01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

0102 MFI (izņemot Latvijas Banku) bilances galveno pozīciju laikrinda

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
12 / 2014
01 / 2015
02 / 2015
03 / 2015
04 / 2015
05 / 2015
06 / 2015
07 / 2015
08 / 2015
09 / 2015
10 / 2015
11 / 2015
12 / 2015
01 / 2016
02 / 2016
03 / 2016
04 / 2016
05 / 2016
06 / 2016
07 / 2016
08 / 2016
09 / 2016
10 / 2016
11 / 2016
12 / 2016
01 / 2017
02 / 2017
03 / 2017
04 / 2017
05 / 2017
06 / 2017
07 / 2017
08 / 2017
09 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
30 852.1 30 765.1 30 926.2 31 238.1 31 253.0 31 680.7 31 419.9 31 461.9 31 265.6 31 596.2 31 889.4 32 743.0 31 932.7 31 858.5 31 880.7 30 878.1 30 556.0 30 448.0 30 459.4 30 051.3 29 809.6 29 535.8 30 123.3 30 029.6 29 428.1 29 427.3 29 333.0 29 024.8 29 097.8 28 556.7 28 736.6 28 346.4 28 512.5 27 383.9 28 397.7 28 274.5 28 300.7 28 292.7 27 245.5 25 621.6 25 060.6 24 623.9 24 389.0 21 645.5 21 798.6 21 858.0 22 021.9 21 998.5 22 794.2 22 602.2 22 603.0 22 447.0 22 259.9 22 124.7 22 158.7 22 367.6 22 495.1 22 474.8 22 615.5 22 268.1 22 722.8 22 285.6 21 810.6 21 504.2
 
[Izvērst]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ
2 680.4 1 452.6 2 037.1 2 134.2 2 768.6 2 801.4 2 896.5 2 945.3 2 983.1 3 371.7 3 392.7 3 645.1 5 022.2 4 182.8 4 364.8 3 766.6 3 991.8 3 936.0 3 276.6 3 871.9 3 815.5 4 114.0 4 413.7 4 472.5 4 422.6 4 129.6 4 221.1 4 026.4 4 515.6 4 219.5 4 219.8 4 019.0 4 282.8 4 375.9 5 331.0 5 275.6 5 980.8 5 845.2 5 310.8 5 569.4 5 978.6 5 528.8 5 500.2 4 204.3 4 373.7 4 295.0 4 391.0 4 321.2 4 943.7 4 433.9 4 389.6 4 080.4 4 133.7 3 858.3 4 035.2 4 243.7 4 236.3 4 441.5 4 637.3 4 574.0 5 194.7 5 074.7 4 981.1 4 824.2
[Izvērst]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU
7 395.5 7 934.3 7 304.0 6 900.0 6 194.8 6 462.3 6 278.3 6 296.6 6 102.9 6 360.1 6 523.7 6 672.8 4 432.9 5 206.8 5 034.0 4 829.3 4 305.3 4 326.6 5 054.9 4 361.2 4 314.5 3 748.8 4 165.8 3 916.7 3 368.5 3 780.8 3 930.4 3 839.3 3 701.1 3 569.7 3 942.8 3 709.1 3 593.4 3 043.5 2 870.5 2 815.0 2 298.5 2 721.2 2 524.9 2 127.5 1 664.4 1 768.8 1 577.2 1 384.4 1 304.0 1 419.2 1 362.3 1 310.3 1 244.6 1 499.0 1 667.6 1 775.6 1 372.8 1 391.3 1 372.2 1 370.1 1 383.5 1 160.6 1 084.3 1 036.8 1 076.7 1 005.9 1 149.4 1 117.2
[Izvērst]KREDĪTI
14 626.6 14 752.9 14 703.5 14 757.8 14 703.8 14 814.2 14 701.9 14 688.9 14 738.3 14 775.6 14 709.1 14 774.3 14 612.2 14 540.7 14 554.2 14 607.2 14 695.1 14 866.4 14 960.7 15 005.6 15 039.4 15 033.1 14 996.0 15 093.2 15 048.7 15 034.4 15 043.3 15 065.4 14 978.8 14 986.6 14 933.0 14 951.9 15 051.1 14 449.5 14 558.4 14 482.0 14 344.3 14 277.5 14 269.6 14 167.4 14 031.1 14 007.8 14 098.6 13 350.7 13 446.5 13 423.7 13 449.5 13 483.9 13 454.5 13 471.4 13 423.2 13 366.5 13 426.4 13 529.6 13 447.6 13 449.5 13 490.8 13 492.1 13 491.4 13 352.2 13 031.7 13 031.6 12 814.5 12 730.8
