Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
30000 A   AKTĪVI
37 195 36 163 36 823 36 878 36 038 38 628 39 877 40 507 41 416 41 784 43 238 46 521 46 634 46 894 47 117 48 779
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
3 047 3 049 3 037 3 084 3 142 3 090 3 125 3 088 3 381 3 362 3 451 6 652 6 103 6 155 6 303 6 438
30070         Pašu kapitāls
1 634 1 631 1 631 1 662 1 669 1 710 1 736 1 761 1 975 1 961 1 965 4 736 4 514 4 559 4 689 4 838
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 623 1 618 1 613 1 645 1 657 1 699 1 725 1 750 1 965 1 951 1 955 4 727 4 507 4 554 4 686 4 835
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 12 11 10 10 10 9 7 5 2 2
30410         Parāda instrumenti
1 413 1 418 1 407 1 423 1 473 1 380 1 388 1 327 1 407 1 401 1 486 1 915 1 588 1 596 1 614 1 600
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 443 451 427 438 416 503 499 571 659 610 549 623 619
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 570 506 474 477 526 547 578 861 578 603 519 524
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
43 49 22 17 25 23 19 67 78 60 56 54 51 50 53 39
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
391 375 368 407 428 424 457 367 300 295 282 341 350 395 419 419
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
14 839 14 945 14 952 15 261 14 539 16 961 18 057 18 818 19 470 20 357 20 723 20 602 20 533 20 293 20 118 20 586
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3 126 3 359 3 529 3 676 3 392 3 804 4 149 4 606 5 035 5 711 6 078 6 722 6 519 6 092 6 010 6 196
31140            Centrālā banka
20 20 27 35 42 56 57 67 87 277 385 506 463 442 396 395
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
39 42 44 31 13 13 17 27 32 19 16 12 13 14 18 14
31180            Valdība
12 13 13 14 15 15 15 23 21 24 25 22 24 25 26 31
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
2 673 2 888 3 038 3 172 2 991 3 294 3 612 3 972 4 295 4 720 4 970 5 423 5 284 4 929 4 895 5 067
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
383 396 407 423 332 425 447 517 599 670 681 759 736 682 675 688
31260         Parāda vērtspapīri
11 713 11 586 11 422 11 585 11 147 13 157 13 909 14 212 14 436 14 646 14 645 13 880 14 014 14 201 14 108 14 390
31280            Centrālā banka
8 104 7 909 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238 9 394 9 452 9 496 9 828 10 123 10 073 10 170
31300               Īstermiņa
10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31320               Ilgtermiņa
8 094 7 902 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238 9 394 9 452 9 496 9 828 10 123 10 073 10 170
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
1 394 1 459 1 473 1 549 1 311 2 545 3 014 2 979 3 035 3 022 3 023 2 203 2 201 2 235 2 182 2 169
31360               Īstermiņa
23 44 87 60 56 79 99 71 55 25 891 41 113 149 155 159
31380               Ilgtermiņa
1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465 2 916 2 908 2 980 2 997 2 132 2 163 2 088 2 086 2 026 2 010
31400            Valdība
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 3 4 4 3 5 3
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31440               Ilgtermiņa
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 3 4 4 3 5 3
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 910 1 924 1 923 2 006 1 865 2 105 2 100 2 098 1 946 2 012 1 963 1 967 1 798 1 662 1 648 1 833
31500               Īstermiņa
0 0 1 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 8 16
31560               Ilgtermiņa
1 910 1 923 1 922 2 003 1 861 2 101 2 097 2 097 1 945 2 011 1 962 1 966 1 797 1 661 1 640 1 817
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
301 293 252 220 202 221 211 218 214 215 204 210 183 178 201 214
31520               Īstermiņa
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
31580               Ilgtermiņa
300 291 252 219 200 219 210 217 213 214 203 209 181 176 199 212
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
162 179 203 209 125 115 86 92 93 27 63 62 128 139 131 247
32260         Centrālā banka
1 31 0 32 15 22 3 34 1 2 3 7 6 3 22 189
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
76 65 91 79 65 59 49 34 59 15 30 48 111 124 92 53
32300         Valdība
82 80 108 94 36 33 28 21 27 0 0 0 0 0 0 1
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 3 3 5 9 1 6 3 5 10 30 7 5 5 17 3
