04 Citu finanšu sabiedrību dati

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
IV / 2018
III / 2018
II / 2018
I / 2018
IV / 2017
III / 2017
II / 2017
I / 2017
IV / 2016
III / 2016
II / 2016
I / 2016
IV / 2015
III / 2015
II / 2015
I / 2015
Neto ārējie aktīvi
2 663 2 154 2 255 3 654 3 642 3 423 3 120 2 839 2 609 2 279 1 964 1 730 1 651 1 506 1 346 1 328 1 375
Prasības pret nerezidentiem
6 785 6 184 6 277 5 752 5 607 5 087 4 854 4 556 4 326 3 920 3 588 3 391 3 286 3 068 2 931 2 960 2 949
mīnus: Saistības pret nerezidentiem
4 121 4 030 4 022 2 097 1 964 1 663 1 733 1 717 1 717 1 640 1 623 1 661 1 635 1 562 1 584 1 632 1 574
Iekšzemes prasības
8 113 7 672 7 622 6 039 5 924 6 915 7 102 6 336 6 425 6 360 6 230 6 095 5 651 5 638 5 621 5 601 5 655
Neto prasības pret valdību
429 490 649 544 521 494 569 606 630 648 595 680 661 705 779 795 883
Prasības pret valdību
458 520 679 552 528 502 578 613 638 656 603 687 668 713 784 799 923
mīnus: Saistības pret valdību
29 30 29 7 7 8 8 6 8 8 8 7 7 8 5 4 40
Prasības pret noguldījumus piesaistošajām institūcijām
2 557 2 181 1 874 1 030 1 078 1 513 1 492 1 433 1 547 1 595 1 862 1 690 1 616 1 496 1 247 918 901
Prasības pret pārējiem sektoriem
5 097 4 971 5 068 4 456 4 317 4 899 5 031 4 289 4 238 4 108 3 764 3 716 3 366 3 428 3 589 3 882 3 830
Saistības pret rezidentu noguldījumus piesaistošajām institūcijām
1 332 1 334 1 353 1 365 1 308 1 340 1 208 1 161 1 096 1 118 1 074 1 037 982 711 687 691 644
Pārējās iekšzemes saistības (izņemot tās, kas ietvertas pozīcijā Pārējās pozīcijas (neto))
6 072 5 582 5 665 5 242 5 031 5 578 5 341 4 698 4 609 4 435 4 206 4 033 3 895 3 911 3 770 3 742 3 793
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri
3 861 3 522 3 546 3 566 3 580 3 583 3 720 3 514 3 425 3 140 2 961 2 818 2 745 2 711 2 690 2 700 2 748
Pārējās pozīcijas (neto)
- 40- 75- 30- 199- 204- 194- 342- 204- 280- 719- 348- 346- 294- 228- 228- 292- 296

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)