01 Latvijas Bankas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2011
02 / 2011
03 / 2011
04 / 2011
05 / 2011
06 / 2011
07 / 2011
08 / 2011
09 / 2011
10 / 2011
11 / 2011
12 / 2011
01 / 2012
02 / 2012
03 / 2012
04 / 2012
05 / 2012
06 / 2012
07 / 2012
08 / 2012
09 / 2012
10 / 2012
11 / 2012
12 / 2012
01 / 2013
02 / 2013
03 / 2013
04 / 2013
05 / 2013
06 / 2013
07 / 2013
08 / 2013
09 / 2013
10 / 2013
11 / 2013
12 / 2013
01 / 2019
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē
9 060.4
Skaidrā nauda apgrozībā
4 464.5
Kredītiestāžu tekošie konti
4 595.9
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības
0.0
Kredīti
9 219.6
Eiro zonas MFI
266.4
Eiro zonas valdības sektoram
2 290.3
Citiem eiro zonas rezidentiem
6 662.9
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas
4 086.4
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas
241.2
Naudas bāze (M0)
2 476.7 2 556.3 2 370.4 2 526.5 2 681.0 2 595.6 2 690.9 2 634.3 2 647.3 2 606.8 3 330.1 3 086.1 2 551.2 2 528.6 2 654.7 2 638.3 2 635.6 2 731.8 2 931.1 3 139.7 3 209.0 3 287.8 3 476.9 3 795.8 3 499.0 3 716.1 3 600.9 3 618.2 3 743.1 3 841.6 3 706.3 3 718.2 3 645.8 3 729.3 3 725.2 4 493.9
Skaidrā nauda apgrozībā
1 288.7 1 295.8 1 293.8 1 330.7 1 331.2 1 358.8 1 408.9 1 412.9 1 440.4 1 438.0 1 522.8 1 650.8 1 611.3 1 604.4 1 613.0 1 631.7 1 589.8 1 616.7 1 647.8 1 661.3 1 669.7 1 661.5 1 677.6 1 756.0 1 632.5 1 602.6 1 614.7 1 560.5 1 537.1 1 546.4 1 500.1 1 454.9 1 381.6 1 271.3 1 197.8 897.5
Noguldījumi Latvijas Bankā latos
1 165.5 1 235.5 1 049.1 1 164.1 1 312.7 1 198.3 1 243.3 1 171.5 1 167.8 1 129.9 1 691.9 1 230.9 800.1 823.0 924.0 890.4 849.7 876.5 891.0 883.9 963.1 962.4 1 008.7 1 232.6 930.6 1 065.3 955.2 953.2 940.5 1 149.5 1 100.6 1 164.9 1 167.5 1 311.0 1 461.7 2 439.2
Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā
22.3 24.9 27.5 31.7 37.1 38.3 38.6 49.9 39.1 39.0 115.3 204.5 140.0 101.2 117.5 116.1 196.1 238.5 392.3 594.3 576.1 663.9 790.7 807.1 935.8 1 048.1 1 031.0 1 104.7 1 265.5 1 145.7 1 105.6 1 098.3 1 096.7 1 147.0 1 065.7 1 157.2
Tīrie ārējie aktīvi
5 460.0 5 398.7 5 298.2 5 203.6 5 242.7 5 445.8 5 363.7 5 669.0 5 673.7 5 522.2 5 126.5 4 887.8 4 718.7 5 499.5 5 392.1 5 229.1 5 316.4 5 184.2 5 486.7 5 806.7 5 397.7 5 349.7 5 513.5 5 728.2 5 512.3 5 674.8 5 765.0 5 746.4 5 891.7 5 777.0 5 719.5 5 737.9 5 783.1 5 936.8 5 781.3 5 796.5
Tīrie iekšējie aktīvi
- 2 983.3- 2 842.3- 2 927.8- 2 677.1- 2 561.7- 2 850.3- 2 672.7- 3 034.7- 3 026.3- 2 915.2- 1 796.4- 1 801.6- 2 167.5- 2 971.0- 2 737.5- 2 590.8- 2 680.8- 2 452.3- 2 555.6- 2 667.0- 2 188.7- 2 061.9- 2 036.4- 1 932.4- 2 013.4- 1 958.7- 2 164.2- 2 128.0- 2 148.5- 1 935.5- 2 013.2- 2 019.8- 2 137.2- 2 207.4- 2 056.0- 1 302.5
Kredīti
- 1 576.5- 1 439.2- 1 324.6- 1 305.2- 1 274.3- 1 620.4- 1 718.0- 1 971.0- 1 974.9- 1 937.0- 1 352.2- 1 048.8- 1 128.3- 1 765.2- 1 571.4- 1 517.8- 1 600.4- 1 515.1- 1 629.2- 1 652.1- 1 243.4- 1 090.9- 1 127.9- 1 083.1- 889.9- 752.3- 863.0- 854.9- 936.0- 840.9- 827.7- 877.9- 877.3- 888.3- 701.3- 326.1
MFI/Bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
Centrālajai valdībai (neto)
- 1 576.5- 1 439.2- 1 324.6- 1 305.2- 1 274.3- 1 620.4- 1 718.0- 1 971.0- 1 974.9- 1 937.0- 1 352.2- 1 048.8- 1 128.3- 1 765.2- 1 571.4- 1 517.8- 1 600.4- 1 515.1- 1 629.2- 1 652.1- 1 243.4- 1 090.9- 1 127.9- 1 083.1- 889.9- 752.3- 863.0- 854.9- 936.0- 840.9- 827.7- 877.9- 877.3- 888.3- 701.3- 340.4
Pārējie aktīvi (neto)
- 1 406.8- 1 403.1- 1 603.3- 1 371.9- 1 287.4- 1 229.9- 954.7- 1 063.7- 1 051.4- 978.2- 444.2- 752.8- 1 039.1- 1 205.7- 1 166.0- 1 073.0- 1 080.5- 937.4- 926.6- 1 014.9- 945.4- 971.0- 908.5- 849.5- 1 123.5- 1 206.3- 1 301.4- 1 273.3- 1 212.7- 1 094.6- 1 185.5- 1 141.9- 1 259.8- 1 319.1- 1 354.7- 976.4

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Latvijas Bankas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)