02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]I / 2019
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
- 208- 47- 509 181 512
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 242- 95- 246 128 151
[Izvērst]NEREZIDENTI
34 48- 263 53 361
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
2 5- 33 30 41
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 0 0 0
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 5- 33 30 41
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
200- 136- 1 101 201 1 119
 
[Izvērst]REZIDENTI
5- 35- 300- 41 41
[Izvērst]NEREZIDENTI
195- 101- 801 242 1 078
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
547 170- 212 173 440
 
[Izvērst]REZIDENTI
569 235 46 102 324
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 22- 65- 258 71 116
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
198 980 695- 723- 19
 
[Izvērst]REZIDENTI
110 717 655- 672- 165
[Izvērst]NEREZIDENTI
88 263 40- 51 146
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
48 43 79 21 50
 
[Izvērst]REZIDENTI
18 3 72 11 51
[Izvērst]NEREZIDENTI
30 40 7 10- 1
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
208- 172 123 56 43
 
[Izvērst]REZIDENTI
4 6- 7- 36- 1
[Izvērst]NEREZIDENTI
204- 178 130 92 44

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)