[Izvērst]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU
4 518.0 4 941.0 5 210.3 5 678.0 5 781.9 5 826.5 5 842.3 5 819.1 5 782.4 5 409.9 5 526.9 5 814.5 6 077.5 6 069.3 6 019.2 5 830.0 5 763.9 5 466.8 5 466.6 5 131.6 5 009.9 4 997.5 4 827.6 4 838.3 4 904.2 4 760.2 4 521.1 4 503.7 4 321.5 4 252.0 4 106.9 4 137.6 4 062.5 3 980.0 4 083.2 4 190.6 4 166.7 3 957.5 3 428.7 2 239.1 1 911.1 1 840.1 1 773.1 1 510.6 1 489.8 1 512.1 1 604.9 1 676.7 1 875.2 1 939.5 1 850.3 1 904.1 1 986.4 2 026.5 1 987.5 1 997.7 2 054.6 2 037.7 2 095.0 2 033.0 2 087.1 2 018.2 1 871.4 1 834.6
[Izvērst]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU
269.4 306.1 310.4 292.3 288.2 140.2 135.3 133.2 128.5 134.5 136.0 138.7 107.7 174.8 175.6 188.3 193.0 192.5 107.6 111.9 112.9 113.3 115.2 115.7 107.9 106.5 107.6 102.2 74.0 72.9 73.1 78.9 80.6 81.8 83.8 79.8 79.4 81.2 81.5 70.9 68.1 69.7 71.2 49.7 54.8 57.5 71.4 73.1 72.8 74.3 75.4 76.8 79.2 78.5 81.4 84.0 85.7 84.6 84.4 80.1 73.3 81.5 54.2 47.7
[Izvērst]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO  UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ
534.7 523.7 525.7 533.8 542.8 694.7 696.3 687.8 688.0 701.1 703.5 702.1 718.3 715.6 722.8 696.7 699.1 701.6 704.1 695.3 703.8 694.0 696.8 696.8 715.4 720.7 723.0 718.1 747.6 744.4 744.8 763.3 761.2 764.6 800.4 794.2 783.8 733.3 694.8 698.5 718.4 722.2 710.0 518.5 516.1 517.1 516.2 515.3 521.4 499.2 499.9 500.5 501.7 501.2 487.8 485.1 488.8 490.4 488.2 465.5 466.2 410.2 342.8 342.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
126.0 125.1 123.9 137.9 138.7 140.2 140.1 139.7 140.2 139.1 163.3 163.8 167.4 166.9 169.6 167.6 167.3 168.1 168.7 168.8 169.1 176.6 176.6 176.1 176.4 175.8 176.7 177.2 174.5 174.8 177.0 175.6 175.4 175.0 175.2 175.7 174.4 174.7 191.4 190.6 187.4 187.8 186.8 184.1 183.7 183.9 184.0 183.6 182.5 240.2 241.8 249.9 250.0 248.7 247.5 247.2 245.4 243.7 241.7 229.8 220.0 221.2 213.9 212.2
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
701.5 729.4 711.3 804.1 834.2 801.2 729.2 751.3 702.2 704.2 734.2 831.7 794.5 801.6 840.5 792.4 740.5 790.0 720.2 705.0 644.5 658.5 731.6 720.3 684.4 719.3 609.8 592.5 584.7 536.8 539.2 511.0 505.5 513.6 495.2 461.6 472.8 502.1 743.8 558.2 501.5 498.7 471.9 443.2 430.0 449.5 442.6 434.4 499.5 444.7 455.2 493.2 509.7 490.6 499.5 490.3 510.0 524.2 493.2 496.7 573.1 442.3 383.3 394.7
