01 Latvijas Bankas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē
9 928.9 9 391.9 9 702.3 10 128.2 9 696.7 9 729.3 8 461.7 8 679.0 8 673.9 8 842.0 8 880.0 9 689.3 9 060.4 9 053.6 8 836.0 8 962.2 8 759.2 8 984.8 9 239.9 9 279.6 9 508.9 9 744.2 9 711.0 10 433.6 10 275.7 10 189.0 10 165.4 10 038.2 10 094.5 9 965.7 9 511.1 9 556.6 9 816.5
Skaidrā nauda apgrozībā
4 332.3 4 333.1 4 394.7 4 403.7 4 422.1 4 461.3 4 492.0 4 505.7 4 513.8 4 531.5 4 544.2 4 639.2 4 464.5 4 472.1 4 490.9 4 539.0 4 547.2 4 577.1 4 616.6 4 619.1 4 627.6 4 649.6 4 673.0 4 772.9 4 703.0 4 687.5 4 815.6 4 885.0 4 953.8 4 994.5 5 044.2 5 063.8 5 073.6
Kredītiestāžu tekošie konti
5 596.6 5 058.8 5 307.6 5 724.5 5 274.6 5 268.0 3 969.7 4 173.3 4 160.1 4 310.5 4 335.8 5 050.1 4 595.9 4 581.5 4 345.1 4 423.2 4 212.0 4 407.7 4 623.3 4 660.5 4 881.3 5 094.6 5 038.0 5 660.7 5 572.7 5 501.5 5 349.8 5 153.2 5 140.7 4 971.2 4 466.9 4 492.8 4 742.9
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kredīti
8 834.4 9 171.0 8 937.3 9 013.3 9 071.9 8 967.8 9 035.5 9 066.9 9 123.0 9 173.9 9 169.1 9 178.6 9 217.4 9 215.9 9 228.5 9 255.3 9 256.8 9 117.9 9 157.9 9 037.8 9 051.7 9 121.7 9 132.9 9 193.9 9 167.4 9 183.6 9 239.3 9 584.5 9 984.7 11 527.1 11 810.9 11 959.5 12 211.3
Eiro zonas MFI
506.5 746.2 491.5 478.6 504.6 302.2 338.1 275.1 273.5 305.0 283.6 256.6 264.2 274.5 280.2 276.6 272.7 262.9 266.8 260.1 238.2 258.6 298.7 305.0 326.4 305.4 297.3 295.6 307.4 1 495.3 1 457.5 1 455.2 1 530.6
Eiro zonas valdības sektoram
2 130.1 2 162.4 2 120.3 2 136.9 2 172.6 2 221.0 2 255.9 2 268.3 2 269.3 2 280.7 2 283.1 2 283.1 2 290.3 2 276.2 2 283.4 2 310.9 2 340.6 2 208.8 2 243.2 2 118.7 2 150.1 2 192.3 2 196.3 2 243.2 2 230.4 2 233.7 2 281.0 2 467.1 2 660.1 2 835.9 4 342.5 4 390.1 4 429.4
Citiem eiro zonas rezidentiem
6 197.8 6 262.4 6 325.5 6 397.8 6 394.7 6 444.6 6 441.5 6 523.5 6 580.2 6 588.2 6 602.4 6 638.9 6 662.9 6 665.2 6 664.9 6 667.8 6 643.5 6 646.2 6 647.9 6 659.0 6 663.4 6 670.8 6 637.9 6 645.7 6 610.6 6 644.5 6 661.0 6 821.8 7 017.2 7 195.9 6 010.9 6 114.2 6 251.3
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas
3 813.3 3 927.2 3 909.0 3 993.5 4 042.6 3 952.5 3 956.2 3 979.3 3 976.7 4 071.7 3 957.2 3 907.1 3 958.3 3 991.3 4 020.1 4 031.6 4 031.8 4 023.6 4 175.4 4 206.3 4 239.5 4 169.1 4 213.4 4 068.2 4 264.3 4 259.4 4 356.4 4 467.6 4 333.5 4 313.0 4 265.9 4 341.6 4 421.2
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas
25.4 6.7 4.6 1.1 1.1 1.6 1.3 11.2 5.5 1.0 1.0 131.8 241.2 305.6 756.8 1 508.2 1 567.0 1 713.5 1 714.2 1 922.8 2 029.2 1 993.8 1 985.3 1 949.6 2 101.7 2 129.3 2 050.9 2 093.3 2 095.5 2 130.0 2 238.5 2 265.1 2 327.9

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Latvijas Bankas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)