01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
- 498 465 2 230- 13 378- 32 2 172- 34- 843- 180- 171 457 1 883 542 1 832- 53 702 345- 3 715- 317 761 478 1 039 237- 226- 550 1 978 2 285
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
2 3- 2- 1- 3- 1- 3- 3- 21- 6 13- 1- 16 4- 1- 2 24 2 20- 4- 4 3- 11- 1- 15- 2 36 10
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
87 70- 60- 124- 47- 76- 181- 174- 226- 389- 68- 64 306 374 52- 44 111 180- 282- 630 133 220- 51- 53- 149- 333 583 1 032
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
156 15- 302- 138- 164- 13- 224 54- 438- 84- 319- 59 181- 83- 9 72 187 75- 117- 33 348 86 133 41- 335- 260 1 019 500
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 234 46 1 286 85- 65 3 598 19- 113- 32 60 22 178- 19 299- 46 272- 10- 1 302 447 64- 54 358- 43- 23- 97 18 142
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 572 28 1 483 80 689- 19 1 259 23- 134 130 258 245 570 54 806- 112- 168- 29 246- 190 9 60 212 220 128 136 605 220
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 0- 57 0 32 0 32- 6- 4 0 41 0 17 0 42 0 15 0- 59 19 33 0- 56 0- 53 0 103 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
101 158 102 87 52 54 75 45 120 133- 26 58 218 213- 12 27 118 135 35 112 145 172 96 66 51 44 435 291
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 43 145- 220- 2- 116 20 616 8- 27 68- 130 256 429- 1 655 52 143- 8- 2 256- 38 33- 9 358 7 170- 38- 821 90
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
- 387 355 2 189 26 595- 244 2 403- 270- 753- 269 163 129 1 893 536 1 692 88 604 442- 3 613- 413 569 670 1 222 54- 318- 458 1 948 2 327
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
3 2- 1- 2- 1- 3- 3- 3- 6- 21- 1 13 4- 16- 2- 1 2 24- 4 20 3- 4- 1- 11- 2- 15 10 36
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
125 32- 197 14- 99- 22- 291- 64- 484- 130- 81- 51 569 112- 53 60 211 79- 716- 196 257 98- 68- 37- 356- 125 1 191 425
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
6 165- 162- 278- 30- 148 45- 217- 119- 403- 305- 74- 84 182 72- 9 51 211- 48- 104 96 338 34 141- 306- 289 590 931
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 243 58 1 232 140 62- 122 681- 66- 214 69 183- 102 86 74 254 0 216 46- 756- 100- 41 51 381- 65- 52- 68- 181 345
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 545 1 1 437 124 677- 6 1 294- 14 11- 17 394 114 604 19 659 37- 199 1 3 57 1 67 519- 88 292- 29 694 135
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 0- 57 0 32 0 26 0- 4 0 41 0 17 0 42 0 15 0- 49 11 33- 56- 53 103
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
171 87 80 108 30 76 23 96 100 154- 31 65 272 159 10 5 155 97 82 66 196 119 55 107 24 72 379 347
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
91 10- 143- 80- 76- 19 628- 2- 37 79- 37 164 425 6 710- 4 153- 16- 2 125- 167 24 1 358 7 135- 4- 838 108
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 111 110 41- 39- 217 212- 231 236- 90 89- 334 328- 10 6 140- 141 98- 97- 102 96 192- 192- 183 183 92- 92 30- 42

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Ceturkšņa finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)