01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]2021
2021 (kopā)
[Izvērst]2020
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
555 49- 142- 993- 531- 117 1 233 1 159 1 291 1 206 4 889 318 2 212 744 129 2 012 7 464
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
32 32 2 41 12 8- 16 45 28 55 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 12 63 6 6 63 48 49 91- 43 162 259- 333 50- 1 670- 1 065- 166 1 265
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 11- 329- 2- 16- 358- 684- 190 28- 160 24- 298- 48 896- 241- 1 040 133 960
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
97 379 0- 91 385- 65 45- 82- 37- 56- 130- 1 118- 276 1 315- 396 572- 611
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
539- 152 250- 90 547 442 893 602 1 302 937 3 734 1 022 596 445 2 379 1 140 5 994
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
34 2 0- 717- 681 12 129 9 160 56 354 86 498- 172 98 115 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
21 45 0 1 67 88 88 427 63 148 726 447 527 796 502 877 1 335
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 113 9- 396- 86- 586 40 178 72- 2- 49 199 234- 134 257- 324- 686- 1 495
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
357- 250- 553- 73- 519- 136 1 238 1 161 1 294 1 208 4 901 308 2 224 748 124 2 013 7 472
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
2 2 32 41 12 8- 16 45 28 55 14- 25 27 16
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
60 0 60 52 52 92- 42 163 265- 335 50- 1 671- 1 067- 165 1 268
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 32- 7- 689- 728- 316- 190 30- 161 23- 298- 55 898- 244- 1 047 137 960
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 46 107 1- 24 38 283 45- 83- 37- 55- 130- 1 118- 277 1 316- 395 576- 611
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
993 138 141 1 272- 291 896 600 1 304 937 3 737 1 015 603 446 2 378 1 135 5 998
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
- 704 34- 670 2 129 10 160 57 356 87 503- 171 98 115 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
22 93- 13 102 53 87 428 62 148 725 447 524 796 505 876 1 334
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 580 63- 29- 49- 595 49 178 72 0- 49 201 239- 132 262- 323- 688- 1 493
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
198 299 411- 920- 12 19- 5- 2- 3- 2- 12 10- 12- 4 5- 1- 8

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)