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
30 852.0 30 765.3 30 926.0 31 238.4 31 253.3 31 680.9 31 419.4 31 461.9 31 265.5 31 596.1 31 889.5 32 743.2 31 932.8 31 858.0 31 880.4 30 878.4 30 556.4 30 447.9 30 459.3 30 051.2 29 809.6 29 535.8 30 123.3 30 028.9 29 428.5 29 427.3 29 332.4 29 025.1 29 097.3 28 557.1 28 736.6 28 346.6 28 513.0 27 383.5 28 397.7 28 274.4 28 300.7 28 292.9 27 245.2 25 622.2 25 060.4 24 623.2 24 388.8 21 645.3 21 798.7 21 858.6 22 021.7 21 998.7 22 794.1 22 602.2 22 603.1 22 446.3 22 259.8 22 124.6 22 158.3 22 367.0 22 494.7 22 474.8 22 615.5 22 267.6 22 722.3 22 285.6 21 809.7 21 503.3
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
85.5 85.5 85.5 160.5 170.5 170.5 200.5 201.5 200.5 235.5 235.5 230.5 263.7 253.7 245.0 245.0 245.0 245.0 234.3 234.3 234.3 244.7 244.7 244.7 257.2 257.2 244.7 244.7 244.7 244.7 244.7 244.7 244.7 244.7 244.7 244.8 244.7 244.7 491.9 247.7 247.7 247.7 58.8 58.8 58.8 43.3 54.5 54.5 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.8 32.3 32.3 32.3 12.3 12.3 12.3 12.3 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU
3 666.2 3 831.8 3 693.4 3 636.7 3 558.6 3 650.2 3 704.1 3 586.6 3 430.3 3 296.7 3 245.6 3 361.4 3 168.3 3 266.1 3 062.1 3 070.8 3 106.0 3 113.7 3 138.7 3 334.0 3 186.4 3 135.6 3 075.3 2 976.6 2 923.9 3 163.1 3 023.6 3 033.1 3 138.0 3 135.1 3 518.4 3 378.2 3 251.3 2 418.7 3 083.1 2 846.3 2 899.7 2 676.8 2 542.9 2 540.5 2 240.9 2 113.9 2 166.1 2 206.9 2 281.0 2 444.9 2 523.1 2 378.6 2 536.4 2 339.4 2 315.9 2 031.7 1 995.0 2 010.0 1 983.5 1 945.9 1 837.7 1 876.2 1 830.2 1 621.8 1 602.9 1 357.5 1 177.5 1 041.5
[Izvērst]NOGULDĪJUMI
21 970.4 21 665.9 21 886.0 22 104.2 22 210.9 22 453.6 22 175.0 22 338.5 22 289.6 22 662.1 22 892.8 23 515.9 22 943.1 22 652.1 22 854.4 22 083.9 21 803.7 21 965.9 22 027.3 21 391.9 21 349.0 21 127.6 21 670.6 21 650.6 21 116.2 20 872.9 20 957.3 20 731.1 20 682.2 20 257.7 20 089.9 19 777.9 20 055.0 19 602.9 19 939.9 19 943.8 20 102.0 20 351.4 19 235.6 17 903.8 17 707.4 17 475.0 17 380.1 15 407.9 15 502.4 15 327.2 15 446.5 15 542.0 16 200.1 16 099.8 16 104.2 16 173.7 16 033.4 16 019.2 16 087.2 16 331.0 16 553.9 16 036.0 16 276.7 16 128.7 16 692.1 16 673.9 16 801.7 16 654.5
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
513.3 537.4 599.1 627.9 611.3 626.0 562.1 639.2 632.4 614.1 639.0 655.9 683.3 685.4 699.7 682.9 685.2 691.3 703.0 689.7 687.4 685.6 657.0 687.9 710.1 698.6 682.4 701.3 696.2 683.5 640.6 668.8 662.3 643.1 680.9 691.2 666.1 639.1 552.5 549.9 555.7 562.6 562.1 134.4 134.6 134.8 135.5 135.4 135.1 135.0 135.2 135.7 135.8 135.9 135.3 135.9 136.3 136.7 135.9 136.3 135.5 136.0 98.7 98.8
