01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
I.A  REZERVES AKTĪVI
4 787 0 4 796 0 4 756 0 4 836 0 4 657 0 4 657 0 4 766 0 4 746 0 4 442 0 4 314 0 4 246 0 4 184 0 4 365 0 4 290 0 4 270 0 4 308 0
I.A.1  Monetārais zelts (t.sk. zelta noguldījumi un zelta mijmaiņas līgumi)
343 0 365 0 372 0 389 0 370 0 372 0 369 0 366 0 365 0 353 0 363 0 365 0 377 0 364 0 389 0 386 0
I.A.1.i  t.sk. monetārais zelts mijmaiņas līgumā pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.1  Zelts
343 0 365 0 372 0 389 0 370 0 372 0 369 0 366 0 365 0 353 0 363 0 365 0 377 0 364 0 389 0 386 0
I.A.1.1.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0
I.A.1.2  Neasignēta zelta konti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.2.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.2  SDR
548 0 547 0 547 0 560 0 554 0 561 0 569 0 572 0 576 0 568 0 557 0 550 0 547 0 550 0 544 0 539 0
I.A.3  Rezerves pozīcija SVF
0 0 15 0 15 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 28 0 27 0
I.A.4  Citi rezerves aktīvi
3 896 0 3 869 0 3 822 0 3 872 0 3 718 0 3 708 0 3 812 0 3 791 0 3 485 0 3 370 0 3 304 0 3 247 0 3 420 0 3 354 0 3 309 0 3 355 0
I.A.4.a  Nauda un noguldījumi
88 0 60 0 84 0 112 0 80 0 74 0 65 0 81 0 146 0 37 0 38 0 55 0 142 0 110 0 71 0 133 0
I.A.4.a.i  Prasības pret citām ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, SVF un SNB
14 0 12 0 18 0 8 0 62 0 16 0 12 0 42 0 77 0 18 0 34 0 23 0 126 0 54 0 45 0 110 0
I.A.4.a.ii  Prasības pret citām iestādēm (bankām)
74 0 48 0 66 0 104 0 18 0 58 0 53 0 38 0 70 0 19 0 4 0 33 0 15 0 56 0 26 0 23 0
I.A.4.a.ii.1  Kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.a.ii.2  Kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
74 0 48 0 66 0 104 0 18 0 58 0 53 0 38 0 70 0 19 0 4 0 33 0 15 0 56 0 26 0 23 0
I.A.4.b  Vērtspapīri
3 807 0 3 809 0 3 737 0 3 760 0 3 638 0 3 633 0 3 747 0 3 710 0 3 339 0 3 333 0 3 266 0 3 192 0 3 278 0 3 244 0 3 239 0 3 222 0
I.A.4.b.CC  t.sk. vērtspapīri repo darījumos pret skaidrās naudas nodrošinājumu
1 398 0 1 435 0 1 388 0 1 421 0 1 288 0 1 295 0 1 315 0 776 0 72 0 0 0 0 0 153 0 744 0 900 0 1 176 0 1 131 0
I.A.4.b.HH  t.sk. ar emitentu, kura centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.b.i  Parāda vērtspapīri
3 142 0 3 150 0 3 042 0 3 081 0 2 985 0 3 013 0 3 079 0 3 044 0 2 878 0 2 853 0 2 791 0 2 743 0 2 812 0 2 775 0 2 773 0 2 751 0
I.A.4.b.i.a  Īstermiņa
283 0 264 0 222 0 136 0 125 0 99 0 88 0 80 0 46 0 43 0 61 0 46 0 31 0 24 0 34 0 21 0
I.A.4.b.i.b  Ilgtermiņa
2 859 0 2 885 0 2 820 0 2 945 0 2 860 0 2 914 0 2 991 0 2 963 0 2 832 0 2 810 0 2 730 0 2 697 0 2 781 0 2 750 0 2 739 0 2 730 0
I.A.4.b.ii  Akcijas un ieguldījumu fondu daļas
665 0 659 0 695 0 680 0 653 0 620 0 668 0 667 0 460 0 480 0 475 0 449 0 466 0 469 0 466 0 471 0
I.A.4.c  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d  Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.i  Kredīti nebankām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.ii  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B  CITI ĀRVALSTU VALŪTAS AKTĪVI (nav iekļauti rezerves aktīvos)
500 18 511 16 498 15 444 17 531 15 457 14 530 12 477 10 475 24 565 57 670 50 694 37 568 29 579 28 625 36 600 31
I.B.1  Vērtspapīri
543 0 531 0 527 0 536 0 500 0 498 0 518 0 520 0 544 0 533 0 526 0 523 0 526 0 618 0 586 0 584 0
I.B.2  Noguldījumi
0 18 1 16 0 15 1 17 1 15 2 14 24 12 2 10 2 23 2 57 1 50 1 37 2 29 1 28 0 36 0 31
I.B.2.i  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 18 1 16 0 15 1 17 1 15 2 14 24 12 2 10 2 23 2 57 1 50 1 37 2 29 1 28 0 36 0 31
I.B.2.ii  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.3  Kredīti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.4  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
- 43 0- 21 0- 29 0- 93 0 30 0- 44 0- 12 0- 45 0- 71 0 31 0 143 0 171 0 40 0- 40 0 39 0 16 0
I.B.5  Zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.6  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Agnija Ozoliņa-Šarakova tālr.: 6702 2734 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)