02 Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana bezskaidrā naudā
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtas
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjomi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Apjomi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Valūtas(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
USD par EUR
14 403.112 324.112 857.512 987.413 112.113 929.912 614.812 886.88 814.211 926.79 800.67 215.78 712.18 756.27 889.9
GBP par EUR
1 166.3743.8568.0523.0615.4652.0952.2777.4714.6829.1832.5636.2731.1791.3489.4
Pārējās valūtas (izņemot USD un GBP) par EUR
1 712.31 916.52 646.42 910.42 138.62 504.93 625.32 437.62 472.12 718.62 135.02 350.41 494.31 614.91 749.5
RUB par USD
1 409.21 913.52 502.14 912.63 065.31 117.32 246.4766.8360.5369.8334.4380.453.333.3175.6
GBP par USD
828.0980.71 497.91 179.5572.3517.2634.3401.6405.4577.0562.7442.6139.6116.1194.0
SEK par USD
12.04.66.810.617.013.225.828.725.07.33.81.41.70.91.9
Pārējās valūtas (izņemot EUR, RUB, GBP un SEK) par USD
1 074.52 237.81 928.11 888.8948.8899.61 123.71 060.5660.9907.8774.8618.6779.3711.4382.2
Pārējās valūtas (izņemot EUR un USD) par pārējām valūtām
108.1335.1357.1339.9109.933.437.644.528.122.515.79.65.03.94.4

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr 101 "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi".

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2734.

Piezīmes:

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

2) Ietver bezskaidrā naudā veiktos kredītiestāžu darījumus, kas atspoguļoti nozīmīgāko valūtu dalījumā.

3) Darījumu apjoms euro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu (valūtām, kurām ECB nenosaka grāmatvedības kursu, izmanto ThomsonReuters mēneša pēdējās dienas kursus).

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjomi (milj. EUR)