05 TI datu tabulas (atlikuma pārmaiņas)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
[Izvērst]30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
2 008 1 976 1 952 1 928 1 946 1 976 2 019 2 094 2 383 2 347 2 433 5 314 5 021 4 981 5 180 5 324
[Izvērst]30070      Pašu kapitāls
1 623 1 618 1 613 1 645 1 657 1 699 1 725 1 750 1 965 1 951 1 955 4 727 4 507 4 554 4 686 4 835
[Izvērst]30090         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 623 1 618 1 613 1 645 1 657 1 699 1 725 1 750 1 965 1 951 1 955 4 727 4 507 4 554 4 686 4 835
[Izvērst]30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]30400      Parāda instrumenti
385 358 339 282 288 277 294 344 418 396 477 587 513 426 494 489
[Izvērst]30420         Prasības
536 536 517 460 476 450 457 483 581 559 626 713 660 599 676 658
[Izvērst]30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 443 451 427 438 416 503 499 571 659 610 549 623 619
[Izvērst]30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
43 49 22 17 25 23 19 67 78 60 56 54 51 50 53 39
[Izvērst]30480         Saistības
151 179 178 177 187 173 163 138 163 163 149 126 147 172 182 169
[Izvērst]30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
126 146 152 153 161 145 142 119 147 151 138 120 135 160 170 154
[Izvērst]30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
24 33 26 24 26 28 22 19 16 12 11 6 12 13 12 15
[Izvērst]30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
15 428 15 416 15 843 16 053 16 144 16 502 16 667 16 810 17 122 17 611 18 051 21 228 21 558 21 835 22 461 22 590
[Izvērst]30570      Pašu kapitāls
12 109 12 073 12 433 12 651 12 797 13 046 13 115 13 320 13 918 14 270 14 645 18 022 17 997 18 199 18 683 19 291
[Izvērst]30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 12 11 10 10 10 9 7 5 2 2
[Izvērst]30670         Saistības pret tiešajiem investoriem
12 121 12 086 12 451 12 667 12 808 13 057 13 127 13 331 13 927 14 280 14 655 18 031 18 004 18 204 18 685 19 293
[Izvērst]30940      Parāda instrumenti
3 318 3 343 3 410 3 402 3 348 3 456 3 552 3 491 3 204 3 341 3 406 3 206 3 561 3 636 3 779 3 299
[Izvērst]30960         Prasības
877 882 890 963 997 930 931 844 826 842 860 1 203 928 997 938 942
[Izvērst]30980            Pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 570 506 474 477 526 547 578 861 578 603 519 524
[Izvērst]31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
391 375 368 407 428 424 457 367 300 295 282 341 350 395 419 419
[Izvērst]31020         Saistības
4 196 4 225 4 300 4 365 4 345 4 386 4 483 4 335 4 030 4 183 4 266 4 408 4 489 4 633 4 717 4 242
[Izvērst]31040            Pret tiešajiem investoriem
3 542 3 597 3 611 3 788 3 748 3 778 3 794 3 691 3 358 3 429 3 429 3 618 3 733 3 830 3 925 3 503
[Izvērst]31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
654 628 688 577 597 608 690 643 672 755 837 790 756 803 792 738

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)