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 1
32540      CITI IEGULDĪJUMI
15 222 14 060 14 500 14 335 13 964 14 241 14 288 14 198 13 930 13 597 14 193 14 356 15 114 15 650 16 122 17 324
32560         Cits pašu kapitāls
506 509 510 535 538 537 542 533 530 532 536 554 553 564 564 566
32580            Centrālā banka
143 143 143 148 148 148 148 150 150 150 150 154 154 154 154 156
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
295 295 295 295 299 299 305 309 309 309 310 311 311 311 311 311
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
64 68 70 89 89 88 87 72 71 73 75 88 88 98 98 99
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1
32700         Nauda un noguldījumi
8 733 7 849 7 895 7 873 7 540 7 901 7 976 8 149 8 008 7 824 8 191 8 042 8 886 9 522 9 684 10 986
32720            Centrālā banka
4 748 4 873 5 048 5 164 5 244 5 349 5 447 5 570 5 495 5 549 5 658 5 763 5 747 5 852 5 997 5 823
32740               Īstermiņa
4 590 4 715 4 889 5 006 5 087 5 192 5 290 5 412 5 338 5 391 5 501 5 606 5 589 5 695 5 840 5 666
32760               Ilgtermiņa
158 158 158 158 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
1 806 1 405 1 200 1 114 1 139 1 260 1 254 1 049 1 251 973 1 015 524 1 357 1 790 1 410 2 957
32800               Īstermiņa
1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232 1 226 1 024 1 225 946 987 498 1 333 966 584 2 132
32860               Ilgtermiņa
34 32 33 30 31 29 28 25 26 27 28 26 24 824 826 825
32920            Valdība
1 330 671 609 606 5 7 5 6 6 5 7 23 15 12 26 35
32940               Īstermiņa
1 330 671 609 606 5 7 5 6 6 5 7 23 15 12 26 35
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
110 111 146 105 144 129 115 127 142 133 131 352 499 475 514 487
33020               Īstermiņa
110 111 146 105 144 129 115 127 142 133 131 352 499 475 514 487
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
739 790 893 884 1 008 1 156 1 155 1 398 1 114 1 165 1 379 1 380 1 268 1 392 1 737 1 685
33040               Īstermiņa
739 790 893 884 1 008 1 156 1 155 1 398 1 114 1 165 1 379 1 380 1 268 1 392 1 737 1 685
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
2 459 2 507 2 467 2 349 2 323 2 461 2 402 2 223 2 206 2 141 2 159 2 208 2 213 2 193 2 269 2 172
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
1 425 1 403 1 408 1 281 1 128 1 276 1 219 1 056 1 064 998 1 001 1 019 949 945 990 919
33220               Īstermiņa
615 615 645 563 571 708 648 485 512 434 453 468 428 356 408 326
33240               Ilgtermiņa
809 789 763 718 556 568 571 572 552 564 548 551 521 589 582 592
33260            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
828 899 862 829 977 974 975 969 1 016 1 017 1 011 1 005 1 072 1 068 1 101 1 076
33360               Īstermiņa
27 26 28 28 34 33 46 56 57 54 53 38 43 44 41 28
33420               Ilgtermiņa
802 873 834 801 942 941 929 913 958 962 959 967 1 029 1 024 1 060 1 048
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
206 204 197 239 218 211 208 197 126 127 147 184 192 180 178 177
33380               Īstermiņa
35 39 46 87 80 74 74 62 55 57 77 90 138 135 132 136
33440               Ilgtermiņa
171 165 151 152 138 137 135 135 70 70 71 94 54 45 45 41
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
91 65 59 61 63 65 59 69 63 66 64 63 61 63 61 62
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 65 59 61 63 65 59 69 63 66 64 63 61 63 61 62
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33590         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 731 2 703 2 776 2 740 2 855 2 799 2 913 2 548 2 654 2 640 2 846 2 736 2 948 2 949 3 147 2 875
33595            Valdība
199 192 188 245 264 240 219 258 276 251 234 299 287 300 281 279
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
104 125 123 125 128 141 117 119 126 118 134 142 128 141 139 183
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 429 2 386 2 465 2 370 2 463 2 418 2 577 2 171 2 252 2 272 2 477 2 296 2 533 2 508 2 726 2 413
33660         Citi aktīvi
701 426 793 777 644 478 395 677 470 393 396 752 454 359 397 662
33680            Centrālā banka
14 12 12 19 22 20 19 32 30 30 31 39 49 59 67 28
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
79 105 101 86 51 53 45 51 49 47 44 39 39 42 39 34
33800            Valdība
454 114 375 555 408 242 155 416 190 93 62 371 151 46 68 363
