02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas ārvalstīs[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
0 0 0 0 0 0 0 0
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
187 188 189 193 196 204 200 201 183 182 181 194 193 190 207 242 222 216 227 228
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
12 13 13 11 5 9 15 18 27 30 53 91 49 51 107 114 57 50 54 67
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
51 51 51 51 14 14 13 14
F  BŪVNIECĪBA
47 44 48 21 22 20 26 26 26 19 20 18 18 12 7 18 7 5 4 10
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
342 353 347 356 374 358 367 391 477 471 487 449 470 337 325 300 262 292 284 264
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
12 14 15 40 42 15 21 20 17 14 12 13 18 21 20 19 17 15 16 15
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
13 11 21 20 7 9 8 9 7 3 3 0- 1- 1 0 0 0 0 0 0
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
814 784 747 719 699 765 772 737 852 843 882 3 727 3 443 3 551 3 658 3 787 3 812 4 026 4 293 4 518
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
53 51 54 55 55 54 54 83 79 67 68 70 70 74 81 81 69 70 69 78
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
162 161 158 142 165 155 154 159 231 230 232 256 222 211 207 191 291 294 280 307
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
20 20 21 21 21 19 16 14 24 32 35 37 31 31 36 39 40 35 35 35
P  IZGLĪTĪBA
1 0 0 0 0 0 0 0
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
0 0 0 0 0 0 0 0
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
1 1 1 1 4 6 26 60 69 68 73 72 59 57 88 89 94 96 97 99
X  Neklasificēta darbība
344 336 337 348 354 362 363 367 385 378 378 397 406 407 408 441 460 465 471 472
Kopā
2 008 1 976 1 952 1 928 1 946 1 976 2 022 2 086 2 378 2 338 2 424 5 322 5 029 4 992 5 194 5 372 5 344 5 579 5 843 6 107

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)