02 MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtie kredīti (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

0204 Ne-MFI izsniegtie kredīti rezidentu, valstu grupu, sektoru un valūtu dalījumā

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā
Rezidences dalījums
Termiņdalījums
Valūtu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Kredīti sektoru dalījumā
[Filtrēts]
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]04 / 2019
[Sakļaut]05 / 2019
[Sakļaut]06 / 2019
EUR
USD
JPY
CHF
GBP
Pārējās
EUR
USD
JPY
CHF
GBP
Pārējās
EUR
USD
JPY
CHF
GBP
Pārējās
[Sakļaut]Latvija (kopā)
11 753.8 129.7 0.0 46.0 8.0 1.1 11 873.1 134.2 0.0 46.5 7.6 2.8 11 804.5 139.6 0.0 46.6 4.7 2.9
 
Vietējām valdībām
16.5 16.0 15.8
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
1 325.8 5.6 0.0 5.0 0.6 1 338.4 5.6 0.0 4.4 2.3 1 337.7 6.1 0.0 3.1 2.4
Nefinanšu sabiedrībām
5 519.7 79.7 0.0 0.0 1.4 0.3 5 619.0 85.3 0.0 0.0 1.6 0.3 5 538.7 92.1 0.0 0.0 0.0 0.3
Mājsaimniecībām (i)
4 891.8 44.4 0.0 46.0 1.6 0.2 4 899.7 43.3 0.0 46.5 1.6 0.2 4 912.3 41.4 0.0 46.6 1.6 0.2
[Sakļaut]Pārējās euro zonas valstis (kopā)
659.5 40.5 0.5 0.0 0.0 669.3 38.5 0.5 0.0 0.0 669.5 37.3 0.5 0.0 0.0
 
Citām finanšu iestādēm (i)
153.2 9.6 0.0 0.0 159.5 8.4 0.0 0.0 162.0 8.2 0.0 0.0
Nefinanšu sabiedrībām
475.6 30.5 0.0 478.6 29.7 0.0 476.5 28.7 0.0
Mājsaimniecībām (i)
30.7 0.4 0.5 31.2 0.4 0.5 31.0 0.4 0.5
[Sakļaut]Pārējās ārvalstis (kopā)
422.4 273.8 0.0 3.1 15.5 0.5 405.5 262.2 0.0 3.1 14.0 0.8 398.6 254.6 0.0 3.1 13.8 0.6
 
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.6
Citām finanšu iestādēm (i)
52.5 57.5 0.0 0.0 2.1 0.5 52.4 44.4 0.0 0.0 0.4 0.5 46.4 44.2 0.0 0.0 0.3 0.6
Nefinanšu sabiedrībām
253.4 170.3 0.0 4.8 0.0 230.5 179.7 4.7 0.3 232.1 172.7 4.7 0.0
Mājsaimniecībām (i)
116.5 46.0 3.1 8.6 0.0 122.6 38.1 3.1 8.9 0.0 119.5 37.7 3.1 8.8 0.0

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)