 7- 1- 1 1 1 0 0- 4- 1 0
[Izvērst]N 35060               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35080               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35100               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35140               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11- 3 0 0- 1 0- 2- 7- 1- 1 1 1 0 0- 4- 1 0
[Izvērst]N 35160               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35180            Tirdzniecības kredīti un avansi
143 125- 9 119 5 8- 91 90 94 179- 85 68- 85 30 184 37 134
[Izvērst]N 35200               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12 0 3 4- 2 3 4 2 3 9 4- 5- 6 5- 4 0 0
[Izvērst]N 35220               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
131 125- 12 115 6 5- 95 88 91 169- 89 73- 79 25 187 36 134
[Izvērst]N 35240            Citi pasīvi
23- 41 6 17 36 18 26- 5 406- 158- 75- 91 72- 112 211 36- 6
[Izvērst]N 35260               Centrālā banka
0 0 0 5- 3- 1 1 0 0 2- 1 0 0 0 2 4 0
[Izvērst]N 35320               MFI (izņemot centrālo banku)
9- 33- 3 9- 6 2 13- 24 41- 50 2 0 101- 100 155- 37- 7
[Izvērst]N 35380               Valdība
- 1 4 13- 1 2 2 9 12 389- 112- 91- 83- 11- 13- 7- 4- 2
[Izvērst]N 35470               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
8- 5- 2 5 36 1 9 3- 6- 5 4- 10- 2- 1 69 59- 5
[Izvērst]N 35490               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
7- 6- 2- 1 7 13- 5 4- 18 6 11 1- 16 2- 7 14 8
[Izvērst]N 35580            Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35600      REZERVES AKTĪVI
6- 3- 404 525 46 179 250 416 97- 118- 21- 89- 34- 2 9- 66 246
[Izvērst]N 35620         Monetārais zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35720         Citi rezerves aktīvi
6- 3- 404 525 46 179 250 416 97- 118- 21- 89- 34- 2 9- 67 245
[Izvērst]N 35740            Nauda un noguldījumi
- 8 24- 49- 34- 11- 40 46- 53 33- 27- 11 28- 43- 21 10- 8 84
[Izvērst]N 35800            Vērtspapīri
14- 27- 355 559 58 220 204 469 65- 91- 10- 117 9 19- 1- 58 161
[Izvērst]N 35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 40000   NOVIRZE
146- 31- 7 33 50 106- 3- 188 248 357 147- 247 39 201 68- 291 64

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)