01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2018
2018 (kopā)
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
536- 36- 33 2 217 2 684 1 747 1 219 6 002
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 11 0 5- 3- 9- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 77- 1 527 157- 184- 1 631- 1 225 67 1 382
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 15 16 171- 440- 268- 1 247 273 1 532
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
94 1 518- 188 1 371 2 795 492- 181 365
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
294- 119- 544 1 563 1 194 2 451 1 177 1 590
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
19 0 5- 57- 33 95 34 27
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
82 75 259 189 605 511 846 1 300
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
150 1 102- 222 31 695- 1 024- 210
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
339 160- 32 2 215 2 682 1 754 1 229 6 014
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0- 11 5- 3- 9- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 1 610 6 157- 183- 1 630- 1 222 66 1 385
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
12- 11 171- 440- 268- 1 251 271 1 535
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
1 613- 2- 185 1 372 2 798 491- 180 370
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
143 35- 544 1 561 1 195 2 453 1 181 1 591
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
19 0 5- 57- 33 95 36 27
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
81 75 258 188 602 513 846 1 299
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
81 68 101- 223 27 700- 1 018- 209
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
197- 196- 1 2 2- 7- 10- 12

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)