03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" un "02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas. Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Turētājs
Turētāja sektors
Emitenta rezidences dalījums
Emitenta sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
Turētājs(Augoši)[Filtrēt]
Turētāja sektors(Augoši)[Filtrēt]
Emitenta rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Emitenta sektors(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
IV / 2018
III / 2018
II / 2018
I / 2018
IV / 2017
III / 2017
II / 2017
I / 2017
IV / 2016
III / 2016
II / 2016
I / 2016
IV / 2015
III / 2015
II / 2015
I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
17 518 17 363 17 358 17 224 17 407 19 108 17 799 16 860 17 157 17 548 16 338 16 765 16 154 15 105 14 010 13 890 13 173
 
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības (kopā)
156 151 148 111 91 95 88 91 99 102 90 112 102 102 115 110 121
 
[Izvērst]REZIDENTI
45 43 50 47 43 49 42 44 40 53 56 66 67 76 101 103 112
[Izvērst]NEREZIDENTI
111 108 98 64 48 46 46 47 59 49 34 46 35 26 14 7 9
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (kopā)
17 057 16 921 16 916 16 829 17 032 18 721 17 407 16 457 16 746 16 730 15 539 15 919 15 271 14 227 13 112 12 997 12 353
 
[Izvērst]REZIDENTI
2 301 2 492 2 555 2 645 2 530 2 755 2 735 2 745 2 640 2 588 2 324 2 491 2 308 2 256 2 227 2 310 1 866
[Izvērst]NEREZIDENTI
14 756 14 429 14 361 14 184 14 502 15 966 14 672 13 712 14 106 14 142 13 215 13 428 12 963 11 971 10 885 10 687 10 487
[Sakļaut]Valdība (kopā)
50 51 58 62 62 64 64 65 67 462 463 495 545 545 547 556 477
 
[Izvērst]REZIDENTI
48 50 57 60 60 62 62 63 64 459 460 493 544 544 545 554 475
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2
[Sakļaut]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (kopā)
255 240 236 222 222 228 240 247 245 254 246 239 236 231 236 227 222
 
[Izvērst]REZIDENTI
76 75 78 63 71 73 81 84 79 87 83 84 87 85 83 87 82
[Izvērst]NEREZIDENTI
179 165 158 159 151 155 159 163 166 167 163 155 149 146 153 140 140
[Sakļaut]PĀRĒJĀ PASAULE (kopā)
7 857 6 973 6 927 6 535 5 937 6 533 6 525 6 459 6 336 6 622 6 245 6 171 5 518 5 609 5 586 5 009 5 654
 
[Sakļaut]Visi turētāja sektori (kopā)
7 857 6 973 6 927 6 535 5 937 6 533 6 525 6 459 6 336 6 622 6 245 6 171 5 518 5 609 5 586 5 009 5 654
 
[Izvērst]REZIDENTI
7 857 6 973 6 927 6 535 5 937 6 533 6 525 6 459 6 336 6 622 6 245 6 171 5 518 5 609 5 586 5 009 5 654
[Sakļaut]KOPĀ (kopā)
10 334 9 639 9 671 9 353 8 647 9 477 9 449 9 400 9 165 9 815 9 174 9 310 8 528 8 575 8 546 8 066 8 194
 
[Sakļaut]Visi turētāja sektori (kopā)
10 334 9 639 9 671 9 353 8 647 9 477 9 449 9 400 9 165 9 815 9 174 9 310 8 528 8 575 8 546 8 066 8 194
 
[Izvērst]REZIDENTI
10 334 9 639 9 671 9 353 8 647 9 477 9 449 9 400 9 165 9 815 9 174 9 310 8 528 8 575 8 546 8 066 8 194

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)