01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2020
2020 (kopā)
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
366- 113 415 1 232- 958 942 1 390 701 134 2 011 8 545
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 17- 2 1 20 26 28 55 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 34- 86- 184- 43 23- 324 45- 1 670- 1 065- 166 1 454
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 153 2- 27 175- 49- 52 891- 272- 1 042 133 988
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 186 148 24- 184 203 5- 1 231 1 321- 396 573- 260
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
666- 87 635 853- 785 1 282 584 427 2 385 1 152 6 003
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
144 0 100 311- 466 89 466- 189 94 102 8
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
45 48 157 81 142 473 542 812 505 877 1 342
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 99- 136- 291 19- 52- 559 38 258- 322- 687- 1 006
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
201 49 411 1 226- 959 928 1 402 706 130 2 018 8 548
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 2- 17 1 20 26 28 55 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 121- 2- 187- 41 25- 326 44- 1 671- 1 067- 165 1 457
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 20- 132- 29 172- 51- 60 893- 274- 1 047 136 986
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 29- 8 24- 186 203 4- 1 232 1 321- 395 577- 259
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
326 251 636 851- 787 1 277 591 428 2 384 1 152 6 004
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
145 0 101 311- 466 91 471- 187 95 102 8
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
39 54 156 79 143 471 542 813 506 877 1 341
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 137- 97- 291 20- 52- 557 38 262- 321- 688- 1 005
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
165- 162 4 6 1 14- 12- 5 4- 7- 3

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)