02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2021
2021 (kopā)
[Izvērst]2020
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
Nefinanšu sabiedrības
Monetārās finanšu iestādes
Finanšu sabiedrības, izņemot MFI, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
Apdrošināšanas sabiedrības
Pensiju fondi
Valdība
Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
- 83 97 84- 26- 137- 549 352- 262 349 87 5 441 2 177 891 1 579 764- 587
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 83 301 86- 27- 132- 548 324- 79 466 387 5 129 2 048 1 379 1 875 926 2 382
[Izvērst]NEREZIDENTI
0- 204- 2 1- 5- 1 28- 183- 117- 300 312 129- 488- 296- 162- 2 969
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
0 3 0 0 3 42 45 119 24- 198- 63- 407 104
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 2 0 0 0- 58- 48
[Izvērst]NEREZIDENTI
0 3 0 0 3 42 45 121 24- 198- 63- 349 152
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 1 421 0 13 82 0- 3 512 346 858 4 010 30- 1 372 2 851 2 824 3 521
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 1 373 0 1 20 0- 3 390 98 488 1 154 165- 93 92 359 707
[Izvērst]NEREZIDENTI
0 48 0 12 62 0 0 122 248 370 2 856- 135- 1 279 2 759 2 465 2 814
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 14- 65 33 1 0- 6- 51 714 663- 245- 414- 500 641 283- 52
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 13 12 27 1 0- 6 21 682 703- 239- 392 8 597 260- 307
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 1- 77 6- 72 32- 40- 6- 22- 508 44 23 255
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
0- 46 45- 3 70- 12 54 11 65- 299 501 101 300 1 022 106
 
[Izvērst]REZIDENTI
48- 58 25- 3 70- 12 70 68 138- 242 711 177 217 805 324
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 48 12 20- 16- 57- 73- 57- 210- 76 83 217- 218
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
- 1 2 0 0 4 0 3 8 57 65 302 163 27- 30 0- 106
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 1 0 0 0 0- 1- 2- 7- 9 11 12- 84- 27 2- 136
[Izvērst]NEREZIDENTI
0 2 0 0 4 4 10 64 74 291 151 111- 3- 2 30
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
1 174 5 15 194 2 30 421 197 618 681 402 404 497 244 42
 
[Izvērst]REZIDENTI
0- 5 0 0 0 0 1- 4 6 2 27 6- 10 17- 8- 2
[Izvērst]NEREZIDENTI
1 179 5 15 194 2 29 425 191 616 654 396 414 480 252 44

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)