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 77 76 58 103 118 123 123 139 167 151 179 179 176 179 184
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
63 117 228 59 60 45 52 55 62 57 108 126 37 35 44 53
35600      REZERVES AKTĪVI
3 926 3 930 4 131 3 989 4 269 4 220 4 321 4 311 4 541 4 441 4 809 4 848 4 756 4 657 4 442 4 184
35620         Monetārais zelts
247 265 291 289 314 338 344 330 307 317 319 344 372 372 365 365
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 151 148 145 142 146 145 535 543 547 561 576 550
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 16 22
35720         Citi rezerves aktīvi
3 529 3 517 3 689 3 551 3 805 3 734 3 832 3 838 4 088 3 979 3 955 3 961 3 822 3 708 3 485 3 247
35740            Nauda un noguldījumi
58 36 47 38 123 43 92 45 64 81 104 71 84 74 146 55
35800            Vērtspapīri
3 471 3 481 3 641 3 512 3 681 3 691 3 739 3 793 4 024 3 898 3 851 3 890 3 737 3 633 3 339 3 192
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
49 600 48 454 49 507 49 249 48 658 50 573 51 228 50 844 51 099 51 409 53 454 55 755 56 362 57 205 57 836 59 342
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
16 467 16 490 16 928 17 210 17 340 17 616 17 773 17 804 18 121 18 626 19 070 22 565 22 639 23 009 23 583 23 704
30570         Pašu kapitāls
12 121 12 086 12 451 12 667 12 808 13 057 13 127 13 331 13 927 14 280 14 655 18 031 18 004 18 204 18 685 19 293
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
12 121 12 086 12 451 12 667 12 808 13 057 13 127 13 331 13 927 14 280 14 655 18 031 18 004 18 204 18 685 19 293
30950         Parāda instrumenti
4 346 4 404 4 477 4 542 4 532 4 559 4 647 4 473 4 193 4 346 4 415 4 534 4 636 4 806 4 898 4 411
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
126 146 152 153 161 145 142 119 147 151 138 120 135 160 170 154
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
3 542 3 597 3 611 3 788 3 748 3 778 3 794 3 691 3 358 3 429 3 429 3 618 3 733 3 830 3 925 3 503
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
24 33 26 24 26 28 22 19 16 12 11 6 12 13 12 15
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
654 628 688 577 597 608 690 643 672 755 837 790 756 803 792 738
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
8 477 8 968 9 532 9 271 8 749 9 882 9 442 8 868 8 945 8 280 8 741 9 386 8 418 7 954 7 681 8 415
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
606 607 589 585 556 561 573 578 546 565 594 613 562 534 498 491
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
300 291 289 256 241 235 240 245 218 223 240 235 234 203 173 174
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
224 231 233 247 238 243 249 252 255 259 266 292 270 273 268 260
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
81 85 67 83 77 82 84 81 73 83 88 86 58 57 58 57
31880         Parāda vērtspapīri
7 872 8 361 8 943 8 686 8 193 9 321 8 869 8 289 8 399 7 715 8 146 8 773 7 856 7 420 7 182 7 924
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
118 119 117 111 73 70 66 67 68 54 42 166 161 157 151 152
31980               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
118 119 117 111 73 70 66 67 68 54 42 166 161 157 151 152
32020            Valdība
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 938 8 049 7 337 7 789 8 228 7 329 6 889 6 666 7 383
32040               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 938 8 049 7 337 7 789 8 228 7 329 6 889 6 666 7 383
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
399 394 345 300 329 326 66 64 63 65 72 68 72 76 85 98
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 12 20
32180               Ilgtermiņa
399 394 345 300 329 326 66 64 63 65 66 63 66 70 73 78
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
85 84 261 266 203 221 221 220 218 259 244 310 294 298 281 290
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32200               Ilgtermiņa
85 84 261 266 203 221 221 220 218 259 244 310 294 298 281 290
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
224 189 217 171 198 167 191 161 195 199 412 249 190 148 266 236
32400         Centrālā banka
39 6 31 8 22 6 23 7 47 34 39 12 36 46 93 18
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
24 24 24 18 27 22 24 24 18 18 24 19 24 8 37 71
32440         Valdība
160 158 161 144 145 138 141 122 123 116 117 89 88 86 85 85
