02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2018
2018 (kopā)
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
207- 193 14 1 577 817- 765
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 117 406 289 1 974 943 2 408
[Izvērst]NEREZIDENTI
324- 599- 275- 397- 126- 3 173
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 58 18- 40- 63- 396 96
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 0 0- 57- 47
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 58 18- 40- 63- 339 143
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 289- 1 414- 1 703 2 766 2 591 3 006
 
[Izvērst]REZIDENTI
115- 207- 92 57 321 715
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 404- 1 207- 1 611 2 709 2 270 2 291
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 123- 544- 667 763- 264- 360
 
[Izvērst]REZIDENTI
311- 479- 168 606- 262- 588
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 434- 65- 499 157- 2 228
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
- 226- 149- 375- 301 380 872
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 238- 85- 323- 211 277 1 080
[Izvērst]NEREZIDENTI
12- 64- 52- 90 103- 208
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
- 53 3- 50- 47 9- 87
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 43- 8- 51- 45 5- 121
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 10 11 1- 2 4 34
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
127 17 144 503 281 15
 
[Izvērst]REZIDENTI
12- 6 6- 4 60 36
[Izvērst]NEREZIDENTI
115 23 138 507 221- 21

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Ceturkšņa finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)