02 Banku sistēmas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
Latvijas devums M1 - Noguldījumi uz nakti
10 815.0 11 020.3 10 838.4 10 917.1 10 649.8 10 730.0 11 536.0 11 626.2 11 515.1 11 672.8 11 731.0 12 347.1 12 291.8 12 332.6 12 503.1 12 501.7 12 446.7 12 529.9 12 680.5 12 777.0 12 447.9 12 668.7 12 714.4
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem
1 033.1 1 076.6 1 088.0 1 167.2 1 186.1 1 148.5 1 198.4 1 186.5 1 140.4 1 110.8 1 196.2 1 282.5 1 260.5 1 269.2 1 231.5 1 237.9 1 253.5 1 258.7 1 370.1 1 427.5 1 288.1 1 326.6 1 260.9
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem
954.7 954.9 953.5 948.4 938.6 941.8 931.3 922.4 926.7 934.2 936.2 938.5 948.0 954.2 949.6 945.2 950.9 952.5 953.5 961.3 964.4 957.1 962.9
Latvijas devums M2
12 802.8 13 051.8 12 879.9 13 032.8 12 774.5 12 820.3 13 665.7 13 735.1 13 582.2 13 717.7 13 863.4 14 568.1 14 500.3 14 556.0 14 684.3 14 684.8 14 651.1 14 741.0 15 004.1 15 165.7 14 700.4 14 952.4 14 938.2
Repo darījumi
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem
43.4 17.8 19.3 20.1 22.6 22.8- 12.3- 12.3- 11.0- 11.1- 11.1- 13.7- 12.3- 13.1- 8.7- 8.7- 38.8- 38.7- 38.8- 38.9- 38.9- 39.7- 9.8
Latvijas devums M3
12 846.2 13 069.6 12 899.2 13 052.8 12 797.1 12 843.2 13 653.5 13 722.8 13 571.1 13 706.6 13 852.3 14 554.4 14 488.0 14 542.9 14 675.5 14 676.1 14 612.3 14 702.3 14 965.3 15 126.9 14 661.5 14 912.7 14 928.4
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
9 039.4 8 503.3 7 200.6 6 753.6 6 718.3 6 402.2 6 096.2 6 099.6 6 230.7 6 403.9 6 201.1 5 992.6 6 356.1 6 554.1 6 636.0 6 377.4 6 427.8 6 381.0 6 558.0 6 629.0 6 371.3 6 215.9 6 245.2
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)
8 925.8 7 665.6 6 795.8 6 172.8 5 783.1 5 542.2 3 610.3 3 605.5 3 677.8 3 777.3 3 497.7 3 661.5 3 651.5 3 654.7 3 762.7 4 240.5 4 108.2 4 149.4 4 092.4 4 213.1 4 231.4 4 108.7 3 934.2
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
113.6 837.7 404.7 580.7 935.2 859.9 2 485.9 2 494.1 2 552.9 2 626.6 2 703.4 2 331.1 2 704.5 2 899.4 2 873.3 2 137.0 2 319.6 2 231.6 2 465.6 2 416.0 2 139.9 2 107.2 2 311.0
Kredīts eiro zonas valstu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
13 912.0 13 925.5 13 869.3 13 788.8 13 802.9 13 935.5 13 047.9 13 126.5 13 139.4 13 180.3 13 257.2 13 276.5 13 341.2 13 312.7 13 263.5 13 347.8 13 468.6 13 397.5 13 416.3 13 478.8 13 434.5 13 463.9 13 340.6
Kredīti eiro zonas valstu valdībām
3 282.5 3 362.8 3 203.2 3 146.9 3 199.9 3 192.7 3 113.6 3 108.0 3 129.9 3 153.6 3 191.4 3 336.8 3 371.5 3 229.0 3 279.6 3 316.4 3 361.5 3 207.7 3 255.0 3 145.6 3 205.3 3 262.5 3 248.8
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi
841.1 1 041.1 899.4 956.4 1 182.3 1 158.7 1 245.4 905.9 954.0 771.0 1 120.0 940.5 841.8 939.0 866.7 923.0 1 489.6 1 824.9 1 833.1 1 812.9 1 735.7 1 721.9 1 459.0
Ilgāka termiņa finanšu saistības
3 949.1 3 926.3 3 849.0 3 863.3 3 854.3 3 865.0 3 485.6 3 525.5 3 531.4 3 554.5 3 602.3 3 707.5 3 757.9 3 808.0 3 767.1 3 791.4 3 723.9 3 802.5 3 853.4 3 992.0 3 977.2 3 919.1 3 903.1

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Banku sistēmas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)