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 0 2 2 3 1 4 3 6 9 35 17 6 7 16 4
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 4 0 23 198 112 37 0 36 57
34000      CITI IEGULDĪJUMI
24 432 22 808 22 830 22 597 22 371 22 907 23 821 24 011 23 839 24 305 25 232 23 555 25 115 26 094 26 306 26 988
34020         Cits pašu kapitāls
22 23 24 22 24 23 23 22 21 23 24 28 31 30 29 34
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4 4 3 2 1 1 1 0 2 1 1 2 3 3 4 4
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
19 20 20 20 23 22 22 23 19 22 23 25 28 27 25 30
34240         Nauda un noguldījumi
13 927 12 889 12 546 12 256 11 774 12 637 13 348 13 547 14 293 14 772 14 770 13 596 14 907 15 971 16 238 17 032
34260            Centrālā banka
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676 11 583 11 767 10 568 11 848 12 482 12 719 13 861
34280               Īstermiņa
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676 11 583 11 767 10 568 11 848 12 482 12 719 13 861
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
5 019 4 990 4 570 4 303 3 727 3 882 3 834 3 539 3 609 3 182 2 994 3 020 3 051 3 480 3 510 3 163
34340               Īstermiņa
3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790 2 600 2 583 2 869 2 497 2 444 2 487 2 530 2 939 2 912 2 412
34400               Ilgtermiņa
1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092 1 234 955 740 685 550 533 521 540 599 751
34460            Valdība
10 10 10 10 11 10 10 10 9 7 8 8 9 9 9 9
34480               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34500               Ilgtermiņa
10 10 10 10 11 10 10 10 9 7 8 8 9 9 9 9
34660         Aizņēmumi
7 359 6 850 6 817 6 813 6 909 6 618 7 015 7 119 6 293 6 291 6 079 5 661 5 411 5 321 5 249 5 215
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 059 1 948 1 856 1 836 1 828 1 815 1 868
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 059 1 948 1 856 1 836 1 828 1 815 1 868
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 082 3 178 3 205 3 178 3 156 3 033 3 391 3 350 2 597 2 569 2 495 2 199 2 125 2 035 1 994 1 942
34940               Īstermiņa
221 271 303 249 369 427 491 531 205 212 223 102 114 124 134 150
35000               Ilgtermiņa
2 861 2 907 2 902 2 929 2 787 2 606 2 900 2 820 2 392 2 356 2 272 2 098 2 011 1 911 1 860 1 792
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 260 2 207 2 180 2 244 2 363 2 206 2 101 2 026 1 719 1 663 1 636 1 606 1 450 1 458 1 441 1 405
34960               Īstermiņa
194 174 147 150 159 145 147 145 116 108 108 106 82 89 83 86
35020               Ilgtermiņa
2 066 2 033 2 033 2 094 2 204 2 061 1 954 1 882 1 603 1 554 1 528 1 500 1 368 1 369 1 357 1 319
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
19 18 15 14 14 13 14 13 12 12 13 13 15 17 22 22
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
19 18 15 14 14 13 14 13 12 12 13 13 15 17 22 22
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35170         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 396 2 437 2 628 2 673 2 819 2 753 2 686 2 574 2 456 2 443 2 889 2 791 3 186 3 251 3 286 3 004
35175            Valdība
20 19 41 37 42 53 48 42 56 59 62 50 66 52 67 53
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
68 83 79 80 79 90 53 57 77 67 65 60 63 65 65 77
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 308 2 335 2 508 2 556 2 698 2 610 2 586 2 475 2 322 2 317 2 763 2 681 3 058 3 134 3 154 2 873
35240         Citi pasīvi
560 443 650 669 682 715 589 592 617 619 922 923 1 020 943 910 1 133
35260            Centrālā banka
3 4 5 9 9 13 20 30 9 19 27 36 11 23 23 28
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
131 31 186 149 24 23 22 27 62 52 49 28 102 31 35 36
35380            Valdība
260 252 246 230 232 220 233 214 227 222 485 476 486 485 483 693
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
83 73 136 190 310 345 226 224 237 250 281 319 344 330 291 290
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
83 84 77 91 108 115 88 98 83 75 80 64 77 74 79 86
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146 145 536 543 545 561 572 548
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 12 405- 12 291- 12 684- 12 370- 12 620- 11 945- 11 351- 10 337- 9 683- 9 625- 10 216- 9 234- 9 728- 10 311- 10 719- 10 564

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)