01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2018
2018 (kopā)
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
- 498 465 2 230- 13 2 184 1 747 1 219 6 002
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
2 3- 2- 1 2- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
87 70- 60- 124- 27- 1 225 67 1 382
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
156 15- 302- 138- 269- 1 247 273 1 532
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 234 46 1 286 85 1 183 492- 181 365
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 572 28 1 483 80 1 019 2 451 1 177 1 590
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 0- 57 0- 52 95 34 27
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
101 158 102 87 448 511 846 1 300
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 43 145- 220- 2- 120 695- 1 024- 210
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
- 387 355 2 189 26 2 183 1 754 1 229 6 014
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
3 2- 1- 2 2- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
125 32- 197 14- 26- 1 222 66 1 385
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
6 165- 162- 278- 269- 1 251 271 1 535
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 243 58 1 232 140 1 187 491- 180 370
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 545 1 1 437 124 1 017 2 453 1 181 1 591
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 0- 57 0- 52 95 36 27
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
171 87 80 108 446 513 846 1 299
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
91 10- 143- 80- 122 700- 1 018- 209
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 111 110 41- 39 1- 7- 10- 12

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Ceturkšņa finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)