01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2022
2022 (kopā)
[Izvērst]2021
[Izvērst]2020
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Izvērst]IV / 2022
[Izvērst]III / 2022
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
864 598- 515- 861 86 8 114 655 3 031 397 157 2 156 7 627
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 50 19 30 34 33 44 28 55 15- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 200 223 201 51 276 251- 337 50- 1 668- 1 066- 166 1 316
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 299- 379- 926- 1 015- 2 620- 300- 50 895- 244- 1 049 136 981
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 142 35 21 46- 40- 340- 296 558 774- 327 371- 934
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 021 549 284 248 2 102 7 444 1 126 602 455 2 383 1 133 5 998
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
207- 248- 697- 408- 1 145 385 194 501- 172 96 115 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
436 303 158 282 1 179 675 443 523 797 507 876 1 342
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 109 95 413- 98 301- 45- 452- 151 441- 363- 336- 1 093
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
864 598- 515- 861 86 8 114 655 3 031 397 157 2 156 7 627
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 50 19 30 34 33 44 28 55 15- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 200 223 201 51 276 251- 337 50- 1 668- 1 066- 166 1 316
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 299- 379- 926- 1 015- 2 620- 300- 50 895- 244- 1 049 136 981
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 142 35 21 46- 40- 340- 296 558 774- 327 371- 934
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 021 549 284 248 2 102 7 444 1 126 602 455 2 383 1 133 5 998
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
207- 248- 697- 408- 1 145 385 194 501- 172 96 115 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
436 303 158 282 1 179 675 443 523 797 507 876 1 342
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 109 95 413- 98 301- 45- 452- 151 441- 363- 336- 1 093
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)