02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
207- 193 833- 419 1 300- 137- 404 336 939- 54- 393 1 200 976- 2 548
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 117 406 1 583 234 579- 422 441 913 285- 696 1 405 903 1 328- 1 228
[Izvērst]NEREZIDENTI
324- 599- 750- 653 721 285- 845- 577 654 642- 1 798 297- 352- 1 320
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 58 18- 11 13 36- 101 3- 257- 54- 88 57- 302 61 280
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 0 0 0 0 0- 164 6 101- 26- 70 15 34
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 58 18- 11 13 36- 101 3- 93- 60- 189 83- 232 46 246
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 289- 1 414 1 488 1 150 98 30 1 019- 159 474 1 257 685 289 986 1 046
 
[Izvērst]REZIDENTI
115- 207 39- 8 142- 116 261- 43 144- 41 19- 19 549 166
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 404- 1 207 1 449 1 158- 44 146 758- 116 330 1 298 666 308 437 880
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 123- 544 511 232- 96 116 109- 196- 187 10- 468- 23 18 113
 
[Izvērst]REZIDENTI
311- 479 403 127- 2 78 135- 138- 209- 50- 494- 105- 20 31
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 434- 65 108 105- 94 38- 26- 58 22 60 26 82 38 82
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
- 226- 149 406- 668 115- 154- 271 174 413 64 1 269- 69- 234- 94
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 238- 85 420- 626 106- 111- 248 151 279 95 1 434- 81- 154- 119
[Izvērst]NEREZIDENTI
12- 64- 14- 42 9- 43- 23 23 134- 31- 165 12- 80 25
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
- 53 3 23- 19- 59 8- 3- 95- 12 119- 61- 46 17 3
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 43- 8 2- 41- 1- 5- 2- 101 0 108- 68- 54- 1 2
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 10 11 21 22- 58 13- 1 6- 12 11 7 8 18 1
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
127 17 170 91 102 140 166 82 14 19- 66- 21 6 96
 
[Izvērst]REZIDENTI
12- 6- 11- 4 4 7 26 16 1 17 3 9- 8 32
[Izvērst]NEREZIDENTI
115 23 181 95 98 133 140 66 13 2- 69- 30 14 64

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Ceturkšņa finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)