04 TI ceturkšņa/ gada datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un ceturksnis
Gads un pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Ceturksnis
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Pusgads
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
[Sakļaut]2022
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
- 44- 20- 11- 18 24 72 54 82 64- 158 96 1 960- 251 13 232 142
[Izvērst]N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
3 4 2 31 11 77 22 50 48- 145 9 1 905 34- 21 34 18
[Izvērst]N 30100         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
3 4 2 31 11 77 22 50 48- 145 9 1 905 34- 21 34 18
[Izvērst]N 30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30260      Reinvestētā peļņa
- 1 2 6 0 0 12 13 36 9 13 7- 73- 234 123 136 125
[Izvērst]N 30400      Parāda instrumenti
- 45- 26- 19- 49 13- 17 18- 3 8- 25 81 128- 51- 88 63- 1
[Izvērst]N 30420         Prasības
- 15- 11- 20- 47 21- 30 8- 28 9- 26 67 108- 23- 63 72- 17
[Izvērst]N 30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 18- 5 6- 45 13- 23 12- 22 8- 5 72 105- 16- 62 69- 17
[Izvērst]N 30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
2- 6- 27- 2 9- 6- 4- 6 2- 21- 5 3- 7- 1 3 0
[Izvērst]N 30480         Saistības
29 15- 1 2 8- 13- 10- 25 2 0- 14- 20 27 25 9- 16
[Izvērst]N 30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
29 19 6 1 5- 14- 4- 22 2 4- 12- 17 22 25 10- 19
[Izvērst]N 30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
1- 4- 7 0 3 1- 6- 3 0- 4- 1- 3 5 0- 1 3
[Izvērst]N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
125 60 371 270 170 182 293 235 479 475 472 1 383 320 315 618 179
[Izvērst]N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
42 6 106 228 151 72- 40 281 100 110 10 1 431- 169- 59 70 57
[Izvērst]N 30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
- 3 1 5- 2- 2 0 0 0- 1 0 0- 1 0- 2 0 0
[Izvērst]N 30680         Saistības pret tiešajiem investoriem
38 8 111 226 148 72- 40 280 99 111 10 1 430- 170- 61 70 57
[Izvērst]N 30800      Reinvestētā peļņa
134 15 200 58 67 7 230 86 254 207 407 145 136 285 422 341
[Izvērst]N 30940      Parāda instrumenti
- 51 39 65- 15- 48 104 103- 133 125 157 54- 193 353 89 126- 219
[Izvērst]N 30960         Prasības
28 21 8 70 31- 63 1 9 26 20 26 338- 259 53- 56- 39
[Izvērst]N 30980            Pret tiešajiem investoriem
16 20 15 33 12- 63- 32 3 40 21 39 283- 278 25- 79- 38
[Izvērst]N 31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
11 0- 7 36 19 0 33 6- 14- 1- 13 55 19 28 23- 1
[Izvērst]N 31020         Saistības
- 23 60 73 54- 17 40 105- 124 151 177 80 145 94 142 70- 259
[Izvērst]N 31040            Pret tiešajiem investoriem
- 13 39 13 117- 36 34 23- 78 168 95- 2 192 90 108 92- 206
[Izvērst]N 31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
- 10 21 60- 63 20 7 81- 46- 17 83 82- 47 4 34- 22- 53

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)