01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
416- 800- 2 471- 2 281 3 406 848- 108 742 1 851 590- 132 330 215- 388- 257- 794 1 873 880 1 535 1 771 2 716- 1 246 1 065 746 1 502- 75- 950 195
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
185- 895- 239- 2 352 803 541- 492- 226 1 255 251- 232 571- 412- 638 270- 853 895 591- 176 2 075- 406- 1 043 1 150- 79 931 248- 2 639 1 364
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 342 583- 1 398- 458 1 475 20 1 165 13 143 207- 73- 227 1 029 461- 416 1 426 578 1 167- 58 746- 64- 10 536 1 050- 385 1 329- 98
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 348- 39- 696 40 920- 232- 435 713 14 80- 40- 142- 173- 101- 25 27 227- 29 69- 247 801- 116- 97 71- 223- 22 16- 1 235
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
396- 523- 402 40- 69 591- 394 528 187- 12 137 179- 6 94- 69 248 393- 344 26- 99 264 129 34 263- 96 182 186 127
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
168- 1 101- 1 209- 6 127- 2 105 0 128- 2 148 7 132 0 107- 3 124 11 127 0 84 0 63 0 114 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 32- 150- 154- 89- 77- 87- 172- 17- 182- 24- 279- 78- 24- 208- 52- 64- 114- 106- 92- 94- 111- 179- 104- 62- 143- 107- 23- 207
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
389 225 317 539 145 21 93- 267 329 88 227 29- 347- 3- 97- 153- 61 193 417 183 1 295 27 8 17- 80 9 67 244
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
- 52- 334- 2 960- 1 785 3 336 911 84 552 1 771 668- 383 589- 6- 164- 351- 703 1 790 959 1 357 1 950 2 865- 1 391 1 238 571 1 330 103- 890 139
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 1 035 323- 1 993- 597 2 100- 757- 75- 640 784 722 64 278- 203- 844- 6- 578 827 660 1 264 640 355- 1 807 771 300 1 531- 353 57- 1 329
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
702- 461- 667- 1 187 58 1 438 4 1 173 356- 7- 346 46 726 765- 206- 208 731 271 1 1 108- 67 752 447 77 181 486 103 1 129
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
34- 422- 526- 131 593 93 217 63 178- 84- 175- 5- 221- 52 37- 37 40 158- 206 29 826- 142- 119 95- 202- 42- 1 328 107
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 233 105- 475 115 286 234- 36 167 56 121 81 237- 78 164 13 167 114- 66- 150 74 452- 58 296 2 73 16 146 168
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
162 6 96 6 200 3 125 0 105 0 127 0 153 1 123 9 107- 3 122 12 126 83 62 115
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 151- 31- 84- 158- 91- 72- 15- 175- 29- 178- 79- 276- 207- 26- 63- 53- 111- 109- 92- 94- 180- 110- 60- 106- 108- 141- 209- 21
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
469 146 689 167 190- 28- 136- 36 321 94- 55 309- 176- 172- 249- 3 82 48 418 181 1 353- 26- 180 203- 207 137 226 85
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
468- 466 489- 496 70- 63- 192 190 80- 78 251- 259 221- 224 94- 91 83- 79 178- 179- 149 145- 173 175 172- 178- 60 56

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Ceturkšņa finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)