03 MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītie noguldījumi (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

0303 Ne-MFI noguldījumi ar noteikto termiņu sektoru, apakšsektoru un termiņu dalījumā

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Valūtu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Noguldījumi sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēts]
-
Termiņš(Augoši)
Noguldījumi sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]04 / 2020
[Sakļaut]05 / 2020
[Sakļaut]06 / 2020
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu
Ar noteikto termiņu (kopā)
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu
Ar noteikto termiņu (kopā)
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu
Ar noteikto termiņu (kopā)
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
[Izvērst]Vietējo valdību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
0.0 0.0
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
29.2 0.9 1.2 1.5 32.8 29.7 2.4 3.0 1.5 36.6 30.0 2.4 3.0 1.5 36.9
 
Apdrošināšanas sabiedrību
0.9 0.9 1.5 3.3 0.6 0.9 1.5 3.0 0.9 0.9 1.5 3.3
Pensiju fondu
28.3 0.0 1.2 29.5 29.1 1.5 3.0 33.6 29.1 1.5 3.0 33.6
[Izvērst]Citu finanšu iestāžu (i)
6.6 51.7 6.4 0.5 65.2 12.9 51.2 7.0 0.5 71.6 12.7 50.8 6.4 0.4 70.3
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrību (kopā)
95.8 36.0 52.8 27.3 211.9 90.4 34.5 51.0 26.9 202.8 223.7 9.0 51.5 26.9 311.1
 
Valsts nefinanšu sabiedrībām
5.9 1.2 25.0 0.0 32.1 5.8 1.2 25.0 0.0 32.0 4.8 1.2 25.0 0.0 31.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
89.9 34.8 27.8 27.3 179.8 84.6 33.3 26.0 26.9 170.8 218.9 7.8 26.5 26.9 280.1
[Izvērst]Mājsaimniecību
828.8 518.4 362.5 117.1 1 826.8 807.1 505.7 362.0 116.4 1 791.2 838.4 473.9 357.1 100.1 1 769.5
[Izvērst]Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
3.2 2.7 3.2 2.1 11.2 3.2 2.9 3.2 2.1 11.4 2.4 2.9 3.2 2.2 10.7

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)