02 MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtie kredīti (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

0201 Ne-MFI izsniegtie kredīti rezidences, sektoru, apakšsektoru un mērķa, valūtu grupu un termiņu dalījumā

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Kredīti sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā
Valūtu grupu dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
Termiņš(Augoši)
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]09 / 2020
[Sakļaut]Pieprasījuma
[Sakļaut]Ar sākotnējo termiņu
Ar sākotnējo termiņu (kopā)
[Sakļaut]Reversie repo darījumi
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
[Sakļaut]Rezidenti (kopā)
1 663.2 322.5 459.9 2 151.1 6 840.0 9 773.5 0.0
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
733.2 57.8 120.0 217.3 122.8 517.9
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
733.2 57.8 120.0 217.3 122.8 517.9
 
Eiro
730.9 46.2 117.5 217.3 122.3 503.3
Ārvalstu valūtās
2.3 11.6 2.5 0.5 14.6
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrībām (kopā)
774.5 257.4 312.4 1 676.8 2 161.1 4 407.7
 
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrībām (kopā)
0.5 1.9 131.1 87.8 503.9 724.7
 
Eiro
0.5 1.9 131.1 87.8 503.9 724.7
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (kopā)
774.0 255.5 181.3 1 589.0 1 657.2 3 683.0
 
Eiro
726.3 255.5 181.3 1 586.8 1 655.9 3 679.5
Ārvalstu valūtās
47.7 0.0 2.2 1.3 3.5
[Sakļaut]Mājsaimniecībām (i) (kopā)
155.5 7.3 27.5 257.0 4 556.1 4 847.9 0.0
 
[Sakļaut]Kredīts mājokļa iegādei (kopā)
37.1 1.6 3.5 44.7 4 055.1 4 104.9
 
Eiro
34.1 1.6 3.5 44.6 4 001.1 4 050.8
Ārvalstu valūtās
3.0 0.0 0.1 54.0 54.1
[Sakļaut]Patēriņa kredīts (kopā)
94.3 4.3 18.7 181.3 162.7 367.0
 
Eiro
94.0 4.0 18.3 181.3 162.4 366.0
Ārvalstu valūtās
0.3 0.3 0.4 0.0 0.3 1.0
[Sakļaut]Pārējie kredīti (kopā)
24.1 1.4 5.3 31.0 338.3 376.0 0.0
 
Eiro
23.3 1.4 5.3 31.0 326.3 364.0 0.0
Ārvalstu valūtās
0.8 0.0 12.0 12.0
[Sakļaut]Nerezidenti (kopā)
445.4 198.2 6.6 146.1 394.6 745.5 1.4
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
175.0 1.0 8.5 19.7 29.2
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
175.0 1.0 8.5 19.7 29.2
 
Eiro
115.2 8.5 16.7 25.2
Ārvalstu valūtās
59.8 1.0 3.0 4.0
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrībām (kopā)
231.7 197.6 1.7 100.3 278.0 577.6 1.0
 
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (kopā)
231.7 197.6 1.7 100.3 278.0 577.6 1.0
 
Eiro
169.1 20.0 1.7 93.5 251.9 367.1
Ārvalstu valūtās
62.6 177.6 6.8 26.1 210.5 1.0
[Sakļaut]Mājsaimniecībām (i) (kopā)
38.7 0.6 3.9 37.3 96.9 138.7 0.4
 
[Sakļaut]Kredīts mājokļa iegādei (kopā)
3.2 0.2 0.0 6.7 66.4 73.3
 
Eiro
3.0 0.2 0.0 6.7 62.5 69.4
Ārvalstu valūtās
0.2 3.9 3.9
[Sakļaut]Patēriņa kredīts (kopā)
3.8 0.0 0.0 0.3 2.3 2.6
 
Eiro
2.2 0.0 0.0 0.3 2.3 2.6
Ārvalstu valūtās
1.6 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Pārējie kredīti (kopā)
31.7 0.4 3.9 30.3 28.2 62.8 0.4
 
Eiro
11.4 0.4 3.9 30.3 27.7 62.3 0.4
Ārvalstu valūtās
20.3 0.5 0.5 0.0

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)