01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2021
2021 (kopā)
[Izvērst]2020
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
- 12 374- 112 913 1 163 45 1 444 2 652 942 1 390 701 134 2 011 8 545
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
9 9- 1- 16- 8 28 55 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 75- 5- 1 67- 14- 28 170 128- 324 45- 1 670- 1 065- 166 1 454
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
0- 89 0 0- 89- 71 47- 113- 52 891- 272- 1 042 133 988
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 49- 8 0 19- 38 1 182 145 5- 1 231 1 321- 396 573- 260
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
134 438- 65 666 1 173 87 740 2 000 1 282 584 427 2 385 1 152 6 003
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
0 0 0 160 160 0 56 216 89 466- 189 94 102 8
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 15 29- 12 0 2 61 112 175 473 542 812 505 877 1 342
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 7 0- 34 1- 40- 4 153 109- 559 38 258- 322- 687- 1 006
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
650 352- 125- 11 866 344 1 442 2 652 928 1 402 706 130 2 018 8 548
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 1- 1 9- 16- 8 28 55 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 39 0- 39- 3 169 127- 326 44- 1 671- 1 067- 165 1 457
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
18 1- 96- 77- 84 47- 114- 60 893- 274- 1 047 136 986
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 33 2 0- 4- 35- 2 182 145 4- 1 232 1 321- 395 577- 259
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
703 196- 37 862 400 740 2 002 1 277 591 428 2 384 1 152 6 004
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
160 160 0 57 217 91 471- 187 95 102 8
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
23 10 4 37 25 111 173 471 542 813 506 877 1 341
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 61 22 5- 7- 41- 1 152 110- 557 38 262- 321- 688- 1 005
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 662 22 13 924 297- 299 2 0 14- 12- 5 4- 7- 3

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)