02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]I / 2019
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
522 940 1 577 817- 765
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 468 1 420 1 974 943 2 408
[Izvērst]NEREZIDENTI
990- 480- 397- 126- 3 173
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
38- 198- 63- 396 96
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 0- 57- 47
[Izvērst]NEREZIDENTI
38- 198- 63- 339 143
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 88- 1 407 2 766 2 591 3 006
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 194- 234 57 321 715
[Izvērst]NEREZIDENTI
106- 1 173 2 709 2 270 2 291
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 25- 496 763- 264- 360
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 49- 9 606- 262- 588
[Izvērst]NEREZIDENTI
24- 487 157- 2 228
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
- 177- 219- 301 380 872
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 41- 64- 211 277 1 080
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 136- 155- 90 103- 208
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
40 26- 47 9- 87
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 11- 75- 45 5- 121
[Izvērst]NEREZIDENTI
51 101- 2 4 34
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
109 399 503 281 15
 
[Izvērst]REZIDENTI
5- 13- 4 60 36
[Izvērst]NEREZIDENTI
104 412 507 221- 21

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)