02 Banku sistēmas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2011
02 / 2011
03 / 2011
04 / 2011
05 / 2011
06 / 2011
07 / 2011
08 / 2011
09 / 2011
10 / 2011
11 / 2011
12 / 2011
01 / 2012
02 / 2012
03 / 2012
04 / 2012
05 / 2012
06 / 2012
07 / 2012
08 / 2012
09 / 2012
10 / 2012
11 / 2012
12 / 2012
01 / 2013
02 / 2013
03 / 2013
04 / 2013
05 / 2013
06 / 2013
07 / 2013
08 / 2013
09 / 2013
10 / 2013
11 / 2013
12 / 2013
Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs)
1 124.2 1 132.3 1 132.0 1 160.5 1 163.5 1 192.5 1 246.4 1 242.7 1 264.4 1 269.9 1 339.8 1 479.8 1 457.9 1 452.5 1 453.0 1 463.0 1 418.9 1 464.6 1 483.8 1 496.7 1 512.2 1 498.9 1 505.7 1 540.1 1 473.1 1 442.4 1 439.7 1 397.7 1 378.9 1 388.7 1 339.9 1 292.3 1 214.4 1 108.1 1 028.2 667.8
Noguldījumi uz nakti
4 172.3 4 255.7 4 117.9 4 140.4 4 240.3 4 311.0 4 239.3 4 376.5 4 342.6 4 379.6 4 881.3 4 720.2 4 649.1 4 717.8 4 670.7 4 625.9 4 580.8 4 740.9 4 821.1 4 904.4 4 927.0 5 049.9 5 212.5 5 334.8 5 444.9 5 486.5 5 319.0 5 488.6 5 547.4 5 690.2 5 717.5 5 836.2 5 811.0 5 955.6 6 209.8 6 758.2
M1
5 296.5 5 388.0 5 250.0 5 301.1 5 403.8 5 503.5 5 485.6 5 619.2 5 607.0 5 649.5 6 221.1 6 200.0 6 107.0 6 170.3 6 123.9 6 088.9 5 999.7 6 205.4 6 304.7 6 401.1 6 439.3 6 548.8 6 718.4 6 874.9 6 918.0 6 928.8 6 758.6 6 886.3 6 926.3 7 078.8 7 057.4 7 128.4 7 025.3 7 063.7 7 238.0 7 426.0
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem
3 431.7 3 422.0 3 510.1 3 387.4 3 419.3 3 236.6 3 218.8 3 183.2 3 171.2 3 041.0 2 545.9 2 682.8 2 694.1 2 748.3 2 750.1 2 843.5 2 886.0 2 797.9 2 704.3 2 703.7 2 538.1 2 496.1 2 460.3 2 360.0 2 277.3 2 295.1 2 257.1 2 210.3 2 134.0 1 989.2 1 929.1 1 881.5 1 826.4 1 797.8 1 760.4 1 849.9
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem
361.6 348.7 356.9 348.5 345.2 342.9 327.7 323.7 322.1 321.1 316.6 312.3 279.9 283.2 286.4 287.4 295.2 301.5 298.1 296.4 297.1 298.7 302.9 306.9 313.2 320.1 333.2 336.7 341.8 348.6 357.6 369.9 384.6 407.2 425.4 447.4
M2
9 089.7 9 158.6 9 116.9 9 036.8 9 168.4 9 083.2 9 032.2 9 126.2 9 100.1 9 011.5 9 083.6 9 195.2 9 080.9 9 201.7 9 160.4 9 219.8 9 180.9 9 304.9 9 307.1 9 401.2 9 274.4 9 343.6 9 481.6 9 541.9 9 508.3 9 544.2 9 349.0 9 433.2 9 402.1 9 416.6 9 344.1 9 379.9 9 236.4 9 268.7 9 423.8 9 723.2
Repo darījumi
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas
118.7 119.7 121.5 117.7 115.4 107.7 103.3 102.4 100.0 99.9 99.5 91.3 96.0 97.5 102.2 98.7 105.9 103.0 92.3 92.5 92.6 94.2 94.2 88.2 92.1 91.6 90.5 88.8 88.2 87.1 81.2 79.5 78.0 75.4 72.7 66.3
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem
29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 189.4 189.4 152.8 0.0 0.0 0.0 0.0 71.9 72.6 71.4 71.1 103.6 110.6 110.4 137.9 171.7 185.3 185.4 216.7 213.1 217.7 214.0 245.2 251.6 220.1
M3
9 237.7 9 307.7 9 267.7 9 183.8 9 313.1 9 220.2 9 164.9 9 257.9 9 229.5 9 140.7 9 212.5 9 475.9 9 366.3 9 451.9 9 262.8 9 318.7 9 286.9 9 407.9 9 471.5 9 566.3 9 438.5 9 508.8 9 679.4 9 740.6 9 710.8 9 773.7 9 611.2 9 707.3 9 675.5 9 720.5 9 638.5 9 677.1 9 528.4 9 589.3 9 748.1 10 009.6
Tīrie ārējie aktīvi
- 1 679.3- 1 538.3- 1 530.2- 1 578.2- 1 437.8- 934.4- 1 098.3- 807.8- 664.3- 773.8- 619.8- 319.9- 260.7 384.3- 187.0- 173.4 91.3 77.1 355.6 538.7 220.5 288.6 537.8 873.2 821.4 869.1 913.6 1 118.7 1 097.6 1 166.9 1 085.8 1 191.9 1 202.9 1 376.2 1 302.4 1 201.0
Kredīti rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
17 539.2 17 349.4 17 176.9 17 018.7 16 971.2 16 802.1 16 782.1 16 752.3 16 699.4 16 643.3 16 554.0 16 177.2 16 099.7 16 006.0 15 292.0 15 263.0 14 823.8 14 853.8 14 832.4 14 865.3 14 827.6 14 810.4 14 751.1 14 464.1 14 425.2 14 387.9 14 265.0 14 157.0 14 163.1 13 899.9 13 852.2 13 839.7 13 702.7 13 598.7 13 612.9 13 537.8
Kredīti valdībai
802.8 795.0 814.6 846.5 819.0 816.2 844.9 870.4 853.3 868.1 768.4 690.2 717.4 695.9 701.0 690.7 692.4 713.3 707.9 720.1 742.2 771.5 772.3 788.3 781.9 678.3 689.5 657.9 699.6 722.1 733.2 748.0 754.0 749.9 761.9 778.3
Centrālās valdības noguldījumi
2 549.1 2 413.3 2 284.3 2 270.9 2 241.0 2 583.4 2 674.3 2 929.4 2 890.7 2 851.3 2 280.7 1 361.7 1 439.7 2 035.8 1 836.8 1 805.3 1 911.5 1 794.5 1 909.2 2 074.3 1 829.4 1 767.9 1 754.3 1 831.7 1 839.1 1 638.0 1 711.3 1 731.2 1 843.6 1 730.5 1 706.5 1 827.0 1 862.7 1 866.0 1 625.9 1 276.0
Ilgāka termiņa finanšu saistības
3 306.6 3 305.2 3 333.6 3 337.9 3 300.9 3 339.1 3 354.7 3 406.4 3 509.7 3 543.9 3 515.9 3 721.8 3 741.7 3 686.7 3 195.1 3 202.2 3 422.9 3 508.7 3 527.4 3 567.7 3 620.2 3 675.3 3 665.6 3 678.6 3 703.5 3 744.1 3 679.1 3 707.4 3 705.7 3 699.9 3 724.5 3 741.7 3 777.0 3 805.6 3 839.3 3 812.9

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Banku sistēmas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)