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
571.6 581.1 568.2 755.3 686.5 695.4 695.5 590.8 588.3 618.3 667.5 751.6 660.4 685.9 688.4 729.1 689.7 794.8 687.9 716.4 637.8 609.5 703.0 679.0 646.4 619.9 621.5 563.5 723.6 564.0 568.8 581.9 582.4 532.1 526.1 656.3 502.8 529.7 570.9 610.2 547.9 489.6 510.1 483.2 446.6 517.5 451.8 463.1 475.3 551.3 564.0 696.0 655.3 635.2 611.1 592.1 582.3 1 045.3 983.4 1 012.5 1 057.5 930.9 537.3 543.2
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
946.1 947.9 942.6 950.7 946.0 943.1 933.2 934.8 929.1 922.8 916.3 902.4 875.3 886.5 890.4 862.9 844.8 826.7 812.2 800.8 791.5 786.3 785.4 779.4 768.6 760.8 766.7 783.4 775.0 758.1 762.7 751.8 747.3 733.5 719.8 716.0 719.2 687.2 685.4 696.4 654.9 643.3 619.3 584.4 584.8 586.6 584.4 574.4 554.2 551.5 534.2 541.8 553.6 547.0 559.5 562.9 558.9 558.5 624.5 642.2 562.6 554.6 406.0 422.7
[Izvērst]NAUDAS TIRGUS FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS
45.4 28.5 17.9 15.7 13.4 11.3 5.9 0.0 0.0
[Izvērst]KAPITĀLS UN REZERVES
3 053.5 3 087.2 3 133.3 2 987.4 3 056.1 3 130.8 3 143.1 3 170.5 3 195.3 3 246.6 3 292.8 3 325.5 3 338.7 3 428.3 3 440.4 3 203.8 3 182.0 2 810.5 2 855.9 2 884.1 2 923.2 2 946.5 2 987.3 3 010.7 3 006.1 3 054.8 3 036.2 2 968.0 2 837.6 2 914.0 2 911.5 2 943.3 2 970.0 3 208.5 3 203.2 3 176.0 3 166.2 3 164.0 3 166.0 3 073.7 3 105.9 3 091.1 3 092.3 2 769.7 2 790.5 2 804.3 2 825.9 2 850.7 2 854.1 2 886.3 2 910.7 2 828.5 2 847.8 2 738.5 2 749.4 2 766.9 2 793.3 2 809.8 2 752.5 2 713.8 2 659.4 2 632.7 2 788.5 2 742.6
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
1 523.4 1 555.4 1 576.0 1 582.6 1 557.8 1 675.6 1 715.9 1 744.5 1 595.7 1 555.3 1 652.2 1 678.8 1 701.3 1 680.2 1 708.5 1 596.5 1 538.9 1 485.8 1 459.2 1 483.3 1 421.4 1 463.4 1 369.3 1 250.5 827.0 812.9 806.6 799.4 787.5 726.7 733.6 691.1 741.2 718.5 704.8 710.6 710.4 732.3 737.2 1 113.4 994.4 933.9 883.2 822.5 811.2 837.0 881.1 917.7 945.6 964.9 991.9 1 066.6 1 125.3 1 185.9 843.6 848.4 928.3 913.8 867.1 818.7 805.6 792.1 698.2 679.0
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
1 523.1 1 555.2 1 575.8 1 582.6 1 557.9 1 675.6 1 716.0 1 744.5 1 595.7 1 555.4 1 652.2 1 678.7 1 701.2 1 680.1 1 708.5 1 596.4 1 539.0 1 485.9 1 459.1 1 483.3 1 421.3 1 463.4 1 369.2 1 250.6 827.0 812.9 806.8 799.6 787.7 726.8 733.8 691.1 741.3 718.6 704.7 710.6 710.5 732.4 737.3 1 113.5 994.4 934.0 883.1 822.6 811.1 837.1 881.2 917.6 945.5 965.0 991.8 1 066.4 1 125.4 1 186.0 843.7 848.2 928.3 913.8 867.2 818.6 805.5 792.1 698.2 679.0

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)