01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
KOPĀ AKTĪVI
350.7 348.5 363.1 360.1 382.8 376.8 391.8 392.6 402.9 406.0 406.4 410.1 419.2
Noguldījumi un aizdevumi
42.3 41.2 37.1 37.5 62.3 45.4 54.0 54.3 55.0 58.6 59.0 53.1 56.7
Parāda vērtspapīri
161.6 160.2 163.8 163.8 161.5 159.5 162.2 163.1 165.2 163.7 163.7 169.7 174.6
Latvija
4.4 4.4 3.7 2.7 2.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6 3.6
Pārējās EMS valstis
47.1 47.4 50.1 52.0 50.4 48.4 48.7 48.5 48.5 46.9 47.0 47.3 46.7
Pārējā pasaule
110.1 108.3 109.9 109.1 108.4 109.1 111.4 112.5 114.6 114.7 114.5 119.8 124.3
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
101.3 101.4 112.9 112.4 112.4 134.3 136.6 135.4 142.9 142.9 144.3 150.1 150.0
Latvija
61.2 61.2 61.1 61.1 61.1 80.0 79.7 80.7 76.5 77.0 78.7 80.7 80.6
Pārējās EMS valstis
34.8 34.7 46.0 45.8 45.9 48.9 51.1 49.0 60.7 60.6 60.4 64.2 64.2
Pārējā pasaule
5.3 5.5 5.9 5.5 5.5 5.4 5.8 5.7 5.7 5.3 5.1 5.3 5.2
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
25.9 26.0 26.1 25.0 25.1 23.4 25.0 25.8 26.2 27.1 25.9 26.8 27.5
Pārējie aktīvi
19.7 19.7 23.3 21.4 21.4 14.1 14.0 14.1 13.7 13.7 13.7 10.4 10.4
KOPĀ PASĪVI
350.7 348.5 363.1 360.1 382.8 376.8 391.8 392.6 402.9 406.0 406.4 410.1 419.2
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
339.2 335.3 354.8 352.3 375.0 374.4 389.4 384.7 401.3 404.1 403.0 409.2 417.8
Obligāciju IF un AIF
167.8 165.8 169.3 168.8 167.2 166.3 170.4 166.4 175.7 178.5 178.7 180.5 185.0
Kapitāla IF un AIF
126.3 124.2 139.7 138.2 138.4 139.6 149.3 148.5 155.7 155.5 155.5 157.6 161.4
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
45.1 45.4 45.8 45.2 69.3 68.5 69.7 69.8 69.8 70.1 68.9 71.2 71.4
Pārējās saistības
11.5 13.2 8.3 7.8 7.9 2.4 2.4 8.0 1.6 2.0 3.4 0.9 1.4

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (stp.bmsd@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)