01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
03 / 2015
06 / 2015
09 / 2015
12 / 2015
03 / 2016
06 / 2016
09 / 2016
12 / 2016
03 / 2017
06 / 2017
09 / 2017
12 / 2017
03 / 2018
06 / 2018
09 / 2018
12 / 2018
03 / 2019
06 / 2019
KOPĀ AKTĪVI
281.1 286.7 295.9 305.7 318.5 323.5 333.3 361.6 374.9 366.2 371.8 352.0 343.6 351.8 363.1 376.8 402.9 410.1
Noguldījumi un aizdevumi
43.3 44.4 50.8 43.3 73.4 67.9 70.0 64.6 71.7 69.1 59.4 57.1 36.6 36.8 37.1 45.4 55.0 53.1
Parāda vērtspapīri
156.0 155.2 155.9 162.2 151.4 159.6 154.8 169.7 167.8 158.0 162.4 166.0 168.1 168.7 163.8 159.5 165.2 169.7
Latvija
2.4 1.8 1.8 2.9 2.9 3.5 3.5 3.6 4.0 4.1 4.5 4.4 4.3 4.4 3.7 2.1 2.1 2.6
Pārējās EMS valstis
54.3 51.4 50.2 49.3 44.6 47.6 43.8 44.8 46.4 45.3 44.2 44.8 44.0 48.0 50.1 48.4 48.5 47.3
Pārējā pasaule
99.4 101.9 103.8 110.0 103.9 108.6 107.5 121.3 117.4 108.5 113.7 116.8 119.8 116.3 109.9 109.1 114.6 119.8
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
38.7 41.4 42.1 45.1 51.7 55.9 60.7 65.5 99.6 106.2 115.9 93.3 100.4 101.3 112.9 134.3 142.9 150.1
Latvija
25.6 25.3 26.6 29.0 30.3 34.1 36.0 37.1 72.5 78.8 77.8 55.6 61.3 61.2 61.1 80.0 76.5 80.7
Pārējās EMS valstis
2.6 2.2 2.4 2.5 13.8 14.9 17.5 21.1 19.8 21.1 31.5 32.3 33.9 34.9 46.0 48.9 60.7 64.2
Pārējā pasaule
10.5 13.9 13.0 13.5 7.7 6.9 7.2 7.4 7.2 6.3 6.6 5.4 5.2 5.2 5.9 5.4 5.7 5.3
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
28.7 31.0 29.5 31.8 15.8 17.9 22.2 22.0 22.4 21.8 21.5 22.7 24.5 25.4 26.1 23.4 26.2 26.8
Pārējie aktīvi
14.4 14.8 17.6 23.2 26.2 22.2 25.6 39.8 13.4 11.2 12.5 12.9 13.9 19.7 23.3 14.1 13.7 10.4
KOPĀ PASĪVI
281.1 286.7 295.9 305.7 318.5 323.5 333.3 361.6 374.9 366.2 371.8 352.0 343.6 351.8 363.1 376.8 402.9 410.1
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
276.6 284.1 291.6 298.7 309.8 316.8 323.0 352.7 373.3 362.0 355.3 345.9 331.4 340.3 354.8 374.4 401.3 409.2
Obligāciju IF un AIF
166.7 167.0 173.9 173.1 168.9 174.2 171.4 178.8 182.0 172.2 170.6 177.7 167.6 169.9 169.3 166.3 175.7 180.5
Kapitāla IF un AIF
71.4 77.4 78.3 83.3 84.8 86.0 95.3 102.2 121.3 120.5 127.5 124.3 125.1 125.5 139.7 139.6 155.7 157.6
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
38.6 39.6 39.4 42.3 56.1 56.6 56.3 71.7 69.9 69.4 57.2 43.9 38.8 44.9 45.8 68.5 69.8 71.2
Pārējās saistības
4.5 2.7 4.4 7.0 8.7 6.7 10.3 8.9 1.6 4.2 16.5 6.1 12.2 11.5 8.3 2.4 1.6 0.9

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (stp.bmsd@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)