02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
83- 58- 43- 178- 221- 67 300 51 111- 281 129- 50- 145 578
 
[Izvērst]REZIDENTI
54- 73- 22- 115- 93- 16 191- 9 32- 86 33- 15- 22 155
[Izvērst]NEREZIDENTI
29 15- 21- 63- 128- 51 109 60 79- 195 96- 35- 123 423
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
8- 5- 3- 6- 12- 12 17- 1 10 4 14- 1- 32 60
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]NEREZIDENTI
8- 5- 3- 6- 12- 12 17- 1 10 4 14- 1- 32 60
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
146- 291- 159- 217- 421- 304 161- 10 173- 123 329 140- 299 949
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 9- 21- 15- 8- 33- 244- 1 0- 25- 15 7- 4- 45 83
[Izvērst]NEREZIDENTI
155- 270- 144- 209- 388- 60 162- 10 198- 108 322 144- 254 866
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 311 591- 14- 68- 34- 96 13 61 66 33 40 126- 27 301
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 210 502- 5- 21 47 25- 25 79 16 32 19 132 22 151
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 101 89- 9- 47- 81- 121 38- 18 50 1 21- 6- 49 150
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
78 698- 43 664- 79 153 167 240 206- 1 336 23 238 8- 288
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 78 646 69 683- 229 132 131 220 212- 1 235- 3 294 25- 481
[Izvērst]NEREZIDENTI
156 52- 112- 19 150 21 36 20- 6- 101 26- 56- 17 193
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
- 19 99- 5- 10 81 13 15- 6 0 12 37- 13 16 10
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 9 20- 3 4 62 9 5- 10 2 14 35- 1 19- 2
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 10 79- 2- 14 19 4 10 4- 2- 2 2- 12- 3 12
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
8- 46 39 40- 4 48 12 30 17- 3 36- 68- 33 108
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 7- 3- 2 8- 6- 7- 19- 10 2- 9- 1- 5 1 4
[Izvērst]NEREZIDENTI
15- 43 41 32 2 55 31 40 15 6 37- 63- 34 104

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Ceturkšņa finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)