02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2020
2020 (kopā)
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
1 281 1 043 3 051- 16 5 359 2 105 935 1 513 743- 664
 
[Izvērst]REZIDENTI
1 147 912 2 803 257 5 119 2 047 1 383 1 876 934 2 381
[Izvērst]NEREZIDENTI
134 131 248- 273 240 58- 448- 363- 191- 3 045
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 11 70 95- 33 121 25- 198- 63- 407 104
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 2 0- 2 0 0 0- 58- 48
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 11 70 97- 33 123 25- 198- 63- 349 152
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
530 1 113 2 649- 314 3 978 50- 1 331 2 865 2 837 3 528
 
[Izvērst]REZIDENTI
100 266 834- 44 1 156 164- 93 93 359 707
[Izvērst]NEREZIDENTI
430 847 1 815- 270 2 822- 114- 1 238 2 772 2 478 2 821
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 311- 9 113- 35- 242- 338- 501 636 284- 52
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 191 49- 3- 109- 254- 316 7 595 261- 307
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 120- 58 116 74 12- 22- 508 41 23 255
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
- 189 349- 155- 194- 189 143 103 300 1 022 104
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 159 291- 146- 117- 131 355 179 217 805 323
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 30 58- 9- 77- 58- 212- 76 83 217- 219
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
51 28 91 155 325 144 17- 29 3- 106
 
[Izvērst]REZIDENTI
6 5 0 0 11 12- 85- 27 2- 136
[Izvērst]NEREZIDENTI
45 23 91 155 314 132 102- 2 1 30
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
149 242 17 266 674 393 403 498 224 41
 
[Izvērst]REZIDENTI
21- 7 14 3 31 6- 10 17- 6 1
[Izvērst]NEREZIDENTI
128 249 3 263 643 387 413 481 230 40

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)