02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
0 0 0 0 0 0 0 0
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
0 0 0 0 0 0 0 0
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
187 188 189 193 196 204 199 201
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
12 13 13 11 5 9 15 18
F  BŪVNIECĪBA
49 45 50 23 24 21 27 28
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
355 364 358 368 381 365 425 393
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
12 14 15 40 42 14 20 17
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
11 9 19 18 5 7 6 7
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
818 789 753 724 705 770 785 759
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
44 42 45 45 45 44 44 44
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
168 166 164 147 168 158 153 148
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
20 20 21 21 21 19 16 14
P  IZGLĪTĪBA
1 0 0 0 0 0 0 0
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
0 0 0 0 0 0 0 0
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
1 1 1 1 4 6 26 22
X  Neklasificēta darbība
351 342 343 352 361 368 380 401
Kopā
2 026 1 995 1 971 1 944 1 958 1 986 2 097 2 053

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)