0201 MFI (izņemot Latvijas Banku) eiro izsniegtie kredīti, norēķinu karšu, atjaunojamo un pārsnieguma kredītu dalījumā (sākot ar datiem par 2010. gada jūniju)

0201 MFI (izņemot Latvijas Banku)  eiro izsniegtie kredīti, norēķinu karšu, atjaunojamo un pārsnieguma kredītu dalījumā

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un pārējās euro zonas dalījums
[Filtrēts]
Sektoru dalījums
Kredīti instrumentu veidu dalījumā
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidentu un pārējās euro zonas dalījums(Augoši)[Filtrēts]
Sektoru dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti instrumentu veidu dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
[Sakļaut]Latvija (kopā)
1 029.9908.9924.9925.9908.4894.7813.2832.8811.4774.0752.3846.2730.5719.2
 
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības (kopā)
857.2741.0756.4757.2738.8727.3648.8666.5650.6618.3604.9698.5581.9570.5
 
Atjaunojamais kredīts un pārsnieguma kredīts
837.9721.1736.5736.6718.9706.3629.3645.7628.7597.0584.7678.7562.7551.1
Norēķinu kartes bezprocentu kredīts
1.41.42.02.21.92.32.02.02.11.71.41.51.51.7
Norēķinu kartes procentu kredīts
17.918.517.918.418.018.717.518.819.819.618.818.317.717.7
[Sakļaut]Mājsaimniecības (i) (kopā)
172.7167.9168.5168.7169.6167.4164.4166.3160.8155.7147.4147.7148.6148.7
 
Atjaunojamais kredīts un pārsnieguma kredīts
42.622.722.022.322.121.720.921.420.920.018.519.019.118.9
Norēķinu kartes bezprocentu kredīts
3.23.39.29.29.79.19.39.18.57.66.47.47.88.0
Norēķinu kartes procentu kredīts
126.9141.9137.3137.2137.8136.6134.2135.8131.4128.1122.5121.3121.7121.8

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)