Eiro kurss attiecībā pret latu
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads
Ceturksnis
Mēnesis
Diena
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtas kursa veids
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
1 EUR = [..] LVL
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads[Filtrēt]
Ceturksnis[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Diena[Filtrēt]
1 EUR = [..] LVL
Valūtas kursa veids(Augoši)[Filtrēt]
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Ceturkšņa vidējais kurss
Ceturkšņa beigu kurss
I / 1993
 0.950379 0.808250
II / 1993
 0.799106 0.757576
III / 1993
 0.728809 0.719000
IV / 1993
 0.691467 0.668000
I / 1994
 0.651478 0.651000
II / 1994
 0.655451 0.667000
III / 1994
 0.669587 0.673000
IV / 1994
 0.673131 0.671000
I / 1995
 0.676722 0.681000
II / 1995
 0.673044 0.676000
III / 1995
 0.685761 0.695000
IV / 1995
 0.691424 0.689000
I / 1996
 0.685967 0.686000
II / 1996
 0.684022 0.688000
III / 1996
 0.694478 0.695000
IV / 1996
 0.695674 0.690000
I / 1997
 0.673867 0.668000
II / 1997
 0.659363 0.652000
III / 1997
 0.638554 0.651000
IV / 1997
 0.657891 0.658000
I / 1998
 0.646478 0.646000
II / 1998
 0.657264 0.659000
III / 1998
 0.666902 0.684000
IV / 1998
 0.676065 0.669000
I / 1999
 0.650774 0.632673
II / 1999
 0.627594 0.619239
III / 1999
 0.617178 0.610319
IV / 1999
 0.602907 0.587516
I / 2000
 0.584674 0.568133
II / 2000
 0.562966 0.566526
III / 2000
 0.553801 0.543276
IV / 2000
 0.539384 0.570042
I / 2001
 0.571700 0.559272
II / 2001
 0.555017 0.550081
III / 2001
 0.560163 0.570057
IV / 2001
 0.563893 0.560856
I / 2002
 0.561414 0.561000
II / 2002
 0.574231 0.596000
III / 2002
 0.593924 0.593000
IV / 2002
 0.601239 0.610000
I / 2003
 0.626533 0.628000
II / 2003
 0.649198 0.652000
III / 2003
 0.645859 0.646000
IV / 2003
 0.658402 0.674000
I / 2004
 0.672561 0.661000
II / 2004
 0.659890 0.663000
III / 2004
 0.665717 0.671000
IV / 2004
 0.685109 0.703000
I / 2005
 0.702804 0.702804
II / 2005
 0.702804 0.702804
III / 2005
 0.702804 0.702804
IV / 2005
 0.702804 0.702804
I / 2006
 0.702804 0.702804
II / 2006
 0.702804 0.702804
III / 2006
 0.702804 0.702804
IV / 2006
 0.702804 0.702804
I / 2007
 0.702804 0.702804
II / 2007
 0.702804 0.702804
III / 2007
 0.702804 0.702804
IV / 2007
 0.702804 0.702804
I / 2008
 0.702804 0.702804
II / 2008
 0.702804 0.702804
III / 2008
 0.702804 0.702804
IV / 2008
 0.702804 0.702804
I / 2009
 0.702804 0.702804
II / 2009
 0.702804 0.702804
III / 2009
 0.702804 0.702804
IV / 2009
 0.702804 0.702804
I / 2010
 0.702804 0.702804
II / 2010
 0.702804 0.702804
III / 2010
 0.702804 0.702804
IV / 2010
 0.702804 0.702804
I / 2011
 0.702804 0.702804
II / 2011
 0.702804 0.702804
III / 2011
 0.702804 0.702804
IV / 2011
 0.702804 0.702804
I / 2012
 0.702804 0.702804
II / 2012
 0.702804 0.702804
III / 2012
 0.702804 0.702804
IV / 2012
 0.702804 0.702804
I / 2013
 0.702804 0.702804
II / 2013
 0.702804 0.702804
III / 2013
 0.702804 0.702804
IV / 2013
 0.702804 0.702804

Laika periodam no 1993. gada 1. janvāra līdz 1998. gada 31. decembrim datu tabulās norādīts Eiropas norēķinu vienības ECU kurss (1 ECU = 1 EUR; ECU kods saskaņā ar valūtu klasifikatoru ISO 4217 ir XEU).

Lai latos izteiktās vērtības pārrēķinātu eiro, tās jādala ar datubāzē norādīto kursu.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

1 EUR = [..] LVL