01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2018
2018 (kopā)
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
1 060 791- 384- 4 752- 3 285 7 527 4 835 3 953
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
287 580- 710- 2 591- 2 434 2 471 1 752- 474
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
152 376 241- 1 856- 1 087 2 723 3 188 3 104
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
83 113- 387- 656- 847 878- 252- 805
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
139 195- 127- 362- 155 1 147 243 1 089
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
248 1 167 100 516 559 526 388
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 86- 73- 182- 243- 584- 916- 754- 936
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
237- 401 614 856 1 306 665 132 1 587
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
1 022 824- 386- 4 745- 3 285 7 528 4 832 3 965
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
238 625- 712- 2 590- 2 439 2 476 1 760- 475
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
306 220 241- 1 854- 1 087 2 722 3 188 3 108
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
230- 35- 388- 657- 850 880- 252- 805
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
187 151- 128- 360- 150 1 146 238 1 095
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
207 41 168 102 518 560 524 386
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 79- 79- 182- 242- 582- 915- 755- 935
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 67- 99 615 856 1 305 659 129 1 591
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
38- 33 2- 7 0- 1 3- 12

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)